Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Matematik Öğrenme ve Öğretme Süreci

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Matematik Öğrenme ve Öğretme Süreci"— Sunum transkripti:

1 Matematik Öğrenme ve Öğretme Süreci
Ölçme Öğrenme Alanı

2 Alt öğrenme alanları Uzunlukları Ölçme (1.,2.,3,4.5)
Paralarımız (1.2.,3) Zamanı ölçme (1.,2.3,4,5) Tartma (1.,2.3,4) Sıvıları ölçme (2.,3,4,5) Çevre (3.4,5) Alan (3.4.5.) Hacim (5.sınıf)

3 Uzunlukları ölçme (1.sınıf)
Nesneleri uzunlukları yönünden karşılaştırarak ilişkilerini belirtir. Bir nesnenin uzunluklarına göre sıralanmış nesne topluluğu içindeki yerini belirler. Standart olmayan birimlerle uzunlukları ölçer. Standart olmayan uzunluk ölçme birimleri ile ilgili problemleri çözer ve kurar.

4 Uzunlukları ölçme (2.sınıf)
Standart olmayan farklı uzunluk ölçme birimlerini birlikte kullanarak bir uzunluğu ölçer. Standart uzunluk ölçme araçlarını belirterek gerekliliğini açıklar. Uzunlukları metre ve santimetre birimleriyle ölçer. Uzunlukları metre ve santimetre birimleriyle tahmin eder ve tahminini ölçme sonucuyla karşılaştırır. Metre ve santimetre birimleriyle ilgili problemleri çözer ve kurar. Standart olan veya olmayan uzunluk ölçme birimleriyle sayı doğrusu modelleri oluşturur.

5 Uzunlukları ölçme (3.sınıf)
Metre ve santimetre arasındaki ilişkiyi açıklar. Metre ve santimetre arasında ondalık kesir yazımını gerektirmeyen dönüşümler yapar. Nesnelerin uzunluklarını tahmin eder ve tahminini ölçme sonucuyla karşılaştırır. Cetvel kullanarak belirli bir uzunluğu ölçer ve ölçüsü verilen bir uzunluğu çizer. Metre ve santimetre birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar.

6 Uzunlukları ölçme (4.sınıf)
Atatürk’ün önderliğinde ölçme birimlerine getirilen yeniliklerin gerekliliğini nedenleriyle açıklar. Standart uzunluk ölçme birimlerinden kilometre ve milimetrenin kullanım alanlarını belirtir. Milimetre-santimetre, santimetre-metre ve metre-kilometre arasındaki ilişkileri açıklar. Belirli uzunlukları farklı uzunluk ölçme birimleriyle ifade eder. Bir uzunluğu en uygun uzunluk ölçme birimiyle tahmin eder ve tahminini ölçme yaparak kontrol eder. Uzunluk ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar.

7 Uzunlukları ölçme (5.sınıf)
Metre-kilometre, metre-santimetre-milimetre birimlerini birbirine dönüştürür. Milimetre, santimetre, metre ve kilometre birimleri arasındaki dönüşümleri içeren problemleri çözer ve kurar.

8 Nesneleri uzunlukları yönünden karşılaştırarak ilişkilerini belirtir
Nesneleri uzunlukları yönünden karşılaştırarak ilişkilerini belirtir. (1.sınıf) Referans seçilen bir nesneden daha uzun ve daha kısa nesneler buldurulur. Karşılaştırmada, ölçmeye başvurulmaz; “daha uzun, daha kısa, en uzun, en kısa” gibi terimler kullandırılarak sezgi ve tahminden yararlandırılır.

9 Bir nesnenin uzunluklarına göre sıralanmış nesne topluluğu içindeki yerini belirler.
Bir öğrencinin, boy uzunluğuna göre sıralanmış en çok beş öğrenci grubundaki yeri buldurulur.

10 Standart olmayan birimlerle uzunlukları ölçer.
Standart olmayan ölçme birimi modeli olarak kalem, pipet, kürdan, ataç vb. malzemelerle; parmak, karış, kulaç adım, ayak vb. doğal ölçme birimleriyle istenilen bir nesnenin uzunluğu önce tahmin ettirilir, sonra seçilen birimle ölçtürülür. Tahminle ölçme sonuçları karşılaştırılır.

11 Standart olmayan uzunluk ölçme birimleri ile ilgili problemleri çözer ve kurar.
Kalemim 5 ataç uzunluğunda, cetvelim 8 ataç uzunluğundadır. Cetvelim kalemimden kaç ataç uzundur?

12 Standart olmayan farklı uzunluk ölçme birimlerini birlikte kullanarak bir uzunluğu ölçer. (2.sınıf)
Sıra, yazı tahtası vb. uzunluklar; karış-parmak, adım-ayak vb. standart olmayan uzunluk ölçme birimleri ile ölçtürülür. Sonuçlar; “Kitabın boyu 2 karış 3 parmaktır.”, “Sınıfımızın uzunluğu 15 adım 3 ayaktır.” gibi ifadelerle karış, parmak adım, ayak vb. birimleriyle yazdırılır.

13 Standart uzunluk ölçme araçlarını belirterek gerekliliğini açıklar.
Standart olmayan ölçme birimlerinde; “öğretmenin karışı-öğrencinin karışı”, “öğretmenin adımı-öğrencinin adımı” vb. ölçümler karşılaştırılarak standart ölçme araçlarının gerekliliği fark ettirilir.  Yazı tahtası, okul koridoru vb. uzunlukları ölçmek için adımdan ya da karıştan daha uzun ve herkesin kabul edeceği standart bir ölçme aracına olan gereksinim açıklatılır.  Vücudumuzun bel kısmının, ağaç gövdesinin vb. uzunluklarının hangi standart ölçme aracı ile ölçüleceği tartıştırılır.

14 Uzunlukları metre ve santimetre birimleriyle ölçer.
Sınıftaki arkadaşlarının boylarının veya kulaçlarının uzunlukları; yaptıkları 1 metre uzunluğundaki ip, kâğıt şerit vb. ile ölçtürülür. Yapılan ölçme sonucunun 1 metreden biraz fazla olduğu durumlarda, “1 metreden ne kadar fazla?” sorusu ile santimetreye olan ihtiyaç fark ettirilir.

15 Uzunlukları metre ve santimetre birimleriyle tahmin eder ve tahminini ölçme sonucuyla karşılaştırır.
Farklı uzunluktaki 3 adet ip, kâğıt şerit vb. öğrencilere dağıtılır. En uzunu ve en kısası kâğıt veya kartona yapıştırılarak uzunlukları tahmin ettirilir. Sonra cetvelle ölçtürülüp kaç santimetre olduğu yazdırılır. Uzunluk ölçme işlemlerinde, nesnelerin yatık veya dik durmasının ölçme sonucunu değiştirmeyeceği örnek ölçmelerle belirletilir.

16 Metre ve santimetre birimleriyle ilgili problemleri çözer ve kurar.
Sınıfın boyu 12 metredir. Kütüphanenin boyu 10 metredir. Kütüphanenin boyu sınıfın boyundan ne kadar kısadır ?

17 Metre ve santimetre arasındaki ilişkiyi açıklar. (3.sınıf)
On santimetre uzunluğunda karton şerit kestirilir. Bir metrelik ipin uzunluğu hazırlanan karton şerit ile ölçtürülerek bir metrenin kaç santimetre olduğu keşfettirilir. Metre ve santimetreyi birlikte kullanmayı gerektiren uzunluklar ölçtürülür. Yapılan ölçmelerde 2.sınıftaki etkinliklerden farklı olarak 1metre 25 santimetrelik ölçüm, 125 santimetre olarak ifade ettirilir.

18 Metre ve santimetre arasında ondalık kesir yazımını gerektirmeyen dönüşümler yapar.
125 cm = 1 m 25 cm 2 m = 200 cm , 300 cm = 3 m vb.

19 Diğer kazanımlar Nesnelerin uzunluklarını tahmin eder ve tahminini ölçme sonucuyla karşılaştırır. Cetvel kullanarak belirli bir uzunluğu ölçer ve ölçüsü verilen bir uzunluğu çizer. Metre ve santimetre birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar.

20 Uzunlukları ölçme (4.sınıf)
Standart uzunluk ölçme birimlerinden kilometre ve milimetrenin kullanım alanlarını belirtir. Milimetre-santimetre, santimetre-metre ve metre-kilometre arasındaki ilişkileri açıklar. Belirli uzunlukları farklı uzunluk ölçme birimleriyle ifade eder. Bir uzunluğu en uygun uzunluk ölçme birimiyle tahmin eder ve tahminini ölçme yaparak kontrol eder. Uzunluk ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar.

21 Uzunlukları ölçme (5.sınıf)
Metre-kilometre, metre-santimetre-milimetre birimlerini birbirine dönüştürür. Milimetre, santimetre, metre ve kilometre birimleri arasındaki dönüşümleri içeren problemleri çözer ve kurar.

22 Zamanı ölçme (1.sınıf) Takvim üzerinde günü ve ayı belirtir.
Saat modeli oluşturarak saat başlarını okur.

23 Zamanı ölçme (2.sınıf) Tam ve yarım saatleri okur, saati tam ve yarım saate ayarlar. Saat-gün, hafta-gün, ay-gün, mevsim-ay, yıl-hafta ve yıl-ay arasındaki ilişkileri açıklar. Zaman ölçme birimleriyle ilgili problemleri çözer ve kurar.

24 Zamanı ölçme (3.sınıf) Saati okur. (çeyrek kavramı)
Belirli bir zamanı, farklı zaman ölçme birimlerini kullanarak ifade eder. (72 dakika=1 saat 12 dakika gibi) Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar.

25 Dakika ile saniye arasındaki ilişkiyi açıklar. (3.sınıf)
1 dakika = 60 saniye

26 Saat-dakika, dakika-saniye arasındaki dönüşümleri yapar.
2 saat 25 dakika = 120 dakika + 25 dakika =145 dakika

27 Yıl-ay-hafta-gün arasındaki ilişkileri açıklar.
1 yılda 12 ay vardır. 1 yılda 52 hafta vardır. 1 yılda 365 gün vardır.

28 Zamanı ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar.

29 Zaman ölçme birimleriyle ilgili problemleri çözer ve kurar. (5.sınıf)
Bir gazetenin televizyon programlarının bulunduğu sayfası getirtilir. Bu sayfadaki çizelgede verilen bilgilere göre programların başlama ve bitme süreleri ile ilgili problemler kurdurulur. Kişisel Tarih Çizgim 1993 1987 1979 1978 1999 2001 2002 2004 Annem ve babam evlenmiş . Abla m doğm uş. Ağab eyim doğm uş. Doğu m tarihi m: 1. sınıfa başla dım. Yeğe nim doğd u. Abla m evlen di. 6. sınıfa geçti m.


"Matematik Öğrenme ve Öğretme Süreci" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları