Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SONLU ELEMANLAR DERS 2. Bir problemi sonlu elemanlarla formüle etmede üç yaklaşım vardır. Direk formülasyon Minimum toplam potansiyel enerji formülasyonu.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SONLU ELEMANLAR DERS 2. Bir problemi sonlu elemanlarla formüle etmede üç yaklaşım vardır. Direk formülasyon Minimum toplam potansiyel enerji formülasyonu."— Sunum transkripti:

1 SONLU ELEMANLAR DERS 2

2 Bir problemi sonlu elemanlarla formüle etmede üç yaklaşım vardır. Direk formülasyon Minimum toplam potansiyel enerji formülasyonu Ağırlıklı hata formülasyonu

3 DİREK FORMÜLASYON Direk formülasyonu bir örnekle açıklayalım: ÖRNEK: L y w1w1 w2w2 Yanda boyutları verilen değişken kesitli çubuk üst kenarından sabitlenmiş olup alt kenarından P kuvveti ile yüklenmektedir. Elastisite modülü E olan bir malzemeden üretilmiş olan bu çubuğun uzunluğu boyunca farklı noktalarda ne kadar deplasman yaptığını bulunuz. Çözümde çubuğun ağırlığını ihmal ediniz. P

4 ÖN İŞLEM (PREPROCESSING) 1.İlk önce model elemanlara ve düğümlere bölünür. Sonucun hassasiyetini arttırmak için eleman ve düğüm sayısı arttırılır. Bu örnekte 5 düğüm ve 4 eleman kullanılacaktır.

5 1.Çubuğun eleman ve düğümlere ayrılması 1 2 3 4 5 P P l1l1 l2l2 l3l3 l4l4 A1A1 A2A2 A3A3 A4A4 P 1 2 3 4 5 1.eleman 2.eleman 3.eleman 4.eleman u1u1 u2u2 u3u3 u4u4 u5u5

6 2. Bir eleman için çözüm geliştirilir. F l ll x F k eş Kesit alanı A Bu eleman için ortalama gerilme: Bu eleman için ortalama birim uzama: k eş Bu ifade F=k.x e benziyor O halde olarak bulunur.

7 Yani modeli, kesit alanları farklı 4 yayın ucuca eklenmesi, bir ucunun sabitlenerek diğer ucundan kuvvetin uygulanması şeklinde düşünebiliriz. O halde

8 Tüm düğümler üzerine etkiyen kuvvetleri gösteren serbest cisim diyagramını çizersek R1R1 k 1 (u 2 -u 1 ) 1. düğüm k 2 (u 3 -u 2 ) 2. düğüm k 3 (u 4 -u 3 ) 3. düğüm k 4 (u 5 -u 4 ) 4. düğüm P 5. düğüm k 1 (u 2 -u 1 ) k 2 (u 3 -u 2 ) k 3 (u 4 -u 3 ) k 4 (u 5 -u 4 ) Statik dengeden her bir düğüme etkiyen kuvvetlerin toplamının sıfır olması gereklidir. Buna göre

9 Bu eşitliği kuvvet terimlerinin eşitliğin diğer tarafına atarak tekrar düzenlersek: Bu denklemleri matris formunda yazarsak:

10 Matris ifadesinde uygulanan kuvvet ve reaksiyon kuvveti ayırarak düzenleme yaparsak: Bu ifadeyi genel bir şekilde yazarsak:

11 Sınır şartları uygulanırsa 1 nolu düğümün deplasmanı sıfırdır. Bu nedenle global direngenlik matrisinde u1 e karşılık gelen satır ve sütun 0 olurken köşe eleman 1 olur. Yani:

12 Bu yeni matris formu Gauss eliminasyon yöntemi ile çözülerek düğümlerdeki deplasman değerleri bulunur. Deplasman değerleri bulunduktan sonra önceki bağıntılardan reaksiyon kuvvetleri bulunabilir. Şimdi bir eleman için direngenlik matrisi ve global direngenlik matrisinin nasıl oluşturulduğunu inceleyelim.

13 3. Bir eleman için denklemler çıkarma i. düğüm i+1.düğüm uiui U i+1 f i =k eş (u i+1 -u i ) f i+1 =k eş (u i+1 -u i ) veya i. düğüm i+1.düğüm uiui U i+1 f i+1 =k eş (u i+1 -u i ) f i =k eş (u i -u i+1 ) Problemdeki her bir elemanda iki düğüm vardır. İki düğümle alakalı olarak tek yöne hareket var. O halde deplasmanları bakımından iki bilinmeyen var. İki bilinmeyeni bulmak için iki denkleme ihtiyaç var. Yanda görüldüğü gibi iç kuvvetleri gösterebiliriz. Statik denklemlerinden iç kuvvetlerin toplamının sıfır olduğunu söyleyebiliriz.

14 İç kuvvetler matrisi Elemanın direngenlik matrisi Deplasman matrisi

15 4. Sistemin tümünü temsil eden global direngenlik matrisinin bulunması Problemimizde 4 tane eleman ve 5 tane düğüm vardı. Serbestlik derecesi düğümün kaç yönde hareket ettiğini gösterir. Bizim problemimizde her düğüm sadece 1 yönde hareket etmektedir. O halde her düğüm bir serbestlik derecesine sahiptir. Global K matrisinin boyutları bu tanıma göre düğüm sayısı.serbestik derecesi x düğüm sayısı.serbestlik derecesi Sonuç olarak problemimizde K matrisi 5x5 boyutundadır.

16 1. elemanın direngenlik matrisi

17 2. elemanın direngenlik matrisi

18 3. elemanın direngenlik matrisi

19 4. elemanın direngenlik matrisi

20 Herbir elemanın glabal direngenlik matrisinin içinde bulunduğu matrisler toplanırsa

21 Sınır şartları uygulanırsa 1 nolu düğümün deplasmanı sıfırdır. Bu nedenle global direngenlik matrisinde u 1 e karşılık gelen satır 0 olurken köşe eleman 1 olur. Yani:

22 Bu yeni matris formu Gauss eliminasyon yöntemi ile çözülerek düğümlerdeki deplasman değerleri bulunur. Deplasman değerleri bulunduktan sonra önceki bağıntılardan reaksiyon kuvvetleri bulunabilir.

23 Reaksiyon kuvvetlerinin hesabı 1. YOL: 2. YOL:

24 Gerilmelerin hesaplanması

25 ÖRNEK 2- ISI PROBLEMİ 6 4 3 21 5 Direnç (hr.ft 2. o F/Btu) U faktörü (Btu/hr.ft 2. o F) 1. Dış film tabakası0.175.88 2. Tahta kaplama0.811.23 3. Dış sıva 1.320.76 4. İzolasyon11.00.091 5. Alçı sıva0.452.22 6. İç film tabakası0.681.47 Bir evin dış duvarı, yukarıdaki tabloda gösterilen malzemeleri içermektedir. Odadaki sıcaklık T iç =70 ºF olup dış ortam sıcaklığı T dış =20 ºF dir. Duvarın kesit alanı 150 ft 2 olduğuna göre duvar boyuncaki sıcaklık dağılımını bulunuz.

26 ÖN İŞLEM (PREPROCESSING) 1.İlk önce model elemanlara ve düğümlere bölünür. Sonucun hassasiyetini arttırmak için eleman ve düğüm sayısı arttırılır. Bu örnekte 7 düğüm ve 6 eleman kullanılacaktır.

27 1.Problemin eleman ve düğümlere ayrılması 1 2 3 4 5 2.eleman 3.eleman4.eleman 5.eleman 6 7 T 1 =20 ºF T 7 =70 ºF (1)(2)(3)(4)(5)(6)

28 2. Bir eleman için çözüm geliştirilir. Isı transferinin iletim ve taşınım olarak iki tipi vardır. (2), (3), (4) ve (5) nolu elemanlar iletim mevcut olup düzenli rejim halindeki termal davranışları Fourier Yasası kullanılarak modellenebilir. Enerji yüksek sıcaklıktan düşük sıcaklığa doğru moleküler aktivite tarafından taşınmaktadır. Isı transferi oranı olarak tanımlanabilecek ısı akısı, Fourier yasası ile ısı akısının x bileşeni ısı iletim katsayısı alan sıcaklık gradyanı Isı akışının sıcaklığın azalması yönünde olduğunu gösterir

29 Eşitlik farklı bir formda şu şekilde yazılabilir: x l TiTi T i+1 qxqx k U ısı iletim faktörü diye adlandırılırken birim alandan geçen ısı geçişini gösterir. Isı direncinin tersidir ve U=k/l dir. O halde:

30 (1) ve (6) nolu elemanların ısı davranışı Newton’un soğuma yasası kullanılarak modellenebilir. Taşınım ısı transferi, hareket halindeki bir akışkanın farklı sıcaklıktaki bir yüzeye temas etmesi sonucu olur. Newtonun soğuma yasası ile verilen ısı akısı; ısı akısı alan ısı taşınım katsayısı yüzey sıcaklığı Akışkanın sıcaklığı

31 U faktörü kullanılarak bu denklem farklı bir formda yazılabilir.U=h dır. O halde; Düzenli rejim koşullarında yüzeydeki enerji dengesi, yüzeyden, iletim ve taşınımla olan ısı akılarının birbirine eşit olması gerektiğini vurgular. x l T i =T s T i+1 q iletim k q taşınım TfTf

32 Duvarın dış yüzeyinde iletimden dolayı olan ısı kaybı taşınımla olan ısı kaybına eşit olmalıdır. Duvarın içerisinde ise Duvarın iç yüzeyinde iletimden dolayı olan ısı kaybı taşınımla olan ısı kaybına eşit olmalıdır.

33 Bilinen sıcaklıklarla (T 1 =20 ºF ve T 7 =70 ºF) alakalı olan terimleri bilinmeyen sıcaklıklarla alakalı olan terimlerden ayırırsak:

34 Bunu matris formunda yazarsak Global direngenlik matrisi=[K] G Burada başlangıç koşulları uygulanmış durumdadır. Reaksiyon kuvvetleri de söz konusu olamaz. Gauss eliminasyon yöntemi ile bu matris çözülebilir.

35 3. Bir eleman için denklemler çıkarma Problemdeki her bir elemanda iki düğüm vardır. Her düğümün bir serbestlik derecesi vardır. Her eleman için iki denklem çıkarılabilir. Bu denklemler düğümlerdeki sıcaklıkları ve eşdeğer direngenlik matrislerini içermelidir.

36 Matris formundaİletim için ısı akıları sıcaklık matrisi İletim için direngenlik matrisi Isı akısı matrisi Taşınım için ısı akıları Matris formunda sıcaklık matrisi taşınım için direngenlik matrisi Isı akısı matrisi

37 1. elemanın direngenlik matrisi

38 2. elemanın direngenlik matrisi

39 3. elemanın direngenlik matrisi

40 4. elemanın direngenlik matrisi

41 5. elemanın direngenlik matrisi

42 6. elemanın direngenlik matrisi

43 Herbir elemanın glabal direngenlik matrisinin içinde bulunduğu matrisler toplanırsa

44 Sınır şartları uygulanırsa 1 nolu düğümün ve 7 nolu düğümün sıcaklıkları biliniyor. Bunla alakalı düzenlemeler yapılırsa.

45 Matris düzenlemesi yapılırsa Bu matrisi Gauss eliminasyon metodu ile çözebilir ve bilinmeyen terimleri elde edebiliriz.


"SONLU ELEMANLAR DERS 2. Bir problemi sonlu elemanlarla formüle etmede üç yaklaşım vardır. Direk formülasyon Minimum toplam potansiyel enerji formülasyonu." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları