Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İSTEMLİLİK MİKDAT ACER İSTEMLİLİK

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İSTEMLİLİK MİKDAT ACER İSTEMLİLİK"— Sunum transkripti:

1 İSTEMLİLİK MİKDAT ACER İSTEMLİLİK
Doğal bir değişmenin teknik terimi istemli değişmedir. İstemli bir tepkime bir dış etki tarafından yönlendirmeye ihtiyaç olmaksızın meydana gelme eğilimindedir. İstemli tepkimelere aşağıda bazı örnekler verilmiştir. Yüksek bir yerden bırakılan sarı ve kırmızı renk içeren bilyelerin; yüksek yerde durma ihtimali olmadığı gibi, tümünün kırmızı yüzeyi üste gelecek şeklinde dizilme ihtimalide yoktur. Bu örnekten de anlaşıldığı gibi maddenin doğasında daha düşük enerjili yapıya doğru gitme isteği olduğu gibi daha düzensiz bir yapıya doğruda bir gidiş söz konusudur MİKDAT ACER İSTEMLİLİK

2 Açıkta bırakılan bir miktar demir parçasının zamanla kararması istemli olaylara örnek verilebilir. Her ne kadar olayın gerçekleştiği görülmese de belirli bir zaman sonra demirin paslandığını görürüz. Bir şelaleden suyun kendiliğinden yukarı doğru akması, bir topun yokuş yukarı doğru kendiliğinden yuvarlanması yada bırakılan bir taşın yukarı doğru kendiliğinden çıkması mümkün değildir. Yani bir şelalede su aşağı doğru kendiliğinden akar. Yüksekten serbest bırakılan bir top kendiliğinden aşağı doğru düşer. İşte günlük hayatta karşılaştığımız bunun gibi bir çok olay kendiliğinden belirli yönde ilerler. Kendiliğinden gerçekleşen bu olaylara doğal olaylar yada istemli olaylar denir. İSTEMLİLİK

3 İstemli bir tepkimenin sebebini açıklayan temel olaylar minimum enerjiye eğilim ve daha düzensiz olma isteğidir. İSTEMLİLİK

4 MİNİMUM ENERJİYE EĞİLİM
Tüm tepkimeler daha düşük enerjili ürünler oluşturma yönünde istemlidir. Bu isteğe minumum enerjiye eğilim denir. Minimum enerjiye eğilim yönü daima denklemde ısının olduğu yönedir. İSTEMLİLİK

5 MAKSİMUM DÜZENSİZLİĞE GİDİŞ ( ENTROPİ )
Tüm maddelerin yapısında daha düzensiz bir yapıya doğru gidiş, istek söz konusudur. Bu isteğe maksimum düzensizliğe gidiş denir. *** Madde katı halden gaz hale doğru giderken düzensizliği artar. *** Mol sayısı az olan gaz çok olandan daha düzensizdir. *** Gazların hacmi ve sıcaklığı arttıkça düzensizliği artar. *** Bir katı bir sıvıda çözündüğünde oluşan çözeltinin düzensizliği, katı ve sıvıların toplam düzensizliğinden büyüktür. *** Gaz halindeki tepkimelerde mol sayısının fazla olduğu taraf daha düzensizdir. Mol sayıları toplamı eşit ise küçük moleküllerin olduğu taraf daha düzensizdir. İSTEMLİLİK

6 Örnek: Aşağıda verilen olaylardan hangileri istemli olay olarak sınıflandırılabilir?
I. Suyun elektrolizi II. Suyun oda sıcaklığında buharlaşması III. Domatesin zamanla çürümesi ( Cevap : II ve III ) İSTEMLİLİK

7 Örnek: Aşağıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır?
Doğada kendiliğinden gerçekleşen tüm olaylar istemlidir. Tüm endotermik tepkimeler istemsizdir. İstemli olaylar sonucunda oluşan maddelerin enerjisi her zaman azalır. ( Cevap : II ve III ) İSTEMLİLİK

8 Örnek: Aşağıda verilen olaylardan hangileri istemli olay olarak sınıflandırılabilir?
Sıcak çay içinde şekerin çözünmesi Bir gaz karışımından helyum ve neonu ayırma Kapağı açılan parfüm şişesinden güzel koku yayılması ( Cevap : I ve III ) İSTEMLİLİK

9 Örnek: Aşağıda verilen olaylardan hangileri istemli olay olarak sınıflandırılabilir?
Oda sıcaklığında buzun erimesi Mutfak tüpünden sızan gazın odaya yayılması Dondurmanın odada erimesi ( Cevap : I, II ve III ) İSTEMLİLİK

10 ENTROPİ İstemli bir değişmenin sebebini açıklayan temel düşünce düşük enerji ve daha düzensiz olma eğilimidir. Bir sistemin düzensizliğinin derecesi entropi adı verilen termodinamik bir özellikle belirlenir S simgesiyle ifade edilir. Entropi, madde ve enerjinin düzensizlik halinin bir ölçüsüdür. Entropi düzensizliğin bir ölçüsü olduğuna göre sistemin entropisinin artması sistemin düzensizliğini artırırken enerji verme kabiliyetini yani işe yararlılığını da artırmaktadır. Entropi de, tıpkı iç enerji ve entalpi gibi bir hal fonksiyonudur. İSTEMLİLİK

11 ENTROPİ İstemli olaylarda kullanılamayan termal enerjinin değişme eğilimi, enerjinin azalması ve düzensizliğin artması yönündedir. Termodinamikte istemli olaylarda kullanılamayan termal enerjinin genelde arttığı ve bu enerjinin sistemin entropisini ifade ettiği söylenebilir. Bir başka ifadeyle Entropi, kullanılmayan termal enerjinin bir ölçüsüdür. İSTEMLİLİK

12 ENTROPİ Buharlaşma, erime, çözünme ve ısıtma gibi olaylarda entropi artar Yoğunlaşma, donma, sıcaklık düşmesi ve çökme gibi olaylarda entropi azalır. Bir sistemin sıcaklığının artırılması, moleküllerin hareketlerini artıracağından entropiyi artırır. Bir kimyasal tepkimede gaz moleküllerinin sayısı arttıkça entropi artar. İki farklı gaz karıştırıldığında entropi artar. İSTEMLİLİK

13 ENTROPİ Doğada kendiliğinden olan istemli olaylarda entropi, ∆S, artar. Entropinin işareti artıdır. Kendiliğinden olmayan olaylar ise istemsiz olaylardır. Bu olaylarda da entropi azalır ve işareti eksidir. ∆S evren = ∆S sistem ∆S çevre ∆S (sistem+çevre) > 0 ise değişme istemlidir. ∆S (sistem+çevre) < 0 ise değişme istemsizdir. İSTEMLİLİK

14 Örnek: Aşağıda verilen olaylardan hangisinde entropideki değişme doğru verilmiştir?
Olay Entropi değişimi Katının erimesi Azalır Gaz hacminin artırılması Artar Ürenin suda çözünmesi Azalır Katının suda çözünmesi Azalır Su buharının yoğunlaşması Artar ( Cevap : B ) İSTEMLİLİK

15 Örnek: X(k), X(s), X(g) maddelerinin entropilerini karşılaştırınız? ( Cevap: X(g) > X (s) > X (k) ) İSTEMLİLİK

16 Örnek: H2O(sıvı), NaCl(katı), CO2(gaz) maddelerinin entropilerini karşılaştırınız?
( Cevap: CO2(g) > H2O(s) > NaCl(k) ) İSTEMLİLİK

17 Örnek: Aşağıda verilen olaylardan hangilerinde sistemin entropisi artar?
Etil alkolün suda çözünmesi Çaydanlığın kapağında su buharının yoğunlaşması Suyun elektroliz edilmesi ( Cevap : I ve III ) İSTEMLİLİK

18 Örnek: Aşağıda verilen olaylardan hangilerinde sistemin entropisi artar?
Pistonlu bir kaptaki gaz ısıtılıyor Oda sıcaklığında buzun erimesi Leblebiden, leblebi tozu yapılması ( Cevap : I, II ve III ) İSTEMLİLİK

19 Örnek: Aşağıda verilen olaylardan hangilerinde sistemin entropisi artar?
Mumun yanması Gazın genleşmesi Şekerin suda çözünmesi ( Cevap : I, II ve III ) İSTEMLİLİK

20 TERMODİNAMİĞİN İKİNCİ KANUNU
Termodinamiğin ikinci yasası ile birlikte entropi kavramı da bizlere ilk defa merhaba der. Clausius'ın entropi hakkında dedikleri daha sonradan ikinci yasaya şu şekilde eklenmiştir. "İzole edilmiş bir sistemin entropisi dengeye gelene kadar yükselerek maksimum seviyeye ulaşır." İSTEMLİLİK

21 TERMODİNAMİĞİN İKİNCİ KANUNU
Termodinamiğin 2. kanununa göre, "Sıcaklık farkı olan cisimden soğuk olandan sıcak olana kendiliğinden ısı transferi gerçekleşmez.". Soğuk bir cisimden sıcak bir cisme ancak ve ancak bir ısı devinimi ile ısı transferi mevcuttur ki bu her gün kullandığımız buzdolabından başka bir şey değildir. Bu ısı devinimi kavramı ilk olarak 1820 li yıllarda ünlü termodinamik bilimcisi Fransız Sadi Carnot tarafından kaleme alınmıştır İSTEMLİLİK

22 TERMODİNAMİĞİN İKİNCİ KANUNU
Kendiliğinden gerçekleşen herhangi bir süreçte sistem ve çevrenin toplam entropisi artar. İzole bir termodinamik sistemin toplam entropisi zaman içinde artma eğilimi gösterir, maksimum değere ulaşır. Bu kanun, bilime tersinmez olaylar düşüncesini getirdi. Bu kanuna göre tepkimelerde geri döndürülemez belirli bir eğilim vardır. Örnek: Bir bardak sıcak çay etrafına ısı vererek soğur ve çay hiç bir zaman verdiği ısıyı kendiliğinden toplayıp eski haline gelmez. Yukarıdan serbest bırakılan bir top yerden sekip bırakıldığı yüksekliğe kadar çıkmayı başaramaz. İSTEMLİLİK

23 TERMODİNAMİĞİN ÜÇÜNCÜ KANUNU
Bir madde mutlak sıfıra kadar soğutulamaz, çünkü bu sıcaklıkta bütün hareketler sıfıra yaklaşır. Sistemin entropisi ise bir sabite yaklaşır. Bu entropi referans alınarak mutlak entropi tanımlanabilir. Mutlak sıfıra doğru soğutulan saf ve hatasız kristallerin mutlak entropileri de sıfırdır. Mutlak sıfır noktası dışında bir katının oluşturulması için olası yolların sayısı 1 den büyük olacağı için entropi değeri daima sıfırdan büyük olacaktır. Bu sonuç termodinamiğin üçüncü kanunu diye bilinir yılında W. Nerst tarafından geliştirilmiş olup Nerst ısı devinimi olarak bilinen yasadır. İSTEMLİLİK

24 Sabit basınç altında bir reaksiyonun oluşumu sırasında ısı değişimi entalpi değişimine eşittir.
Qp = ΔHçevre Sabit basınç ve sıcaklık altında, formülü ile hesaplanıyordu. Buradaki ΔH reaksiyonun entalpi değişimi, T ise mutlak sıcaklıktır. İSTEMLİLİK

25 Standart koşullardaki serbest entropi değişimi ∆So ile simgelenir
*** Standart koşullardaki serbest entropi değişimi ∆So ile simgelenir. Bir reaksiyonun standart reaksiyon entropisi, ∆So, tepkimedeki maddeler için verilen standart oluşum entropileri yardımıyla hesaplanır. Entropi Değişimi = ∆S = Sson – Silk İSTEMLİLİK

26 Örnek: CaCO3 (k) → CaO(k) CO2 (g) tepkimesindeki her bir maddenin standart entropi değerleri aşağıda verilmiştir. Verilen değerlerlerden yararlanarak tepkimenin standart entropisini hesaplayınız. Madde Standart Entropisi CaCO3 (k) 93 CaO(k) 38 CO2 (g) 214 İSTEMLİLİK

27 Örnek: N2 (g) H2 (g) → 2 NH3 (g) tepkimesindeki her bir maddenin standart entropi değerleri aşağıda verilmiştir. Verilen değerlerlerden yararlanarak tepkimenin standart entropisini hesaplayınız. Madde Standart Entropisi N2 (g) 192 H2 (g) 131 NH3 (g) 193 İSTEMLİLİK

28 Örnek: Aşağıdaki verilerden yararlanarak oda sıcaklığına konulan 1 mol buzun erimesindeki toplam entropi değişimini hesaplayınız. Buzun erime ısısı = 6,01 kJ/mol 0 oC de 1 mol buzun entropisi = 43,20 J/K.mol 25 oC de 1mol suyun entropisi = 69,95 J/K.mol İSTEMLİLİK

29 İSTEMLİLİK Çözüm: ∆Stoplam = ∆Ssistem + ∆Sortam
Sistemin Entropi Değişimini Hesaplayalım, ( sistem : H2O ( 0 oC de buz ) → H2O ( 25 oC de su ) ) Ortamın Entropi Değişimini Hesaplayalım, Toplam Entropi Değişimi, ∆Stoplam = ∆Ssistem ∆Sortam ∆Stoplam = 26, – 20,60 ∆Stoplam = 6,15 J/K.mol İSTEMLİLİK

30 Örnek: 25 oC ‘ta 1 atm basınçta; C2H4(g) + H2(g) → C2H6(g) reaksiyonunun ∆H değeri – 1560 kJ/mol ‘dür. Bu reaksiyon için toplam standart entropi değişimini hesaplayınız. Reaksiyonun istemli olup olmadığını açıklayınız. ( ∆S (C2H4) = , ∆S (H2) = , ∆S (C2H6) = 230 ) ( Cevap : 5114 , istemli olay ) İSTEMLİLİK

31 Örnek: 25 oC‘ta 1 atm basınçta; 2Fe(k) + 3/2 O2(g) → 2Fe2O3(k) reaksiyonunun ∆H değeri – 824 kJ/mol ‘dür. Bu reaksiyon için toplam standart entropi değişimini hesaplayınız. Reaksiyonun istemli olup olmadığını açıklayınız. ( ∆S ( Fe ) = 27 , ∆S (O2) = , ∆S (Fe2O3) = 87 ) ( Cevap : 2489 , istemli olay ) İSTEMLİLİK

32 GİBBS SERBEST ENERJİSİ
Termodinamiğin II. kanununa göre her istemli olayda evrenin toplam entropisi artar. İstemli bir değişmenin yönünü belirlemek için sistem ve ortamın entropi değişimleri toplamını dikkate almak gerekir. Toplam entropi değişimi pozitif ise olayın istemli, negatif ise olayın istemsiz olduğunu önceki bölümlerde öğrenmiştik. İSTEMLİLİK

33 Bir olayın istemli ya da istemsiz mi olduğu toplam entropi yerine sistemdeki serbest enerjinin değişimine göre de belirlenebilir. Gibbs tarafından ileri sürülen serbest entalpi fonksiyonu G ile simgelenir ve G = H – TS eşitliği ile tanımlanır. Sabit basınç ve sıcaklıkta reaksiyonun serbest enerji değişimi, ΔGo = ΔHsistem – T. ΔSsistem şeklinde yazılabilir. Serbest enerji iş yapmaya hazır enerji anlamına gelir. Bir değişimde kullanılabilir bir enerji açığa çıkıyorsa yani ∆G < 0 ise bu değişim ileri yönde istemlidir. Bunun anlaşılabilmesi için toplam entropi değişiminin de bilinmesine gerek yoktur. ∆G > 0 ise değişim ileri yönde istemsiz, geri yönde istemlidir. İSTEMLİLİK

34 Standart koşullardaki serbest entalpi değişimi ∆Go ile simgelenir
Standart koşullardaki serbest entalpi değişimi ∆Go ile simgelenir. Bir reaksiyonun standart reaksiyon serbest entalpisi, ∆Go , bileşikler için verilen standart oluşum serbest entalpileri yardımıyla hesaplanır. Elementlerin standart serbest oluşum entalpileri sıfırdır. İSTEMLİLİK

35 ∆H < 0 ∆S > 0 ∆G < 0 ∆H > 0 ∆S < 0 ∆G > 0
Reaksiyon bütün sıcaklıklarda kendiliğinden olur. ∆H > 0 ∆S < 0 ∆G > 0 Reaksiyon hiçbir sıcaklıkta kendiliğinden olmaz. Reaksiyon düşük sıcaklıklarda kendiliğinden olur. Reaksiyon yüksek sıcaklıklarda kendiliğinden olur. ∆H <> 0 ∆S = 0 ∆G = 0 Reaksiyon DENGEYE ulaşmıştır. İSTEMLİLİK

36 Standart Entalpi ( ∆Ho ) Standart Entropi ( ∆So )
Örnek: 4 Fe (k) O2 (g) → 2 Fe2O3 (k) tepkimesindeki her bir maddenin standart entropi ve entalpi değerleri aşağıda verilmiştir. Verilen değerlerlerden yararlanarak tepkimenin standart serbest enerjisini, ∆Go, hesaplayınız. Madde Standart Entalpi ( ∆Ho ) Standart Entropi ( ∆So ) Fe 27 O2 205 Fe2O3 824 87 İSTEMLİLİK

37 Standart Entalpi ( ∆Ho ) Standart Entropi ( ∆So )
Örnek: N2O4 (g) → 2 NO2 (g) tepkimesindeki her bir maddenin standart entropi ve entalpi değerleri aşağıda verilmiştir. Verilen değerlerlerden yararlanarak tepkimenin standart serbest enerjisini, ∆Go, hesaplayınız. Madde Standart Entalpi ( ∆Ho ) Standart Entropi ( ∆So ) N2O4 20 300 NO2 33 250 İSTEMLİLİK

38 Standart Entalpi ( ∆Ho ) Standart Entropi ( ∆So )
Örnek: CH4 (g) O2 (g) → CO2 (g) H2O (g) tepkimesindeki her bir maddenin standart entropi ve entalpi değerleri aşağıda verilmiştir. Verilen değerlerlerden yararlanarak tepkimenin standart serbest enerjisini, ∆Go, hesaplayınız. Madde Standart Entalpi ( ∆Ho ) Standart Entropi ( ∆So ) CH4 - 75 185 O2 205 CO2 390 210 H2O 240 190 İSTEMLİLİK

39 Örnek: İSTEMLİLİK

40 Örnek: İSTEMLİLİK


"İSTEMLİLİK MİKDAT ACER İSTEMLİLİK" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları