Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADRES DAİRE BAŞKANLIĞI ULUSAL ADRES VERİ TABANI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADRES DAİRE BAŞKANLIĞI ULUSAL ADRES VERİ TABANI."— Sunum transkripti:

1 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADRES DAİRE BAŞKANLIĞI ULUSAL ADRES VERİ TABANI

2 UAVT DEN SORUMLU KURUMLAR UAVT NİN GÜNCELLENMESİ – SİSTEM MİMARİSİ TANIMLAR SUNU PLANI

3 ADRES TANIMLARI ADRES Herhangi bir toprak parçası veya binanın; İl, İlçe, Mahalle, Cadde gibi bileşenlerle tanımlanan coğrafi konumudur. ADRES BİLEŞENİ Bir adresin tanımlanmasında kullanılan İl, İlçe, mahalle, Cadde gibi coğrafi unsurlardır.

4 Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde adres bileşenleri ile tanımlanmış tüm adreslerin tutulduğu merkezi veri tabanıdır. Ülkemizin İl, İlçe, Köy, Mahalle, Meydan, Bulvar, Cadde, Sokak adı ve Kapı numarası gibi adres bileşenlerinden oluşan UAVT, Genel Müdürlüğümüzce, Belediye, İl Özel İdareleri ve OSB’lerce güncellenmektedir. ULUSAL ADRES VERİ TABANI

5 Adresler standarda kavuşturulmuş, Türkiye’deki tüm konutların numaraları ve adres bileşenlerinin levhaları yenilenmiş, mükerrer mahalle, cadde ve sokak isimlerinin birisi iptal edilip yeni isimler verilmiştir. Ayrıca, adres bileşenleri değişmez sabit tanıtım numarası ile tanımlanmıştır. Ülke genelinde belediye, il özel idareleri ve OSB’lerce güncelliği sağlanacak Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT) oluşturulmuştur.

6 Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü İller İdaresi Genel Müdürlüğü Belediyeler, İl Özel İdareleri ve OSB’ler UAVT DEN SORUMLU KURUMLAR

7 MAHALLİ İDARELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN SORUMLULUKLARI TSE tarafından temmuz 2006 tarihinde 14142 sayılı doküman ile yayımlanan adres standardının, İl özel idareleri ve belediyelere bildirilmesi, Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğe uygun olarak, özel idarelerin ve belediyelerin numaralama ile levhalama çalışmalarının takibi ve alanda kontrolü, İl Özel İdare ve Belediyelerde Numaralama ve adres bileşenlerinin güncellenmesinden sorumlu personel istihdam ettirilmesi ve kontrollerinin sağlanması.

8 BELEDİYELER VE İL ÖZEL İDARELER VE OSB’LERİN SORUMLULUKLARI Adres ve Numaralama Yönetmeliğine uygun olarak numaralama çalışmasının zamanında tamamlanması, UAVT’na, tespit edilen adreslerin işlenmesi ve güncellenmesi, Yapı belgelerinin, ulusal adres veri tabanı kullanılarak verilmesi. Adres Kayıt Sisteminin vatandaşlara tanıtılması

9 ADRES BİLEŞENLERİNİN GÜNCELLENMESİ Adres bileşenlerinde meydana gelen değişiklikler belediye, il özel idareleri ve OSB’ler tarafından UAVT’na işlenir. Belediye, il özel idaresi ve OSB’ler söz konusu adresin UAVT‘da olup olmadığını kontrol ederek veri tabanında bulunmayan adresleri işlerler. Yapı belgeleri UAVT’na işlenip usulüne uygun onaylanmasını takiben onay numarası alınır. UAVT NİN GÜNCELLENMESİ

10 Ulusal Adres Veri Tabanı kullanıcı tanımlama işlemleri Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce yapılmaktadır. Belediyeler, Organize Sanayi Bölgeleri ve İl Özel İdareleri belirledikleri personellerin Ulusal Adres Veri Tabanında yetkili kullanıcı olarak tanımlanmasını resmi yazı ile talep ederler. İlçe Özel İdareler ise bağlı bulunduğu İl Özel İdare aracılığı ile şifre talebini bildirmelidir. KULLANICI TANIMLAMASI

11 Şifre talebinde esas olarak belirtilmesi gereken bilgiler şunlardır: Kişinin TC Kimlik Numarası Adı ve Soyadı Ünvanı Kurum Telefon Numarası Elektronik Posta (e-mail) adresi Talep Edilen Yetki (UAVT, Yapı Belgeleri, Form-A) KULLANICI TANIMLAMASI

12 Belirtilen bu bilgiler eksiksiz ve Kurumun en üst amiri tarafından mutlak suretle mühürlü ve imzalı olarak Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne gönderildikten sonra kullanıcı Ulusal Adres Veri Tabanında tanımlanır. İlgili kişinin e-mail adresine kişiye özel kullanıcı şifresi gönderilir. Şifreyi alan kişi verilen şifre ile sisteme ilk girişini yaptıktan sonra kendine özel bir şifre ile değiştirir, daha sonra bu şifre ile sisteme giriş yapar. KULLANICI TANIMLAMASI

13 Sistem üzerinden Sorgulama bölümünden Kullanıcı Tanımlama Formunda belirtilen bilgiler doldurulup çıktısı alındıktan sonra Kurumun en üst amiri tarafından mühürlü ve imzalı olarak Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne gönderilerek de kullanıcı tanımlanabilir.

14 İDARİ BAĞLILIKTA MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER İl, ilçe ve belde kurulması hakkında çıkan kanunun Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünce uygulama sürecinin başlatılması ile birlikte yeni il, ilçe ve belde oluşumu Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce Ulusal Adres Veri Tabanında gerçekleştirilir. Ulusal Adres Veri Tabanında var olan ve Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü veya İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından il, ilçe, belde güncellemesi, silme ve bileşenlerinin bağlılığının değiştirilmesine ilişkin onayın Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne gelmesi sonrasında Ulusal Adres Veri Tabanında gerekli işlemler yapılır. UAVT NİN GÜNCELLENMESİ

15 İDARİ BAĞLILIKTA MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER 5393 sayılı Belediye Kanununun 9 uncu maddesi gereğince Belediye sınırları içinde mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, bölünmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesi belediye meclisinin kararı ve kaymakamın görüşü üzerine valinin onayıyla olur. Belirtilen bu evrakların Adres Kayıt Sistemi Uygulama Yönergesinin 32 nci maddesi gereğince Mahalli idareler Genel Müdürlüğüne gönderilerek yapılan inceleme sonucunda uygun görüldüğünü belirten yazının Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne gelmesi ile Ulusal Adres Veri Tabanında işlemleri yapılır. UAVT NİN GÜNCELLENMESİ

16 İDARİ BAĞLILIKTA MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER 5393 sayılı Belediye Kanununa göre yeni oluşturulan mahalleler UAVT’ye Genel Müdürlüğümüzce işlenir. İller İdaresi Genel Müdürlüğünce yeni oluşturulmuş ve tescil edilen köyler ile köy bağlıları (mevkii) UAVT’ye Genel Müdürlüğümüzce işlenir. UAVT NİN GÜNCELLENMESİ

17 İDARİ BAĞLILIKTA MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER Adres Bileşenlerinden köy ve mahalle isimlerinin güncellenmesi UAVT’ ye Genel Müdürlüğümüzce işlenir. Bu güncellemeler için dayanak belgelerinin Genel Müdürlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir. UAVT NİN GÜNCELLENMESİ

18 MÜCAVİR ALANLAR Mücavir Alan Yetkilendirme Talep Formu Belediye Meclis Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Onayı UAVT NİN GÜNCELLENMESİ

19 KURUMSAL ADRESLER İÇİN ADRES BİLEŞENLERİNİN GÜNCELLENMESİ Belediye ya da Özel İdareler kendi sınırları içerisindeki Kurumsal Adreslerin “Bina ve Bağımsız Bölüm Niteliğini” uygun hale getirmesi gerekmektedir. Kurumsal Adresler için Bina Nitelikleri Kurumsal İşyeri adı altında “YURT, CEZAEVİ, HUZUREVİ” olarak geçmektedir. UAVT NİN GÜNCELLENMESİ

20 BİLEŞENLERİN SİLİNMESİ Özel idareler ve belediyeler Ulusal Adres Veri Tabanına, kendi sorumluluk alanlarındaki adres bileşenlerini (cadde, sokak, bulvar, meydan, küme evler, sabit tanıtım numarası ve bina numarası) oluşturma, güncelleme ve silme işlemlerini yapar. Silme işlemi yetkisi Genel Müdürlükçe tekrar düzenlenebilir. UAVT NİN GÜNCELLENMESİ

21 ......... Kurumlar NÜFUS MD. NÜFUS MD. NÜFUS MD. 957 ilçe nüfus müdürlüğü OLAĞANÜSTÜ YEDEKLEME SİSTEMİ KPS NÜFUS MD. SSK ASKİ MERNİS GENEL MÜDÜRLÜK ANKARA... TEDAŞİSKİPTT ASKİ ULUSAL ADRES VERİ TABANI Belediye İl Özel İdaresi Hizmet veren kurumlar Muhtarlar SİSTEM MİMARİSİ OSB

22 Teşekkür ederiz…


"T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADRES DAİRE BAŞKANLIĞI ULUSAL ADRES VERİ TABANI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları