Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KAMU SERMAYELİ ŞİRKETLERDE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNİN UYGULANMASI PROJESİ 20.01.2007.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KAMU SERMAYELİ ŞİRKETLERDE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNİN UYGULANMASI PROJESİ 20.01.2007."— Sunum transkripti:

1 KAMU SERMAYELİ ŞİRKETLERDE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNİN UYGULANMASI PROJESİ 20.01.2007

2 İÇİNDEKİLER  Kapsam  Konu  Amaç  Faaliyetler  İlgili Kuruluşlar  Takvim

3 PROJE KONUSU Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesi ve Uygulamaya Yönelik Gerekli Yasal Altyapının Tamamlanması

4 KAPSAM  KİT’ler (233 Sayılı KHK Kapsamı)  ÖİB Portföyündeki Şirketler (4046 sayılı Kanun Kapsamı)  Bağlı Ortaklık ve İştirakler  BİT’ler Hariç Diğer Kamu Şirket ve İştirakleri

5 PROJE AMAÇLARI  Kurumsallaşma  Verimlilik  Ekonomik Gelişmeye Katkı Sağlama  Şeffaflık  Hesap Verilebilirlik  Rekabet

6 PROJE FAALİYETLERİ (I) 1.Envanterin çıkarılması ve envanterdeki kuruluşların sınıflandırılması (Ocak 2007) 2.Uluslararası uygulamaların etüd edilmesi ve iyi işleyen uygulamaların tespit edilmesi (Şubat-Mart 2007) 3.İyi işleyen modellerin mevcut durumdaki yapıdan farklarının tespit edilmesi (Nisan 2007)

7 Proje Faaliyetleri (II) 4.Çalışma gruplarının oluşturulması (Temmuz 2007) 5.Grupların çalışma takvimlerinin hazırlanması (Temmuz 2007) 6.Çalışma gruplarının mevzuat taslağını hazırlaması (Ağustos-Aralık 2007) 7.Grup çalışmalarının konsolide edilerek rapor haline getirilmesi (Ocak 2008)

8 Proje Faaliyetleri (III) 8.Raporun sosyal taraflarla istişare edilmesi (Şubat-Mart 2008) 9.Nihai rapor ve Kanun Taslağının oluşturulması (Nisan 2008) 10.Siyasi iradeye sunulması (Mayıs 2008) 11.Kanun Taslağının nihai hale getirilmesi (Haziran 2008)

9 Kamu Sermayeli Şirketlerin Sınıflandırılması  Rekabetçi piyasa yapısına göre çalışması gerekenler (TŞFAŞ, TEKEL, PETKİM, THY...)  Tekel Olanlar (TCDD, DHMİ, KIYEM, PTT, TEİAŞ, TÜVASAŞ, TÜDEMSAŞ, TÜLOMSAŞ) Kamu uhdesinde kalması gerekenler Özel sektör-kamu işbirliğinin sağlanacağı alanlar  Stratejik Önemi Haiz Olanlar (TPAO)  Yeniden Yapılandırılacaklar Düzenleyici ve Ödeme Kuruluşu Olması Öngörülenler (TMO, EBK) Diğer (SÜMERHALI)  Diğer

10 Uluslararası Uygulamaların Etüd Edilmesi ve İyi İşleyen Uygulamaların Seçilmesi  AB Müktesebatı  OECD İlkeleri  Uluslararası literatür taraması  Dış temsilciliklerle bağlantıya geçilmesi

11 Çalışma Gruplarının Mevzuat Taslağını Hazırlamaları  TTK, KİK ve SPK Mevzuatının değerlendirilmesi  4046, 4059 sayılı Kanunlar ile 233 ve 399 sayılı KHK’da yapılacak değişikliklerin değerlendirilmesi  Personel rejiminin değerlendirilmesi  Özelleştirme ve Özel Sektör-Kamu İşbirliğinin Şekli  Yatırımların Genel Çerçevesi  Sendikal Haklar  Diğer Hususlar

12 İlgili Kuruluşlar  Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı  Hazine Müsteşarlığı  Sermaye Piyasası Kurulu  Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

13 Proje Takviminin Belirlenmesi  Faaliyet bazında takvim  Nihai süre: Haziran 2008

14 TEŞEKKÜRLER!


"KAMU SERMAYELİ ŞİRKETLERDE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNİN UYGULANMASI PROJESİ 20.01.2007." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları