Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TTB-UDEK 2011-2012 DÖNEMİ ÇALIŞMALARI ÖZET SUNUM TTB-UDEK Olağan (Seçimsiz) Genel Kurul Toplantısı 8 Aralık 2012, Ankara Saat: 14.00-17.00 TTB Merkez Konsey.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TTB-UDEK 2011-2012 DÖNEMİ ÇALIŞMALARI ÖZET SUNUM TTB-UDEK Olağan (Seçimsiz) Genel Kurul Toplantısı 8 Aralık 2012, Ankara Saat: 14.00-17.00 TTB Merkez Konsey."— Sunum transkripti:

1 TTB-UDEK DÖNEMİ ÇALIŞMALARI ÖZET SUNUM TTB-UDEK Olağan (Seçimsiz) Genel Kurul Toplantısı 8 Aralık 2012, Ankara Saat: TTB Merkez Konsey Yerleşkesi

2 TTBTTB-UDEK Uzmanlık Dernekleri Asil üyeler Uzmanlık Dernekleri Gözlemci üyeler

3 ÜYELER 69 Asil 31 Gözlemci 100 üye dernek

4 Amaç TTB-UDEK üyesi dernekler arasında eşgüdüm sağlamak Nasıl? Güncel bilgi aktarımı Birlikte karar verebilme olanaklarının kullanımı e-posta Telefon Toplantı Çalıştay Kurultay Çalışma grupları Dernek yöneticileri ve temsilci üyeleri ile toplantılar

5 27 Kasım 2011 Seçimli Olağan Genel Kurul

6 ÇALIŞMA DÖNEMİ: RAPORLANAN DÖNEM:

7 Dönemi UDEK YK Görev Paylaşımı* Başkan: Prof. Dr. İskender Sayek İkinci Başkan: Prof. Dr. Figen Özgür Genel Sekreter: Prof. Dr. Dilek Aslan Muhasip üye: Doç. Dr. Hakan Seçkin UYEK’ten sorumlu üye: Prof. Dr. Mehmet Demirhan ATUB üyesi: Prof. Dr. Umut Akyol Üye: Doç. Dr. Muzaffer Başak Üye: Prof. Dr. Tunçalp Demir Üye: Prof. Dr. Ersin Yarış * tarihli YK toplantısında görev paylaşımı gerçekleşmiştir.

8 tarihinden bu yana 9 Yürütme Kurulu toplantısı yapılmıştır.

9 1.11 Kasım Kasım Ekim Ekim Eylül Eylül Haziran Haziran Mayıs Mayıs Nisan Nisan Şubat Şubat Ocak Ocak Aralık Aralık 2011 Yürütme Kurulu Toplantıları

10 TTB-UDEK DÖNEMİ ÇALIŞMA BAŞLIKLARI

11 TTB-UDEK DÖNEMİ ÇALIŞMA BAŞLIKLARI

12 Dernek Ziyaretleri

13 Klinik Mikrobiyoloji Uzmanları Derneği Pediatrik Nöroloji Derneği Patoloji Dernekleri Federasyonu Türk Cerrahi Derneği Türk Farmakoloji Derneği Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği Türk Kulak Burun-Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Derneği Türk Nöroloji Derneği Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği Türk Radyoloji Derneği

14 Türk Nöroloji Derneği Ziyareti

15 Radyasyon Onkolojisi Derneği Ziyareti

16 Klinik Mikrobiyoloji Uzmanları Derneği Ziyareti

17 Toplum Sağlığını/Hekimlik Mesleğini İlgilendiren Konularda Çalışmalar/Raporlar

18 Kompozit Doku Nakilleri Raporu, Nisan 2012

19 Çocukların Gelişme Süreçleri ve Okula Başlama, Eylül 2012

20 Bitkisel Ürünler ve Sağlık: Bilimsel ve Etik Açısından Çerçeve, Ekim 2012

21 Kurultaylar

22

23

24 Hekime Yönelik Şiddetin Önlenmesi Konulu Çalışmalar

25

26 Hekime yönelik şiddetin önlenmesi çalışmalarında süreklilik… TTB ile iletişim Derneklere haber/gündem akışı

27 Hekime Yönelik Şiddetin Önlenmesi Konulu Çalıştay ( ) (Ankara) -Sonuç bildirgesindeki ödevlerin tamamlanması -UDEK görevleri -Derneklerden beklentilerin iletilmesi

28

29 Çalışma Grubu Çalışmaları

30

31

32

33 UYEK ile İletişim İçinde Olunan Çalışmalar

34 Birinci Uzmanlık Eğitimi Özgün Standartlar ve Yetkinlikler Çalıştayı (7 Nisan 2012, Ankara)

35 İkinci Uzmanlık Eğitimi Özgün Standartlar ve Yetkinlikler Çalıştayı (9 Haziran 2012, Ankara)

36 Basım: Haziran 2011 Bu dönem tanıtımı yapıldı

37 Haziran 2012

38 ANAHTAR YETKİNLİKLER tanımlandı…

39 Ziyaret Programları

40 ATUB Çalışmaları

41 Web Sayfası İle İlgili Çalışmalar

42 Duyurular Türk Toraks Derneği'nden Duyuru...Türk Toraks Derneği'nden Duyuru... Türk Toraks Derneği tarafından Kasım 2012 tarihlerinde düzenlenen... Türkiye Biyoetik Derneği'nden Duyuru.. Türkiye Biyoetik Derneği'nden Duyuru.. Türkiye Biyoetik Derneği tarafından iki kitap yayınlanmıştır.... Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği'nden...Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği'nden Derneğimiz Ekim 2012 tarihlerinde Antalya'da 12. ESE Mezuniyet... TTB-UDEK'ten Derneklere Çağrı...TTB-UDEK'ten Derneklere Çağrı... İstanbul Tabip Odası, Sağlıkta Şiddete Karşı, Dr. Ersin Arslan...

43 Derneklerin TTB-UDEK Web Sayfasındaki Bilgilerini Güncelleme Çalışmaları

44 Bülten Çalışmaları

45 TTB-UDEK üyesi derneklerin yönetici ve üyelerine, TTB-Merkez Konseyi Ba ş kan ve üyelerine, TTB-Hukuk Bürosu üyelerine, Tabip Odası yönetici ve temsilcilerine, TTB-UDEK çatısında ş imdiye kadar görev yapmı ş bütün meslekta ş lara, Hülya Yüksel’e, Sinan Solmaz’a, İ kbal Solmaz’a, Mutlu Sereli’ye, Zerrin Yurdagül’e, Merkez Konsey, uzmanlık dernekleri ve tabip odaları çalı ş anlarına SONSUZ TE Ş EKKÜRLER


"TTB-UDEK 2011-2012 DÖNEMİ ÇALIŞMALARI ÖZET SUNUM TTB-UDEK Olağan (Seçimsiz) Genel Kurul Toplantısı 8 Aralık 2012, Ankara Saat: 14.00-17.00 TTB Merkez Konsey." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları