Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Namık KEMAL Önemli devlet görevlerinde bulunan bir aileden 1840'da Tekirdağ'da doğar.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Namık KEMAL Önemli devlet görevlerinde bulunan bir aileden 1840'da Tekirdağ'da doğar."— Sunum transkripti:

1 Namık KEMAL Önemli devlet görevlerinde bulunan bir aileden 1840'da Tekirdağ'da doğar.

2 Namık KEMAL Dedesi Abdüllâtif Paşa’nın yanında özel öğrenimle yetişir; ömrü boyunca eksilmeyen bir okuma merakı ile kendini yetiştirmeye devam eder.

3 Namık KEMAL 1858'de İstanbul'da, sonra Tercüme Odası'nda memurdur; çeşitli merak ve ilgi istikametlerinde çalışarak, bu arada 18. yy. Fransız yazarlarını okuyup çevirerek nihayet Şinasi ile tanışır.

4 Namık KEMAL Tasvir-i Efkâr'da yazarak, Şinasi'nin Fransa'ya gidişinde (1865) gazeteyi yöneterek, Yeni Osmanlılar grubuna girer;

5 Namık KEMAL Erzurum vali muavinliğine gitmeyip Paris'e kaçışı (1867), ömrünün kesin dönemeçlerinden biridir: «Görüp ah-kâm-ı asrı münharif sıdk u selâmetten Çekildik izzet ü ikbâl ile bâb-ı hükümetten».

6 «Hürriyet» gazetesindeki işbirliği bozulunca
Namık KEMAL «Hürriyet» gazetesindeki işbirliği bozulunca İstanbul'a döner. 1872'de İbret gazetesi çevresinde toplanılınca gazeteciliğini sürdürür.

7 «Vatan yahut Silistre» oyununun yarattığı yankı
Namık KEMAL l nisan 1873'deki «Vatan yahut Silistre» oyununun yarattığı yankı bahane edilerek İbret kapatılır ve Namık Kemal Kıbrıs'ta Magosa'ya sürülür. 38 ay kaldığı Magosa'da ömrünün en verimli çağını yaşar.

8 Abdülaziz'in tahttan indirilişini izleyen günlerde büyük
Namık KEMAL Abdülaziz'in tahttan indirilişini izleyen günlerde büyük bir sevgi ile karşılanarak yurda döner; o zamandan kamuoyuna kendini onaylatmış bir ün ve değerin sahibidir.

9 Namık KEMAL II. Abdülhamit'in saltanat başlangıcında Şurâ-yı Devlet üyesi ve Kanun-i Esasi hazırlıkları içindedir. Yeni padişahla sık görüşmeler yapar. I. Meşrutiyet ve Kanun-i Esâsî 23 aralık 1876'da ilân edilir

10 Namık KEMAL 113. maddeye dayanan padişah, Mithat Paşa'yı azlederek yurt dışına sürer ( 5 şubat 1877), Osmanlı saltanatının en köklü geleneği, her yeni padişahın kendisinden öncekini deviren güçleri ezme dikkati olmuştur.

11 Rus-Osmanlı savaşı başlayınca(93 harbi),
Namık KEMAL Meclis-i Mebusan 19 mart 1877'de açılır, 24 nisan 1877'de Rus-Osmanlı savaşı başlayınca(93 harbi), meclis 31 Ocak 1878’ de süresiz tatil edilir;

12 Namık KEMAL «iki padişah hal'olduğu gibi üçüncüsü de hal'edilir» anlamına gelebilecek bir söz söylemekle jurnal edilen Namık Kemal, suçsuz bulunduğu bir mahkemeden sonra Midilli'ye gönderilir, padişah kendisine maaş bağlar (1878).

13 Namık KEMAL İki buçuk yıl sonra adanın mutasarrıflığına tayin edilir ama yayın hayatına izin verilmez. Bu dönemi kırgın, durgun ve yorgundur; siyaseti bırakır, edebiyat ve tarihle uğraşır.

14 Namık KEMAL Sonra Rodos ( ) ve Sakız mutasarrıflıklarına gönderilir, 2 aralık 1888'de Sakız'da ölür.

15 Tevfik Fikret yapmıştır.
Namık KEMAL Vasiyetini padişaha ileten Ebüzziya Tevfik'in ricası üzerine Bolayır'daki türbesine gömülür; gerekli masraf padişahça karşılanmış, türbenin planını Tevfik Fikret yapmıştır.

16 «Edebiyat-ı sahiha» sözünü kullanmayı seven
Namık KEMAL «Edebiyat-ı sahiha» sözünü kullanmayı seven Namık Kemal , romantizmin etkisinde ve divan edebiyatının karşısındadır.

17 Namık KEMAL Topluma ve gerçeğe dönük olmayı sanat görevlerinden sayan Kemal, romanı «olmamışsa bile olması mümkün bir olayı ahlâka, âdetlere, duygulara ve ihtimallere uygun ayrıntılarla anlatmak» diye tanımlar;

18 Namık KEMAL Tiyatroyu, insanlığın durumunu anlatan "eğlencelerin en faydalısı" diye niteler.

19 Namık KEMAL Divan şiirlerini "parça bohçası" diye küçümser; bütünlükten yoksun oluşunu, parça güzelliğine önem verişini, abartmalı ve gerçeksiz hayallerle yetinişini... eleştirir.

20 Namık KEMAL Aruzun dilimize uymayışının farkındadır ama alışkanlıklarını bırakamaz; manzum diye tasarladığı çerçevelerden nesre kaçarak kurtulur.

21 Namık KEMAL Tahrip ve Takib-i Harâbat'ta aldığı her tavır divan edebiyatına ve geçmişe karşıdır. Toplumsal amaçlara hizmet eden halka dönük bir edebiyat yapamadığı halde - temelli özlemidir.

22 Ona göre sanat, sanat için değil, bir takım fikirlerin ifadesidir.
Namık KEMAL Ona göre sanat, sanat için değil, bir takım fikirlerin ifadesidir.


"Namık KEMAL Önemli devlet görevlerinde bulunan bir aileden 1840'da Tekirdağ'da doğar." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları