Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

FETAL ZARLAR VE PLASENTA

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "FETAL ZARLAR VE PLASENTA"— Sunum transkripti:

1 FETAL ZARLAR VE PLASENTA

2 Üçüncü haftada, kan kapillerlerinin oluştuğu tersiyer villuslar ortaya çıkar.

3 Üçüncü hafta sonunda embriyo kanı koryonik villus kapillerleri içinde akmaya başlar.
İntervillöz boşluklar anne kanı ile dolmaya başlar.

4 KORİYON FRONDOZUM VE DESİDUA BAZALİS
Gelişimin ilk haftalarında, villuslar koriyonun bütün yüzeyini kaplar. Embriyonik kutuptaki villuslar, büyüyüp gelişerek koriyon frondozumu oluştururlar. Abembriyonik kutuptaki villuslar ise dejenere olur ve koriyon leve olarak bilinir.

5 Desidua; Gebelikte ki fonksiyonel endometriyuma karşılık gelir.
Desidua bazalis; Embriyonun implante olduğu endometriyumun dip bölgesidir. Desidua kapsülaris; implante olmuş embriyonun yüzeyini örten endometriyum bölgesidir. Desidua parietalis; implantasyon bölgesi dışında kalan tüm endometriyum bölgesini tanımlar.

6 Koryonun madde alışverişinde işlev gören bölgesi koriyon frondozum'dur.
Koryon frondosum (fetal plasenta) ve desidua bazalis (maternal plasenta) birlikte plasentayı oluşturur. Amniyon ile koryon kaynaşarak amniyokoryonik zarı oluştururlar.

7 Plasenta iki kısımdan meydana gelir:
Fetal kısım; koryon frondosum Maternal kısım; Endometriyumun desidua bazalis

8 Koriyonik ve desidual plak arasındaki intervillöz boşluklar anne kanıyla doludur.
Doğumdan sonra maternal yüzden bakıldığında15-20 adet kotiledon seçilebilir. Kotiledonlar arasındaki oluklar desidual septalara karşılık gelir.

9 Koriyonun iç yüzü amniyon zarıyla döşelidir.
Bu yüzde koriyonik damarlar, göbek kordonuna doğru uzanırlar. Göbek kordonu çoğunlukla plasenta merkezinden çıkar.

10 Plasentada kan, intervillöz boşluklara endometriyal spiral arterler aracılığıyla gelir.
Yüksek basınç altında kan, intervillöz boşluklara yayılarak villusları oksijenli kanla yıkar. Kan basıncı düştükçe kan desidual plağa geri döner ve endometriyal venlere boşalır. İntervillöz kan endometriyal venler aracılığıyla maternal dolaşıma dönmüş olur.

11 İntervillöz boşluklardaki anne kanı fetal kandan koryonik villus yapılarıyla ayrılır ve birbirine karışmaz, bu özelliğiyle insan plasentası hemokoryal tür plasenta sınıfına girer.

12 Maternal ve fetal dolaşımı birbirinden ayıran
plasental zar başlangıçta dört tabakadan oluşur: 1. Fetal damarların endoteli, 2. Villusların bağ dokusu, 3. Sitotrofoblastik tabaka, 4. Sinsisyum Dördüncü ayın başlarında sitotrofoblast hücreleri ve bağ dokusu hücrelerinin bir kısmı kaybolur.

13 Plasental Taşınma Basit difüzyon Kolaylaştırılmış difüzyon
Aktif taşıma Pinositoz

14 Plasentanın Endokrin Fonksiyonları:
Dördüncü aya kadar progesteron desteği korpus luteum tarafından sağlanır. Dördüncü aydan sonra bu görevi plasenta üstlenir. Plasenta progesteron dışında başta östriol olmak üzere östrojenik hormonlarda salgılar.

15 AMNİYON SIVISI Amniyon boşluğu, kısmen amniyon hücreleri tarafından ve anne kanından gelen berrak bir sıvı ile doludur. Amniyon sıvısının normal miktarı artan gebelik haftasıyla artarak ml’ ye ulaşır. Amniyon sıvısının fonksiyonu; 1. Fetusu dıştan gelen darbelere karşı korur 2. Embriyonun amniyon zarına yapışmasını önler 3. Fetusun hareket etmesine olanak sağlar

16 Polihidramnioz, amniyon sıvısının normalden fazla olma durumudur.
Nedenleri; İdiopatik Maternal diyabet Santral sinir sistemi anomalileri Özefagus atrezisi Oligohidramnioz normal miktardan az olmasına denir. Renal agenezisi


"FETAL ZARLAR VE PLASENTA" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları