Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

FERTİLİZASYON- İMPLANTASYON

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "FERTİLİZASYON- İMPLANTASYON"— Sunum transkripti:

1 FERTİLİZASYON- İMPLANTASYON

2

3

4 Kapasitasyon; 7 saat

5 Gametlerin Yaşam Süresi

6 FERTİLİZASYON

7 Fertilizasyonun Aşamaları
1. Spermin korona radiyata hücrelerini geçmesi 2. Zona pellusida’nın geçilmesi 3. Oosit (integrinler) ve sperm (disintegrinler) plazmalemmalarının birleşmesi 4. Oositin II. Mayoz bölünmesini tamamlaması 5. Pronükleusların oluşması ve birleşmesi

8

9

10 Polispermi

11

12 Fertilizasyonun Sonuçları;
2. mayoz tamamlanır Normal diploid sayıya ulaşılır Tür çeşitliliği sağlanır Cinsiyet belirlenir Yarıklanma başlar

13 FERTİLİZASYON SONRASI
YARIKLANMA * 30 saat sonra * Blastomer * Fertilizasyondan ort. 4 gün sonra gelişmiş hücrelik kitle moruladır ? Mozaizm ? Partenogenezis

14

15 * Morula bu dönemde uterusa girer

16 14-16 saat saat saat saat Embriyonik genom aktivasyonu

17 4. gün gün gün Paternal genom; embriyon dışı dokuların oluşumu Maternal genom; implantasyon sonrası embriyon oluşumunda

18 BLASTOKİST OLUŞUMU 4-5. günde; blastokist boşluğu Trofoblast Embriyoblast Blastokist Zona pellusida tabakası kaybolur 6. gün blastokist endometrial epitele yapışır

19

20 ENDOMETRİAL DEĞİŞİKLİKLER
Yüzey epiteli Salgı bezleri Stroma Damar geçirgenliği

21 İMPLANTASYON Sitotrofoblast Sinsityotrofoblast
1. haftanın sonunda blastokist endometruyuma yüzeyel olarak implante olmuştur

22 Sinsityotrofoblastlar ; Stromelizinleri, MMP leri salgılarlar

23 7. günde Hipoblast

24

25 Anormal İmplantasyon

26

27

28

29 ? Taş fötus = lithopedion

30 İn Vitro Fertilizasyon ve Embriyo Transferi

31

32

33

34

35

36

37 Metafaz II safhasındaki oosit; ZP izleniyor

38 Mikroenjeksiyon İşlemi

39 ICSI sonrası fertilize olmuş iki zigot; 2PN izleniyor

40 3 ve 8 blastomerli iki embriyo izleniyor

41 Mikroenjeksiyondan 48 saat sonra bir hastaya ait 4 embriyo izleniyor

42 Bir blastomerin yarıklanması izleniyor

43 Gelişimin 5. günü, blastokist oluşumu

44 1. haftanın sonunda başlayan blastokistin implantasyonu, 2
1. haftanın sonunda başlayan blastokistin implantasyonu, 2. haftada da devam eder ve tamamlanır

45 Desidua reaksiyonu Sitotrofoblast-mitoz Sinsityotrofoblast-hCG

46 Epiblast

47 Amniyon boşluğu Amniyoblast

48 Ekzokölomik membran (Heuser membranı)
Ekzokölomik boşluk (primitif yolk kesesi)

49 SORU;Aşağıdakilerden hangisi zona reaksiyonunu sağlar?
Oosit sitoplazmasındaki kortikal granüller Korona radiata hücrelerinin salgıları Akrozom reaksiyonu ile salınan enzimler Pronükleus oluşumu ile oluşan uyarı Oosit ve sperm plazma membranlarının birleşmesi


"FERTİLİZASYON- İMPLANTASYON" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları