Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÇÖZELTİ TERMODİNAMİĞİ. RAULT VE HENRY YASALARI A ve B Gibi element biri biri içinde çözündüğünde basınç ile mol oranı arasında; P A = X A P A o ve P B.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÇÖZELTİ TERMODİNAMİĞİ. RAULT VE HENRY YASALARI A ve B Gibi element biri biri içinde çözündüğünde basınç ile mol oranı arasında; P A = X A P A o ve P B."— Sunum transkripti:

1 ÇÖZELTİ TERMODİNAMİĞİ

2 RAULT VE HENRY YASALARI A ve B Gibi element biri biri içinde çözündüğünde basınç ile mol oranı arasında; P A = X A P A o ve P B = X B P b o Bağıntısı olup, P A A’nın kısmi buhar basıncı, P B B’nin kısmi buhar basıncı, X A A’nın mol oranı ve X B B’nin mol oranı. Değişim aşağıda şekilde olduğu gibidir. Buhar Basıncı A X B B P A + P B PoBPoB PoAPoA

3 Aktivite çözeltinin kısmi buhar basıncına veya fugasiteye bağlıdır. Hareketlilik ölçüsü olan aktivite bileşime bağlı olarak, 0 ile 1 arasında değişmektedir. X i = ai(Rault), X İ = k.a i (Henry) Henry Rault A X B B a i / buhar basıncı

4 Akivite = a i = f i / f i o = P i / P i o Rault yasasına uyan çözeltilerde; X İ = a i Henry yasasına uyan çözeltilerde; X İ = k i a i GİBBS – DUHEM EŞİTLİĞİ Sıcaklığı T, basıncı P ve mol miktarı n i,n j,n k olan bir büyüklüğün; Q’ = Q’(T,P,n i,n j,n k ) eşitliğinin n i ’e göre molar değeri;

5

6 İKİ BİLEŞENLİ ÇÖZELTİDE SERBEST ENERJİNİN BİLEŞENLE DEĞİŞİMİ T=Sabit, P=Sabit A - B Çözeltisinde Serbest enerji; G’=n A + n B G=X A + X B dG = X A d + X B d + dX A + dX B Gibbs-Duhem’e göre; X A d + X B d =0

7 dG = dX A + dX B dG / dX A = - X A + X B = 1, dX A = - dX B olduğundan X B (dG/dX A ) = X B - X B Veya G + X B (dG/dX A ) = (X A + X B ) = G + X B (dG/dX A ), = G + X A (dG/dX A )

8 SERBEST ENERJİLERİN ŞEKİLDE GÖSTERİLMESİ 0 X A =X A ∆ A X B B

9 Rault Yasasına Uyan Çözeltilerin Özelliği İki bileşenli ideal çözeltide; ∆G kar., ideai = RT(X A lnX A + X B lnX B ) RTX A = ∆ ve RTX B = ve Bu eşitlikler ideal çözünme için de yazılırsa hacım değişimi sıfır olur, çünkü; X i basınca bağlı bir değişken değildir. Benzer şekilde entalpi değişimi de sırırdır. Entropi değişimi; ∆S kar,ide = - R(X A lnX A + X B lnX B )

10 İDEAL OLMAYAN ÇÖZELTİ ÖZELLİKLERİ; İdeal olmayan çözeltilerde, bileşen ile aktivite arasında γ gibi bir orantı katsayısı vardır. ∆ = RTlna i = RT lnγ i + RTlnX i γ i =a i / X i Fe 0,2 0,4 0,6 0,8 Cu XCu 1 0,8 a 0,6 0,4 0,2 0 Rault a Cu, deneysel a Fe,Gibbs-duhem Henry

11 AKTİVİTENİN GİBBS-DUHEM İLE BELİRLENMESİ Ve = RTlna i olduğundan, X A dlna A + X B lna B = 0 yazarak, X A dlna A = - X B lna B dlog a A = - X B / X A dlog a B X A = 1 den X A ’ya kadar entegre edersek,

12 log a A = - şekille gösteririsek; X B /X A X A =X A X A =1 log a B, X A= X A - log a B

13 α-Fonksiyonu α iv = lnγ i / (1 – X i ) 2 α A = ln γ A / X B 2 ve α B = ln γ B / X A 2 dln γ B = 2 α B X A dX A + X A 2 dα B ln γ B = - X B X A α B – Ω/RT = α

14 BAĞ ENERJİSİ Buharlaşma Entalpisi; ∆H buh,A-A =-1/2 z N o E A-A, ∆H buh,B-B =-1/2 z N o E B-B, Z= KOORDİNASYON SAYISIDIR N O = 6,023.10 23 /gr.mol Avagadro Sayısı Bağ Parametresi; Ω= z N o [E A-B -1/2(E A-A + E B-B )

15

16

17 Ders Tatbikatı 1 Bakır ve altın 410 °C ve 889 °C sıcaklıklar arasında katı eriyiktir. Sıcaklık 660 ° C iken; G XS = - 28280 X Au X Cu (J) olduğuna göre; XCu=0,6, T=600 ° C ve Au ve Cu için a-aktiviteyi hesaplayınız. b-kısmi basıncı hesaplayınız. Doymuş buhar basıncındaki eşitlikler; lnP o Cu =-40929/T – 0,86lnT +21,67 lnP o Au =-45650/T – 0,306lnT +10,81

18 Ders Tatbikatı 2 700K sıcaklıkta sıvı Ga-Cd alaşımının X Ga =0,5 için a Ga =0,79 oladuğuna göre, Her iki bileşen de düzenli çözelti olduğuna göre,buharlaşma entalpisi; Ga için 270000 (J), Cd için 100000 (J) dür. a-Ω, atomlar arası bağ parametresini, b-bağ enerjisini( ∆ H buh,Ga-Ga =-1/2 z N o E Ga-Ga, Ω=zN o [E cd - Ga -1/2(E cd - Cd + E Ga-Ga ) ]


"ÇÖZELTİ TERMODİNAMİĞİ. RAULT VE HENRY YASALARI A ve B Gibi element biri biri içinde çözündüğünde basınç ile mol oranı arasında; P A = X A P A o ve P B." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları