Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRKÇE DERSİ. Ayşe sözcüklerin aldıkları ekleri tablo halinde göstermiştir. Buna göre hangi tabloda ekler doğru gösterilmiştir? SORU 1 A) B) C) D)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRKÇE DERSİ. Ayşe sözcüklerin aldıkları ekleri tablo halinde göstermiştir. Buna göre hangi tabloda ekler doğru gösterilmiştir? SORU 1 A) B) C) D)"— Sunum transkripti:

1 TÜRKÇE DERSİ

2 Ayşe sözcüklerin aldıkları ekleri tablo halinde göstermiştir. Buna göre hangi tabloda ekler doğru gösterilmiştir? SORU 1 A) B) C) D)

3 CEVAP A

4 Aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? A) Yapım eki, çekim ekinden önce gelir. B) Zaman ve kişi ekleri de çekim eklerindendir. C) Çekim eki sözcüğün yapısını değiştirir. D) Yapım eki almış olan sözcük "gövde" durumundadır. SORU 2

5 CEVAP C

6 Aşağıdaki sözcüklerden hangisi çekim eki almamıştır? A) Okullu B) Çorabı C) Dağlar D) Koşacak SORU 3

7 CEVAP A

8 Aşağıdakilerden hangisi dilek kipiyle çekimlenmemiştir? A) Sırlarımızı açıklamamalıydı B) Üzülme be kardeşim C) O beni çok sever D) Keşke bizi de götürse SORU 4

9 CEVAP C

10 Aşağıdakilerden hangisinde olumsuzluk eki daralmaya uğramıştır? A) Gelmiyor B) Anlatmadı C) İncelememeliyiz D) Beklemedi SORU 5

11 CEVAP A

12 Yukarıdaki balonlardan hangisinin üstünde yapım eki almış bir sözcük vardır? A) Kuvvetli B) Sordu C) İstedi D) İnsanlar SORU 6

13 CEVAP A

14 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili ek, eyleme olumsuzluk anlamı katmamıştır? A) Sorunları daha da büyütme. B) "Daha fazla üstüme gelme", diyordu. C) Öncelikli işimiz "kitap okuma" alışkanlığı kazanmaktır. D) Babasını görünce pek sevinmedi. SORU 7

15 CEVAP C

16 "Bitirsin" eylemi için verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? A) Gereklilik kipi, 3. tekil şahıs B) Emir kipi, 3. tekil şahıs C) Emir kipi, 3. çoğul şahıs D) İstek kipi, 2. tekil şahıs SORU 8

17 CEVAP B

18 Aşağıdaki eylemlerden hangisi farklı bir kipte çekimlenmiştir? A) Bütün soruları tek tek cevapladı B) O kadar anlattım, hâlâ anlamamış. C) Bilgi yarışması yarın yapılacak. D) Kardeşimi okula götürmeliyim. SORU 9

19 CEVAP D

20 Yukarıdaki tren vagonlarından hangisinin üstünde yapım eki almış sözcükler yazılıdır? A)4 B)3 C)1 D)2 SORU 10

21 CEVAP D

22 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük çoğul eki almamıştır? A) Kitaplar düşüncelerimizi zenginleştirir. B) Polisler hırsızı hemen yakalamış. C) Bunlar çok güzel elbiseler! D) İnsanların kırıcı sözleri bizi yaralar. SORU 11

23 CEVAP D

24 Aşağıdaki isimlerden hangisi çekim eki almamıştır? A) Çiçekler B) Evimiz C) Sütçülük D) Okulda SORU 12

25 CEVAP C

26 Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcük hâl eki almıştır? A) Babası eve henüz gelmemiş. B) Beden sağlığımızı koruyalım. C) Bu oda çok gürültülü. D) Çocuğun burnu kanamış. SORU 13

27 CEVAP A

28 Etrafı çevrilmiş, tenis kortları, palmiyeler 1 2 3 1 2 3 ile donatılmış bir plajdı burası. 4 4 Bu cümlede numaralanmış sözcüklerden hangisi iyelik eki almamıştır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 SORU 14

29 CEVAP C

30 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük çoğul eki almamıştır? A) Çocuk kapıyı yavaşça aralar, B) Yine başına bağlamış karalar. C) Suların şırıltısı ninni oldu bana. D) Dağlar, geçit vermiyor bize. SORU 15

31 CEVAP A

32 Aşağıdakilerin hangisinde iyelik eki kullanılmamıştır? A) Anadolu toprakları binlerce yırdır kullanılan eski kral yolları ağıyla örülüdür. B) Ada'nın çevresinde başka tarihî mekânlar da yer alıyor. C) Yazılı Kanyon, görülmesi gereken diğer bir önemli durak. D) Bayram için oyunlar hazırlanır, şiirler ez­berlenir. SORU 16

33 CEVAP C

34 Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi hem yapım hem çekim eki almıştır? A) Meyve kurutma tekniği dünyanın en eski yiyecek muhafaza sistemidir. B) Geleneksel beslenme alışkanlığı günümüz koşullarına göre düzenlenmeli. C) Tadı çok sevilen sebze ve meyveler yoğun tüketiliyor. D) Seracılık, beslenme alışkanlıklarını doğrudan etkiliyor. SORU 17

35 CEVAP D

36 1. Gurbet o kadar acı 2. Ki ne varsa içimde 3. Hepsi bana yabancı 4. Hepsi başka biçimde Numaralanmış dizelerin hangisinde hiçbir sözcük çekim eki almamıştır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 SORU 18

37 CEVAP A

38 Üsteki dondurmada hal eki almış olanlar erimiştir. Buna göre geriye hangileri kalmıştır? A) çekmece - çivi - kapı B) sepete - kafeste - kömürü C) kapı - sepete - kömürü D) kafeste - çekmece – çivi SORU 19

39 CEVAP A

40 Yukarıda verilen ağaçtaki elmalardan kaç tanesi ismin "-de" hal ekini almıştır? A) 5 B) 4 C) 3 D) 2 SORU 20

41 CEVAP SORU 21 B

42 Aşağıdaki kelimelerin hangisi yapım eki almıştır? A) Derece B) Tencere C) Pencere D) Ortanca SORU 22

43 CEVAP D

44 Aşağıda aynı köke getirilen eklerden hangisi yapım eki değildir? A) Bil-giç B) Bil-ir C) Bil-im D) Bil-gin SORU 23

45 CEVAP B

46 Aşağıdakilerden hangisi birden çok yapım eki almıştır? A) Beğendiler B) Güçlünün C) Yaratıcılık D) Sözlerden SORU 24

47 CEVAP C

48 Aşağıdaki kelimelerin hangisinde yapım ve çekim ekleri bir arada bulunmaktadır? A) İstekler B) Asılsız C) Hastalıklı D) Ağırlık SORU 25

49 CEVAP A

50 Aşağıdaki cümlelerde altı çizili eklerden hangisi ismin hal ekidir? A) Evi satılmış. B) Komşunun evi kiralık. C) Evi boyattık. D) Evi çok büyük. SORU 26

51 CEVAP C

52 Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi yapısına göre diğerlerinden farklıdır? A) Yolculuğumuz iki gün sürer. B) Hava yarın kapalı olacakmış. C) Bu yıl kuraklık tehlikesi yok. D) Dünyayı ve insanları çok seviyorum SORU 27

53 CEVAP D

54 “-acak, -ecek" eki, aşağıdaki cümlelerin hangisinde gelecek zaman çekim eki olarak kullanılmıştır? A) Gelecek hafta yurtta yağış beklenmiyor. B) Gelecek, bizim çabalarımızla şekillenir. C) İçecek olarak ne istersiniz? D) Hemen geleceğim, demişti bize. SORU 28

55 CEVAP D

56 "-i " eki, aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisinde yapım eki görevinde kullanılmıştır? A) Sazı getir, biraz çalalım. B) Sonbahar meyvesi narı severim. C) Tavuklara darı atıver. D) İstanbul'a bir gezi düzenlendi. SORU 29

57 CEVAP D

58 Aşağıdakilerden hangisi “kök” durumundadır? A) Halı B)Yaygı C)Örtü D)Küllük SORU 30

59 CEVAP A


"TÜRKÇE DERSİ. Ayşe sözcüklerin aldıkları ekleri tablo halinde göstermiştir. Buna göre hangi tabloda ekler doğru gösterilmiştir? SORU 1 A) B) C) D)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları