Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI ÖDÜL VE DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 09.04.2017.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI ÖDÜL VE DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 09.04.2017."— Sunum transkripti:

1 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI ÖDÜL VE DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

2 Ödüllendirme

3 Ödüllendirme (Madde 7) Örnek davranışların ve başarıların niteliklerine göre ödüllendirilmesinde öğrencilere; Teşekkür belgesi, Takdir belgesi, Onur belgesi verilir.

4 Ödüllendirme (madde 8) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, tüm derslerden başarılı olan, dönem notlarının ağırlıklı ortalaması den aşağı olmayan ve davranış puanı yüz olan öğrencilerden; a) – arasındakileri Teşekkür belgesi, b) ve daha yukarı olanları Takdir belgesi ile ödüllendirir. Bir ders yılının her iki döneminde de "Takdir belgesi" alan öğrencilere, okulun yıllık iftihar listesinde yer verilir.

5 Onur Belgesi ile Ödüllendirme ( madde 9)
Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu puan şartına bağlı kalmadan; Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanarak örnek olmak, Bilimsel projeler ile sosyal etkinliklere katılmak, bu çalışmalarda liderlik yapmak, yapılan etkinliklerde eğitime katkıda bulunmak ve üstün başarı göstermek, Okul araç-gereç ve donanımları ile çevreyi koruma ve gözetmede davranışlarıyla örnek olmak, ç)Görgü kurallarına uymada ve insan ilişkilerinde örnek olmak, d)Trafik kurallarına uymada örnek davranışlar sergilemek,

6 Onur Belgesi ile Ödüllendirme
e) Bilişim araçlarını kullanmada iyi örnek olacak davranışlar sergilemek, Okula ve derslere düzenli olarak gelmek, bu yönde arkadaşlarına iyi örnek olmak, Yaşlı, yetim, öksüz, güçsüz, engelli ve benzeri durumda olanlara yardım amacıyla yürütülen toplum hizmetlerinde görev almak gibi davranışlarından örnek oluşturacak bir ya da bir kaçını gösteren davranış puanı indirilmemiş öğrencileri; öğretim yılı içinde herhangi bir ödül alıp almadığına bakılmaksızın öğrenci,öğretmen veya okul yönetiminin teklifi,onur kurulunun uygun görüşü doğrultusunda onur belgesi ile ödüllendirir.Bir öğretim yılı içinde iki ve daha fazla onur belgesi alan öğrencilere okulun onur listesinde yer verilir. 2)Ayrıca öğretmenler kurulu, ders yılı başında yukarıda belirtilen davranışların dışında da onur belgesiyle ödüllendirilebilecek davranışları belirler. Belirlenen davranışlar okul yönetimince onur kurulu ile okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna bildirilir.

7 Ödül takdirinde dikkat edilecek hususlar ve ödüllerin verilmesi Madde:10
(1) Ödül takdir edilirken öğrencinin; a) Okul içindeki ve dışındaki genel durumu, b) Ders ve ders dışı faaliyetlerdeki başarısı, c) Davranışın niteliği,önemi ve çevresine örnek olup olmadığı, gibi hususlar göz önünde bulundurulur. 2) Ödül belgeleri; öğrenci,veli,öğretmen ve yöneticilerin katıldığı bir ortamda törenle öğrencilere ya da velilerine verilir. (3) Onur ve iftihar listeleri,ders kesiminde okul yönetiminin uygun göreceği bir günde öğrencilerin huzurunda, ayrı ayrı okunur ve daha sonra okulda herkesin görebileceği bir yere fotoğraflı olarak takip eden ders yılı süresince ayrı ayrı asılır. 7

8 Disiplin Cezaları ( madde 11)
Öğrencilere davranışlarının niteliklerine göre; Kınama, Okuldan kısa süreli uzaklaştırma, Okuldan tasdikname ile uzaklaştırma, ç) Örgün eğitim dışına çıkarma cezalarından biri verilir.

9 Disiplin Cezasını Gerektiren Davranışlar (Md: 12)
a) Kınama cezasını gerektiren davranışlar; Okulu, okulun eşyasını ve çevresini kirletmek, Yönetici, öğretmen veya eğitici personel tarafından verilen görevleri yapmamak, Kılık-kıyafete ilişkin mevzuat hükümlerine uymamak, Tütün ve tütün mamullerini bulundurmak veya içmek, Başkasına ait eşyayı izinsiz almak veya kullanmak, Dersle ilgili araç-gereci yanında bulundurmamak, bulundurulması yönündeki uyarılara aldırmamak, sahip olmasına rağmen ders araç-gerecini kullanmamayı alışkanlık hâline getirmek, Yalan söylemek,

10 Disiplin Cezasını Gerektiren Davranışlar (Md:12)
Okula geldiği hâlde özürsüz olarak derslere, uygulamalara, etütlere, törenlere ve diğer sosyal etkinliklere geç katılmak veya erken ayrılmak, Okul kütüphanesi, laboratuvar , atölye, pansiyon, spor yurdu veya diğer bölümlerden aldığı kitap, araç-gereç ve malzemeyi zamanında vermemek, eksik vermek veya kötü kullanmak, Okul içinde veya dışında okulun personeli ile diğer kişilere karşı kaba ve saygısız davranmak, Dersin ve ders dışı faaliyetlerin akışını ve düzenini bozacak davranışlarda bulunmak, Kopya çekmek veya çekilmesine yardımcı olmak,

11 Disiplin Cezasını Gerektiren Davranışlar(Md:12)
Yatılı okullarda gece izinsiz ve özürsüz pansiyon dışına çıkmak veya dışarıda kalmak, izin süresini özürsüz olarak uzatmak, Yasaklanmış, müstehcen yayınları okula ve okula bağlı yerlere sokmak veya yanında bulundurmak, Okul yetkililerinin ve disiplin kurulunun çağrılarına uymamak ve çağrı yazılarını almaktan kaçınmak, Üzerinde kumar oynamaya yarayan araç-gereç bulundurmak, Okulca istenen kişisel veya ailesi ile ilgili bilgileri okula geç bildirmek, yanlış bildirmek veya bildirmemek,

12 Disiplin Cezasını Gerektiren Davranışlar (Md:12)
Bilişim araçlarını, okul yönetimi ile öğretmenin bilgisi ve izni dışında konuşma yaparak, ses ve görüntü alarak, mesaj ve göndererek, bunları arkadaşlarıyla paylaşarak eğitim-öğretimi olumsuz yönde etkileyecek şekilde kullanmak,

13 Disiplin Cezasını Gerektiren Davranışlar (Md:12)
b) Okuldan kısa süreli uzaklaştırma cezasını gerektiren davranışlar; Kişilere, arkadaşlarına söz ve davranışlarla sarkıntılık, hakaret ve iftira etmek veya ahlak kuralları ile bağdaşmayan davranışlarda bulunmak ya da başkalarını bu gibi davranışlara kışkırtmak, Kişileri veya grupları dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi ve dini inançlarına göre ayırmayı , kınamayı, kötülemeyi amaçlayan davranışlarda bulunmak veya ayrımcılığı körükleyici semboller taşımak, İzinsiz gösteri veya toplantı düzenlemek, bu tür gösteri veya toplantılara katılmak ve bu amaçla yapılan etkinliklerde bulunmak, Her türlü ortamda kumar oynamak veya oynatmak,

14 Disiplin Cezasını Gerektiren Davranışlar (Md:12)
Öğretmen, eğitici personel veya okul yönetimince verilen görevlerin yapılmasına engel olmak, Öğretmenlere, eğitici personele, yöneticilere, memurlara, diğer görevliler ile ziyaretçilere hakaret etmek, karşı gelmek ve görevlerini yapmalarına engel olmak, Yasaklanmış veya müstehcen yayın, kitap, dergi, broşür, gazete, bildiri, beyanname, ilan ve benzerlerini dağıtmak, duvarlara ve diğer yerlere asmak, yapıştırmak, yazmak, okul araç-gerecini ve eklentilerini bu amaçlar için kullanmak, Bilişim araçları ile yönetici, öğretmen, eğitici personel, memur, diğer görevliler ve ziyaretçiler ile öğrencileri rahatsız edici davranışlarda bulunmak,

15 Disiplin Cezasını Gerektiren Davranışlar (Md:12)
Derslere, etütlere, atölye, laboratuvar ve mesleki eğitim alanları ile okulun faaliyetlerine geç gelmeyi veya erken ayrılmayı alışkanlık hâline getirmek, Kavga, darp etmek ve yaralama olaylarına karışmak, Öğrencilerin bulunmaması gereken yerlere gitmeyi alışkanlık hâline getirmek ve arkadaşlarını böyle yerlere gitmeye zorlamak, Okul binası, eklenti ve donanımlarına, kendisinin veya arkadaşlarının araç-gerecine ahlak dışı ya da siyasi ve ideolojik amaçlı resim, şekil, amblem ve benzeri şeyler yapmak ve yazılar yazmak, Organizeli kopya çekmek veya çekilmesine yardımcı olmak, 14)Sarhoşluk veren zararlı maddeleri bulundurmak veya kullanmak,

16 Disiplin Cezasını Gerektiren Davranışlar (Md:12)
c) Okuldan tasdikname ile uzaklaştırma cezasını gerektiren davranışlar; Türk Bayrağı'na, sancağına, ülkeyi, milleti ve devleti temsil eden sembollere saygısızlık etmek, Millî ve manevi değerleri söz, yazı, resim veya başka bir şekilde aşağılamak; bu değerlere küfür ve hakaret etmek, Hırsızlık yapmak, yaptırmak ve yapılmasına yardımcı olmak, Okulla ilişkisi olmayan kişileri, okulda veya okula ait yerlerde barındırmak,

17 Disiplin Cezasını Gerektiren Davranışlar (Md:12)
Okul/kurum tarafından verilen kimlik kartı, karne, öğrenci belgesi veya diğer belgelerde değişiklik yapmak; sahte belge düzenlemek; üzerinde değişiklik yapılmış belgeleri kullanmak veya bu belgelerin sağladığı haklardan yararlanmak ve başkalarını yararlandırmak, Okul sınırları içinde herhangi bir yeri, okul yönetiminden izinsiz olarak eğitim-öğretim amaçları dışında kullanmak veya kullanılmasına yardımcı olmak, Okulun bina, eklenti ve donanımları ile okula ait taşınır veya taşınmaz mallarına zarar vermek, Ders, sınav, uygulama ve diğer faaliyetlerin yapılmasını engellemek veya arkadaşlarını bu eylemlere katılmaya kışkırtmak,

18 Disiplin Cezasını Gerektiren Davranışlar (Md:12)
Eğitim-öğretim ortamına yaralayıcı, öldürücü silah ve patlayıcı madde ile her türlü aletleri getirmek veya bunları bulundurmak, Zor kullanarak veya tehditle kopya çekmek veya çekilmesini sağlamak, Bağımlılık yapan zararlı maddeleri bulundurmak veya kullanmak, Yerine başkasını sınava sokmak, başkasının yerine sınava girmek, Eğitim-öğretim ortamında siyasi partilerin, bu partilere bağlı yan kuruluşların, derneklerin, sendikaların ve benzeri kuruluşların siyasi ve ideolojik görüşleri doğrultusunda eylem düzenlemek, başkalarını bu gibi eylemleri düzenlemeye kışkırtmak, düzenlenmiş eylemlere etkin biçimde katılmak, bu kuruluşlara üye olmak, üye kaydetmek; para toplamak ve bağışta bulunmaya zorlamak, Bilişim araçları ile yönetici, öğretmen, eğitici personel, öğrenci, memur, diğer görevliler ve ziyaretçilere etik olmayan ses, söz ve görüntülerle zarar verici davranışlarda bulunmak,

19 Disiplin Cezasını Gerektiren Davranışlar (Md:12)
Okul müdürlüğünden izin almadan okul hakkında bilgi vermek amacıyla basın toplantısı yapmak, bildiri yayınlamak, dağıtmak; konferans, temsil, tören, açık oturum, forum ve benzeri etkinlikler düzenlemek ve bu tür faaliyetlerde etkin rol almak, Bir kimseyi ya da grubu suç sayılan bir eylemi düzenlemeye, böyle eylemlere katılmaya, yalan bildirimde bulunmaya, yalan delil göstermeye ya da suçu yüklenmeye zorlamak, Eğitim-öğretim ortamında, herhangi bir kimsenin mal ve eşyasına el koymak, başkasına ait evrakı izinsiz açmak, tahrip etmek ve başkalarını bu davranışlar için kışkırtmak, Eğitim-öğretim ortamını, amaçları dışında izinsiz olarak kullanmak veya kullanılmasına yardımcı olmak,

20 Disiplin Cezasını Gerektiren Davranışlar (Md:12)
ç) Örgün eğitim dışına çıkarma cezasını gerektiren davranışlar; Türk Bayrağı'na, sancağına, ülkeyi, milleti ve devleti temsil eden sembollere hakaret etmek, Türkiye Cumhuriyeti'nin devleti ve milletiyle bölünmez bütünlüğü ilkesine ve Türkiye Cumhuriyetinin insan haklarına ve Anayasanın başlangıcında belirtilen temel ilkelere dayalı millî, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti niteliklerine aykırı miting, forum, direniş, yürüyüş, boykot ve işgal gibi ferdi veya toplu eylemler düzenlemek; düzenlenmesini kışkırtmak ve düzenlenmiş bu gibi eylemlere etkin olarak katılmak veya katılmaya zorlamak, Kişileri veya grupları; dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi ve dini inançlarına göre ayırmayı , kınamayı, kötülemeyi amaçlayan bölücü ve yıkıcı toplu eylemler düzenlemek, katılmak, bu eylemlerin organizasyonunda yer almak,

21 Disiplin Cezasını Gerektiren Davranışlar (Md:12)
Eğitim ortamında kurul ve komisyonların çalışmasını tehdit veya zor kullanarak engellemek, Bağımlılık yapan zararlı maddelerin ticaretini yapmak, Güvenlik güçlerince aranan kişileri, okulda veya okula ait yerlerde saklamak ve barındırmak, Okula, derslere, sınavlara girilmesine, ders veya sınavların yapılmasına engel olmak, dersteki öğrencileri dışarı çıkarmak, bunların yapılmasına yönelik zorlayıcı davranışlarda bulunmak, Okul içinde ve dışında tek veya toplu hâlde okulun yönetici, öğretmen, eğitici personel, memur ve diğer personeline karşı saldırıda bulunmak, bu gibi hareketleri düzenlemek veya kışkırtmak, Okulun bina, eklenti ve donanımlarını, okula ait taşınır veya taşınmaz mallarını kasıtlı olarak tahrip etmek,

22 Disiplin Cezasını Gerektiren Davranışlar (Md:12)
Okul içinde ve dışında yaralayıcı, öldürücü her türlü alet, silah, patlayıcı maddeleri kullanmak suretiyle herhangi bir kimseyi yaralamaya teşebbüs etmek, yaralamak, öldürmek, maddi veya manevi zarara yol açmak, Kişi veya kişilere her ne sebeple olursa olsun eziyet etmek; işkence yapmak veya yaptırmak, cinsel istismar ve bu konuda kanunların suç saydığı fiilleri işlemek, Çete kurmak, çetede yer almak, yol kesmek, adam kaçırmak; kapkaç ve gasp yapmak, fidye ve haraç almak,

23 Disiplin Cezasını Gerektiren Davranışlar (Md:12)
Yasa dışı örgütlerin ve kuruluşların, siyasi ve ideolojik görüşleri doğrultusunda propaganda yapmak, eylem düzenlemek, başkalarını bu gibi eylemleri düzenlemeye kışkırtmak, düzenlenmiş eylemlere etkin biçimde katılmak, bu kuruluşlara üye olmak, üye kaydetmek; para toplamak ve bağışta bulunmaya zorlamak, Bilişim araçları ile toplum değerlerine aykırı zararlı, bölücü, yıkıcı, ahlak dışı ve şiddet içerikli yasak yayınlar bulundurarak kişi ve kurumlarla ilgili ses, söz ve görüntüler alıp bunları çoğaltmak, sanal ortamlarda dinlemek, dinlettirmek, izlemek, izlettirmek, yaymak ve ticaretini yapmak, (2)Yukarıda belirtilenlerin dışında ve disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve hâllere nitelik ve ağırlıkları itibarıyla benzer eylemlerde bulunanlara suça uygun cezalar verilir.

24 Pansiyonlarda veya başka okul/ kurumdaki disiplin olayları (md:13)
Öğrencinin kayıtlı olduğu okul/kurum dışında; kaldığı pansiyonda, ders,kurs veya telafi eğitimi aldığı okul/kurumda, disiplin olaylarına karışmaları halinde ön soruşturmaları,olayın meydana geldiği ortaöğretim kurumu/okulunca yapılır.Olayla ilgili karar alınmak üzere soruşturma dosyası öğrencinin kayıtlı olduğu okul/kuruma gönderilir. Staj çalışması veya meslek eğitimi görülen işletmelerde öğrencinin karıştığı disiplin olayları, kayıtlı olduğu okul/kuruma bildirilir.Olay, okul müdürlüğünce soruşturularak sonuçlandırılır. Öğrencinin kayıtlı bulunduğu okul/kurumda disiplin olaylarına karışması ve buna ilişkin inceleme/soruşturma sürdürülürken bir başka okul/kuruma nakledilmesi durumunda, inceleme/soruşturmayı başlatan okul/kurum disiplin soruşturmasını tamamlar. Disiplin cezası alan öğrenciye yeni okulu aracılığı ile tebligat yapılarak ceza uygulanır ve dosyasına işlenir.Ceza alan öğrenciye ilgili karara itiraz,davranış puanının iade edilmesi ve cezanın dosyadan silinmesi gibi işlemler yeni okulu tarafından gerçekleştirilir.

25 Cezaya Neden Olan Davranışın Tekrarlanması ( madde 14)
Aynı disiplin cezasının verilmesine neden olan aynı davranışın, öğretim yılı içinde tekrarlanması hâlinde bu davranış hangi cezayı gerektiriyorsa bu cezadan bir derece daha ağır ceza verilir.

26 Uygulama ile İlgili Esaslar ve Ceza Takdirinde Dikkat Edilecek Hususlar (Madde:15)
(1)Şikâyetler, gerçek ve/veya tüzel kişilerce okul müdürlüğüne yazılı olarak bildirilir. İsimsiz ve imzasız başvurular işleme alınmaz. (2)Disiplin soruşturmasını gerektiren ve doğrudan okul yönetimine duyurulan veya bildirilen cezai soruşturmayı gerektiren şikayetler, yazılı olarak ilgililere zamanında iletilir.

27 Ceza Takdirinde Dikkat Edilecek Hususlar(Md:16)
Disiplin cezaları takdir edilirken; Öğrencilerin 18 yaşına kadar çocuk olduğu bilinciyle hareket edilmesi, Öğrencilerin yararlarının temel alınması, Soruşturma sürecinde gizlilik ilkesine uyulması, Sınıf rehber öğretmeni ve öğrenci velisinin de öğrenci ile ilgili görüşlerinin alınması, Öğrencinin ailesi ve çevresiyle ilgili bilgilerden de yararlanılması, mümkünse sosyal inceleme raporu düzenlenerek öğrencinin içinde yaşadığı ortamın araştırılması, gerektiğinde sosyal araştırmacılardan da görüş alınması,

28 Ceza Takdirinde Dikkat Edilecek Hususlar (Md:16)
Öğrenciyi suça ya da kabahate iten tahrik unsurlarının göz önünde bulundurulması; kararda hükmün yanı sıra olaya neden olan etkenlere de yer verilmesi; suç ya da kabahatin kanıtlanmış olması, Olayın mahkemeye intikal etmesi disiplin cezasının uygulanmasını engellemez. Ancak,velisinin başvurusu halinde öğrencinin durumunun, mahkeme kararı sonucuna göre yeniden değerlendirilmesi, Öğrencilerin kişisel özelliklerinin bilinmesi, Davranışın niteliği, önemi ve ne gibi şartlar altında yapıldığı, Davranışın yapıldığı zamandaki öğrencinin psikolojik durumu, Öğrencinin yaş ve cinsiyeti, Öğrencinin derslerdeki ilgi ve başarısı,

29 Ceza Takdirinde Dikkat Edilecek Hususlar (Md:16)
Öğrencinin daha önce aynı fiili işleyip işlemediği; ceza alıp almadığı, Öğrencinin tüm kişiliğinin değil, yalnız söz konusu davranışının odak noktası yapılması, Davranışın niteliği ile verilen cezanın uyumlu ve caydırıcı olması, Cezayı gerektiren davranışlardan dolayı birden fazla disiplin cezası verilemeyeceği hususları göz önünde bulundurulur. (2) Öğrenci davranışının olumlu olması, başarısı, önceden ceza almamış olması, rehberlik servisinin görüşü hususları da göz önüne alınarak bir alt ceza verile bilir.

30 Disiplin Cezalarının Onaylanması ve Uygulaması ( madde 17)
Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulunca kararlaştırılan kınama, okuldan kısa süreli uzaklaştırma, okuldan tasdikname ile uzaklaştırma ve örgün eğitim dışına çıkarma cezalarından; Kınama ve Okuldan Kısa Süreli Uzaklaştırma cezaları okul müdürünün, Okuldan Tasdikname ile Uzaklaştırma cezası, ilçe öğrenci disiplin kurulunun, Örgün Eğitim Dışına Çıkarma cezası, il öğrenci disiplin kurulunun onayından sonra uygulanır.(2) Bütün cezalar, velilere Tebligat Kanunu hükümlerine uygun olarak bildirilir ve tebellüğ belgesi disiplin dosyasında saklanır.

31 Davranış Notunun İndirilmesi ve İadesi (madde 18)
(1) Ceza alan öğrencilerin davranış puanlarından; a) Okuldan kısa süreli uzaklaştırma cezası için 20, b) Okuldan tasdikname ile uzaklaştırma cezası için 40, c) Örgün eğitim dışına çıkarma cezası için 80 puan indirilir. (2) Her ders yılı başında öğrencilerin davranış puanı yüzdür. Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, davranış puanı indirilmiş olan öğrencilerin durumlarını yeni ders yılının başlamasından önce yapılacak toplantıda inceler ve sonucunu öğretmenler kurulunun görüşüne sunar. Öğretmenler kurulu, davranış puanları indirilmiş öğrencilerin durumlarını değerlendirerek cezaya neden olan davranışları tekrar etmemiş, davranışları olumlu yönde değişen ya da olumlu yönde değişeceğine kanaat getirilen öğrencilerin davranış puanını iade edebilir. .

32 Cezaların Dosyalara İşlenmesi, Silinmesi ve Dosyaların Saklanma Süresi (madde 19)
Öğrencilerin aldıkları ceza, dosyalarına işlenir. Daha sonraki dönem/dönemlerde aynı davranışları tekrarlamayan ve iyi hâlleri görülenlerin durumları, okul öğrenci ödül ve disiplin kurulunca değerlendirilir. Öğretmenler kurulu kararına bağlı olarak cezaları, mezun olacakları öğretim yılının ikinci dönemi tamamlanmadan dosyalarından silinir ve sonuç yazılı olarak velilerine bildirilir. Dosyadan silme işlemi, dosyanın uygun bir yerine kararın tarih ve sayısı yazılıp silinme gerekçeleri açıklanarak gerçekleştirilir. Bu açıklama dışında dosyanın üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmaz. Yetkili kurumlarca öğrencinin disiplin durumuna ilişkin bilgi istendiğinde ilgili kuruma, öğrencinin disiplin cezası bulunmadığı bildirilir. Okulda, öğrenci ödül ve disiplin kurulu belgeleri ve dosyası ilgili mevzuat hükümlerince saklanır.

33 Cezaların Uygulanması(Madde:20)
Disiplin cezalarının uygulanmasında aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulur: a) Okuldan kısa süreli uzaklaştırma cezası alan öğrenciler; Okula devam ettirilmez. Okula devam etmedikleri günler devamsızlıktan sayılmaz. Pansiyonlu okullarda okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu kararlarına dayalı olarak ya velisine teslim edilir ya da pansiyonda kalmasına izin verilir. Ancak diğer öğrencilerin huzur ve güvenini olumsuz etkileyecek öğrencilerin pansiyonda kalmalarına izin verilmez. Öğrencilerin ulusal ya da uluslararası etkinliklere katılıp katılmayacaklarına okul yönetimince karar verilir.

34 Cezaların Uygulanması (Md:20)
b) Okuldan tasdikname ile uzaklaştırma cezası alan öğrenciler; Başvurdukları il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince istekleri de dikkate alınarak okul türleri ve ilgili mevzuat hükümleri göz önünde bulundurularak uygun okullara yerleştirilir. Aynı ilde öğrencinin devam edebileceği programın bulunmaması hâlinde, Bakanlığın ilgili öğretim dairesiyle iş birliği yapılarak gerekli tedbirler alınır. Parasız yatılı öğrencilerin, ilgili mevzuat hükümlerine göre uygun görülen okullara nakilleri yapılır. Önceki okul müdürlüğü ile öğrenim gördüğü okul müdürlüğünce uygun görülmesi hâlinde en az bir öğretim yılı geçtikten sonra eski okullarına dönebilirler. Yönetmeliğin 13. maddesinin üçüncü fıkrasına göre bir başka okula nakledilen öğrencilerden;naklen geldiği okul tarafından tasdikname ile uzaklaştırma cezası verilenlere yeniden okul değişikliği yaptırılmaz ve nakil durumları, aldıkları ceza ile ilişkilendirilerek kayıtlarda belirtilir. Süresi içinde itirazda bulunulması halinde, itiraza ilişkin karar verilinceye kadar ceza uygulanmaz.

35 Cezaların Uygulanması (Md:20)
c) Örgün eğitim dışına çıkarma cezası alan öğrenciler; Akşam liseleri dışında devam zorunluluğu olan okullara kayıt yaptıramaz. Açık öğretim programları ile yaygın eğitim kurumlarına kayıt yaptırabilirler.

36 Ceza Alan Öğrencilerin Sınavları ( madde 21)
Okuldan kısa süreli uzaklaştırma cezası alan ya da geçici olarak okuldan uzaklaştırılan öğrenciler, bu sürede katılamadıkları sınavların yerine, okul yönetimlerince belirlenen tarihlerde sınavlara alınmaları sağlanır.

37 Zararın Ödetilmesi ( madde 22)
Takdir edilen disiplin cezasının yanında okul ve kişi mallarına verilen zararlar, zarara yol açan öğrencilere ödettirilir. Konu ile ilgili olarak okul müdürlüğü gerekli tedbirleri alır.

38 Yönetim Tedbirleri (Madde:23)
(1) Müdür, disiplin olaylarında öğrenciyi bir taraftan okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna sevk etmekle birlikte, gerektiğinde kurula sevkten önce veya sonra, kovuşturmanın tamamlanmasını ve sonucunu beklemeden acele bir tedbir olmak üzere il/ilçe millî eğitim müdürünün onayı ile yedi iş gününü geçmemek kaydıyla uygun göreceği süre kadar geçici olarak okuldan uzaklaştırabilir. Bu durumdaki öğrenciler, ders ve sınavlarla diğer etkinliklere alınmazlar. (2) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, davranışın, öğrencinin okulda kalmasında, ders ve diğer etkinliklere katılmasında, sınavlara girmesinde sakınca doğuracak öncelik ve derecede ağır olması hâlinde öğrencinin okulda kalmasının sakıncalı olacağını okul müdürlüğüne bildirir. Bu konuda takdir müdüre aittir.

39 Yönetim Tedbirleri (Md:23)
(3) Tedbirin alınmasını izleyen en geç üç iş günü içinde mesleki ve teknik ortaöğretim programlarında bu sürenin, öğrencinin işletmeye gittiği günlere rastlaması hâlinde takip eden iş gününde öğrenci hakkında disiplin işlemine başlanır ve okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna sevkinden itibaren en geç yedi iş günü içinde durumu karara bağlanır. Aksi takdirde alınan tedbir, kendiliğinden kalkmış sayılır. Zorlayıcı ve haklı nedenler varsa bu tedbir, en çok iki kez daha yenilenebilir. (4) Buna rağmen disiplin işlemi sonuçlanmamışsa ilgili öğrencinin okula devam edip etmemesi, yatılı öğrenci ise ilgili mevzuat hükümlerine göre yeni okulu tespit edilip sonuç, okula bildirilinceye kadar öğrencinin mağduriyetini önlemek bakımından okulunda kalıp kalamayacağı hususu kaymakamlık/valilik onayı ile belirlenir. (5) Öğrencilerin neden olduğu olağanüstü durumlar karşısında müdür, tedbir olmak üzere okul ve pansiyonların eklentileriyle birlikte en çok üç iş günü öğretime kapatılması gerektiğini millî eğitim müdürlüğüne teklif edebilir.

40 Cezalara İtiraz (24) Cezaların tebliğ tarihinden itibaren yedi iş günü içinde; Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu kararlarına okul müdürü, öğrenci velisi veya 18 yaşını tamamlamış öğrencilerce ilçe öğrenci disiplin kuruluna, İlçe öğrenci disiplin kurulu kararlarına; ilçe millî eğitim müdürü, okul müdürü, öğrenci velisi veya 18 yaşını tamamlamış öğrencilerce il öğrenci disiplin kuruluna, İl öğrenci disiplin kurulu kararına; millî eğitim müdürü, okul müdürü, öğrenci velisi veya 18 yaşını tamamlamış öğrencilerce öğrenci üst disiplin kuruluna itirazda bulunulabilir. Öğrenci velisi veya 18 yaşını tamamlamış öğrencilerce yapılacak itirazlar okul müdürlüğü kanalıyla olur. Okul müdürlüğü yazılı başvuruyu ve itiraz gerekçeleri hakkındaki görüşlerini, gerekli belgelerle birlikte başvurunun yapıldığı tarihten itibaren en geç yedi iş günü içinde üst kurullara gönderir.

41 Düzenlenecek Belgeler (Madde:25)
Onaylanmak için veya itiraz üzerine ilgili kurullara gönderilecek dosyaya; Yazılı ifadeler, savunma, varsa mahkeme kararı veya safahatı, soruşturma ile ilgili diğer belgeler, Okul Öğrenci Ödül ve Disiplin Kurulu Kararının Onaylı Örneği (EK-1), İl öğrenci disiplin kuruluna gönderilecek dosyalar için yukarıdakilere ek olarak İlçe Öğrenci Disiplin Kurulu Kararının Onaylı Örn. (EK-2), ç)Öğrenci üst disiplin kuruluna gönderilecek dosyalar için ayrıca İl Öğrenci Disiplin Kurulu Kararının Örneği (EK-3), (d) İtiraz edilmişse buna ilişkin yazı veya dilekçe, (e) Kararların bildirildiğine ilişkin tebellüğ belgesi konulur.

42 09.04.2017 OKUL ÖĞRENCİ ÖDÜL VE DİSİPLİN KURULU KARAR ÖRNEĞİ EK-1
Karar No : Karar Tarihi : Öğrencinin : Adı Soyadı : Doğum Tarihi : Sınıfı, alanı/dalı ve okul numarası : Paralı veya parasız yatılı ya da gündüzlü olduğu : Başarı durumu : Sağlık durumu : Ailesinin ekonomik durumu : Ailesi ile birlikte oturup oturmadığı : Anne-babasının sağ olup olmadığı : Anne-babasının öz olup olmadığı : Ailesinin yanında okuyup okumadığı : Büyüyüp yetiştiği çevre : Ailesinin oturduğu yer ve çevresi : Şimdiye kadar aldığı cezalar ve genel durumu : Cezayı gerektiren davranışının yapıldığı yer ve tarih : Cezayı gerektiren davranışının çeşidi : Cezayı gerektiren davranışının nedeni : Olayla ilgili olarak; : Cezalandırılan öğrencinin ifadesinin özeti : b) Tanıkların ifadesinin özeti : c) Varsa cezayı gerektiren davranışının tespitine yarayan diğer deliller : Cezayı hafifleten veya şiddetlendiren nedenler : Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulunun kanaati : Verilen cezanın çeşidi ve dayandığı yönetmelik maddesi OKUL ÖĞRENCİ ÖDÜL VE DİSİPLİN KURULU KARARI Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu Başkanı Üye Üye Üye Üye UYGUNDUR Mühür ve imza Okul Müdürü

43 09.04.2017 İLÇE ÖĞRENCİ DİSİPLİN KURULU KARAR ÖRNEĞİ EK-2 Karar no :
Karar tarihi : Öğrencinin Adı soyadı : Doğum tarihi : Okulu : Sınıfı, alan/dalı ve okul numarası : İLÇE ÖĞRENCİ DİSİPLİN KURULU KARARI İlçe Öğrenci Disiplin Kurulu Başkanı Üye Üye Üye Açıklama: Kurulun, şube müdürünün başkanlığında oluşturulması hâlinde kararı ilçe millî eğitim müdürü onar.

44 09.04.2017 İL ÖĞRENCİ DİSİPLİN KURULU KARAR ÖRNEĞİ EK-3 Karar no :
Karar tarihi : Öğrencinin Adı soyadı : Doğum tarihi : Okulu : İlçesi : Sınıfı, alan/dalı ve okul numarası: İL ÖĞRENCİ DİSİPLİN KURULU KARARI İl Öğrenci Disiplin Kurulu Başkanı Üye Üye Üye Açıklama: Kurulun, millî eğitim müdür yardımcısı ya da şube müdürünün başkanlığında oluşturulması hâlinde kararı millî eğitim müdürü onar.

45 09.04.2017 ÖĞRENCİ ÜST DİSİPLİN KURULU KARAR ÖRNEĞİ EK-4 Karar no :
Karar tarihi : Öğrencinin Adı soyadı : Doğum tarihi : Okulu : İlçesi : Sınıfı, alan/dalı ve okul numarası: ÖĞRENCİ ÜST DİSİPLİN KURULUNUN KARARI Öğrenci Üst Disiplin Kurulu Başkanı Üye Üye Üye

46 Bilgi Toplama (Madde:26)
(1) Ödül ve disiplin olaylarına ait bilgi/veriler; öğretim yılı sonunda, Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından elektronik ortamda oluşturulan web sayfasına, il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinin bilgisi ve elektronik ortamdaki onayı ile okul/kurum müdürlüklerince işlenir. (2) Strateji Geliştirme Başkanlığınca elektronik ortamda alınan veriler değerlendirilerek sonuçları, bilgi için okulların bağlı bulunduğu birimlere gönderilir.

47 EK-5 …..../….... ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ DİSİPLİN OLAYLARI BİLGİ TOPLAMA FORMU İLİ : CEZA TÜRLERİ Ceza alan toplam öğrenci sayısı KINAMA OKULDAN KISA SÜRELİ UZAKLAŞTIRMA OKULDAN TASDİKNAME İLE UZAKLAŞTIRMA ÖRGÜN EĞİTİM DIŞINA ÇIKARMA Tutuklanan Öğrenci Hüküm Giyen Öğrenci SINIFLAR Haz. 9 10 11 12 Top. OKULLAR Genel Lise Anadolu Liseleri Fen Liseleri Sos.Bil.Lis. Anadolu Öğrt.Lis. And.Güz.San.Lis. And. Otelcilik M.L. İmam Hatip Lis. Spor Liseleri Çok Prog.Lis. Endüstri Mes.Lis. Kız Meslek Lis. Ticaret Mes.Lis. Sağ.Mes.Lis. Meteroloji Mes.Lis. Adalet Mes.Lis. Tapu Kad.Mes.Lis. Tarım Mes.Lis. Diğer TOPLAM AÇIKLAMA 1- Öğretim yılı sonu itibariyle sınıflara göre disiplin cezası alan öğrenci sayıları ilgili sütunlara yazılır. 2- Yatay ve dikey toplamlar kontrol edilerek sayılarda birlik sağlanır. ADI SOYADI UNVANI 3- Bu çizelge yönetmeliğin ilgili maddesine göre düzenlenir İMZA-MÜHÜR

48 Onur Genel Kurulu ve Onur Kurulunun Kuruluşu ve Görevleri (Madde:27)
Onur genel kurulunun oluşturulması (1) Onur genel kurulu, öğrencilerin okul yönetimine katılmalarını ve okulun işleyişine yardımcı olmalarını sağlamak amacıyla her sınıfın bütün şubelerinden birer öğrenci, ders yılı başında sınıf rehber öğretmenlerinin gözetiminde öğrenciler tarafından seçilerek oluşturulur. Çeşitli nedenlerle boşalan üyeliklere, izleyen dönem başında aynı usulle yeni temsilciler seçilir. (2) Onur genel kurulu üyeliğine seçilen öğrenciler, okulda oluşturulan diğer öğrenci kurullarında görev alabilecekleri gibi diğer öğrenci kurullarında görev alan öğrenciler de gerekli şartları taşımak kaydıyla onur genel kurulu üyeliğine seçilebilirler.

49 Onur genel kurulunun görevleri (Madde:28)
a) Her dönemde en az iki kez toplanır. b) Onur kurulunu seçer. c) Okulda öğrenciliğe yakışmayan davranışları inceler ve bunların düzeltilmesi için alınması gereken önlemleri belirler ve önerilerini okul yönetimine bildirir

50 Onur kurulu ( Madde:29) (1) Onur genel kurulu; her sınıf seviyesinde bir öğrenciyi onur kurulu üyeliğine, onur kurulu üyeliğine seçilen son sınıf öğrencisini, onur kurulu ikinci başkanlığına, bir öğrenciyi de onur kurulu ikinci başkanlığı yedek üyeliğine seçer. (2) Sınıfları birer şube olan okullarda seçilen öğrenciler, onur kurulunu oluşturur. Son sınıftan seçilen öğrenci, aynı zamanda onur kurulu ikinci başkanı olur. (3) Son sınıfı bulunmayan okullarda en üst sınıftan seçilen öğrenci, bu sınıfta şube sayısı birden fazla ise genel kurulca seçilen öğrenci ikinci başkan olur.

51 Üyelerde aranan nitelikler ( Madde:30)
(1) Bir öğrencinin onur genel kurulu üyeliğine seçilebilmesi için; a) Okul disiplinine aykırı davranışlarının bulunmaması, b) Davranışlarıyla arkadaşlarına örnek olması, c) Çalışkan, dürüst, doğru sözlü ve güvenilir olması niteliklerini taşıması gerekir. Bu niteliklere sahip olmadığı sonradan anlaşılanlar ile disiplin cezası alan öğrencilerin üyeliği düşer.

52 Onur kurulu başkanı ( Madde:31)
(1) 0nur kurulu başkanı, okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu üyelerinin dışında, öğretmenler kurulunca seçilen bir öğretmendir. Öğretmenler kurulu, okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu üyelerini seçerken onur kurulu başkanı ve yedek üyeyi de seçer

53 Onur kurulunun görevleri (Madde:32)
a) Ayda en az bir kez toplanır. Okulun disiplin ve düzeni ile ilgili olarak okul müdürünce veya genel kurul üyelerince getirilen konuları görüşür, aldığı kararları öğrenci ödül ve disiplin kuruluna bildirmek üzere okul müdürüne sunar. b) Onur Belgesi verilmesi istenen öğrencilerle ilgili olarak okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna öneride bulunur. c) Öğrencilerin boş zamanlarını değerlendirmek ve disiplini bozucu davranışları önlemek amacıyla programlar hazırlayarak öğrenci ödül ve disiplin kuruluna bildirmek üzere okul müdürüne sunar. ç) Öğrenci nöbet işleri ile sınıf başkanı ve yardımcılığı seçimine ilişkin esasların belirlenmesinde okul yönetimi, sınıf öğretmeni, rehberlik servisi ile iş birliği yaparak yürütülmesine katkı sağlar. d) Öğrencilerin sorumluluk yüklenmelerine, dürüst, güvenilir, saygılı ve başarılı olmalarına katkıda bulunmak; sağlığa zararlı alışkanlıklar edinmelerini ve uygun olmayan yerlere gitmelerini önlemek için anne-baba, öğretmen, yönetici ve öğrenci kulübü başkanlarıyla iş birliği yapar.

54 Onur kurulu kararlarının yazılması (Madde:33)
1) Onur kurulunun aldığı kararlar, onur kurulu karar defterine yazılır.

55 Okul Öğrenci Ödül ve Disiplin Kurulunun Kuruluşu ve Görevleri

56 Okul Öğrenci Ödül ve Disiplin Kurulunun Kuruluşu (Madde:34)
Müdür başyardımcısı veya müdürün görevlendireceği müdür yardımcısı, Her ders yılının ilk ayı içinde öğretmenler kurulunca gizli oyla seçilecek iki öğretmen, Onur kurulu ikinci başkanı, ç) Okul aile-birliğinin kendi üyeleri arasından seçeceği bir öğrenci velisinden oluşturulur.

57 Okul Öğrenci Ödül ve Disiplin Kurulunun Kuruluşu
(2) Yeterli sayıda öğretmen bulunmaması hâlinde aday öğretmenler ile sözleşmeli ve ücretli öğretmenler de okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna üye seçilebilir. (3) Yapılan seçimde oyların eşit çıkması hâlinde seçim yenilenir. Bu durumda da eşitlik bozulmazsa, kıdemi fazla olan öğretmen üye seçilmiş sayılır. Kıdemlerin de yıl olarak eşitliği hâlinde kur'a ya başvurulur. (4) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulunun görevi, yeni kurul oluşuncaya kadar devam eder. Üyeler, kabul edilebilir bir özrü bulunmadıkça görevden ayrılamaz. (5) Öğrenci mevcudunun fazlalığından dolayı ikili öğretim yapan okullarda sabahçı ve öğlenciler için ayrı ayrı okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu kurulabilir. (6) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulunun kişisel olmayan genel disiplin işlerinin görüşüldüğü toplantılarına; okulun rehberlik ve psikolojik danışma servisi rehber öğretmeni, onur kurulu başkanı ile varsa okul doktoru da katılır. Ancak, oy kullanamazlar.

58 Okul Öğrenci Ödül ve Disiplin Kurulunun Kuruluşu
Yedek üyelik ; (1) (Md:35)Okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna, aldıkları oy sırasına göre asıl üyelerden sonra üç yedek üye seçilir. Ayrıca onur kurulu üyeleri ile okul-aile birliği üyeleri arasından da birer yedek üye seçilir. Asıl üyeliğin boşalması veya üyenin özürlü ya da izinli bulunması hâlinde bu üyelik, sıraya göre yedek üyelerle doldurulur. Açık üyelik için seçim ;(Md:36) Asıl ve yedek üyeliklerin boşalması nedeniyle okul öğrenci ödül ve disiplin kurulunun kurulamaması hâlinde açık bulunan üyelikler için yeniden gizli oyla seçim yapılır. Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu başkanı ;(Md:37) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulunun başkanı, müdür başyardımcısı veya müdürün görevlendireceği müdür yardımcısıdır. Başkan bulunmadığında müdürün görevlendireceği öğretmen üyelerden biri kurula başkanlık eder. Üyenin başkanlık yaptığı durumlarda yedek üye toplantıya katılır.

59 Okul Öğrenci Ödül ve Disiplin Kurulunun Görevleri (Madde:38)
Okul öğrenci disiplin kurulu ; a) Okulda düzen ve disiplinin sağlanmasıyla ilgili görüşmeler yapar ve kararlar alır. b) Öğrencilere kendini ifade edebilmesi, kendini geliştirebilmesi, onlara başarılı olma duygusunu tattırması, onları teşvik edici faaliyetlere okulda daha çok yer verilmesi için gerekli önerilerde bulunur. c) Disipline aykırı davranışların nedenlerini inceler ve bunları ortadan kaldırma yollarını arar. ç Okul içinde ve dışında millî ve insani bakımdan erdem olarak kabul edilen iyi davranışlarda bulunan ve derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren öğrencilerin ödüllendirilmesine karar verir. d) Disiplin kurallarına uymayan öğrencilerin psiko -sosyal durumu ile yetiştiği çevre ve ailesi hakkında bilgi toplar; eğilimlerini, alışkanlıklarını inceler; bu amaçla okul rehberlik ve psikolojik danışma servisinden, sınıf rehber öğretmeni ile öğrenciyi tanıyan diğer kişilerden yararlanılır.

60 Okul Öğrenci Ödül ve Disiplin Kurulunun Görevleri
e) Okulda disiplinsizliği hoş görmeyen bir öğrenci kamuoyu oluşturularak disipline aykırı davranışta bulunan ve bulunabilecek olan öğrencileri kendi vicdanlarının ve öğrenci kamuoyunun kontrolünde tutma yollarını ve imkânlarını araştırır. Dönem başlarında toplanarak disiplin yönünden okulun genel durumunu gözden geçirir ve alınması gereken tedbirler hakkında kişisel olmayan kararlar alarak okul yönetimine tekliflerde bulunur. Disiplin konusunda incelemeler yapar; gerektiğinde okul yönetimine görüş bildirir ve tekliflerde bulunur. ğ) Ders yılı veya dönem içinde meydana gelen disiplin olaylarının nedenleriyle alınan tedbirleri ve sonuçlarını tespit ederek ders yılı ve dönem sonunda bir rapor hâlinde okul yönetimine bildirir. h) Okul müdürünün havale ettiği disiplin olaylarını inceler ve karara bağlar.

61 Okul Öğrenci Ödül ve Disiplin Kurulunun Görevleri
Toplantıya çağrı ;(Md:39) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, kurul başkanının yazılı çağrısı ile toplanır. Kurul başkanı, gerektiğinde görüşüne başvurulmak üzere sınıf rehber öğretmeni ile okul rehberlik ve psikolojik danışmanını da toplantıya çağırabilir. Toplantı ve karar alma ;(Md:40) (1) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve oy çoğunluğu ile karar alır. Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, kurula iletilen disiplin olaylarını görüşmek ve karara bağlamak zorundadır. Üyeler, çekimser oy kullanamaz, üyelerin dışında toplantıya çağrılanlar da oy kullanamazlar. (2) Okul müdürünce kabul edilebilir bir özrü bulunmadıkça, okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu üyeleri kurula katılmaktan kaçınamazlar. Disiplin konusu davranıştan şikâyetçi olan veya zarar gören üye kurula katılamaz. Kurula katılmayan üyenin yerine yedek üye toplantıya çağrılır.

62 Okul Öğrenci Ödül ve Disiplin Kurulunun Görevleri
Kurula sevk; (Md:41) (1) Bir disiplin olayının meydana geldiğinin gerek doğrudan, gerekse ihbar veya şikâyet üzerine anlaşılması hâlinde, rehberlik ve psikolojik danışma servisi olan okullarda disiplin konusu öncelikle bu servise intikal ettirilir. Rehberlik ve psikolojik danışma servisi, davranışın yapıldığında öğrencinin psikolojik durumuna ilişkin raporu okul müdürüne verir. (2) Rehberlik ve psikolojik danışma servisi bulunmayan okullarda ise konu okul müdürünce doğrudan onur kurulu veya okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna da sevk edilebilir. Gerekli durumlarda bölgedeki rehberlik ve araştırma merkezinden yardım alınır. (3) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, konuyu kurula gelişinden itibaren en geç yedi iş günü içinde karara bağlar. Sürenin yetmemesi durumunda, alınacak ara karar ve okul müdürünün onayı ile bu süre ancak bir kez uzatılabilir.

63 Okul Öğrenci Ödül ve Disiplin Kurulunun Görevleri
İfadelerin alınması ve delillerin toplanması;(Md:42) (1) Okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna sevk edilen öğrencilerin ve olayla ilgili tanıkların, önce okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu başkanı tarafından yazılı ifadeleri alınır. Olay, sınıfta veya topluluğun bulunduğu yerlerde cereyan etmişse bu topluluğun çoğunluğunun ifadesine başvurulur. Olayla ilgili bilgi ve belgeler toplanıp bir dosya düzenlenerek okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna sunulur. İfade ve savunma vermek istemeyenler;(Md:44) İfade vermeyen, savunmada bulunmayan veya çağrıldığı hâlde gelmeyen öğrencilerin durumu bir tutanakla tespit edilir. Bunlardan okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna verilenler hakkında 43. maddenin üçüncü fıkrası uygulanır. Tanık olduğu tespit edilip çağırıldığı hâlde özürsüz olarak gelmeyenler hakkında da ayrıca disiplin soruşturması yapılır.

64 Okul Öğrenci Ödül ve Disiplin Kurulunun Görevleri
Kurula çağrılma ve savunma alınması ;(Md:43) Okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna verilen öğrencilerin kurul tarafından yazılı ve gerektiğinde sözlü olarak savunmaları alınır ve sözlü savunmalar tutanağa geçirilir. Çağrı duyurusu yazılı olarak ve imza karşılığında yapılır. Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, gerektiğinde disipline verilen veya tanık olarak belirlenen öğrencileri dinlemek üzere tekrar çağırır. Bu öğrenciler, çağrıya uyarak kurulca belirlenen gün ve saatte kurulda bulunmak zorundadır. Çağrıya özürsüz gelinmemesi durumunda dosyada bulunan bilgi ve belgelere göre karar verilir.

65 Okul Öğrenci Ödül ve Disiplin Kurulunun Görevleri
Kararların yazılması ;(Md:45) Kararlar gerekçeli olarak okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu karar defterine yazılır veya ayrıca yazılarak bu deftere yapıştırılır. Kararlar (EK-1)' e uygun şekilde yazılır. Cezanın takdirinde esas alınan hususlar özetlenir, dayanılan yönetmelik maddeleri belirtilir ve karar bütün üyelerce imzalanır. Karara katılmayan üye veya üyeler gerekçelerini yazarak imza ederler. Kararların yazdırılmasından, imzalatılıp okul müdürüne sunulmasından sonra, karar defterinin saklanmasından ve diğer yazışma işleminden kurul başkanı sorumludur.

66 Okul Öğrenci Ödül ve Disiplin Kurulunun Görevleri
Müdürün karara itirazı ve ilçe öğrenci disiplin kuruluna göndermesi; (Md:46) Müdür, kararı uygun bulmazsa bir defa daha görüşülmek üzere dosyayı gerekçeleri ile birlikte kurula iade eder. Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu kararında ısrar ederse müdür görüş ve tekliflerini de ekleyerek dosyayı görüşülmek ve karara bağlanmak üzere en geç yedi iş günü içinde ilçe öğrenci disiplin kuruluna gönderir. Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulunun kurulamaması veya karar verememesi; (Md:47) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulunun kurulamadığı veya kurulduğu hâlde herhangi bir nedenle bir disiplin olayına bakmaktan çekinip karar veremediği durumlarda müdür, görevlendireceği müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı veya bir öğretmen tarafından hazırlanan ilk soruşturma dosyasına, görüşünü de ekleyerek karar verilmek üzere ilçe öğrenci disiplin kuruluna gönderir.

67 İlçe Öğrenci Ödül ve Disiplin Kurulunun Kuruluşu ve Görevleri

68 İlçe Öğrenci Ödül ve Disiplin Kurulunun Kuruluşu (Madde:48)
İlçe öğrenci disiplin kurulu, ilçe millî eğitim müdürü veya görevlendireceği bir şube müdürünün başkanlığında, Bakanlık ortaöğretim birimlerini temsil edecek şekilde ilçedeki resmî ve özel ortaöğretim kurumu okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu başkanlarının kendi aralarından seçecekleri birer üyeden oluşturulur. Bu kurulun sekretarya işleri ilçe milî eğitim müdürlüğünce yapılır. (2) Büyük şehir statüsünde olmayan illerin merkez ilçesinde ise ilçe öğrenci disiplin kurulu, millî eğitim müdürünün görevlendireceği bir millî eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürünün başkanlığında yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda oluşturulur.

69 İlçe Öğrenci Ödül ve Disiplin Kurulunun Kuruluşu
Bir ortaöğretim kurumu bulunan ilçelerde ilçe öğrenci disiplin kurulu, millî eğitim müdürü veya görevlendireceği biri başkan olmak üzere iki şube müdürü ile okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu başkanından; iki şube müdürünün bulunmaması durumunda ise ilçe millî eğitim müdürünün başkanlığında şube müdürü ile okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu başkanından oluşturulur. İlçe öğrenci disiplin kurulu üyesi olan veya olmayan okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu başkanı, kendi okul öğrencilerinin durumlarının görüşüldüğü kurul toplantılarına katılır, ancak oy kullanamaz.

70 İlçe Öğrenci Ödül ve Disiplin Kurulunun Görevleri (Madde:49)
Okuldan tasdiknameyle uzaklaştırma cezasına yönelik okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu kararlarını inceleyerek onaylar veya gerekçelerini belirtmek şartıyla değiştirerek karara bağlar. Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulunun kurulamadığı veya görev yapamadığı durumlarda bu kurulun görevlerini yapar ve dosyaları, geliş tarihini izleyen haftanın ilk gününden itibaren yedi iş gün içinde karara bağlar. Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu kararlarına karşı okul müdürü, öğrenci velisi veya 18 yaşını tamamlamış öğrenci tarafından yapılan itirazları inceleyerek verilen kararı öğrenci lehine değiştirir veya itirazı reddeder. ç) Uygun bulduğu örgün eğitim dışına çıkarma cezalarını onaylamak üzere il öğrenci disiplin kuruluna gönderir. d) İtiraz üzerine incelenmek üzere gelen dosyaları geliş tarihini izleyen haftanın ilk gününden itibaren yedi iş günü içinde karara bağlar.

71 İl Öğrenci disiplin kurulunun kuruluşu ve görevleri

72 İl Öğrenci disiplin kurulunun kuruluşu ve görevleri (Madde:50)
(1) İl öğrenci disiplin kurulu; büyük şehir statüsündeki illerde il milli eğitim müdürü veya görevlendireceği bir müdür yardımcısı/şube müdürünün; diğer illerde ise milli eğitim müdürünün başkanlığında, Bakanlık ortaöğretim birimlerini temsil edecek şekilde, il merkezindeki okul müdürlerinin kendi aralarından seçecekleri birer müdürden oluşturulur. (2) İl öğrenci disiplin kurulu üyesi olan okul müdürü, kendi okul öğrencilerinin durumlarının görüşüldüğü kurul toplantısına katılır, ancak oy kullanamaz.

73 İl öğrenci disiplin kurulunun görevleri (Madde:51)
a) İlçe öğrenci disiplin kurulundan onaylanmak üzere gönderilen ÖRGÜN EĞİTİM DIŞINA ÇIKARMA cezasını inceleyerek onaylar veya gerekçelerini belirtmek şartıyla değiştirerek karara bağlar. b) İlçe öğrenci disiplin kararına karşı öğrenci velileri veya 18 yaşını tamamlamış öğrenciler tarafından yapılan itirazları inceleyerek verilen kararı öğrenci lehine değiştirir veya itirazı reddeder. c) Okul müdürünün,ilçe milli eğitim müdürünün ilçe öğrenci disiplin kurulu kararına yaptığı itirazları inceler, kararı değiştirir veya itirazı reddeder. ç) Her dönem sonunda okullardaki disiplin durumunun genel bir değerlendirmesini yapar,gelecek ders yılında disiplin olaylarının önlenmesi yönünde alacağı kararları okullara ulaştırmak üzere ilçe milli eğitim müdürlüklerine bildirir.

74 Öğrenci Üst Disiplin Kurulunun Kuruluşu ve Görevleri

75 Öğrenci Üst Disiplin Kurulunun Kuruluşu ve Görevleri (Md:52)
(1) Öğrenci üst disiplin kurulu, valinin veya görevlendireceği vali yardımcısının başkanlığında; a) İl millî eğitim müdürü, b) İl hukuk işleri müdürü, c) İlköğretim müfettişleri kurulu başkanı, ç) Valinin görevlendireceği resmî veya özel bir genel ortaöğretim kurumu müdürü ile birer mesleki ve teknik ortaöğretim kurumu müdüründen oluşturulur. Bu kurulun sekretarya işleri, il millî eğitim müdürlüğünce yapılır. (2) Öğrenci üst disiplin kurulu üyesi olan veya olmayan okul müdürü, kendi okulu öğrencilerinin durumlarının görüşüldüğü kurul toplantılarına katılır, kurulu bilgilendirir ancak oy kullanamaz .

76 Öğrenci üst disiplin kurulunun görevleri (Madde:53)
a) Olağanüstü durumlarda suç işleyen öğrencilerin öğrenim gördükleri okulun okul öğrenci ödül ve disiplin kurulunda görüşülmesi için, il millî eğitim müdürlüğüne sevkine ilişkin karar verir. b) Öğrenci velileri veya 18 yaşını tamamlamış öğrenciler tarafından yapılacak örgün eğitim dışına çıkarma cezası ile ilgili itirazları inceleyerek verilmiş kararları kaldırır, değiştirir veya itirazı reddeder. c) İl millî eğitim müdürü, ilçe millî eğitim müdürü veya okul müdürlerinin örgün eğitim dışına çıkarma cezası ile ilgili olarak il öğrenci disiplin kurulu kararlarına karşı yaptıkları itirazları inceleyerek daha önce verilmiş bulunan kararı kaldırır, değiştirir veya onaylar. ç) Gerekli gördüğü durumlarda okul öğrenci ödül ve disiplin kurulları, ilçe öğrenci disiplin kurulları veya il öğrenci disiplin kurulunca verilen kararları inceler; bu kurullarca verilmiş bulunan örgün eğitim dışına çıkarma cezalarını değiştirir veya kaldırır. d) Öğretim özgürlüğü, can güvenliği veya kamu düzeni yönünden zorunlu görülen durumlarda vali tarafından getirilen teklifleri inceler ve karara bağlar. e) Her ders yılı sonunda toplanarak ildeki okulların bir yıllık disiplin durumunu inceler ve önerileri de içeren bir rapor hazırlayarak valilik makamına sunar.

77 İlçe Öğrenci Disiplin Kurulu, İl Öğrenci Disiplin Kurulu ve Öğrenci Üst Disiplin Kurulunun Çalışma Usulleri

78 Karar süresi ve usul işlemleri ( Madde:55)
(1) Kurullar; a) Disiplin dosyasının kurula intikalinden itibaren konuyu görüşmek üzere toplanır ve en geç on beş gün içinde karar verir. b) Dosyada eksiklikleri ilgililere tamamlattırır. c) Gerektiğinde ilgililerden bilgi ister. ç) Aldıkları kararları tutanak hâline getirir. (2) Kararlar, verildiği tarihten itibaren en geç yedi iş günü içinde kuruldaki üyelerce gerekçeli olarak oy birliği veya oy çoğunluğu ile alındığı belirtilerek ( EK-2), (EK-3) veya (EK-4) 'e uygun olarak yazılır; başkan ve üyelerce imzalanır. Karşı görüşte olanlar, nedenlerini de yazarak kararı imzalar

79 Toplantıya çağrı (madde:54)
(1) Kurullar, çalışmalarında aşağıdaki hususlara uyarlar; a) Kurul, başkanın çağrısı üzerine toplanır. b) Toplantı gündeminin belirlenmesi, ilgililere duyurulması ve kurul çalışmalarının düzenli bir şekilde yürütülmesi başkan tarafından sağlanır. c) Kurul, üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çoğunluğu ile alınır. Oylama açık şekilde yapılır ve çekimser oy kullanılmaz. Oyların eşitliği hâlinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

80 Disiplin Yönetmeliğinin Uygulanması

81 Disiplin Yönetmeliğinin Uygulanması
OKUL MÜDÜRÜNE DİLEKÇE REHBERLİK VE PSİKOL. DAN. SER. OLAY DİSİPLİN KURULUNA RPDS İNCELEMESİ ( Raporla birlikte Okul Müdürüne iade) ONUR KURULUNA ZANLI VE TANIK İFADELERİ OLAYIN İNCELENMESİ KİŞİNİN YARGILANMASI VE BİR SONUCA VARMA YARGILAMADA SUÇLU BULUNAN ÖĞRENCİDEN SAVUNMA ALINMASI ÖĞRENCİNİN SUÇUNA UYAN CEZA VERİLMESİ KARAR YAZIMI CEZANIN UYGULANMASI İTİRAZ SÜRECİ CEZANIN TEBLİĞİ

82 Disiplin Yönetmeliğinin Uygulanması İle İlgili Esaslar
Şikayet dilekçesi Okul Müdürlüğüne hitaben yazılır. Disiplin Kurul Başkanlığına veya Rehberlik Servisine hitaben yazılmaz.) Şikayet dilekçesi (veya olayı bildiren tutanak) detaylı olarak yazılmalıdır. Olayı tam anlamı ile açıklayıcı, olayın sürecini, olaya karışanların ad, soyadı ve sınıf, numaralarını, bölümünü, olayda tanık varsa tanıkların da bilgilerini içeren bir yapıda olmalıdır.

83 Disiplin Yönetmeliğinin Uygulanması İle İlgili Esaslar
İmzasız ihbar mektuplarına, postaya verilmiş ve verenin kimliği konusunda gerçekçi özellikler taşımayan şikayetlere itibar edilmemeli ve işleme konulmamalıdır. Burada dikkat edilmesi gereken husus, usulüne uygun olarak verilmiş bir dilekçe sözü edilen olay adli soruşturma gerektiriyorsa olay ilgili makamlara yazı ile bildirilmelidir.

84 Disiplin Yönetmeliğinin Uygulanması İle İlgili Esaslar
Okul müdürü dilekçeyi inceleyerek olay hakkında disiplin soruşturmasına gerek olup olmadığı kararına varır, eğer olay disiplin soruşturmasını gerektiriyorsa dilekçeyi kayda verip Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisine havale eder. Rehber ve Psikolojik Danışma Servisinin olmadığı okullarda bu görevi onur kurulu yerine getirir. Okul Müdürü isterse dilekçenin bölgedeki Rehberlik Danışma Merkezinde değerlendirilmesini de gündeme getirebilir.

85 Disiplin Yönetmeliğinin Uygulanması İle İlgili Esaslar
Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi dilekçeyi aldığı andan itibaren öğrenci, öğrenci velisi, sınıf rehber öğretmeni, tanık öğrenciler ve olayın aydınlatılmasında yararı görülen diğer kişilerle görüşür. Öğrenciye rehberlik ederek çözümlenecek durumda bir olay ise veya Onur Kurulunda görüşülecek durumda ise veya Disiplin Kurulunda görüşülmesi gereken bir olay ise bununla ilgili kanaatini bildirir detaylı bir raporu kendisine havale edilen dilekçenin ekinde tekrar Okul Müdürlüğüne geri verir. Bu raporda “Disiplin Kurulunda görüşülmesi gerekir.” veya “Onur Kurulunda görüşülmesi uygundur.” gibi ifadeler kullanılmaz. “Disiplin Kurulunda görüşülmesi görüşündeyiz.” gibi yol gösterici ve rehberlik edici ifadelerin kullanılmasına dikkat edilmelidir. Çünkü “Uygundur – Gerekir” ifadesi üst makama aittir.

86 Disiplin Yönetmeliğinin Uygulanması İle İlgili Esaslar
Bu aşamaya kadar bir süre zorunluluğu olmayıp, gerektiği kadar zaman kullanılır. Ancak burada “gerektiği kadar” ifadesinden olayın istenildiği kadar uzatılacağı anlamı çıkarılmamalıdır. Çünkü olayın çözümünün gecikmesi zarar gören tarafı rencide edebilir. Dilekçe bir raporlu Okul Müdürüne döndüğünde Okul Müdürü bu dilekçeyi iki birime havale edebilir. 1- Onur Kuruluna Disiplin Kuruluna. Hangi birime havale edecekse onun adını yazarak havale eder ve bu havalenin altına tarih atar. Disiplin Kuruluna havale edilmişse kurulun bu olayı sonuçlandırmak için 7 iş günü zamanı vardır. Bu süre içinde bitirilmezse bir kereye mahsus olmak üzere 7 iş günü uzatma alabilir. Uzatma Disiplin Kurulu Başkanının Okul Müdürlüğüne bu konuda verdiği dilekçe ile gerçekleşir. İkinci kez uzatma alınamaz.

87 Disiplin Yönetmeliğinin Uygulanması İle İlgili Esaslar
Dilekçeyi alan Disiplin Kurulu Başkanı olaya karışan ve olaya tanık olan herkesin ifadesini alır. Bu ifade Disiplin Kurul Başkanının imzasını taşır, diğer üyeler ifade tutanaklarına imza atmaz. İfadeler tükenmez, pilot veya benzeri kalemlerle alınır, kurşun kalem kullanılmaz. İfade sahibi ifadesinin altını mutlaka imzalar. Bu ifadelerde suçtan bahsedilmez. Sadece dilekçede sözü edilen davranış tekrarlanarak “…… iddia ediliyor.” ifadesi kullanılır. (dövdüğünüz iddia ediliyor, dersi bozduğunuz iddia ediliyor, okul eşyasına zarar verdiğiniz iddia ediliyor.. gibi)

88 Disiplin Yönetmeliğinin Uygulanması İle İlgili Esaslar
Disiplin Kurulu başkanı ifade alırken olayı açıklayacak ve karar vermeye yardımcı olacak soruları ifade isteminin içinde yer verebilir. Özellikle tanık ifadelerinde bu tür sorular yer almalıdır. (önce kim vurdu, öğretmen ona ne söyledi, tam olarak olay nasıl oldu, öğrenci tam olarak ne söyledi… vb.) Olayın çözümüne yardımcı olmayacak ifadelerin veya taraf olarak yazılmış ifadelerin dosya içinde yer almaması gerekir. Bu bakımdan ifadesi alınacak tanık öğrencilerin seçiminde tarafsız, güvenilir öğrenci seçimine dikkat edilmelidir. İfade sürecini tamamlayan Disiplin Kurulu Başkanı, okul disiplin kurulu üyelerine disiplin kurulu toplantısını duyuran bir çağrı çıkarır. Bu davet imzalı duyuru yolu ile yapılmalıdır. Disiplin Kurulu Üyeleri toplantıya katılmak zorundadırlar. Davet yazısında toplantı tarihi, yeri ve saati bildirilir.

89 Disiplin Yönetmeliğinin Uygulanması İle İlgili Esaslar
Disiplin Kurulu salt çoğunlukla toplanır. Disiplin Kurulu Başkanının tamamladığı ve içinde; zanlı ifadelerinin, suç ile ilgili delillerin, dilekçelerin, tanık ifadelerinin ve diğer belgelerin bulunduğu dosya üzerinde kurul görüşmeye başlar. Kurul ifadeler ve belgeler üzerinde yaptığı inceleme sonucu bir kanaat oluşturur. Disiplin Kurulu gerekirse olaya karışan öğrencileri tekrar dinleyebilir. Oluşturduğu kanaat doğrultusunda öğrenciyi/leri suçlu bulmuşsa savunması alınacak öğrencilere yazılı çağrı yaparak bunlardan yazılı ve sözlü savunma ister. Çağrı yapıldığına dair öğrenciden imza alınmalıdır.Savunma sözlü yapılmışsa yazılı olarak tutanağa geçirilir. Çağrı yapılacak öğrenci bu sırada okulda bulunamamışsa çağrı yazısı ilan biçiminde okul panosuna asılmalıdır. Çağrıya mazeretsiz gelinmemesi durumunda dosyada bulunan bilgi ve belgelere göre karar verilir.

90 Disiplin Yönetmeliğinin Uygulanması İle İlgili Esaslar
İfade vermeyen, savunmada bulunmayan veya çağrıldığı halde gelmeyen öğrencilerin durumu bir tutanak ile tespit edilir, tanık oldukları halde çağrıya özürsüz olarak katılmayanlar için ayrıca bir disiplin soruşturması yapmak gerekir. Savunma yazısı Disiplin Kurulu üyelerinin tamamının imzasını taşımalıdır. İfade tutanağında olduğu gibi savunmada mürekkepli veya tükenmez, pilot kalem kullanılarak yapılmalı ve savunma yapanın imzasını taşımalıdır. Savunma yazısı öğrenci için “suçlu bulundunuz veya suçlu olduğunuz kanaatine varılmıştır” ifadeleri kullanılmalıdır. Bu yazıda şu şekilde ifadelere yer verilmez. “Hakkınızda 3 gün uzaklaştırma cezası verilmiştir, savunmanızı yapınız veya kınama cezası aldınız savunmanızı yapınız..” Çünkü ceza takdiri savunmadan sonraki aşamadır.

91 Disiplin Yönetmeliğinin Uygulanması İle İlgili Esaslar
Bu süreç tamamlandıktan sonra sıra öğrencinin durumuna ve suçuna uyan cezayı takdir etmeye gelmiştir. Burada Ödül ve Disiplin Yönetmeliğinin 12. maddesinde sayılan ve cezayı gerektiren davranışlar için öğrencinin eylemine uyan ceza takdiri yapılmadan; Ödül ve Disiplin Yönetmeliğinin 6.(Öğrencilerin korunması) ve 16.(Ceza taktirinde dikkat edilecek hususlar.) maddelerinde sayılan hususların göz önünde bulundurulması gerekir. Ceza takdiri yapılmadan bu maddelerin okunarak dikkate alınmasında fayda görülmektedir. Kınama cezası verilmeden aynı suçtan dolayı öğrencinin önceden yazılı olarak uyarılıp uyarılmadığı dikkate alınmalıdır. Cezayı gerektiren davranış birden fazla maddeyi ilgilendiriyorsa, bir suç için birden fazla ceza verilmemelidir. Cezayı gerektiren davranış 12/1 de yer almıyorsa 12/2 hükmüne göre isabetli karar verilmelidir.

92 Disiplin Yönetmeliğinin Uygulanması İle İlgili Esaslar
Bu aşamada öğrenciye 12/1. maddelerde sayılan davranışlardan ötürü Kınama, Okuldan kısa süreli uzaklaştırma, Okuldan Tasdikname ile uzaklaştırma, Örgün Eğitim Dışına çıkarma cezalarından biri takdir edilir. Ceza takdirinde öğrenci o ders yılı içinde aynı suçu önceden işlemiş olması durumunda cezanın bir üstü verilir. Burada dikkat edilmesi gereken iki nokta vardır. Birincisi; Öğrencinin önceden suç işlemiş olması, ikinci kez suç işlediğinde mutlaka bir üst cezayı alacak anlamına gelmediğidir. Öğrenci Okul eşyasına zarar vermekten 3 gün kısa süreli ceza almış ve uygulanmışsa, aynı öğrenci aynı ders yılı içinde kavga etmekten ikinci kes Disiplin Kuruluna geldiğinde ikinci suçu için bir üst ceza verilmez. Bir üst ceza vermek ancak öğrencinin aynı ders yılında aynı suçtan ikinci kez ceza alması durumunda mümkündür.

93 Disiplin Yönetmeliğinin Uygulanması İle İlgili Esaslar
İkincisi; Okulda kısa süreli uzaklaştırma ifadesi 1 – 5 günü kapsamaktadır. Öğrenciye kaç gün kısa süreli uzaklaştırma verileceği Disiplin Kurulunun takdirine bağlıdır. Disiplin Kurulu bir suçtan dolayı 1 gün kısa süreli uzaklaştırma cezası vermişse ve öğrenci aynı suçtan dolayı tekrar disiplin kuruluna gelmişse bir üst ceza 2 gün uzaklaştırma değildir. Cezanın sınıfı “Kısa Süreli Uzaklaştırmadır.” aynı suçtan dolayı öğrenci ikinci kez Disiplin Kuruluna geldiğinde üst ceza “Okuldan Tasdikname ile Uzaklaştırma.” olmalıdır. Yoksa her seferinde 1 gün arttırılarak ceza takdir etmek, öğrenciye aynı suçu 5 kez işleme hakkının verilmesi anlamına gelir.

94 Disiplin Yönetmeliğinin Uygulanması İle İlgili Esaslar
Disiplin Kurulu Karar Formunda: “Cezayı gerektiren davranışın çeşidi” bölümüne yazılacak davranış ile, yine aynı formun “Verilen cezanın çeşidi ve dayanağı yönetmelik maddesi” kısmına yazılacak yönetmelik maddesinin içerdiği davranış aynı olmalıdır. Bazı hallerde üstteki bölüme “Kavga etmek” yazıldığı halde, cezanın dayandığı yönetmelik hükmüne kavga ile ilgisi bulunmayan bir madde yazılabilmektedir. Disiplin Kurulu Kararı çoğunlukla vermelidir. Çoğunlukla karar alındığı durumlarda karara katılmayanlar gerekçelerini yazarak kararın altına imza ederler. Toplantıda bulunan üyeler çekimser kalamaz. Kendi dilekçesi görüşülen üye toplantıya katılamadığı gibi, toplantıya bilgi almak için çağrılan öğretmen, yönetici veya rehber öğretmenler karar aşamasında oy kullanamazlar.

95 Disiplin Yönetmeliğinin Uygulanması İle İlgili Esaslar
Karara katılan disiplin kurulu üyeleri kararın altına imza ederler. Karar daktilo veya bilgisayarda yazılarak karar defterine yapıştırılır. Kabul edilmiş mazeretinden dolayı toplantıya katılmayan üye karara imza atmaz. Sonradan imzalattırılmaz. Alınan karar Okul Müdürü tarafından onaylanır. Okul Müdürü kararı onaylamamışsa tekrar görüşülmek üzere disiplin kuruluna geri gönderilebilir. Bu işlem 7 iş günü süre içinde yapılır. Okul Müdürü geri gönderme ile ilgili gerekçesini yazmalıdır. Okul Müdürünün geri yolladığı karar Disiplin Kurulunca ya değiştirilir veya aynı hükümle tekrar Okul Müdürüne onaylanmak üzere ısrar edebilir. Disiplin Kurulu kararında ısrar etmişse ısrar gerekçesini yazmalıdır. Okul Müdürü ısrar kararını uygun bulmamışsa dosyayı görüşülmek üzere İlçe Disiplin Kuruluna yollar. Gönderme süresi ısrar kararının tarihi ile 7 iş günü aralıkta olmalıdır. Okul Müdürü bu dosyaya görüş ve teklif bildiren bir yazı eklemelidir.

96 Disiplin Yönetmeliğinin Uygulanması İle İlgili Esaslar
Okulda Öğrenci Disiplin Kurulu kurulamamışsa veya kurulduğu halde Disiplin Kurulu görüşülen olaya bakmaktan çekinip karar veremiyorsa Okul Müdürü görevlendireceği bir müdür baş yardımcısına, müdür yardımcısına veya bir öğretmene hazırlattığı ilk soruşturma dosyasını karar verilmek üzere ilçe disiplin kuruluna yollar. Bu dosyaya görüşünü de eklemelidir. Verilen cezaya itiraz edilebilir. Bu itirazın cezanın ilgili kimseye tebliğinden itibaren 7 iş günü içinde yapılması gerekir. Okul disiplin kurulu kararına itiraz öğrenci veya velilerce yapılıyorsa itirazın okul müdürlüğü kanalından yapılması gerekir. Okul müdürlüğü itiraz yazısına itiraz gerekçeleri hakkındaki görüşünü ve gerekli belgeleri ekleyerek başvurunun yapıldığı tarihten itibaren 7 iş günü içinde üst kurula gönderir. Öğrenci 18 yaşını doldurmamışsa itirazını velisi kanalıyla yapmalıdır.

97 Disiplin Yönetmeliğinin Uygulanması İle İlgili Esaslar
Burada dikkat edilmesi gereken husus: Ceza ile ilgili tebliğ edilme tarihinden itibaren 7 gün içinde edilme hakkı bulunmaktadır. Bu bakımdan uzaklaştırma ve tasdikname ile uzaklaştırma ve örgün eğitim dışına çıkarma cezalarının uygulanması için 7 günlük itiraz süresinin beklenmesi durumudur. Çünkü cezaya itiraz edilmesi uygulamayı durduracağından geriye dönüş gibi olumsuz bir durumla karşılaşılabilir. 7 gün hesap edilirken salt iş günleri dikkate alınmalıdır. Cezalar ilgili üst makamca onanmadan uygulamaz. Bu bağlamda Kınama Cezası : Okul Müdürünün Tasdikname ile Okuldan Uzaklaştırma Cezası : İlçe Disiplin Kurulunun Örgün Eğitim Dışına Çıkarma Cezası : İl Disiplin Kurulunun Onayından sonra ve 28. maddedeki tebliğ ve itiraz süreleri dikkate alınarak uygulanır.

98 Disiplin Yönetmeliğinin Uygulanması İle İlgili Esaslar
Onaylanmak veya itirazı görüşülmek üzere üst disiplin kuruluna gönderilen dosya bir üst yazı ekinde ve aşağıdaki belgelerle birlikte yollanmalıdır. Belgelerin fotokopileri yollanmalı ve her belgeye “aslının aynıdır.” ibaresi eklenmelidir. Belgelerin asılları okul disiplin kurulu başkanının sorumluluğunadır. Saklanmalıdır. Eklenecek Belgeler: Şikayet dilekçesi veya olayı tespit ederek idarenin haberi olmasını sağlayan tutanak Tüm ifadeler, Savunmalar İfade ve savunma alınamayan durumlarda ilgilinin ifade ve savunmaya çağrıldığına dair çağrı yazıları veya ilan yazıları Adli soruşturmaya gerek duyulan olaylarda mahkeme kararları İtiraz edilmişse itiraz başvurusu, gerekçeli yazılar. Kararın tebliğ edildiğine dair tebellüğ belgesi Olayın içeriğine göre dosyalanmış ve diğer soruşturma belgeleri, deliller Disiplin Kurulu Kararının onaylı örneği Öğrenci Bilgi Formu, Rehberlik Servisi raporu

99 Disiplin Yönetmeliğinin Uygulanması İle İlgili Esaslar
Disiplin olayının tüm aşmalarında anlaşılır bir Türkçe kullanılmalı, kararı etkileyecek yönlendirme ve ifadelerden kaçınılmalıdır. Bütün belgeler bilgisayarda düzenlenmeli ve siyah çıktı alınmalıdır. Belgeler elde düzenlenmemelidir. El ile yazılmış ifade ve savunmaların okunaklı olması konusunda gayret gösterilmeli, gerekiyorsa ikinci kez yazdırılmalıdır. Düzenlenen dosya düzgün, sıralanmış, aynı boyutta ve beyaz kağıt kullanılmış olmalıdır. Belgeler ya klasöre takılmalı veya poşet dosyaya konulmalıdır. Birden fazla olayda her olay için ayrı dosya düzenlenmeli, iki olayın belgeleri birbiri içine karıştırılmamalıdır. Birbiri ile aynı olması gereken ad, soyad, numara gibi bilgilerin tüm belgelerde aynı olmasına dikkat edilmelidir.

100 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ÖDÜL VE DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

101 Teşekkür ve takdir belgesi ile ödüllendirme
Takdir ve teşekkür belgeleri önceden not ile verilirken şimdi puan ortalamasına göre verilmektedir. Tüm derslerden başarılı olunması gerekmektedir. Her iki dönemde takdir alan öğrencilerin iftihar listesinde yer alması ve bunun diğer öğrencilerin görebilecekleri bir yerde sergilenmesi böylece bu belgeyi alamayan öğrencilerin teşvik edilmesi konusunda okul yönetimlerinin hassas davranmaları faydalı olacaktır. Listenin gizli kalması uygun değildir. Madde 8– 0kul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması den aşağı olmayan ve davranış puanı yüz olan öğrencilerden; a) arasındakileri Teşekkür belgesi, b) ve daha yukarı olanları Takdir belgesi ile ödüllendirir. Bir ders yılının her iki döneminde de Takdir belgesi alan öğrencilere, okulun yıllık iftihar listesinde yer verilir.

102 Onur belgesi ile ödüllendirme
Madde 9 – Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu puan şartına bağlı kalmadan; a) Türkçe’yi doğru, güzel ve etkili kullanarak örnek olmak, b) Bilimsel projeler ile sosyal etkinliklere katılmak, bu çalışmalarda liderlik yapmak, yapılan etkinliklerde eğitime katkıda bulunmak ve üstün başarı göstermek, c) Okul araç-gereç ve donanımları ile çevreyi koruma ve gözetmede davranışlarıyla örnek olmak, Öğrenciler, derslerdeki başarılarına göre takdir ve teşekkür belgeleriyle ödüllendirilmektedir. Ayrıca okuldaki diğer öğrencilerinde okul ortamına olumlu katkılarının sağlanması amacıyla derslerdeki başarıları dikkate alınmadan olumlu, güzel, başarılı, sürekli, örnek, iyi davranışları alışkanlık haline getirmiş olanlara da onur belgesi verilmesi önemlidir. Okul yönetimlerinin ödül özellikle onur belgesi verilmesi konusunda titiz davranmaları gerekmektedir.

103 Onur belgesi ile ödüllendirme
Onur belgesi ile öğrencilerin derslerinde istediğimiz başarıya ulaşamasalar bile iyi bir vatandaş olmaları sağlanacaktır. Bu tür öğrencilerin sadece okul içindeki davranışları değil, okul dışındaki davranışları ve davranışların sürekli olması dikkate alınmalıdır. ç) Görgü kurallarına uymada ve insan ilişkilerinde örnek olmak, d) Trafik kurallarına uymada örnek davranışlar sergilemek, e) Bilişim araçlarını kullanmada iyi örnek olacak davranışlar sergilemek, f) Okula ve derslere düzenli olarak gelmek, bu yönde arkadaşlarına iyi örnek olmak, g) Yaşlı, yetim, öksüz, güçsüz, engelli ve benzeri durumda olanlara yardım amacıyla yürütülen toplum hizmetlerinde görev almak

104 Onur belgesi ile ödüllendirme
gibi davranışlarından örnek oluşturacak bir ya da birkaçını gösteren davranış puanı indirilmemiş öğrencileri; öğretim yılı içinde herhangi bir ödül alıp almadığına bakılmaksızın öğrenci, öğretmen veya okul yönetiminin teklifi, onur kurulunun uygun görüşü doğrultusunda onur belgesi ile ödüllendirir. Bir öğretim yılı içinde iki ve daha fazla onur belgesi alan öğrencilere okulun onur listesinde yer verilir. Öğretim yılı içinde davranış puanı indirilmemiş öğrenciye onur belgesi düzenlenecektir. Bu öğrenci ayrıca takdir veya teşekkür belgesi almış olsa bile onur belgesi verilebilir. Onur belgesi öğretmen veya okul yönetiminin teklifi ile verilir. Onur listesi öğrenci ve velilerinin görebilecekleri yerde tutulmalıdır.

105 Onur belgesi ile ödüllendirme
Ayrıca öğretmenler kurulu, ders yılı başında yukarıda belirtilen davranışların dışında da onur belgesiyle ödüllendirilebilecek davranışları belirler. Belirlenen davranışlar okul yönetimince onur kurulu ile okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna bildirilir. Öğretmenler kurulu yukarıda sayılan davranışların dışında da okul ortamının, çevrenin özelliklerini de dikkate alarak yeni davranışlar tespit edebilir. Bundaki amaç öğrencilerin iyi davranışlarının karşılığı olarak ödüllendirildiklerini anlamalarıdır.

106 Disiplin cezaları Madde 11 – Öğrencilere davranışlarının niteliklerine göre; a) Kınama, b) Okuldan kısa süreli uzaklaştırma, c) Okuldan tasdikname ile uzaklaştırma, ç) Örgün eğitim dışına çıkarma cezalarından biri verilir. Daha önceki yönetmelikte yer alan uyarma ve mahrumiyet cezaları artık bulunmamaktadır. Kınama cezası verilmeden önce öğrenci velisi yazılı olarak uyarılmalı davranışın tekrarı halinde kınama cezası verilmelidir. Kısa süreli cezaların süresi 1-5 gün arasındadır. Tasdikname cezası verilirken nakil şartlarının taşındığı bir okula gidileceği konusunda veli uyarılmalıdır. Örgün eğitim dışı cezasında öğrenci açık lise veya akşam lisesine gidebilir.

107 Pansiyonlarda veya başka okul / kurumdaki disiplin olayları
Madde 13 – Öğrencinin kayıtlı olduğu okul/kurum dışında; kaldığı pansiyonda, ders, kurs veya telafi eğitimi aldığı okul/kurumda, disiplin olaylarına karışmaları hâlinde ön soruşturmaları, olayın meydana geldiği ortaöğretim kurumu/okulunca yapılır. Olayla ilgili karar alınmak üzere soruşturma dosyası öğrencinin kayıtlı olduğu okul/kuruma gönderilir. Öğrenci çeşitli sebeplerle kayıtlı olduğu okulun dışında bir okulda gidip öğrenim görürken yanlış davranış içinde bulunursa olayla ilgili belgeler düzenlenerek, karar alınmak üzere kayıtlı olduğu okul müdürlüğüne gönderilmelidir. Öğrenci ile ilgili işlemler okul öğrenci disiplin kurullarınca yürütülür.

108 Pansiyonlarda veya başka okul / kurumdaki disiplin olayları
Öğrencinin kayıtlı bulunduğu okul/kurumda disiplin olaylarına karışması ve buna ilişkin inceleme/soruşturma sürdürülürken bir başka okul/kuruma nakledilmesi durumunda, inceleme/soruşturmayı başlatan okul/kurum disiplin soruşturmasını tamamlar. Disiplin cezası alan öğrenciye yeni okulu aracılığı ile tebligat yapılarak ceza uygulanır ve dosyasına işlenir. Ceza alan öğrenciyle ilgili karara itiraz, davranış puanının iade edilmesi ve cezanın dosyadan silinmesi gibi işlemler yeni okulu tarafından gerçekleştirilir. Olaya karışan öğrenci hakkında disiplin işlemi yürütülürken öğrenci başka bir okula nakil gittiğinde eski okulundaki okul öğrenci disiplin kurulu cezayı verir ve yeni okuluna bildirir. Yeni okul ise cezayı uygular. Cezaların velilere tebligatı önemlidir. Tebligat yapılmadan cezalar uygulanmaz. Bu konuda okul yönetimleri sıkıntı yaşayabilmektedir. Ancak cezaya itiraz, davranış puanının silinmesi, cezaların dosyadan silinmesi konuları yeni okulu tarafından yürütülür.

109 Cezaya neden olan davranışın tekrarlanması
Madde 14 – Aynı disiplin cezasının verilmesine neden olan aynı davranışın, öğretim yılı içinde tekrarlanması hâlinde bu davranış hangi cezayı gerektiriyorsa bu cezadan bir derece daha ağır ceza verilir. Öğrenciye gereken rehberlik yapılmasına rağmen aynı öğretim yılı içinde aynı davranışı tekrar işlemesi durumunda bir derece ağır ceza verilir. Özellikle öğrenci veya velilerinin bu konu hakkında bilgilerinin olması yönünde rehberlik yapılmalıdır. Yani ceza alan bir öğrenci velisine tebligat yapılırken bu konuda sözlü olarak bilgi de vermelidir. Aynı davranışı tekrar işlese de aynı cezayı alacağı düşüncesinin yanlış olacağını bilmesi gerekir.

110 Ceza takdirinde dikkat edilecek hususlar
Madde 16 – Disiplin cezaları takdir edilirken; a) Öğrencilerin 18 yaşına kadar çocuk olduğu bilinciyle hareket edilmesi, b) Öğrencilerin yararlarının temel alınması, c) Soruşturma sürecinde gizlilik ilkesine uyulması, ç) Sınıf rehber öğretmeni ve öğrenci velisinin de öğrenci ile ilgili görüşlerinin alınması, Okul öğrenci disiplin kurulu öğrencinin durumunu görüşürken detaylı bir şekilde değerlendirmelidir. Buradaki amaç öğrenciyi ceza ile kontrol altına almak değil, rehberlik yapılması, öğrencinin kusurunu iyi anlaması, cezasının takdir edilirken burada sayılan özelliklere göre değerlendirildiğini bilmesi, yanlış davranışların bir daha yapılmaması amaçlanmaktadır.

111 Ceza takdirinde dikkat edilecek hususlar
Kurul gerekirse öğrencinin öğretmenleri, ailesi, çevresi konusunda araştırma yapabilmelidir. Gerekirse RAM’lardan yararlanabilmelidir. Olayın öğrenciden mi kaynaklandığı veya çevre etkisi ile mi yapıldığı ya da olayı başkası adına üstlendiği ve benzeri konuların ceza takdir edilirken dikkate alınması gerekir. d) Öğrencinin ailesi ve çevresiyle ilgili bilgilerden de yararlanılması, mümkünse sosyal inceleme raporu düzenlenerek öğrencinin içinde yaşadığı ortamın araştırılması, gerektiğinde sosyal araştırmacılardan da görüş alınması, e) Öğrenciyi suça ya da kabahate iten tahrik unsurlarının göz önünde bulundurulması; kararda hükmün yanı sıra olaya neden olan etkenlere de yer verilmesi; suç ya da kabahatin kanıtlanmış olması,

112 Ceza takdirinde dikkat edilecek hususlar
Bazı olaylar okul dışında adli vaka olarak mahkemelere de intikal etmektedir. Okul yönetimleri adli vakalarda gerekli kuruluşlara yazılı-sözlü olarak haber vermelidir. Bununla birlikte kurul, öğrencinin durumunu görüşerek uygun ceza takdirinde bulunur ve cezanın uygulanmasını sağlar. Velinin okul idaresine müracaatı halinde mahkeme sonucuna göre durumu yeniden değerlendirilebilir. f) Olayın mahkemeye intikal etmesi disiplin cezasının uygulanmasını engellemez. Ancak, velisinin başvurusu hâlinde öğrencinin durumunun, mahkeme kararı sonucuna göre yeniden değerlendirilmesi, g) Öğrencilerin kişisel özelliklerinin bilinmesi, ğ) Davranışın niteliği, önemi ve ne gibi şartlar altında yapıldığı, h) Davranışın yapıldığı zamandaki öğrencinin psikolojik durumu,

113 Ceza takdirinde dikkat edilecek hususlar
ı) Öğrencinin yaş ve cinsiyeti, i) Öğrencinin derslerdeki ilgi ve başarısı, j) Öğrencinin daha önce aynı fiili işleyip işlemediği; ceza alıp almadığı, k) Öğrencinin tüm kişiliğinin değil, yalnız söz konusu davranışının odak noktası yapılması, l) Davranışın niteliği ile verilen cezanın uyumlu ve caydırıcı olması, Cezalar takdir edilirken önemli olan noktalardan biri de öğrencinin derslerindeki başarısıdır. Aynı zamanda öğrencinin yanlış davranışları sürekli yapıp yapmadığı önemlidir. Ceza takdirinde kurul mutlaka bunu haklı sebeplere dayandırmalıdır.

114 Ceza takdirinde dikkat edilecek hususlar
m)Cezayı gerektiren davranışlardan dolayı birden fazla disiplin cezası verilemeyeceği hususları göz önünde bulundurulur. Öğrenci davranışının olumlu olması, başarısı, önceden ceza almamış olması, rehberlik servisinin görüşü hususları da göz önüne alınarak bir alt ceza verilebilir. Kurul, bir olayı görüşürken aynı cezayı gerektiren farklı davranışlardan dolayı birden fazla ceza takdirinde bulunamaz. Kurul, öğrenci hakkında gerekli bilgileri ilgililerinden alarak öğrenci hakkında olumlu kanaate varırsa bir alt ceza takdirinde bulunabilir.

115 Disiplin cezalarının onaylanması ve uygulanması
Madde 17 – Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulunca kararlaştırılan kınama, okuldan kısa süreli uzaklaştırma, okuldan tasdikname ile uzaklaştırma ve örgün eğitim dışına çıkarma cezalarından; a) Kınama ve Okuldan Kısa Süreli Uzaklaştırma cezaları okul müdürünün, b) Okuldan Tasdikname ile Uzaklaştırma cezası, ilçe öğrenci disiplin kurulunun, Okul öğrenci disiplin kurulunca verilen kararların ilgili birimlerce onaylanmasından sonra uygulanmasına dikkat edilmelidir. Zaman zaman cezalarla ilgili sürelere dikkat edilmeden uygulanması sıkıntı meydana getirebilmektedir. Onayın veya itiraz sonucunun beklenmemesi gibi. Özellikle itiraz edilecekse bu süre sonuna kadar beklenmelidir.

116 Disiplin cezalarının onaylanması ve uygulanması
c) Örgün Eğitim Dışına Çıkarma cezası, il öğrenci disiplin kurulunun onayından sonra uygulanır. Bütün cezalar, velilere Tebligat Kanunu hükümlerine uygun olarak bildirilir ve tebellüğ belgesi disiplin dosyasında saklanır. Cezalar onaylandıktan sonra çok dikkatli bir şekilde veliye tebliğ edilmelidir. Velinin imzaladığı tebliğ belgesi dosyasında muhafaza edilmelidir. Bütün gayretlere rağmen velinin okula gelmemesi halinde okuldaki kayıtlı adresine tebligat kanununa göre ceza bildirimi gönderilmelidir.

117 Davranış puanının indirilmesi ve iadesi
MADDE 18 – Ceza alan öğrencilerin davranış puanlarından; a) Okuldan kısa süreli uzaklaştırma cezası için 20, b) Okuldan tasdikname ile uzaklaştırma cezası için 40, c) Örgün eğitim dışına çıkarma cezası için 80 puan indirilir. Her ders yılı başında öğrencilerin davranış puanı yüzdür. Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, davranış puanı indirilmiş olan öğrencilerin durumlarını yeni ders yılının Her öğretim yılı başında öğrencilerin davranış puanı 100’dür. Öğrenciler ders yılı içerisinde herhangi bir ceza almışlarsa bu cezalarının karşılığı olarak puan indirimi yapılır. Davranış puanının önemli olduğu konusunda öğrenci ve veliler bilgilendirilmelidir. Davranış notu indirilenlerin okul birincisi olamayacakları, teşekkür, takdir ve onur belgesi alamayacakları konusu hatirlatılmalıdır.

118 Davranış puanının indirilmesi ve iadesi
başlamasından önce yapılacak toplantıda inceler ve sonucunu öğretmenler kurulunun görüşüne sunar. Öğretmenler kurulu, davranış puanları indirilmiş öğrencilerin durumlarını değerlendirerek cezaya neden olan davranışları tekrar etmemiş, davranışları olumlu yönde değişen ya da olumlu yönde değişeceğine kanaat getirilen öğrencilerin davranış puanını iade edebilir. Davranış notu indirilen öğrencilerin durumları okul öğrenci disiplin kurulunca öğretmenler kuruluna sunulur. Kurul, değerlendirme yaptıktan sonra davranış puanını iade edebilir. Bu durumda öğrenci ve velisinin bundan haberdar edilmesi tekrarı halinde öğrenci için dosyasında iyi sonuç olmayacağı bunun da belki öğrencinin geleceğini olumsuz etkileyeceği konusunda rehberlik edilmelidir.

119 Cezaların dosyalara işlenmesi, silinmesi ve dosyaların saklanma süresi
Madde 19 – Öğrencilerin aldıkları ceza, dosyalarına işlenir. Daha sonraki dönem/dönemlerde aynı davranışları tekrarlamayan ve iyi hâlleri görülenlerin durumları, okul öğrenci ödül ve disiplin kurulunca değerlendirilir. Öğretmenler kurulu kararına bağlı olarak cezaları, mezun olacakları öğretim yılının ikinci dönemi tamamlanmadan dosyalarından silinir ve sonuç yazılı olarak velilerine bildirilir. Okul öğrenci disiplin kurulu, öğrencinin iyi halinin görülmesi, davranışının düzelmesi, öğrencinin olumlu bulunması halinde dosyasına işlenen cezasının ders yılı bitmeden önce silinip silinmeyeceğine karar verir. Sonuç veliye de bildirilir. Dosyadan cezaların silinmesi işi önemlidir. Çünkü öğrencilerin ortaöğretimden sonra gidecekleri yerler için önem arzetmektedir.

120 Cezaların dosyalara işlenmesi, silinmesi ve dosyaların saklanma süresi
Dosyadan silme işlemi, dosyanın uygun bir yerine kararın tarih ve sayısı yazılıp silinme gerekçeleri açıklanarak gerçekleştirilir. Bu açıklama dışında dosyanın üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmaz. Yetkili kurumlarca öğrencinin disiplin durumuna ilişkin bilgi istendiğinde ilgili kuruma, öğrencinin disiplin cezası bulunmadığı bildirilir. Okulda, öğrenci ödül ve disiplin kurulu belgeleri ve dosyası ilgili mevzuat hükümlerince saklanır. Dosyadaki ilgili kısıma cezanın silinmesine ilişkin tarih sayı yazılmalı, silinme gerekçesi ayrıntılı yazılmalıdır. Çünkü belki de öğrencinin geleceğini etkileyebilecek bir işinde lazım olabilecektir. Bu durumdaki öğrenci ile ilgili olarak yetkili kurumlardan bilgi istenmesi durumunda dosyasındaki kayıtlara bakarak cezalı olup olmadığı kontrol edildikten sonra bilgi vermelidir.

121 Cezaların uygulanması
Madde 20 – Disiplin cezalarının uygulanmasında aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulur: a) Okuldan kısa süreli uzaklaştırma cezası alan öğrenciler; 1) Okula devam ettirilmez. 2) Okula devam etmedikleri günler devamsızlıktan sayılmaz. 3) Pansiyonlu okullarda okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu kararlarına dayalı olarak ya velisine teslim edilir ya da pansiyonda kalmasına izin verilir. Ancak diğer öğrencilerin huzur ve güvenini olumsuz etkileyecek öğrencilerin pansiyonda kalmalarına izin verilmez. 4) Öğrencilerin ulusal ya da uluslararası etkinliklere katılıp katılmayacaklarına okul yönetimince karar verilir. Ceza uygulanmasında dikkat edilecek hususlar; öğrenci verilen süre okula kadar devam ettirilmez, devam edilmeyen bu günler devamsızlıktan sayılmaz. Okul yönetimlerinin önemle üzerinde durmaları gereken konulardan birisi de pansiyondaki öğrencinin velisine teslim edilmelidir. Pansiyonda kalıp kalamayacağı durumu ayrıca değerlendirilmelidir. Öğrencinin sosyal etkinliklere katılıp katılmayacağı okul yönetimince kararlaştırılmalıdır.

122 Cezaların uygulanması
Bu ceza türünde dikkat edilmesi gereken en önemli husus, bazı okullarda nakil şartları bulunduğundan ancak bu şartların taşınması durumunda öğrencinin başka bir okula gideceğidir. Belki öğrenci nakil şartlarını taşımadığından aynı yerleşim birimindeki okula gidemeyecektir. Bu durumda ya başka yerleşim birimlerindeki okullara ya da istemesi halinde genel liseye nakli söz konusu olabilecektir. Bazı okul idareleri ceza alan öğrencileri almama yoluna gitmektedir. Bu uygulama yanlıştır. b) Okuldan tasdikname ile uzaklaştırma cezası alan öğrenciler; 1) Başvurdukları il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince istekleri de dikkate alınarak okul türleri ve ilgili mevzuat hükümleri göz önünde bulundurularak uygun okullara yerleştirilir. Aynı ilde öğrencinin devam edebileceği programın bulunmaması hâlinde, Bakanlığın ilgili öğretim dairesiyle iş birliği yapılarak gerekli tedbirler alınır. 2) Parasız yatılı öğrencilerin, ilgili mevzuat hükümlerine göre uygun görülen okullara nakilleri yapılır.

123 Cezaların uygulanması
Tasdikname ile uzaklaştırılan öğrenci bir öğretim yılı sonra okul müdürlüklerince uygun bulunması durumunda eski okullarına geri dönebilirler. Ceza aşaması sırasında cezası sonuçlanmadan başka okula normal şekilde nakil giden öğrenciye disiplin kurulunca tasdikname ile uzaklaştırma cezası verildi ise öğrenci tekrar üçüncü bir okula gönderilmeyecek, cezası nakil gittiği okulca kayıtlara işlenecektir. 3) Önceki okul müdürlüğü ile öğrenim gördüğü okul müdürlüğünce uygun görülmesi hâlinde en az bir öğretim yılı geçtikten sonra eski okullarına dönebilirler. 4) Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına göre bir başka okula nakledilen öğrencilerden; naklen geldiği okul tarafından tasdikname ile uzaklaştırma cezası verilenlere yeniden okul değişikliği yaptırılmaz ve nakil durumları, aldıkları ceza ile ilişkilendirilerek kayıtlarda belirtilir.

124 Cezaların uygulanması
c) Örgün eğitim dışına çıkarma cezası alan öğrenciler; 1) Akşam liseleri dışında devam zorunluluğu olan okullara kayıt yaptıramaz. 2) Açık öğretim programları ile yaygın eğitim kurumlarına kayıt yaptırabilirler. Süresi içinde itirazda bulunulması hâlinde, itiraza ilişkin karar verilinceye kadar ceza uygulanmaz. Bu cezayı alan öğrenciler akşam liselerine ve açık öğretim liselerine gidebilirler. Bu öğrencilerin belli bir süre sonra tekrar örgün eğitim kurumlarına dönmeleri söz konusu değildir. Bütün cezalarda dikkat edilmesi gereken konu, eğer cezaya itiraz var ise mutlaka itirazın sonucu beklenmeli ondan sonra bu sonuca göre hareket etmelidir. İtirazın okul müdürlüğüne yapılacağı konusunda da veliler bilgilendirilmelidir. Çünkü itiraz başka birime yapıldığından işlemlerde aksamalar olmaktadır.

125 Ceza alan öğrencilerin sınavları
Çeşitli sebeplerle okuldan öğrencinin isteği dışında uzaklaştırılması halinde bu döneme rastlayan sınavlarının yapılması konusunda gerek okul yönetimi gerek öğretmenler tedbir almalıdır. Öğrenciye sadece ceza vermek değil, önemli olan öğrenciyi bu yanlış davranışlarından kurtarmaktır. Öğrenciye ikinci bir ceza olarak bazen sınavlara alınmama gibi durumlarla karşılaşmaktayız. Madde 21 – 0kuldan kısa süreli uzaklaştırma cezası alan ya da geçici olarak okuldan uzaklaştırılan öğrenciler, bu sürede katılamadıkları sınavların yerine, okul yönetimlerince belirlenen tarihlerde sınavlara alınmaları sağlanır.

126 Cezalara itiraz Cezaların tebliğinden itibaren 7 iş günü içinde itiraz hakkı bulunduğu konusunda veli bilgilendirilmelidir. Bu bilgiye sahip olmayan veli zaman zaman okul yönetimlerini sıkıntıya düşürmektedir. Okulun verdiği ceza için ilçeye, ilçenin onayladığı ceza için il’e, ilin onayladığı ceza için üst disiplin kuruluna itiraz edileceği ancak, bu itirazların okul kanalıyla yapılacağı bilinmelidir. Madde 24 – Cezaların tebliğ tarihinden itibaren yedi iş günü içinde; a) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu kararlarına okul müdürü, öğrenci velisi veya 18 yaşını tamamlamış öğrencilerce ilçe öğrenci disiplin kuruluna, b) İlçe öğrenci disiplin kurulu kararlarına; ilçe millî eğitim müdürü, okul müdürü, öğrenci velisi veya 18 yaşını tamamlamış öğrencilerce il öğrenci disiplin kuruluna,

127 Cezalara itiraz İtiraz edildiği takdirde okul yönetimi ceza ile ilgili belgeleri yönetmeliğin 25 inci maddesindeki şekilde düzenlenmelidir. Özellikle olayla ilgili savunmalar, ifadeler, rehberlik servisi görüşü ve itiraz dilekçesi, kurul kararlarının eklenmesine dikkat etmelidir. Savunma alınmadan veya olayla ilgili kişilerin ifadelerine yer verilmeden ceza takdir edilerek karar alındığı zaman zaman görülmektedir. c) İl öğrenci disiplin kurulu kararına; millî eğitim müdürü, okul müdürü, öğrenci velisi veya 18 yaşını tamamlamış öğrencilerce öğrenci üst disiplin kuruluna itirazda bulunulabilir. Öğrenci velisi veya 18 yaşını tamamlamış öğrencilerce yapılacak itirazlar okul müdürlüğü kanalıyla olur. Okul müdürlüğü yazılı başvuruyu ve itiraz gerekçeleri hakkındaki görüşlerini, gerekli belgelerle birlikte başvurunun yapıldığı tarihten itibaren en geç yedi iş günü içinde üst kurullara gönderir.

128 Kurula sevk Önemli olan öğrenciye ceza verilmesi değildir. Öğrencinin kazanılması önde olmalıdır. Çok önemli konulardan biriside olayın henüz disiplin kuruluna sevkinden önce konu mutlaka rehberlik servisine sevk edilmelidir. Okul müdürlükleri zaman zaman aldıkları ihbar üzerine doğrudan doğruya olayı disiplin kuruluna götürmektedir. Bu uygulama yanlıştır. Çünkü rehberlik servisinin olayla ilgili raporunu incelemeli ona göre işlem yapmalıdır. Madde 41 – Bir disiplin olayının meydana geldiğinin gerek doğrudan, gerekse ihbar veya şikâyet üzerine anlaşılması hâlinde, rehberlik ve psikolojik danışma servisi olan okullarda disiplin konusu öncelikle bu servise intikal ettirilir. Rehberlik ve psikolojik danışma servisi, davranışın yapıldığında öğrencinin psikolojik durumuna ilişkin raporu okul müdürüne verir.

129 Kurula sevk Rehberlik ve psikolojik danışma servisi bulunmayan okullarda ise konu okul müdürünce doğrudan onur kurulu veya okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna da sevk edilebilir. Gerekli durumlarda bölgedeki rehberlik ve araştırma merkezinden yardım alınır. Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, konuyu kurula gelişinden itibaren en geç yedi iş günü içinde karara bağlar. Sürenin yetmemesi durumunda, alınacak ara karar ve okul müdürünün onayı ile bu süre ancak bir kez uzatılabilir. Rehber öğretmenin bulunmaması durumunda okul müdürlüğü doğrudan sev işlemi yapabilir. Bu halde bile önce konuyu değerlendirmeli ondan sonra işlem yapmalıdır. Okul öğrenci disiplin kurulu 7 iş günü içinde olayı sonuçlandırır. Bazı hallerde bilgi toplanması veya savunma ya da ifade alınması konularında sıkıntılar yaşanabilmektedir. Bu zamanlarda okul müdürünün de onayı ile bu süre bir kez uzatılabilir. Yine de savunma veya ifade alınamazsa duruma göre karar verilir.


"MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI ÖDÜL VE DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 09.04.2017." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları