Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ŞARJ TİPİ - FORMÜLLÜ MAMUL ÜRETİMİNDE FARK ANALİZLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ŞARJ TİPİ - FORMÜLLÜ MAMUL ÜRETİMİNDE FARK ANALİZLERİ"— Sunum transkripti:

1 ŞARJ TİPİ - FORMÜLLÜ MAMUL ÜRETİMİNDE FARK ANALİZLERİ
Şarj Tipi Üretim Formüllü Mamul Kavramı Fark Analizleri (Örnek)

2 Şarj Tipi Üretim: Gerekli hammadde ve malzemelerin başlangıçta toplu olarak üretime konduğu ve belirli bir üretim seyri sonunda mamullere dönüştüğü üretim tipine şarj (yükleme) tipi üretim denir.

3 Formüllü Mamul Kavramı:
Bir mamulün üretilebilmesi için çok sayıda hammadde ve malzemenin gerekli olduğu durumlarda; hangi hammadde ve malzemelerin hangi oranlarda biraya getirileceği (karışım) önemli hale gelir. Formüllü Mamul Kavramı: İşte bir üretim sürecinde birden fazla hammadde ve malzemenin belirli bir formüle göre biraraya getirilerek üretildiği mamullere formüllü mamuller denir.

4 (Sakız Formülü = % 60 K + % 30 M + % 10 Ş)
ÖRNEK: Sakız üreten bir işletmeyi ele alalım... (K) Kauçuk 600 kg (M) Mısır Özü 300 kg (Ş) Şeker 100 kg MISIR ÖZÜ ŞEKER KAUÇUK SAKIZ 1 TON (1.000 kg) Gördüğünüz gibi gerekli malzemeler üretim sürecinin daha en başında belirli bir formüle göre topluca üretime yüklenmektedir. (Sakız Formülü = % 60 K + % 30 M + % 10 Ş)

5 ÖRNEK: SAKIZ ÜRETİM İŞLETMESİ
İşletmenin Ocak ayında ürettiği kg’lık sakıza ilişkin bilgilerinin bir kısmı aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir: Kullanılan Direkt Malzemenin Cinsi Fiili Kullanım Miktarı Satınalma Fiyatı Fiili Maliyet (K) Kauçuk kg 19 YTL/kg YTL (M) Mısır Özü kg 42 YTL/kg YTL (Ş) Şeker kg 11 YTL/kg YTL Toplam Şarj kg YTL Verilen bilgilerden de anlaşılacağı üzere işletme Ocak ayında üretime toplam kg hammadde ve malzeme (girdi) yüklemiş ve üretim süreci sonunda kg sakız (çıktı-ürün) elde etmiştir.

6 Fiili DMM bilgilerine sahibiz....
İSTENEN: İşletmenin Ocak ayı Direkt Malzeme Maliyetlerini analiz ediniz. DMM Toplam Farkı Fiili DMM – Standart DMM DMM Miktar Farkı DMM Fiyat Farkı Fiili DMM bilgilerine sahibiz.... Ancak bu analizi yapabilmemiz için gördüğünüz gibi Standart DMM bilgilerine de ihtiyacımız var !

7 1 şarj için standart malzeme bilgileri ise aşağıdaki gibidir:
Direkt Malzeme Standart Miktar Fiyat Maliyet (K) Kauçuk 600 kg 20 YTL/kg YTL (M) Mısır Özü 300 kg 40 YTL/kg (Ş) Şeker 100 kg 10 YTL/kg 1.000 YTL Toplam Şarj 1.000 kg YTL Standart Girdi (Şarj) Miktarı : kg/şarj Standart Çıktı (Ürün) Oranı : % 90 Standart Çıktı (Ürün) Miktarı : 900 kg/şarj Standart DMM bilgileri verildiğine göre analize başlayabiliriz. Ancak başlamadan önce çok önemli bir noktayı vurgulamak gerekir:

8 Karşılaştırılabilir değil !
Direkt Malzeme Standart Miktar Fiyat Maliyet (K) Kauçuk 600 kg 20 YTL/kg YTL (M) Mısır Özü 300 kg 40 YTL/kg (Ş) Şeker 100 kg 10 YTL/kg 1.000 YTL Toplam Şarj 1.000 kg YTL 1 ŞARJ İÇİN... Karşılaştırılabilir değil ! Direkt Malzeme Fiili Miktar Fiyat Maliyet (K) Kauçuk kg 19 YTL/kg YTL (M) Mısır Özü kg 42 YTL/kg YTL (Ş) Şeker kg 11 YTL/kg YTL Toplam Şarj kg YTL OCAK AYI İÇİN...

9 PEKİ NE YAPACAĞIZ ??? Karşılaştırılabilir hale getirmeliyiz önce !
Peki nasıl ? YOL: Şarj sayısından hareketle... YOL: Standart ürün oranından hareketle... YOL: Fiili çıktı (ürün) miktarından hareketle... Önce kullanılması gereken (standart) malzeme miktarlarını bulmalıyız Sonra Standart Direkt Malzeme Maliyetlerini hesaplamalıyız Artık analize başlayabiliriz

10 1 Şarj için Standart Miktar
YOL: Şarj sayısından hareketle... Eğer işletmenin Ocak ayında toplam kaç şarj yaptığı biliniyorsa iş kolaylaşır; 1 şarj için gerekli miktarlar şarj sayılarıyla çarpılarak toplam şarj için söz konusu olacak standart miktarlara ulaşılır. Direkt Malzeme 1 Şarj için Standart Miktar Şarj Sayısı (Ocak ayı) Standart Miktar (K) Kauçuk 600 kg 200 şarj kg (M) Mısır Özü 300 kg kg (Ş) Şeker 100 kg kg Toplam Şarj 1.000 kg kg

11 1 Şarj için Standart Oran Standart Girdi Miktarı
2. YOL: Standart ürün oranından hareketle... Eğer işletmenin Ocak ayında toplam kaç şarj yaptığı bilinmiyorsa iş zorlaşır; 1 şarj için gerekli miktarlar oran olarak ifade edilir. Standart ürün oranından hareketle; Ocak ayı fiili ürün miktarı olan kg sakızı elde edebilmek için standart olarak kullanılması gereken toplam standart girdi miktarına ( kg / 0,90 = kg) ulaşılır. Sonra bu rakam oranlarla çarpılarak toplam şarj için söz konusu olacak standart miktarlara ulaşılır. DM 1 Şarj için Standart Oran Standart Girdi Miktarı Standart Miktar K (600/1000) % 60 kg kg M (300/1000) % 30 kg Ş (100/1000) % 10 kg Top. (1000/1000) % 100

12 3. YOL: Fiili çıktı (ürün) miktarından hareketle...
Eğer işletmenin Ocak ayında toplam kaç şarj yaptığı bilinmiyorsa iş zorlaşır; 1 şarj için gerekli miktarlar standart çıktının (900 kg) oranı olarak ifade edilir. Sonra bu oranlar Ocak ayı fiili ürün miktarı olan kg ile çarpılarak toplam şarj için söz konusu olacak standart miktarlara ulaşılır. DM 1 Şarj için Standart Oran Fiili Çıktı (Ürün) Miktarı Standart Miktar K (600/900) % 66,66 kg kg M (300/900) % 33,33 kg Ş (100/900) % 11,11 kg Top. (1000/900) % 111,11 kg Gördüğünüz gibi her 3 yolda bizi aynı Standart Miktar’lara götürüyor

13 Karşılaştırılabilir değil !
Direkt Malzeme Standart Miktar Fiyat Maliyet (K) Kauçuk 600 kg 20 YTL/kg YTL (M) Mısır Özü 300 kg 40 YTL/kg (Ş) Şeker 100 kg 10 YTL/kg 1.000 YTL Toplam Şarj 1.000 kg YTL 1 ŞARJ İÇİN... Karşılaştırılabilir değil ! Direkt Malzeme Fiili Miktar Fiyat Maliyet (K) Kauçuk kg 19 YTL/kg YTL (M) Mısır Özü kg 42 YTL/kg YTL (Ş) Şeker kg 11 YTL/kg YTL Toplam Şarj kg YTL OCAK AYI İÇİN...

14 Karşılaştırılabilir değil !
Direkt Malzeme Standart Miktar Fiyat Maliyet (K) Kauçuk 20 YTL/kg (M) Mısır Özü 40 YTL/kg (Ş) Şeker 10 YTL/kg Toplam Şarj Karşılaştırılabilir değil ! Direkt Malzeme Fiili Miktar Fiyat Maliyet (K) Kauçuk kg 19 YTL/kg YTL (M) Mısır Özü kg 42 YTL/kg YTL (Ş) Şeker kg 11 YTL/kg YTL Toplam Şarj kg YTL

15 Artık Karşılaştırılabilir
Direkt Malzeme Standart Miktar Fiyat Maliyet (K) Kauçuk kg 20 YTL/kg YTL (M) Mısır Özü kg 40 YTL/kg (Ş) Şeker kg 10 YTL/kg YTL Toplam Şarj kg YTL Artık Karşılaştırılabilir Direkt Malzeme Fiili Miktar Fiyat Maliyet (K) Kauçuk kg 19 YTL/kg YTL (M) Mısır Özü kg 42 YTL/kg YTL (Ş) Şeker kg 11 YTL/kg YTL Toplam Şarj kg YTL

16 Fiili DMM – Standart DMM
İSTENEN: İşletmenin Ocak ayı Direkt Malzeme Maliyetlerini analiz ediniz. DMM Toplam Farkı Fiili DMM – Standart DMM DM Fiili Maliyet Standart FARK A/L K YTL YTL YTL/ay L M YTL YTL/ay A Ş YTL YTL YTL/ay Top. YTL YTL YTL/ay

17 Fiili DMM – Standart DMM
İSTENEN: İşletmenin Ocak ayı Direkt Malzeme Maliyetlerini analiz ediniz. DMM Toplam Farkı Fiili DMM – Standart DMM YTL/ay (L) DMM Miktar Farkı DMM Fiyat Farkı

18 a) MİKTAR FARKI: (FM - SM) x SF
DM Fiili Miktar Standart Fark Fiyat Miktar Farkı A/L K kg kg 2.000 kg 20 YTL/kg YTL/ay A M kg kg kg 40 YTL/kg YTL/ay L Ş kg kg kg 10 YTL/kg YTL/ay Top. kg kg YTL/ay b) FİYAT FARKI: (FF - SF) x FM DM Fiili Fiyat Standart Fark Miktar Fiyat Farkı A/L K 19 YTL/kg 20 YTL/kg - 1 kg YTL/ay L M 42 YTL/kg 40 YTL/kg 2 kg YTL/ay A Ş 11 YTL/kg 10 YTL/kg 1 kg YTL/ay Top. YTL/ay

19 Fiili DMM – Standart DMM
İSTENEN: İşletmenin Ocak ayı Direkt Malzeme Maliyetlerini analiz ediniz. DMM Toplam Farkı Fiili DMM – Standart DMM YTL/ay (L) DMM Miktar Farkı DMM Fiyat Farkı YTL/ay (L) YTL/ay (A)

20 Fiili DMM – Standart DMM
İSTENEN: İşletmenin Ocak ayı Direkt Malzeme Maliyetlerini analiz ediniz. DMM Toplam Farkı Fiili DMM – Standart DMM YTL/ay (L) DMM Miktar Farkı DMM Fiyat Farkı YTL/ay (L) YTL/ay (A) DMM Karışım Farkı DMM Ürün Farkı

21 1 Şarj için Standart Oran
c) KARIŞIM FARKI: (FK - SK) x SF DM Fiili Karışım Standart Fark Fiyat Miktar Farkı A/L K kg 20 YTL/kg M kg 40 YTL/kg Ş kg 10 YTL/kg Top. kg DM Standart Miktar 1 Şarj için Standart Oran Fiili Girdi Miktarı Karışım K 600 kg (600/1000) % 60 kg kg M 300 kg (300/1000) % 30 kg Ş 100 kg (100/1000) % 10 kg Top. 1.000 kg (1000/1000) % 100

22 1 Şarj için Standart Oran
c) KARIŞIM FARKI: (FK - SK) x SF DM Fiili Karışım Standart Fark Fiyat Karışım Farkı A/L K kg kg 3.800 20 YTL/kg YTL/ay A M kg kg 40 YTL/kg YTL/ay L Ş kg kg 10 YTL/kg YTL/ay Top. kg 5.000 YTL/ay DM Standart Miktar 1 Şarj için Standart Oran Fiili Girdi Miktarı Karışım K 600 kg (600/1000) % 60 kg kg M 300 kg (300/1000) % 30 kg Ş 100 kg (100/1000) % 10 kg Top. 1.000 kg (1000/1000) % 100

23 d1) ÜRÜN FARKI: (BÜ - FÜ) x Ortalama Standart Çıktı Maliyeti
d2) ÜRÜN FARKI: (Fiili Girdi Ort.St.Mal. – Fiili Çıktı Ort.St.Mal.)

24 d1) ÜRÜN FARKI: (BÜ - FÜ) x Ortalama Standart Çıktı Maliyeti
= ( kg/ay – kg/ay) x 27,78 YTL/kg = ( kg/ay) x 27,78 YTL/kg = YTL/ay (L) d2) ÜRÜN FARKI: (Fiili Girdi Ort.St.Mal. – Fiili Çıktı Ort.St.Mal.)

25 Beklenen Ürün : Fiili Girdi x Standart Çıktı Oranı
d1) ÜRÜN FARKI: (BÜ - FÜ) x Ortalama Standart Çıktı Maliyeti = ( kg/ay – kg/ay) x 27,78 YTL/kg = ( kg/ay) x 27,78 YTL/kg = YTL/ay (L) Beklenen Ürün : Fiili Girdi x Standart Çıktı Oranı = kg/ay x % 90 = kg/ay d2) ÜRÜN FARKI: (Fiili Girdi Ort.St.Mal. – Fiili Çıktı Ort.St.Mal.)

26 Beklenen Ürün : Fiili Girdi x Standart Çıktı Oranı
d1) ÜRÜN FARKI: (BÜ - FÜ) x Ortalama Standart Çıktı Maliyeti = ( kg/ay – kg/ay) x 27,78 YTL/kg = ( kg/ay) x 27,78 YTL/kg = YTL/ay (L) Beklenen Ürün : Fiili Girdi x Standart Çıktı Oranı = kg/ay x % 90 = kg/ay Ortalama Standart Çıktı Maliyeti : Standart Maliyet / Standart Çıktı Miktarı = YTL / 900 kg = 27,78 YTL/kg d2) ÜRÜN FARKI: (Fiili Girdi Ort.St.Mal. – Fiili Çıktı Ort.St.Mal.)

27 Beklenen Ürün : Fiili Girdi x Standart Çıktı Oranı
d1) ÜRÜN FARKI: (BÜ - FÜ) x Ortalama Standart Çıktı Maliyeti = ( kg/ay – kg/ay) x 27,78 YTL/kg = ( kg/ay) x 27,78 YTL/kg = YTL/ay (L) Beklenen Ürün : Fiili Girdi x Standart Çıktı Oranı = kg/ay x % 90 = kg/ay Ortalama Standart Çıktı Maliyeti : Standart Maliyet / Standart Çıktı Miktarı = YTL x 900 kg = 27,78 YTL/kg d2) ÜRÜN FARKI: (Fiili Girdi Ort.St.Mal. – Fiili Çıktı Ort.St.Mal.) = ( kg/ay x 25,00 YTL/kg) – ( kg/ay x 27,78 YTL/kg) = YTL/ay – YTL/ay = YTL/ay (L)

28 Beklenen Ürün : Fiili Girdi x Standart Çıktı Oranı
d1) ÜRÜN FARKI: (BÜ - FÜ) x Ortalama Standart Çıktı Maliyeti = ( kg/ay – kg/ay) x 27,78 YTL/kg = ( kg/ay) x 27,78 YTL/kg = YTL/ay (L) Beklenen Ürün : Fiili Girdi x Standart Çıktı Oranı = kg/ay x % 90 = kg/ay Ortalama Standart Çıktı Maliyeti : Standart Maliyet / Standart Çıktı Miktarı = YTL x 900 kg = 27,78 YTL/kg d2) ÜRÜN FARKI: (Fiili Girdi Ort.St.Mal. – Fiili Çıktı Ort.St.Mal.) = ( kg/ay x 25,00 YTL/kg) – ( kg/ay x 27,78 YTL/kg) = YTL/ay – YTL/ay = YTL/ay (L) Ortalama Standart Girdi Maliyeti : Standart Maliyet / Standart Girdi Miktarı = YTL / kg = 25,00 YTL/kg

29 Fiili DMM – Standart DMM
İSTENEN: İşletmenin Ocak ayı Direkt Malzeme Maliyetlerini analiz ediniz. DMM Toplam Farkı Fiili DMM – Standart DMM YTL/ay (L) DMM Miktar Farkı DMM Fiyat Farkı YTL/ay (L) YTL/ay (A) DMM Karışım Farkı DMM Ürün Farkı 5.000 YTL/ay (A) YTL/ay (L)

30 ÖRNEK: SAKIZ ÜRETİM İŞLETMESİ
İşletmenin Ocak ayında ürettiği kg’lık sakıza ilişkin bilgilerinin bir kısmı aşağıdaki gibidir: AÇIKLAMA Fiili Standart Direkt İşçilik Ücreti 1.010 YTL/DİS 1.000 YTL/DİS Direkt İşçilik Süresi 1.900 DİS/ay 10 DİS/şarj Her şeyden önce verilen bilgilerin öncelikle karşılaştırılabilir olup olmadığını kontrol etmeliyiz. Gördüğünüz gibi Fiili DİS Ocak ayı bazında olduğu halde Standart DİS 1 şarj için gerekli çalışma zamanını ifade etmektedir. Dolayısıyla bizim öncelikle bu üretim için gerekli Standart Süre’yi hesaplamamız gerekir. Bunun da 3 yolu vardır:

31 Gördüğünüz gibi her 3 yolda bizi aynı Standart Süre’lere götürüyor
YOL: Şarj sayısından hareketle... Standart Süre = Şarj başına SS x Şarj Sayısı = 10 DİS/şarj x 200 Şarj/ay = DİS/ay 2. YOL: Standart girdi miktarından hareketle... Standart Süre = (Ş.B. SS x Standart Girdi) / Ş.B.Standart Girdi = (10 DİS/şarj x kg/ay) / kg/şarj = DİS/ay 3. YOL: Fiili çıktı (ürün) miktarından hareketle... Standart Süre = (Ş.B. SS x Fiili Çıktı) / Ş.B.Standart Çıktı = (10 DİS/şarj x kg/ay) / 900 kg/şarj = DİS/ay Gördüğünüz gibi her 3 yolda bizi aynı Standart Süre’lere götürüyor

32 Fiili DİM – Standart DİM
İSTENEN: İşletmenin Ocak ayı Direkt İşçilik Maliyetlerini analiz ediniz. DİM Toplam Farkı Fiili DİM – Standart DİM AÇIKLAMA Fiili Standart Direkt İşçilik Ücreti 1.010 YTL/DİS 1.000 YTL/DİS Direkt İşçilik Süresi 1.900 DİS/ay 2.000 DİS/ay Direkt İşçilik Maliyetleri YTL/ay YTL/ay DİM Toplam Farkı = Fiili DİM – Standart DİM = YTL/ay – YTL/ay = YTL/ay (L)

33 Fiili DİM – Standart DİM
İSTENEN: İşletmenin Ocak ayı Direkt İşçilik Maliyetlerini analiz ediniz. DİM Toplam Farkı Fiili DİM – Standart DİM YTL/ay (L) DİM Süre Farkı DİM Ücret Farkı

34 a) DİM Süre Farkı = (FS - SS) x SÜ
= (1.900 DİS/ay – DİS/ay) x YTL/DİS = YTL/ay (L) b) DİM Ücret Farkı = (FÜ - SÜ) x FS = (1.010 YTL/DİS – YTL/DİS) x DİS/ay = YTL/ay (A)

35 Fiili DİM – Standart DİM
İSTENEN: İşletmenin Ocak ayı Direkt İşçilik Maliyetlerini analiz ediniz. DİM Toplam Farkı Fiili DİM – Standart DİM YTL/ay (L) DİM Süre Farkı DİM Ücret Farkı YTL/ay (L) YTL/ay (A)

36 Fiili DİM – Standart DİM
İSTENEN: İşletmenin Ocak ayı Direkt İşçilik Maliyetlerini analiz ediniz. DİM Toplam Farkı Fiili DİM – Standart DİM YTL/ay (L) DİM Süre Farkı DİM Ücret Farkı YTL/ay (L) YTL/ay (A) DİM Verimlilik Farkı DİM Ürün Farkı

37 c) DİM Verimlilik Farkı = (FS - BS) x SÜ
BS: Beklenen Süre = (Ş.B. SS x Beklenen Ürün) / Ş.B. Standart Ürün (Çıktı) = (10 DİS/şarj x kg/ay) / 900 kg/şarj = DİS/ay BÜ: Beklenen Ürün = Fiili Girdi Miktarı x Standart Ürün Oranı = kg/ay x % 90 = kg/ay c) DİM Verimlilik Farkı = (FS - BS) x SÜ = (1.900 DİS/ay – DİS/ay) x YTL/DİS = YTL/ay (L) b) DİM Ürün Farkı = (BS - SS) x SÜ = (1.970 DİS/ay – DİS/ay) x YTL/DİS = YTL/ay (L)

38 Fiili DİM – Standart DİM
İSTENEN: İşletmenin Ocak ayı Direkt İşçilik Maliyetlerini analiz ediniz. DİM Toplam Farkı Fiili DİM – Standart DİM YTL/ay (L) DİM Süre Farkı DİM Ücret Farkı YTL/ay (L) YTL/ay (A) DİM Verimlilik Farkı DİM Ürün Farkı YTL/ay (A) YTL/ay (L)

39 ÖRNEK: SAKIZ ÜRETİM İŞLETMESİ
İşletmenin Ocak ayında ürettiği kg’lık sakıza ilişkin Fiili GİM YTL/ay olarak gerçekleşmiştir. GİM Bütçe bilgileri ise aşağıdaki gibidir: Normal Kapasite 2.500 DİS/ay GİM Değişken Yükleme Oranı 1.000 YTL/DİS GİM Sabit Yükleme Oranı GİM Yükleme Oranı 2.000 YTL/DİS Verilen bilgilerden İşletmenin BÜTÇE FORMÜLÜ’ nü aşağıdaki gibi oluşturabiliriz: ..... Bütçelenen GİM : = Top.Büt.Sab.GİM + (Br.Büt.Değ.GİM x Kapasite) = YTL/ay + (1.000 YTL/DİS x .....)

40 Fiili GİM – Standart GİM
İSTENEN: İşletmenin Ocak ayı Genel İmalat Maliyetlerini analiz ediniz. GİM Toplam Farkı Fiili GİM – Standart GİM GİM Toplam Farkı = Fiili GİM – Standart GİM = YTL/ay – YTL/ay = YTL/ay (A) Standart GİM = GİM Yükleme Oranı x SS = YTL/DİS x DİS/ay = YTL/ay

41 Kontrol Edilebilir Farkı
İSTENEN: İşletmenin Ocak ayı Genel İmalat Maliyetlerini analiz ediniz. GİM Toplam Farkı Fiili GİM – Standart GİM YTL/ay (A) GİM Kontrol Edilebilir Farkı GİM Hacim Farkı

42 Kontrol Edilebilir Farkı
İSTENEN: İşletmenin Ocak ayı Genel İmalat Maliyetlerini analiz ediniz. GİM Toplam Farkı Fiili GİM – Standart GİM YTL/ay (A) GİM Kontrol Edilebilir Farkı GİM Hacim Farkı GİM Ürün Farkı

43 a) GİM Kontrol Edilebilir Farkı = (FGİM – BSBGİM)
= YTL/ay – YTL/ay = YTL/ay (A) BSBGİM = Top.Büt.Sab.GİM + (Br.Büt.Değ.GİM x Beklenen Süre) = YTL/ay + (1.000 YTL/DİS x DİS/ay) = YTL/ay b) GİM Hacim Farkı = (BSBGİM - BGİM) = YTL/ay – YTL/ay = YTL/ay (A) Beklenen GİM = GİM Yükleme Oranı x BS = YTL/DİS x DİS/ay = YTL/ay

44 c) GİM Ürün Farkı = (BGİM – SGİM)
= YTL/ay – YTL/ay = YTL/ay (L) Standart GİM = GİM Yükleme Oranı x SS = YTL/DİS x DİS/ay = YTL/ay

45 Kontrol Edilebilir Farkı
İSTENEN: İşletmenin Ocak ayı Genel İmalat Maliyetlerini analiz ediniz. GİM Toplam Farkı Fiili GİM – Standart GİM YTL/ay (A) GİM Kontrol Edilebilir Farkı GİM Hacim Farkı YTL/ay (A) YTL/ay (A) GİM Ürün Farkı YTL/ay (L)

46 HAFTAYA... Konu: Bileşik İmalatta Maliyetleme Ödev: Problem 5.3


"ŞARJ TİPİ - FORMÜLLÜ MAMUL ÜRETİMİNDE FARK ANALİZLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları