Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ (PERİYODİK CETVEL)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ (PERİYODİK CETVEL)"— Sunum transkripti:

1 1 MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ (PERİYODİK CETVEL)

2 PERİYODİK CETVEL 2 1. Özellikleri 2. Periyot 3. Grup 4. Metal 5. Yarı Metal 6. Ametal 7. Soygaz

3 PERİYODİK SİSTEM 3 Elementlerin sembolleri ve özelliklerini veren cetvele periyodik cetvel denir. Periyodik cetvel yatay ve düşey sıralardan oluşur. periyot grup Periyodik cetvelin yatay sırasına periyot, düşey sırasına grup denir.

4 Periyodik Cetvel 4 Periyot Grup

5 PERİYOT 5 Periyodik cetveldeki yatay sıralardır. Elementler atom numarası en küçükten en büyüğe doğru ( soldan – sağa ) sıralanırlar. Periyot numarası yörünge sayısını gösterir. 7 periyot bulunur.

6 PERİYOTLARDAKİ ELEMENT SAYISI 6 Lantanitler : A.N. 58 – 71 elementler ( 6. periyotta ) Aktinitler : A.N. 89 - 103 elementler ( 7. periyotta ) 1. Periyot → 2 Element 2. Periyot → 8 Element 3. Periyot → 8 Element 4. Periyot → 18 Element 5. Periyot → 18 Element 6. Periyot → 32 Element 7. Periyot → 23 Element (tamamlanmamıştır.)

7 Periyodik Cetvelde Soldan Sağa Doğru Gidildikçe 7 1. Atom numarası artar. 2. Elektron verme özelliği azalır. 3. Elektron alma özelliği artar. 4. Kütle numarası artar. 5. Metalik özellik azalır. 6. Ametallik özellik artar. 7. Asitlik özelliği artar.

8 GRUP 8 Periyodik cetvelin düşey sıralardır. Elementler gruplara ortak kimyasal özelliklerine göre sıralanmıştır. 18 tane grup vardır. 8 tane A grubu 8 tane B grubu ( 8B grubu 3 tanedir.)

9 GRUP İSİMLERİ 9 1A Grubu → Alkali Metaller 2A Grubu → Toprak Alkali Metaller 3A Grubu → Metaller 7A Grubu → Halojenler 8A Grubu → Soygazlar 1A, 2A, 3A grubunda → METALLER 4A, 5A, 6A, 7A grubunda → AMETALLER 8A grubunda → SOYGAZLAR

10 Periyodik Cetvelde Yukarıdan Aşağıya Doğru İnildikçe 10 1. Atom numarası artar. 2. Kütle numarası artar. 3. Elektron verme isteği artar. 4. Elektron alma isteği azalır. 5. Ametallik özellik azalır. 6. Metalik özellik artar. 7. Atom çapı büyür.

11 METALLER 11 Periyodik cetvelin solunda bulunurlar. Ağır, parlak maddeler olarak tanımlanır. Isı ve elektriği iyi iletirler. Tel ve levha haline getirilebilirler.

12 Metallerin Özellikleri 1 12 Katıdırlar. ( Civa = Hg hariç ) Yüzeyleri parlaktır. Isı ve elektriği iyi iletirler. Tel ve levha haline gelebilirler. Tek atomludurlar. ( atomik yapılıdırlar ) Kendi aralarında bileşik yapmazlar.

13 Metallerin Özellikleri 2 13 Kendi aralarında alaşım yaparlar. Elektron verme özelliğindedirler. ( katyon = +) Ametallerle iyonik bileşik yaparlar. Canlıların yapısında çok az bulunur. Erime - Kaynama noktaları yüksektir. 1A, 2A, 3A grubunda bulunurlar. Sulu çözeltileri BAZ özelliği taşır.

14 YARI METALLER 14 Metal ve ametal özelliklerini taşıyan elementlerdir. Yarı metaller fiziksel özellikleri ve görünüşleri metallere, kimyasal özellikleri ametallere benzerler.

15 Yarı Metallerin Özellikleri 15 Parlak veya mat olabilirler. Elektrik ve ısıyı ametallerden daha iyi metallerden daha az iletirler. Tel ve levha haline getirilebilirler. Kırılgan değildirler. 8 element bulunur. Bor = B Silisyum = Si Germanyum= Ge Tellür = Te Antimon = Sb Polanyum= Po Arsenik = As Astanit = At

16 AMETALLER 16 Periyodik tablonun sağ tarafında bulunurlar. Parlak olmayan maddeler olarak tanımlanır. Isı ve elektriği iyi iletmez. Tel ve levha haline getirilemezler kırılgan yapıdadırlar.

17 Ametallerin Özellikleri 1 17 Katı, sıvı, gaz halindedirler. (İyot= I Karbon= C Fosfor = P Kükürt = S → katı ) ( Brom= Br → sıvı ) ( Azot= N Oksijen= O Hidrojen= H Klor= Cl → gaz) Yüzeyleri mattır Isı ve elektriği iyi iletmezler. Tel ve levha haline gelemezler. İki ve daha fazla atomludurlar. (molekül yapılı) Kendi aralarında bileşik yaparlar.

18 Ametallerin Özellikleri 2 18 Kendi aralarında alaşım yapmazlar. Elektron alma özelliğindedirler. (Anyon= - ) Kendi aralarında Kovalent bileşik yaparlar. Canlıların yapısında bolca bulunurlar Erime-kaynama noktaları düşüktür. 4A, 5A, 6A, 7A grubunda bulunurlar. Sulu çözeltileri ASİT özelliği taşır.

19 SOYGAZLAR 19 Doğada gaz halindedirler. Kararlı yapıdadırlar. Bileşik oluşturmazlar. Tek atomludurlar. E.N. ve K.N. düşüktür. Periyodik cetvelde 8A grubunda yer alırlar.

20 SOYGAZLAR 20 Helyum= He Argon= Ar Ksenon= Xe Neon= Ne Kripton= Kr Radon= Rn Toplam 6 soygaz bulunur.

21 ÇALIŞMA SORULARI 21 1.“Periyodik Tabloda aynı periyotta soldan sağa gidildikçe............ artar.” Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri getirilebilir? I. Atom Numarası II. Grup Numarası III. Elektron verme isteği A) Yalnız I B) Yalnız II C) I - II D) I - II - III Cevabı görmek için devam ediniz. A Do ğ ru cevap “ A ”

22 ÇALIŞMA SORULARI 22 2. Periyodik cetvelde sağ tarafta yer alan, elektriği ve ısıyı iyi iletmeyen, mat görünümlü olan elementlere verilen isim nedir? A) Alkali metal B) Ametal C) Metal D) Soygaz Cevabı görmek için devam ediniz. B Do ğ ru cevap “ B ”

23 ÇALIŞMA SORULARI 23 Doğru/Yanlış 1. Modern Periyodik Cetvel atom numaraları kullanılarak dizayn edilmiştir. ( ) 2. Bütün ametaller oda koşullarında gaz hâlinde bulunurlar. ( ) Boşluk Doldurma 1. Periyodik tablodaki düşey sütunlara.…..….. denir. 2. Periyodik tablodaki yatay satırlara ……...…. denir. D Y Periyot Grup

24 KAYNAKÇA 24 http://www.fenokulu.net/portal/Sayfa.php?Git=KonuKategoril eri&Sayfa=KonuBaslikListesi&baslikid=176&KonuID=1091 http://www.fenokulu.net/portal/Sayfa.php?Git=KonuKategoril eri&Sayfa=KonuBaslikListesi&baslikid=176&KonuID=1091 http://www.fenodevi.com/8sinif-fen-konulari/620-elementler- ve-siniflandirilmasi http://www.fenodevi.com/8sinif-fen-konulari/620-elementler- ve-siniflandirilmasi http://www.muhteva.com/resimler/2013resimler/Periyodik- cizelge-ve-ozellikleri-87-0.png http://www.muhteva.com/resimler/2013resimler/Periyodik- cizelge-ve-ozellikleri-87-0.png http://www.sanalokulumuz.com/maddenin-yapisi-ve-ozellikleri- 8sinif-test-coz/148 http://www.sanalokulumuz.com/maddenin-yapisi-ve-ozellikleri- 8sinif-test-coz/148 http://www.sanalokulumuz.com/maddenin-yapisi-ve-ozellikleri- 8sinif-bosluk-doldurma/146 http://www.sanalokulumuz.com/maddenin-yapisi-ve-ozellikleri- 8sinif-bosluk-doldurma/146 http://www.sanalokulumuz.com/maddenin-yapisi-ve-ozellikleri- 8sinif-dogru-yanlis-sorulari/147 http://www.sanalokulumuz.com/maddenin-yapisi-ve-ozellikleri- 8sinif-dogru-yanlis-sorulari/147


"1 MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ (PERİYODİK CETVEL)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları