Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SAÇ VE TIRNAK ANALİZLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SAÇ VE TIRNAK ANALİZLERİ"— Sunum transkripti:

1 SAÇ VE TIRNAK ANALİZLERİ
Hazal Özilhan Merve Bostanoğlu Mine Karanfil Noel Hulikyan Sümeyra Yoldaş

2 Adli Tıp Kurumu Adli Tıp Kurumu mahkemelerin resmi bilirkişilik kurumu olarak yasa ile kurulmuştur. Adalet Bakanlığına bağlı bir kuruluş olarak hizmet vermektedir. Adli Tıp Kurumu Başkanı'nın adli tıp uzmanı olması gerekmektedir. Merkezde hizmet İhtisas Daireleri ve İhtisas Kurullarının çalışmaları ile yürütülmektedir. 

3 İhtisas Daireleri Morg İhtisas Dairesi
– otopsi, kemik ve organ incelemeleri Fizik İncelemeler İhtisas Dairesi  – yazılı belge, silah vb incelemeler Kimyasal Tahliller İhtisas Dairesi  – ilaç, zehir, madde incelemeleri Biyoloji İhtisas Dairesi  – doku, leke vb incelemeler, kimliklendirme, babalık araştırmaları Gözlem İhtisas Dairesi  – hukuki sorumluluk, ceza sorumluluğu gibi adli psikiyatrik muayeneler Trafik İhtisas Dairesi – trafik kazalarında kusur vb incelemeler 

4 İhtisas Kurulları 1.İhtisas Kurulu – ölümlü olaylar
2. İhtisas Kurulu – yaralanmalar, ırza geçmeler...  3. İhtisas Kurulu – kaza yaralanmaları, maluliyet 4. İhtisas Kurulu – ceza sorumluluğu, hukuki sorumluluk vb  5. İhtisas Kurulu – Zehirlenmeler, babalık değerlendirmeleri vb görevleri üstlenmektedir. 

5 Prof.Dr. Sevil ATASOY:” Saç analizi çok önemli veriler sunar”

6 Saçın Yapısı Saç iki bölümden oluşur. -Saç kökü -Saç gövdesi
Saçlar uzun, keratin içerikli yapılardır. Keratin tespih gibi dizilen aminoasitlerin birleşmesinden oluşmuş büyük dayanıklı bir moleküldür. Tek bir saç telinin çapı, kişiden kişiye farklılık göstermekle birlikte, 0,05 -0,09 mm arasındadır. Epidermis derinin en dış tabakasıdır. Her saç teli epidermisteki bir çentikten çıkar.

7 Saçın Evreleri Anajen evre: Kılların aktif olduğu evredir. Kısaca bu evre kılların büyüme ve gelişme evresidir. Katajen evre: Bu evre kıllar için dinlenme dönemine geçiş evresidir. Kök içerisindeki canlı hücrelerin aktivitesi yavaşlar, yapıları değişir. Telajen evre: Artık kılın uzaması durmuştur, kıl kökten ayrılmıştır. Kılın kendiliğinden dökülmesi bu evrede gerçekleşir.

8 1.Hayvan Kılı mı, İnsan Kılı mı?
-Kılın gövde çapı küçüktür. -Medulla kıl gövdesinin ½ si veya daha fazlasını kaplar. -Daha kalın yapıya sahiptir. -Medulla düzgün geometrik şekle sahiptir. İnsan Kılı -Kılın gövde çapı büyüktür. -Medulla kıl gövdesinin yaklaşık 1/3 ünü kaplar. -Medulla düzensiz bir geometrik şekle sahiptir.

9 2.Vücudun hangi bölgesine aittir?
Saç kılları vücudun diğer bölgelerindeki kıllara nazaran daha az çap değişikliği gösterirler ve daha sabit bir pigment dağılımına sahiptirler. Sakal kılları katı ve kıvırcık bir yapıya sahiptirler ve kesit olarak çoğunlukla üçgen şeklindedirler. Kaş, kirpik,burun kılları kısa kalın bir yapıya sahiptirler ve geniş medullaları vardır. Aniden incelirler ve genel görünümlerinden ayırt edilebilirler. Kol ve bacak kılları dip kısmından uca kadar sivridirler. Taneli medulla yapısına sahiptirler ve yay şeklindedirler. Koltukaltı kılları düzensiz şekilde dağılmış oldukça uzun pigment yapısına sahiptirler.

10 3.Kadına mı erkeğe mi aittir ?
Kadın kıllarının boyları uzundur.Kadın saçının medulasının bulunmaması önemli bir özelliktir. Erkek saçlarının medulası kesik kesiktir, genellikle uçları kesiktir.

11 4.Hangi yaştaki insana aittir?
24-53 mikron çapında 0-18 ay Yetişkinlerde Yaşlılarda 70-90 mikron çapında Kıl kökündeki bulbus kısmen doludur, pigmenti azdır veya hiç yoktur.

12 5.Hangi ırka aittir? İncelenenler; -Pigment dağılımı
-Yüzey tabakasının inceliği -Gövde çapı -Kesit kısımlarının şekli -Dalga ve kıvırcıklık oranları

13 Sarı Irk; Pigment dağılımı siyah ırka çok daha düzenli ve eşit Yuvarlak şekillenmeler Dış yüzeyleri kalın ve düz bir yapıda Genellikle koyu siyah medullaya (öz kanalı) sahip Siyah Irk; Oval ve yuvarlak şekillenmeler Pigment dağılımı düzensiz Beyaz Irk; Pigmentlerin en düzgün olduğu ırk İnceden kalına doğru pigment dağılımı Şekillenme ovalden yuvarlağa doğru Genelde düz veya dalgalı

14 Tırnak Yapısı Tırnaklar parmakların ucuna yerleşmiş, elastik ve dayanıklı yapılardır. Tırnak iki bölümden oluşur. - Tırnak gövdesi (dışardan görülen) - Tırnak kökü (epidermis kıvrımının oluşturduğu yuva içine yerleşmiş kısım) Tırnaklar, tırnak kökünden büyürler. Tırnak gövdesi herhangi bir nedenle kopacak olursa, eğer tırnak kökü yerindeyse, o parmakta yeniden tırrlak çıkar. Tırnaklar haftada ortalama 0.5 mm.’lik bir hızla büyürler. Büyüme yazın daha hızlıdır. Büyüme hızı; -Uzun parmak > Kısa parmak -El tırnakları > Ayak tırnakları

15 "her temas bir iz bırakır"
Lochard ; "her temas bir iz bırakır"

16 Olay yerinde bulunan delil üzerindeki DNA'nın olası yeri ve kaynağı
Delil üzerinde DNA elde edilebilecek Biyolojik materyalin cinsi biyolojik materyalin olası yeri Şapka ya da maske İç kısmı Saç kılı Giysi hücreleri Her yerinde Kan, meni, saç kılı, vücut kılı, tükürük, deri Tırnak, tırnak parçası Yüzey ve iç kısmında Kan, doku Battaniye, yastık, çarşaf vb. Yüzey kısmında Kan, tükürük, meni lekesi, saç kılı, vücut kılı Bıçak, balta vb. Kabza, kesici yüzey Kan, saç/vücut kılı, doku, deri Fayans, duvar, koltuk, perde Kan, saç/vücut kılı Ağaç, dal, toprak, yaprak, Araba tamponu

17 Analiz Öncesi Kritik Noktalar
Delilleri toplama ve belgelemedeki teknik Toplanan delilin tipi ve miktarı Delili kontrol altında tutma Paketleme şekli Delilin nasıl korunması gerektiği

18 Delilin belgelenmesi:
pozisyon Delilin orijinal koşulları ve pozisyonu belgelenmeden önce hiçbir şeyin yeri değiştirilmemelidir. kayıt Delile dokunmadan, hareket ettirmeden ya da toplamadan önce, fotoğraflanmalı ya da video kasete alınmalıdır. not Delilin yeri ve pozisyonu not edilmelidir.

19 Delilin toplanması: Her delilde ayrı eldiven kullanılmalıdır.
Mutlaka maske takılmalıdır. Deliller toplanırken eli ağza, burna götürmemeli, sıvı bir içecek ya da sigara içilmemelidir. Deliller ayrı ayrı toplanmalıdır. Olay yeri aracı ve çalışma alanının olay yeri şeridi içine alınması

20 Delilin nereden ve kimden alındığının kaydı tutulmalıdır.
Her türlü delil için karşılaştırma örneği olarak sanık ya da mağdurdan kan, kılıflı saç örneği ya da buccal svap (yanak içi sürüntü) alınıp laboratuvara gönderilmelidir Makas, pens ve bıçak ağzı gibi kullanılan aletler, her zaman her bir örnek alındıktan sonra %5'lik H2O2(ya da alkol) ile tamamen temizlenmeli ve örnek alınmadan önce aletten tamamen uzaklaştırılmalıdır.

21 Delilin korunması: DNA analizi için alınan numuneler +4 0Cde saklanmalı ve mümkün olduğunca çabuk laboratuvara gönderilmeli Örnekler ayrı ayrı paketlenmeli Laboratuvara gönderilmeden önce dondurulmalı ya da buzdolabında saklanmalı Nemli örnekler kurutulmalı ve öyle saklanmalı

22 Delilin paketlenmesi:
Deliller ıslak paketlenmemelidir Islak örnekler oda sıcaklığında kurutulmalıdır kağıt torbalar kullanılmalı ve mühürlenmelidir

23 DNA ANALİZLERİ RFLP DNA’nın sindirilmesi DNA parçacıklarının oluşması
Parçacıkların jel elektroforez ile ayrılması ve karşılaştırılması

24 PCR DNA örneğinin zincir polimerizasyon reaksiyonu ile kopyalanması

25 STR DNA üzerindeki belli bölümlerin karşılaştırılmasıyla DNA analizinin yapılması.

26 Mitokondrial DNA Analizi
Mitokondride bulunan DNA ekstrakte edilir ve özellikle annellik şüphelerinde tespit yapılabilmesi için kullanılır.

27 Y-Kromozomu Analizi Y kromozomu yalnızca babadan alındığı için, bu kromozomların üzerindeki genetik işaretlerin karşılaştırılması yoluyla babalık şüpheleri tespit edilebilir.

28 TOKSİK MADDE ANALİZİ GC/MS ve AAS toksik madde tespiti için alınan numunelere uygulanabilecek yöntemlerdir.

29 Dekontaminasyon: Yıkama işlemi Hazırlama: Saçın parçalara ayrılması
Bu analizlerden önce uygulanan yöntemler; Dekontaminasyon: Yıkama işlemi Hazırlama: Saçın parçalara ayrılması İnkübasyon: Analiz için saçın hazırlanması Ekstraksyon: Katının mikro ekstraksyonu Analiz: MS ile birlikte GC veya LC, yada AAS analizleri.

30 Analiz sonucu bir uyuşturucu madde bağımlısında görülmesi beklenen değerler:
Eroin 6-Asetilmorfin ng/mg çoğu vakada <15 ng/mg Kokain ng/mg çoğu vakada <50 ng/mg Amfetamin/MDMA THC ng/mg çoğu vakada <3 ng/mg Kanabis THC-COOH pg/mg çoğu vakada <5 ng/mg

31 Nötron Aktivasyon Analizi
Nötronlar veya yüklü parçacıklar tarafından kararlı bir izotopun bombardımanı Uyarılma sonucu yayınlanan ışımaların tespiti. Zehirlenme tespitlerinde etkin olarak kullanılabilir.

32 “Kopernik’in Mezarının Yeri Kesinleşti…”
"Calendarium Romanum Magnum"

33 “2 TOPTANCI,2 ESRARENGİZ ÖLÜM”
Tırnak Üzerinde Arsenik Etkisi

34 “KATİL ANNE YAKALANDI!!”
Tırnak üzerindeki enine çizgiler=arsenik belirtisi

35 “Ankara'daki korkunç cinayeti, tek tel saç çözdü!!!”

36 “Bir bayram günü kaybolan Kayserili 3 çocuk dosyasındaki düğüm, nasıl çözüldü?”

37 “Kar maskesindeki saç teli soygun çetesinin sonu oldu.”

38 KAYNAKLAR The nail and hair in forensic science /Journal of the American Academy of Dermatology, Volume 50, Issue 2, February 2004, Pages ,C Ralph Daniel III, Bianca Maria Piraccini, Antonella Tosti Value of hair analysis in postmortem toxicology /Forensic Science International, Volume 142, Issues 2-3, 10 June 2004, Pages Pascal Kintz DNA LABORATUARININ İŞLEYİŞİ/Dr.Nihal AÇIKGÖZ, Dr.Y.Hamit HANCI, Dr.Hadi ÇAKIR

39 BİZİ DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER…


"SAÇ VE TIRNAK ANALİZLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları