Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AYŞENUR BAŞTÜRK Türkçe Öğretmenliği

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AYŞENUR BAŞTÜRK Türkçe Öğretmenliği"— Sunum transkripti:

1 AYŞENUR BAŞTÜRK Türkçe Öğretmenliği

2 Paragraf Nedir ? Paragraf, herhangi bir yazının bir satırbaşından öteki satırbaşına kadar olan bölümüne denir.Daha geniş bir ifadeyle paragraf "bir duyguyu,bir düşünceyi bir isteği,bir durumu, bir öneriyi, olayın bir yönünü,yalnızca bir yönüyle anlatım tekniklerin­den ve düşünceyi geliştirme yollarından yararlanarak anlatan yazı türüdür.

3 Paragraf Türleri a) Olay Paragrafı:
 Bu tür paragraflarda bir olay anlatılır.Bu olay,yazarın savunduğu düşünceyi açıklamak ve onu inandırmak için bir araçtır.   b) Durum Paragrafı:  Bu tür paragraflarda bir doğanın,şehrin ya da bir insanın betimlemesi yapılır.Bu tür paragraflar genellikle anlatım biçimleri ve gözlemle ilgili sorularda kullanılır.

4 c) Duygu (Çözümleme) Paragrafı:
  Bu paragraflarda roman veya hikaye kahramanlarının iç dünyaları anlatılır.Yazar, kahramanların psikolojik yapılarını,hayallerini bazen yorum katarak anlatır.      d) Düşünce Paragrafı: Belirli bir düşüncenin anlatıldığı,savunulduğu paragraflardır.Makale,deneme,fıkra,eleştiri gibi türlerden seçilir.

5 Paragrafın Öğeleri Konu:
  Paragrafta işlenen düşünce,olay ya da durumdur.Her şey paragrafın konusu olabilir. “Yazar, bu paragrafta ne anlatıyor?” sorusunun cevabı bize konuyu verir. Konu en fazla bir iki cümleyle verilir.    Yardımcı Düşünceler:  İkiden fazla cümleden meydana gelir.Yardımcı düşünceler, paragrafta ana düşünceyi destekleyici niteliktedir.Yazar burada konuyla ilgili açıklamalar yapar ve düşüncelerinin haklı gerekçelerini sıralar.

6 Ana Düşünce:   Paragrafta üzerinde durulan konuya bağlı olarak yazarın asıl anlatmak istediği düşüncedir.Kesin bir yargı niteliği taşır, genellikle bir cümleden oluşur.    Başlık:  Paragrafta üzerinde durulan düşünceyi bir ya da iki sözcükle özetleyebileceğimiz ifade paragrafın başlığı olur.Başlık, konu ve ana düşünceyle bağlantılı olmalıdır.

7 Paragrafın Yapısı Giriş:
 *Genel bir yargı niteliğindedir.Bu bölüm bir ya da iki cümleden oluşur.  *Paragrafın konusu genellikle bu cümlelerdir.  *Giriş bölümü paragrafın bir çeşit özet olduğundan ana düşünce hakkında ipuçları verir.  *Asla bağlaçla başlamaz. *Giriş cümlesinde kendisinden önce bir cümle daha olduğunu düşündürecek bazı zamir, sıfat ya da edatlar bulunmaz.

8 *İkiden fazla cümleden meydana gelir.
Gelişme:  *İkiden fazla cümleden meydana gelir.  *Girişte belirtilen konu, bu bölümde örnekleme, tanık gösterme, açıklama, karşılaştırma gibi düşünceyi geliştirme yollarına başvurularak açıklanır.  *Bu bölümde yer alan düşünceler paragrafın konusuyla ilgili olmalıdır, yoksa anlatımın akışı bozulur.

9 Sonuç:  * Genellikle bir cümleden ibarettir.  * Anlatılmak istenen düşünceyle ilgili son sözün söylendiği bölümdür.  * Yazar paragrafta asıl anlatmak, vurgulamak istediği düşüncesini (ana düşünce) genellikle bu bölümde verir.  * Sözlerin toparlanması niteliğinde olduğundan kapsamlı bir yargıdır.Bu yönüyle de giriş cümlesine benzer.  * Toparlayıcı,özetleyici olması nedeniyle “demek ki,sonuç olarak,öyleyse,özetle…”gibi sözlerle başlayabilir.

10 Paragraflarda Kullanılan Bazı Kelimelerin Anlamları
Adaptasyon: Uyarlama  Ağdalı: Anlaşılması güç, karmaşık  düzen Akıcılık: Sürükleyici olma, okuyanı sıkmama                         Alaturka: Türk geleneklerine uygun                                        Ahenk: Uyum 

11 Alafranga:Batı  tarzında,Türk geleneklerine uygun olmayan
Aktüel:Güncel, edimsel Anlatı:Hikaye etme Adapte: Uyarlanmış

12 Banal: Bayağı, sıradan Burjuva: İmtiyazlı, seçkin soylu Biçem: Üslup, tarz, anlatım biçimi Bağdaşmak: Uyuşmak Betik, bitik: Kitap

13 Çağrışım: Hatırlatma Çağdaş: Aynı çağda yaşayan, uygar Çeşni: Çeşit, tat Dejenere: Yozlaşmış, aslını koruyamamış Diksiyon: Duru, kurallarına uygun konuşma Dikte etmek: Bir düşünceyi zorla kabul ettirmek

14 Edimsel: Hareketli, fiili  
   Eğreti: Geçici, sınırlı                                             Empoze: Zorla kabul ettirme Erek: Amaç, maksat      Etik: Ahlaki, ahlakla ilgili Fantezi: Sonsuz hayal                                                      

15 Fenomen: Olay, olgu Fonetik: Ses  bilgisi     Görece: Kişiden kişiye değişebilme durumu Güdüm: İrade İçerik: Bir şeyin içerisinde bulunanların tümü muhteva İlinti: İlgi, ilişki zorunluluğu

16 Özveri: Fedakarlık   Payanda: Dayanak Polemik: Ağız kavgası, sert tartışma  Realite: Gerçeklik Salt: Yalnız, tek  Yadsımak: İnkar etmek, yabancı kalmak 

17 Yadsımak: İnkar etmek, yabancı kalmak 
 Salık vermek: Öğüt vermek, tavsiye etmek   Yetkin: Olgun   Kanıksamak: Alışmak     Yaratı: Eser, yapıt Yazınsal: Edebi


"AYŞENUR BAŞTÜRK Türkçe Öğretmenliği" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları