Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KUVVET VE HAREKET.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KUVVET VE HAREKET."— Sunum transkripti:

1 KUVVET VE HAREKET

2 KUVVET VE HAREKET HIZ- SÜRAT- EĞİM- SÜRTÜNME- İVME- YER DEĞİŞTİRME

3

4 HAREKET Referans noktası Gözlemcinin bulunduğu yer
Gözlemcinin hareket durumu HAREKET GÖRECELİDİR.

5

6 KONUM Herhangi bir cisim veya hareketlinin bulunduğu noktanın, belirli bir referans noktasına göre yönlü uzaklığı

7 YERDEĞİŞTİRME İLK KONUM İLE SON KONUM ARASINDAKİ EN KISA MESAFE

8 YERDEĞİŞTİRME ALINAN YOL

9 ANİMASYON Yerdeğiştirme- alınan yol animasyonu

10 YERDEĞİŞTİRME ALINAN YOL
İki noktanın arası, en kısa yoldan gidilmişse ALINAN YOL= YERDEĞİŞTİRME

11 DÜZGÜN DOĞRUSAL HAREKET

12 KAVRAMLAR SÜRAT HIZ KONUM-ZAMAN GRAFİĞİ HIZ-ZAMAN GRAFİĞİ EĞİM ALAN
SAYFA 142 DEN DEVAM ET.

13 DÜZGÜN DOĞRUSAL HAREKET
Sabit hızla tek yönlü hareket

14 sürat ALINAN YOL SÜRAT = ZAMAN m/s Skalar büyüklük

15 SÜRAT Speed is a measure of the distance an object moves in a given amount of time. During a typical trip to school, your car will undergo a series of changes in its speed.

16 HIZ (v) YER DEĞİŞTİRME HIZ = ZAMAN m/s VEKTÖREL BÜYÜKLÜK yön

17 HIZ Velocity is an object’s speed in a particular direction. If the direction changes, the velocity will also change.

18 KAVRAM Araçların göstergeleri sürat değerini gösterir

19 örnek Ankara –Eskişehir arası kuş uçumu 150 km.
Bu iki şehri bağlayan tren yolu 300 km. Bu mesafeyi sabit bir süratle 5 saatte alan trenin A) süratini B) hızını hesaplayınız.

20 soru Basamaklarının yüksekliği 30 cm. uzunluğu 40 cm olan merdivenin K noktasında harekete geçen Aykut, 25. sn sonra L noktasına ulaşıyor. Aykut 100 basamak çıktığına göre hızı kaç m/s’dir a) 1 b) 2 c) 3 d) d e) 5

21 KONUM - ZAMAN HIZ - ZAMAN
GRAFİK

22 KONUM-ZAMAN

23 KONUM ZAMAN HIZ ZAMAN Zaman (s) 5 10 15 20 25 30 35 Konum (m) 4 8 12 16 24 28 40 60 80 100 120 140

24 KUVVET Hareket eden bir cismi durduran, duran bir cismi hareket ettiren, cisimlerin şekil, yön ve doğrultularını değiştiren ETKİ

25 TEMEL KUVVETLER Elektromanyetik kuvvet Güçlü nükleer kuvvet
Zayıf nükleer kuvvet Kütle Çekim kuvveti

26 GÜÇLÜ NÜKLEER KUVVET Atomun çekirdeğini oluşturan tüm parçacıkları bir arada tutan kuvvet

27 ZAYIF NÜKLEER KUVVET Pek çok atom çekirdeğinin kararsız olmasının en önemli nedenidir. ÇEKİRDEĞİN KARARSIZ OLMASI?

28 ELEKTROMANYETİK KUVVET
Elektrik yüklü parçacıkların birbirini itme veya çekme şeklinde uyguladıkları, yüklerinden kaynaklanan KUVVET

29 ELEKTROMANYETİK KUVVET
YÜKLÜ PARÇACIKLAR ARASINDAKİ ETKİLEŞİM

30 KÜTLE ÇEKİM KUVVETİ

31 KÜTLE ÇEKİM KUVVETİ İki kütle birbirini kütlelerin çarpımı ile doğru orantılı, kütle merkezleri arasındaki uzaklığın karesi ile ters orantılı bir kuvvetle çeker. F12= -F21 Evrensel çekim sabiti = G= 6, N.m2/kg2 NEWTON’UN KÜTLE ÇEKİM YASASI

32 Hangisinin şiddeti en büyüktür?
Atomdaki elektronlar ile çekirdek arasındaki kuvvet Çekirdekteki proton ile nötron arasındaki kuvvet Gezegenler arası kuvvet Mıknatıslar arası kuvvet Elektrik yüklü parçacıkları arası kuvvet

33 KÜTLE ÇEKİM KUVVETİ ARISTO GALİLEO NEWTON EINSTEIN
CİSİMLER NEDEN YERE DÜŞER? SAHİPLİK KAVRAMI

34 KÜTLE ÇEKİM YASASI NEWTON
İKİ KÜTLE BİRBİRİNİ KÜTLELERİN ÇARPIMI İLE DOĞRU ORANTILI, KÜTLE MERKEZLERİ ARASINDAKİ UZAKLIĞIN KARESİ İLE TERS ORANTILI BİR KUVVETLE EŞİT KUVVETLE ÇEKER.

35 KÜTLE ÇEKİM YASASI

36 GÜNLÜK YAŞAMDA KÜTLE ÇEKİM KUVVETİ
UYDULARIN YÖRÜNGEDE DÖNMESİ GEZEGENLERİN BİR YÖRÜNGEDE HAREKET ETMESİ ŞELALEDEN SULARIN AŞAĞIYA DOĞRU AKMASI GELGİT OLAYI

37 KİNEMATİK-DİNAMİK KİNEMATİK HAREKETİN NEDENLERİ İLE DEĞİL, SADECE HAREKETİN NASIL OLDUĞU İLE İLGİLENİR. DİNAMİK HAREKETİ NEDENLERİ İLE BİRLİKTE İNCELER.

38 NEWTON HAREKET YASALARI
I. YASA II. YASA III. YASA NET KUVVET=0 NET KUVVET SIFIRDAN FARKLI İVME YASASI ETKİ-TEPKİ YASASI

39 NEWTON’UN I. HAREKET YASASI
OTOBÜS ŞOFÖRÜ YOL ÇALIŞMASI FREN İBRAHİM ÖN KOLTUĞA DOĞRU FIRLIYOR NEDEN?

40 NEWTON’UN I. HAREKET YASASI
BİR CİSİM ÜZERİNE ETKİ EDEN NET KUVVET SIFIR İSE, O CİSİM HAREKET DURUMUNU KORUR BU İFADE HANGİ KAVRAMI ÇAĞRIŞTIRIYOR? EYLEMSİZLİK

41 ADWOOD DÜZENEĞİ ARAŞTIRALIM… SAYFA 151 HAFTAYA ARAŞTIRMA KONUSU

42 NEWTON’UN II. HAREKET YASASI
NET BİR KUVVETİN ETKİSİNDE KALAN BİR CİSİM İVME KAZANIR. NET KUVVET – İVME ARASINDAKİ İLİŞKİ ?

43 NEWTON’UN II. YASASI

44 NEWTON’UN II. HAREKET YASASI
KUVVET=F ==> KUVVET = 2F ==> KUVVET = 3F ==> …. İVME = a İVME = 2a İVME = 3a …..

45

46 NEWTON’UN II. HAREKET YASASI
Cisme etkiyen net kuvvetin (bileşke kuvvetin) cisme kazandırdığı ivmeye oranı sabittir. Bu sabit oran cismin kütlesine eşittir.

47 NEWTON’UN II. HAREKET YASASI
F = m.a

48 KUVVET-İVME GRAFİĞİ

49 örnek 2 kg kütleli bir cismin, zıt yönlü 12 N ve 8 N büyüklüklerindeki iki kuvvetin etkisi ile kazanacağı ivme kaç N/kg’dır?

50 Birim zamanda hızda meydana gelen değişim
ivme Birim zamanda hızda meydana gelen değişim hız değişimi ΔV a = = geçen süre Δt

51 Acceleration & Deceleration
İvmelenme-Hızlanma = hız artışı Yavaşlama = hızda azalma

52 örnek Doğrusal yörüngede durgun halden harekete geçen cisim düzgün olarak hızlanırken 3. saniyede hızı 18 m/s oluyor. Buna göre cismin ivmesi kaç m/s2 olur?

53 örnek Kuvvet ivme grafiği şekildeki gibi olan cismin kütlesi kaç kg’dır?

54 NEWTON’UN III. HAREKET YASASI

55 NEWTON’UN III. HAREKET YASASI
Bir cisim diğer bir cisme kuvvet uyguluyorsa, diğer cisim eşit büyüklükte ve zıt yönde bir TEPKİ KUVVETİ uygular.

56 NEWTON’UN III. HAREKET YASASI
ÖĞRENCİ –SINIF İLİŞKİSİ ÖĞRENCİ-ÖĞRETMEN KÖTÜ DAVRANIŞ - SONUÇ (TEPKİ)

57 SÜRTÜNME KUVVETİ PARA NEDEN DURUYOR?

58 SÜRTÜNME KUVVETİ OLMASA?
YÜRÜYEMEYİZ HAREKET EDERKEN DURAMAYIZ DİK DAĞLARDAKİ KAYALAR AŞAĞI YUVARLANIR. FUTBOL OYNAYAMAYIZ EVE GİDEMEYİZ KALEMLE YAZAMAZ, SİLGİYLE SİLEMEYİZ OKULA GELEMEYİZ………

59 12. ETKİNLİK: ELBİSE FIRÇASI
SAYFA 158

60 SÜRTÜNME KUVVETİ HAREKET YÖNÜNE ZIT YÖNDE
DAİMA HAREKETİ ENGELLEMEK İSTER

61 SÜRTÜNME KUVVETİNİN BÜYÜKLÜĞÜ NELERE BAĞLI?
YÜZEYİN ETKİSİ ? BUZ PİSTİ ASFALT CİSMİN AĞIRLIĞI (TEPKİ KUVVETİ) ? SÜRTÜNEN YÜZEYİN ALANI ?

62 FS = k. N SÜRTÜNME KUVVETİ k= SÜRTÜNME KATSAYISI
N= YÜZEYİN CİSME UYGULADIĞI TEPKİ KUVVETİ

63 BİR DOLABI ODA İÇİNDE HAREKET ETTİRMEK
İLK HAREKET

64 SÜRTÜNME KUVVETİ KİNETİK SÜRTÜNME KUVVETİ
HAREKET BAŞLADIKTAN SONRA OLAN SÜRTÜNME KUVVETİ STATİK SÜRTÜNME KUVVETİ HAREKET BAŞLAYANA KADAR OLAN SÜRTÜNME KUVVETİ

65 SORU SAYFA 173 / 4. SORU FIN

66 ALL ABOUT FORCES kuvvet

67 sürtünme kuvveti animasyon

68 Friction Friction is a force that acts against or stops motion when two surfaces rub against each other.

69 EĞİM

70 Yerçekimi Gravity is the force that pulls all objects in the universe toward one another. Gravity is the force which pulls all objects to the surface.


"KUVVET VE HAREKET." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları