Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÇATLAK UCU PLAST İ K ZONU  Daha önce bütün gerilmelerin r=0 da (çatlak ucu) sonsuza gitti ğ i teorik denklemlerle gösterildi. Ancak, yapısal malzemeler.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÇATLAK UCU PLAST İ K ZONU  Daha önce bütün gerilmelerin r=0 da (çatlak ucu) sonsuza gitti ğ i teorik denklemlerle gösterildi. Ancak, yapısal malzemeler."— Sunum transkripti:

1 ÇATLAK UCU PLAST İ K ZONU  Daha önce bütün gerilmelerin r=0 da (çatlak ucu) sonsuza gitti ğ i teorik denklemlerle gösterildi. Ancak, yapısal malzemeler bir akma gerilmesine sahiptir ve çatlak ucu yakınlarında sonlu gerilmelere (malzemelerin akma gerilmelerinin üzerine) çıkarlar. Bu da gerçek malzemelerin akma gerilmelerinin üzerinde plastik olarak deforme olmaları nedeniyle çatlak ucunu çevreleyen bir plastik bölgenin var olması demektir. Kırılma veya kopma olayı plastik deformasyonun yo ğ unlaştı ğ ı yerlerde meydana gelir.  Tam elastik malzemelerde bile akma gerilimi de ğ erine ulaşıldı ğ ında çatlak ucunda bir miktar plastik deformasyon oluşmaktadır.Plastik deformasyona u ğ rayan bölgenin büyüklü ğ ü malzemeye göre de ğ işir.

2 Çatlak Ucu Plastik Zon Boyutu r = 0, ve σ→∞ → çatlak önündeki gerilmelerin ɵ = 0 do ğ rultusunda oluştu ğ unu kabul edersek Çatlak ucu plastik zonun grafiksel gösterimi Çatlak ucunda elastik gerilme : 1)Çatlak ucuna yaklaşıldıkça gerilmeler (elastik gerilme  y ) büyümekte ve 2ry noktasından itibaren akma gerilmesi de ğ erini geçme e ğ ilimindedir. 2)  y (yerel gerilmesi) =  akma ise çatlak ucundaki plastik bölgeye girilmiş olur. 3)  y e ğ risi bu noktada r = ‘ r y de ğ işikli ğ e u ğ rayarak çatlak ucuna kadar sabir bir de ğ er alır.

3 Irwin; Çatlak boyundaki artışın, plastik bölge yarıçapıyla eşit oldu ğ unu söylemiştir. Yani a eff = a + r y Düzlem Gerilme Şartlarında :

4 Düzlem Germe (Şekil De ğ iştirme) Durumu için Irwin: Plastik akma için gerilmenin katı kadar arttı ğ ını öne sürmüştür. Buna göre düzlem germe için : Sonuç olarak elde edilir.

5 Plastik Zonun Şekli: Von mises akma kriterinden hesaplanan düzlem gerilme ve düzlem germe plastik zon şekilleri

6 Von-Mises Akma Kriteri : Westergard Gerilme alanı çözümlerinden elde edilen Asal Gerilmeler :

7 Düzlem gerilme için σ 1 ve σ 2 de ğ erlerini Von Mises Akma kriterinde yerine kondu ğ unda : elde edilir ɵ = 0 oldu ğ u durumda (çatla ğ ın ileri ucu):

8 Düzlem şekil de ğ iştirme için σ 1, σ 2 ve σ 3 de ğ erlerini Von - Mises Akma kriterinde yerine kondu ğ unda : elde edilir


"ÇATLAK UCU PLAST İ K ZONU  Daha önce bütün gerilmelerin r=0 da (çatlak ucu) sonsuza gitti ğ i teorik denklemlerle gösterildi. Ancak, yapısal malzemeler." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları