Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1. 2 İşletmelerin genel amaçları 3 Değer Arttırma: İş letme piyasa de ğ erini hissedarları açısından maksimum yapmalıdır 4.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1. 2 İşletmelerin genel amaçları 3 Değer Arttırma: İş letme piyasa de ğ erini hissedarları açısından maksimum yapmalıdır 4."— Sunum transkripti:

1 1

2 2

3 İşletmelerin genel amaçları 3

4 Değer Arttırma: İş letme piyasa de ğ erini hissedarları açısından maksimum yapmalıdır 4

5 Sosyal sorumluluk: Sosyal sorumluluk: Topluma hizmet etmelidir. 5

6 Devamlılık: Çevredeki koşulları göz önüne alarak varlığını sürdürmelidir 6

7 Kar sağlama: Kar sağlama: Müteşebbüsün satılan mallardan para kazanmasıdır. 7

8 8

9 Pazarlama İş levi 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 Mal ve hizmetleri insan ihtiyaçlarını giderme özelli ğ ine fayda denir. FAYDA: 14

15 YER FAYDASI 15

16 ZAMAN FAYDASI 16

17 Ş EK İ L FAYDASI Hammadde ve üretim girdilerinin şekil değiştirerek tamamlanmış ürünlere dönüştürülmesiyle elde edilen faydadır. 17

18 MÜLK İ YET FAYDASI Ürünleri sahipliklerinin de ğ i ş tirilmesi yoluyla sa ğ lanan faydadır Ürünleri sahipliklerinin de ğ i ş tirilmesi yoluyla sa ğ lanan faydadır. 18

19 ÜRET İ M 19

20 G İ R İŞİ MC İ Üretim faktörlerini bir araya getirerek, üretimi gerçekleştiren ve doğabilecek riskleri ve zararları karşılayan kişidir. 20

21 PROFESYONEL YÖNETİCİ Girişimcinin yaptığı işleri yapan ancak risk ve zararları karşılamayan kişidir. 21

22 22

23 A)EKONOMİK YAPI BAKIMINDAN İŞLETMELER 23

24 1.Mal üreten İşletme 2.Ticari İşletme 3.Hizmet Üreten İşletme 24

25 B)FAAL İ YET KOLLARI İ T İ BAR İ YLE İŞ LETMELER 25

26 1.Tarımla Uğraşan 2.İnşaatla Uğraşan 3.Sanayi Uğraşan 4.Haberleşme ve Ulaştırma ile Uğraşan 26

27 5.Ticaretle Uğraşan 6.Finansman Kuruluşları 7.Serbest Meslek Hizmetleri 8.Konut Geliri Sağlayan 27

28 C)SERMAYE MÜLK İ YET İ AÇISINDAN İŞ LETMELER 28

29 1.Özel Sektör 2.Kamu Sektörü 3.Yabancı Sermayeli İşletmeler 29

30 30

31 31

32 E)İŞLETMELER ARASI ANLAŞMALAR BAKIMINDAN 32

33 1.Centilmen Anlaşması Yapan İşletmeler: Tarafların karşılıklı söz vermelerine dayanan ve her hangi birinin vazgeçmesi halinde hiçbir yaptırımın söz konusu olmadığı anlaşmalardır. 33

34 2.Konsorsiyum Her hangi bir iş veya konuyla ilgili ortaklıktır. 34

35 3.Karteller: Aynı dalda çalışan iki veya daha fazla işletmenin rekabeti azaltan veya ortadan kaldırmak için hukuki ve ekonomik bağımsızlığını kaybetmeden oluşturdukları tekelci birliktir 35

36 4.Tröst İki veya daha fazla işletmenin tekelci güç oluşturmak maksadıyla hukuki ve ekonomik bağımsızlığını yitirerek sermaye ve yönetimini birleştirmesidir 36

37 37

38 38

39 39

40 40


"1. 2 İşletmelerin genel amaçları 3 Değer Arttırma: İş letme piyasa de ğ erini hissedarları açısından maksimum yapmalıdır 4." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları