Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KARACİĞER FONKSİYON TESTLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KARACİĞER FONKSİYON TESTLERİ"— Sunum transkripti:

1 KARACİĞER FONKSİYON TESTLERİ
Yrd.Doç.Dr.Abdulkerim YILMAZ C.Ü.T.F. İç Hastalıkları AD.

2 Karaciğerin başlıca fonksiyonları

3 Karaciğerin karbohidrat metabolizması ile ilgili fonksiyonları
glikojenin depo edilmesi ve parçalanması glukoneogenez glukozun pentoz fosfat yolunda yıkılımı galaktoz ve fruktozun glukoza dönüştürülmesi glukozun diğer monosakkaridlere ve yağa dönüştürülmesi

4 Karaciğerin lipid metabolizması ile ilgili fonksiyonları
yağ asitlerinin sentezi ve oksidasyonu yağ asitlerinden trigliserid oluşumu fosfolipid sentezi lipoproteinlerin sentezi keton cisimlerinin sentezi kolesterol biyosentezi safra asitlerinin ve safranın oluşturulması

5 Karaciğerin amino asit ve azot metabolizması ile ilgili fonksiyonları
deaminasyon transaminasyon endojen amino asitlerin sentezi plazma proteinlerinin sentezi üre sentezi ürik asit sentezi kreatinin sentezi porfirin sentezi safra asitleri sentezi

6 Karaciğerin bilirubin metabolizması ile ilgili fonksiyonları
bilirubinin oluşturulması bilirubinin alınımı bilirubinin konjugasyonu bilirubinin atılımı

7 Karaciğerin hematolojik fonksiyonu
pıhtılaşma faktörlerinden faktör I (fibrinojen), II (protrombin), V, VII, IX ve X sentezi hemoglobinin yıkılımı fetüste eritrositlerin yapılması

8 Karaciğerin ekskresyon ve detoksifikasyon fonksiyonu
Amino asitler karaciğerde deamine edilirler, açığa çıkan amino grubu amonyağa dönüştürülür, amonyak da üreye çevrilir. Kolesterol değişmeden veya safra asitlerine dönüştürülerek safraya atılır. Steroid hormonlar karaciğerde metabolize edilirler. Çoğu ilaçlar, P450 sistemi içeren endoplazmik retikulum enzimleri tarafından metabolize ve inaktive edilirler.

9 Karaciğerin depolama fonksiyonu
Glikojen Demir ve bakır Vitamin D ve B12

10 Karaciğerin immünolojik fonksiyonu
Kupffer hücreleri, fagositoz, antikor oluşumu ve humoral savunmada rol oynarlar.

11 Karaciğer hastalıklarında patolojiler
Hücre harabiyeti Hasarlanmış hepatositlerden enzimlerin salınımı ile karakterizedir. Kolestaz Konjuge bilirubin ve ALP retansiyonu ile karakterizedir. Fonksiyonel hücre kütlesinin azalması Protrombin ve albumin sentezinde azalma ile sonuçlanır.

12 Karaciğer patolojilerini belirleyen testler
karaciğer hücre harabiyetini belirleyen testler kolestazı belirleyen testler karaciğer disfonksiyonunu belirleyen testler karaciğer hastalıklarının etiyolojisini belirleyen testler

13 Karaciğer hücre harabiyetini belirleyen testler
serum transaminazlarının (ALT ve AST) tayini serum laktat dehidrojenaz (LDH, LD) tayini serum glutamat dehidrojenaz (GLDH) tayini izositrat dehidrojenaz (ICDH) tayini malat dehidrojenaz tayini alkol dehidrojenaz tayini

14 Serum transaminazları (ALT ve AST)
Akut viral hepatitte klinik semptomlardan 1-2 gün veya birkaç hafta önce yükselmeye başlar 7-12. günlerde normalin ve bazen 100 katı olmak üzere maksimum olur 2. haftadan itibaren B tipi viral hepatitte daha yavaş olmak üzere düşmeye başlar komplikasyon yoksa 3-5. haftada normal düzeye iner 6 aydan sonra da yüksek olması kronikleşmeyi gösterir

15 Serum laktat dehidrojenaz (LDH, LD)
Akut viral hepatitte ALT ve AST’ye göre daha az olmak üzere serum LDH aktivitesi artar; en çok da LDH5 izoenzimi yükselir.

16 Kolestazı belirleyen testler
serum alkalen fosfataz (ALP) aktivitesi tayini serum gama glutamiltransferaz (-GT, GGT) aktivitesi tayini serum 5'-Nükleotidaz (5'-NT) aktivitesi tayini serum lösin aminopeptidaz (LAP) aktivitesi tayini

17 Serum alkalen fosfataz (ALP)
Karaciğer hastalıklarında, safra kanaliküllerini örten hücrelerin enzim üretmelerinde artışa bağlı olarak serum ALP aktivitesi yükselir.

18 Gama glutamil transferaz (GGT, -GT)
Kolestazda serum GGT düzeyi, normalin 5-30 katı artar Alkolik karaciğerde kronik hepatit ve alkole bağlı olmayan siroz olgularına göre yüksek serum GGT düzeyi saptanır

19 Karaciğer disfonksiyonunu belirleyen testler
karaciğerin alınım, konjugasyon ve atılım disfonksiyonunu belirleyen testler karaciğerin yapım disfonksiyonunu belirleyen testler karaciğerin çeşitli metabolik fonksiyonlarında bozulmayı gösteren testler karaciğerin detoksifikasyon fonksiyonunu inceleme testi

20 Karaciğerin alınım, konjugasyon ve atılım disfonksiyonunu belirleyen testler
serum safra pigmentleri (bilirubin) düzeyi tayini idrarda bilirubin ve bilirubin yıkılım ürünü olan ürobilinojen tayini

21 Karaciğerin yapım disfonksiyonunu belirleyen testler
serum proteinlerinin tayini protrombin zamanı tayini kanama ve pıhtılaşma zamanı tayini kolinesteraz tayini

22 Karaciğerin çeşitli metabolik fonksiyonlarında bozulmayı gösteren testler
serum glukoz düzeyi tayini oral glukoz tolerans testi galaktoz ve fruktoz tolerans testleri serum NPN bileşiklerinin tayini serum total kolesterol düzeyi tayini serum demir düzeyi tayini

23 Karaciğerin detoksifikasyon fonksiyonunu inceleme testi
Hippürik asit testi

24 Karaciğer hastalıklarının etiyolojisini belirleyen testler
HBsAg ve diğer hepatit markerlerinin tayini, hepatit tanısı için önemlidir. AFP yüksekliği, karaciğer tümörlerinde saptanır. ANA, antimitokondriyal antikor, düz kas antikorları, kronik hepatitte pozitiftir


"KARACİĞER FONKSİYON TESTLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları