Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TC EĞİTİM FAKÜLTESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ 1090310465 BÜŞRA TAŞCI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TC EĞİTİM FAKÜLTESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ 1090310465 BÜŞRA TAŞCI."— Sunum transkripti:

1 TC EĞİTİM FAKÜLTESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ 1090310465 BÜŞRA TAŞCI

2 NAMIK KEMAL HAYATI VE ESERLERİ

3

4  21 Aralık 1840’da Tekirdağ’da doğdu.  Asıl adı Mehmet Kemal’dir.  Namık adını ona şair Eşref Paşa vermiştir.  Babası müneccimbaşılık yapmış Mustafa Asım Bey’dir.  Annesini küçük yaşta kaybetmiştir.

5  Çocukluğunu dedesi Abdüllatif Paşa’nın yanında geçirmiştir.  Rumeli ve Anadolu’nun çeşitli yerlerinde bulunmuştur.  Bu yüzden özel öğrenim görmüştür.  Arapça ve Farsça bilmektedir.

6  18 yaşında babasının yanına İstanbul’a gelmiştir.  1863’te Babıali Tercüme Odasına katip olarak girmiştir.  Dönemin önemli düşünür ve sanatçılarıyla tanışmıştır.

7  İttifak-ı Hamiyet adlı gizli derneğe katılmıştır.  Tasvir-i Efkar gazetesinde hükümeti eleştiren yazılar yazmıştır.  Gazete yaptığı yayın sonucuyla 1867’de kapatılmıştır.

8  Namık Kemal İstanbul’dan uzaklaştırılmak istenmiştir.  Bu sebeple Erzurum’a vali muavini olarak atanmıştır.  Bu göreve gitmemek için bahaneler bulup, gitmemiştir.

9  Mustafa Fazıl Paşa’nın çağrısı üzerine Ziya Paşa ile birlikte Paris’e kaçmıştır.  Bir süre sonra Londra’ya geçmiştir.  M. Fazıl Paşa’nın desteği ile muhbir gazetesinde yazmıştır.  1868 yine M. Fazıl Paşa’nın desteği ile Hürriyet gazetesini çıkarmıştır.

10  Çeşitli anlaşmazlıklar sonucu, Avrupa’da desteksiz kalmıştır.  1870’de tekrar İstanbul’a dönmüştür.  Nuri, Reşat, Ebuzziya Tevfik Beylerle ibret gazetesini kiralamıştır.(1872)  Yazdığı bir yazı sonucu gazete hükümetçe 4 ay kapatılmıştır.  Namık kemal yine İstanbul’dan uzaklaştırılmak istenmiştir.

11  Gelibolu mutasarrıflığına atanmıştır.  Burada Vatan yahut Silistre oyununu yazmaya başlamıştır.  Oyun 1873’te Gedikpaşa Tiyatrosunda sahnelenmiştir.  Bunun üzerine Namık Kemal ve arkadaşları tutuklanmıştır.  Magosa’ya sürgüne gönderilmiştir.

12  1876 1.Meşrutiyet’in ilanından sonra İstanbul’a dönmüştür.  Şura’yı Devlet(Danıştay) üyesi olmuştur.  Kanun-i Esasiyi hazırlayan kurulda görev almıştır.

13  Meclis-i Mebusan’ın kapatılmasıyla tutuklanmıştır.  Beş ay tutuklu kalmıştır.  Midilli Adasına sürülmüştür.  Mutasarrıflık görevi verilmiştir.

14  Aynı görevle 1884’te Rodos’a gönderilmiştir.  Ardından 1887’de Sakız Adası’na gönderilmiştir.  Ertesi yıl 2 aralık 1888’de burada ölmüştür.  Gelibolu Bolayır’a gömülmüştür.

15 Eserleri Hakkında  Namık Kemal tiyatroya çok önem verir.  İnsanları eğitmeyi amaçlar.  Vatan yahut Silistre’de yurtseverlik ve kahramanlık konu alınmıştır.  Zavallı Çocuk’ta görücü yoluyla evliliğin yanlışlığı anlatılmıştır.

16  Celaleddin Harzemşah’da İslam dünyasını koruyan Celaleddin Harzemşah konu alınmıştır.  Akif Bey’de ihanet, sadakatsizlik anlatılmıştır.  Gülnihal’de baskı ve zulme karşı tepki anlatılmıştır.

17  Namık Kemal şiirlerini çocukken yazmaya başlamıştır.  Şiirlerinde tasavvuf etkisi görülür.  Şinasi ile tanıştıktan sonra içerikte yeniliğe gitmiştir.  O zamana kadar işlenmemiş konuları işlemiştir.

18  Vatan, millet,hürriyet, esaret gibi yeni kavramlar kullanmıştır.  Divan şiiri geleneğinden biraz sıyrılmıştır.  “Manzum nesir” oluşturmuştur.  En önemli şiirleri Vaveyla, Vatan Mersiyesi, Vatan Şarkısı, Hürriyet Kasidesi’dir.  Vatan şairi olarak tanınmaktadır.

19  Namık Kemal romanı toplumsal hayata sokmuştur.  İntibah ilk edebi romandır.  Dış dünya betimlemeleriyle bir başlangıç sayılır.

20  Cezmi ilk tarihi romandır.  Adil Giray ve Cezmi’nin yaptıkları ile tema örülmüştür.  Namık Kemal’in bu eserinde Avrupa Romantizmi’nin etkisi görülür.

21  Edebiyat eleştirisini Türkiye’ye ilk getiren Namık Kemal’dir.  Eserlerinde canlı, dolaysız bir üslup kullanmıştır.  Doğu ile Batı edebiyatını karşılaştırmıştır.

22  En önemli eleştirisi Tahrib-i Harabat’tır.  Tahrib-i Harabat Harabat’a karşı kaleme alınmıştır.  Takip’te Harabat’ı eleştiren ikinci eseridir.

23 Namık Kemal’in Fikirleri  Vatan fikri  Hürriyet fikri  Meşrutiyet fikri  Osmanlıcılık fikri  İslamcılık fikri

24 Eserleri  Romanları  İntibah(1876,yeni harflerle 1944)  Cezmi(1880, yeni harflerle 1936)

25  Oyunları  Vatan yahut Silistre(1873)  Zavallı Çocuk(1873)  Akif Bey(1874)  Celaleddin Harzemşah (1885)  Kara Bela(1908)  Gülnihal

26  Eleştirileri  Tahrib-i Harabat(1885)  Takip(1885)  İrfan Paşa’ya Mektup(1887)  Mukaddeme-i Celal(1888)  Renan Müdafaanamesi(1908)

27  Tarihsel yapıtları  Devr-i İstila(1871)  Barika-i Zafer(1872)  Evrak-ı Perişan(1872)  Kanije(1874)  Silistre Muhasarası(1874)  Osmanlı Tarihi(1889)


"TC EĞİTİM FAKÜLTESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ 1090310465 BÜŞRA TAŞCI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları