Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 ELEMENTLERİN SINIFLANDIRILMASI ve PERİYODİK CETVEL Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Funda Yirik 20130905035 8. SINIF ÜNİTE 3.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 ELEMENTLERİN SINIFLANDIRILMASI ve PERİYODİK CETVEL Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Funda Yirik 20130905035 8. SINIF ÜNİTE 3."— Sunum transkripti:

1 1 ELEMENTLERİN SINIFLANDIRILMASI ve PERİYODİK CETVEL Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Funda Yirik 20130905035 8. SINIF ÜNİTE 3

2 2 İÇERİK Element …………………………………..............3 Elementlerin sınıflandırılması……………..…..4 Elementlerin kullanım alanları…………........5 Düşünme zamanı………………………............6 Periyodik sistem…………………………...........7 Periyodik sistemin tarihçesi…………….........8 Periyodik sistemin özellikleri………….........12 Periyotların özellikleri………………………..….13 Grupların özellikleri……………………………….14 Grupların özel isimleri……………………………16 Alkali metallerin genel özellikleri……….......17 Toprak alkali metallerin genel özellikleri....18 Halojenlerin genel özellikleri……………….….19 Soy gazların genel özellikleri……………….….20 Değerlendirme soruları…………………..……..21 Oyun zamanı……………………………..…………22 Kaynakça…………………………………………....23

3 3 ELEMENT Aynı tür atomların bir araya gelmesiyle oluşan saf maddelerdir. Bazı element örneklerine bakacak olursak eğer;

4 4 ELEMENTLERİN SINIFLANDIRILMASI METALAMETALYARIMETAL Isı ve elektrik akımını iyi iletirler. Isı ve elektrik akımını iyi iletmezler. Isı ve elektrik akımını iletirler. Parlak görünürler. Mat görünürler. Mat ya da parlak görünürler. Tel ve levha haline getirilebilirler. Tel ve levha haline getirilemezler. Tel ve levha haline getirilebilirler. Oda şartlarında civa hariç hepsi katıdır. Oda şartlarında katı, sıvı, gaz olarak bulunabilirler. Görünüş ve fiziksel özellik bakımından metallere benzer.

5 5 ELEMENTLERİN KULLANIM ALANLARI METALLERAMETALLERYARIMETALLER Uçak Giyim eşyalarında Isıya dayanıklı camların yapımında Cıvalı termometre Mutfak eşyalarında Bir çok elektronik aletin yapımında Bir çok elektrikli ev aletlerinde İnşaat malzemelerinde Yakıt teknolojisinde

6 6 DÜŞÜNME ZAMANI ! Elementlerin kullanım alanlarıyla ilgili örnekler verelim. Elementlerin kullanım alanlarıyla ilgili örnekler verelim.

7 7 PERİYODİK SİSTEM Elementleri sembolleriyle gösterdiğimiz ve özellikleri hakkında bilgi aldığımız cetveldir. Elementleri sembolleriyle gösterdiğimiz ve özellikleri hakkında bilgi aldığımız cetveldir.

8 8 PERİYODİK SİSTEMİN TARİHÇESİ ARİSTO (M.Ö. 350) ARİSTO (M.Ö. 350)  Maddeyi hava, su, ateş ve toprak olarak gruplandırdı.  Maddeyi hava, su, ateş ve toprak olarak gruplandırdı. John NEWLANS (1837-1898) John NEWLANS (1837-1898)  Bilinen 62 elementi atom ağırlıklarına göre sıraladı.  İlk sekiz elementten sonra * Benzer fiziksel ve kimyasal özelliklerin tekrarlandığını fark etti.

9 9 PERİYODİK SİSTEMİN TARİHÇESİ Johann DÖBEREİNER (1780-1849 ) Johann DÖBEREİNER (1780-1849 )  Elementlerin sınıflandırılmasıyla ilgili ilk çalışmaları yapmıştır.  Elementleri benzer özelliklerine göre üçerli gruplandırdı.

10 10 PERİYODİK SİSTEMİN TARİHÇESİ Dimitri MENDELEYEV (1834-1907) Dimitri MENDELEYEV (1834-1907) Lothar MEYER (1830-1895) Lothar MEYER (1830-1895)  Birbirlerinden habersiz aynı dönemlerde yaptıkları çalışmalarında  Birbirlerinden habersiz aynı dönemlerde yaptıkları çalışmalarında * Elementleri artan atom ağırlıklarına göre sıraladılar. * Elementleri artan atom ağırlıklarına göre sıraladılar.

11 11 PERİYODİK SİSTEMİN TARİHÇESİ Henry MOSELEY (1817-1915 ) Henry MOSELEY (1817-1915 )  Periyodik sisteme son şeklini vermiştir.  Soy gazları keşfetti.  Elementleri atomların proton sayılarına göre sıralamıştır.

12 12 PERİYODİK SİSTEMİN ÖZELLİKLERİ 116 tane element bulunmaktadır. 116 tane element bulunmaktadır. Günümüzde kullanılan periyodik tablo Henry Moseley tarafından düzenlenmiştir. Günümüzde kullanılan periyodik tablo Henry Moseley tarafından düzenlenmiştir.Henry MoseleyHenry Moseley Elementler artan atom numaralarına göre sıralanmıştır. Elementler artan atom numaralarına göre sıralanmıştır. Yatay sıralara periyot, düşey sıralara grup denir. Yatay sıralara periyot, düşey sıralara grup denir. Periyodik sistemde 7 tane periyot 18 tane grup vardır. Periyodik sistemde 7 tane periyot 18 tane grup vardır.

13 13 PERİYOTLARIN ÖZELLİKLERİ

14 14 GRUPLARIN ÖZELLİKLERİ

15 15 GRUPLARIN ÖZELLİKLERİ Aynı grupta bulunan elementlerin; Aynı grupta bulunan elementlerin;  Kimyasal özellikleri genellikle benzer  Son katmanlarında bulunan elektron sayıları eşittir Bazı grupların özel ismi vardır. Bazı grupların özel ismi vardır.  1.grup => Alkali metal  2. grup => Toprak alkali metal  7. grup => Halojenler  8.grup => Soy gazlar (Asal gazlar).

16 16 GRUPLARIN ÖZEL İSİMLERİ

17 17 ALKALİ METALLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ ALKALİ METALLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ Alkali metaller Li (Lityum) Na (Sodyum) K (Potasyum) Rb (Rubidyum) Cs (Sezyum) Fr (Fransiyum) Son katmanlarında 1 elektron bulunur. Bileşiklerinde +1 değerlik alırlar. Tamamı doğada bileşikler halinde bulunur. Oksijen ile birleşerek oksitleri oluştururlar. Bütün bileşikleri suda çok iyi çözünürler.

18 18 TOPRAK ALKALİ METALLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ TOPRAK ALKALİ METALLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ Toprak alkali metalleri Be (Berilyum) Mg (Magnezyum) Ca (Kalsiyum) Sr (Stronsiyum) Ba (Baryum) Ra (Radyum) Son katmanlarında 2 elektron vardır. Tamamı metaldir. Bileşiklerinde daima+2 elektron yüklüdür. Tabiatta bileşikler halinde bulunurlar.

19 19 HALOJENLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ Halojenler F (Flor) Cl (Klor) Br (Brom) I (İyot) Son katmanlarında 7elektron vardır. Tabiatta moleküler halde bulunurlar. En kararlı bileşiklerde -1 yüklü olurlar. Genellikle elektron almaya karşı isteklidir.

20 20 SOY GAZLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ Soy gazlar He (Helyum) Ne (Neon) Ar (Argon) Kr (Kripton) Xe (Ksenon) Rn (Radon) Son katmanlarında 8 elektron vardır. Kararlı yapıda olduklarından bileşik oluşturmazlar. Tabiatta tek atomlu gaz halindedirler. Kimyasal reaksiyonlara karşı ilgisizdirler.

21 21 DEĞERLENDİRME SORULARI 1) ………. elementleri proton numaralarına göre sıraladı. 2) Elementler ………. atom numaralarına göre sıralanır. 3) Periyodik sistemde yatay sıralara ………., düşey sıralara ………. denir. 4) Lityum ……… periyotta yer alır. 5) Halojenler ……….. grup elementleridir. H.Moseley artan periyotgrup 2. 7.

22 22 YARIŞMA ZAMANI YARIŞMA ZAMANI KKKK iiii mmmm d d d d aaaa hhhh aaaa ç ç ç ç oooo kkkk p p p p uuuu aaaa nnnn a a a a llll aaaa cccc aaaa kkkk h h h h eeee pppp b b b b eeee rrrr aaaa bbbb eeee rrrr gggg öööö rrrr eeee llll iiii mmmm. EEEE llll eeee mmmm eeee nnnn tttt llll eeee rrrr iiii t t t t aaaa nnnn ıııı mmmm aaaa o o o o yyyy uuuu nnnn uuuu

23 23 KAYNAKLAR SBS’YE Hazırlık ve Ortaokula yardımcı 8. Sınıf Fen ve Teknoloji Konu Anlatımı Güvender Yayınları SBS’YE Hazırlık ve Ortaokula yardımcı 8. Sınıf Fen ve Teknoloji Konu Anlatımı Güvender Yayınları http://www.fenhocam.com/?Syf=26&Syz=228085 http://www.fenhocam.com/?Syf=26&Syz=228085 http://www.fenhocam.com/?Syf=26&Syz=228085 http://www.fenokulu.net/portal/Sayfa.php?Git=KonuKat egorileri&Sayfa=KonuDeneyListesi&baslikid=176&Deney No=1247 http://www.fenokulu.net/portal/Sayfa.php?Git=KonuKat egorileri&Sayfa=KonuDeneyListesi&baslikid=176&Deney No=1247 http://www.fenokulu.net/portal/Sayfa.php?Git=KonuKat egorileri&Sayfa=KonuDeneyListesi&baslikid=176&Deney No=1247 http://www.fenokulu.net/portal/Sayfa.php?Git=KonuKat egorileri&Sayfa=KonuDeneyListesi&baslikid=176&Deney No=1247 http://www.fenokulu.net/yeni/Fen- Konulari/Baslik/Periyodik-Sistem_158.html http://www.fenokulu.net/yeni/Fen- Konulari/Baslik/Periyodik-Sistem_158.html http://www.fenokulu.net/yeni/Fen- Konulari/Baslik/Periyodik-Sistem_158.html http://www.fenokulu.net/yeni/Fen- Konulari/Baslik/Periyodik-Sistem_158.html http://tr.wikipedia.org/wiki/Periyodik_tablo http://tr.wikipedia.org/wiki/Periyodik_tablo http://tr.wikipedia.org/wiki/Periyodik_tablo http://odevistan.blogcu.com/maddenin-yapisi- elementlerin-siniflandirilmasi/9361232 http://odevistan.blogcu.com/maddenin-yapisi- elementlerin-siniflandirilmasi/9361232 http://odevistan.blogcu.com/maddenin-yapisi- elementlerin-siniflandirilmasi/9361232 http://odevistan.blogcu.com/maddenin-yapisi- elementlerin-siniflandirilmasi/9361232 http://fenolog.blogcu.com/elementlerin- siniflandirilmasi/6553696 http://fenolog.blogcu.com/elementlerin- siniflandirilmasi/6553696 http://fenolog.blogcu.com/elementlerin- siniflandirilmasi/6553696 http://fenolog.blogcu.com/elementlerin- siniflandirilmasi/6553696


"1 ELEMENTLERİN SINIFLANDIRILMASI ve PERİYODİK CETVEL Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Funda Yirik 20130905035 8. SINIF ÜNİTE 3." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları