Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

FEN ve Antibiyotiklere Direnç Sorunu Prof.Dr.Deniz Gür Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İ.Doğramacı Çocuk Hastanesi Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "FEN ve Antibiyotiklere Direnç Sorunu Prof.Dr.Deniz Gür Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İ.Doğramacı Çocuk Hastanesi Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı."— Sunum transkripti:

1 FEN ve Antibiyotiklere Direnç Sorunu Prof.Dr.Deniz Gür Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İ.Doğramacı Çocuk Hastanesi Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı

2 Febril nötropenik hastalardan izole edilen etkenlerde antibiyotiklere direnç Metisiline dirençli Staphylococcus aureus (MRSA) ve koagülaz negatif stafilokoklar, Vankomisine dirençli enterokoklar, Çoklu dirençli viridans grup streptokoklar, Geniş spektrumlu ß-laktamaz (GSBL) sentezleyen Klebsiella spp. ve E.coli, Çoklu dirençli non-fermentatif basiller,

3 ß-laktam antibiyotiklerin etki mekanizması Penisilin bağlayan proteinlere (PBP’s) bağlanarak transpeptidation reaksiyonunun inhibisyonu Hücre duvarı yapımının engellenmesi

4 MRSA ve MRSE Metisilin direnci PBP2a (PBP2') ile PBP2a’nın ß-laktam antibiyotiklere afinitesi düşük Kromozomda mobil bir elementte bulunan mec A geni tarafından kodlanıyor Staphylococcal cassette chromosome mec (5 SCCmec tipi) Tüm ß-laktamlar ve ß-laktamaz inhibitör kombinasyonlarına dirençli

5 Community Acquired MRSA (CA-MRSA) MRSA risk factorü olmayan kişilerde Locus for Panton-Valentine leukocidin (PVL) HA-MRSA, diğer antimikrobik ilaçlara duyarlı SCCmec type IV and V mecA dışında direnç geni taşımıyor

6 MRSA Epidemiyoloji EARSS raporu 1999-2002 EARSS raporu 1999-2002 50,759 izolat/495 hastane/26 ülke Genel olarak kuzey ülkelerinden (%1) güney ve batıya (>%40)doğru artıyor. Yunanistan (%48.6) ve İngiltere- İrlanda (%45) en yüksek. Belçika, Almanya, Yunanistan, İrlanda, UK ve Hollanda’da sıklıktaki artış önemli Tiemersma E ve European Antimicrobial Resistance Surveillance System participants. Emerg Infect Dis 2004; 10: 1627

7 ARMed surveyansı KAN izolatı S.aureus Metisiline direnç oranları n% 2003 74943.0 2004 70340.1 2005 76035.4 2006 55237.3

8 Vankomisine dirençli enterokoklar Sefalosporinler, düşük konsantrasyonda aminoglikozidler, klindamisin, florokinolonlar ve trimetoprim/sulfametoksazol (TMP/SMX) gibi bir çok antimikrobik ilaca yapısal olarak dirençlidir. Enterokoklarda glikopeptid antibiyotiklere direnç ilk kez 1988 yılında bildirilmiştir. Ülkemizde klinik izolatlarda ender

9 Çoklu dirençli viridans streptokoklar Streptococcus mitis Streptococcus sanguis Penisilin, sefotaksim, eritromisin, imipenem, siprofloksasine dirençli izolatlar

10 Genişlemiş spektrumlu ß-laktamazlar (ESBL) Plazmid kontrolunda Bir çoğu TEM veya SHV enzimlerinin türevi K.pneumoniae ve E. Coli ‘de daha sık 3 & 4. kuşak sefalosporinler & aztreonama direnç oluşturur ß-laktamaz inhibitorleri ile inhibe olur. Plazmid kontrolunda Bir çoğu TEM veya SHV enzimlerinin türevi K.pneumoniae ve E. Coli ‘de daha sık 3 & 4. kuşak sefalosporinler & aztreonama direnç oluşturur ß-laktamaz inhibitorleri ile inhibe olur.

11 ESBL üreten bakteriler ile kolonizasyon/veya enfeksiyon için risk faktörleri YBÜ de bulunmak Ameliyat geçirmiş olmak İnvaziv işlemler Hastanede yatış süresinin uzaması Antibiyotik almış olmak-sadece ß-laktamlar ile kısıtlı değil. YBÜ de bulunmak Ameliyat geçirmiş olmak İnvaziv işlemler Hastanede yatış süresinin uzaması Antibiyotik almış olmak-sadece ß-laktamlar ile kısıtlı değil.

12 ESBL’lerin önemi ESBL üreten bir mikroorganizma ile enfekte olan hastalarda geniş spektrumlu ß-laktam ile tedavide yanıt almama riski vardır. ESBL(+) izolatlar ile gelişen bakteriyemilerde mortalite artmaktadır ESBL ü reten bakterilerde kinolonlara diren ç daha sıktır. In vitro olarak duyarlı g ö r ü nse bile ESBL ü rettiği saptanan izolatların t ü m sefalosporinlere “ diren ç li ” olarak bildirilmesi gerekmektedir. ESBL üreten bir mikroorganizma ile enfekte olan hastalarda geniş spektrumlu ß-laktam ile tedavide yanıt almama riski vardır. ESBL(+) izolatlar ile gelişen bakteriyemilerde mortalite artmaktadır ESBL ü reten bakterilerde kinolonlara diren ç daha sıktır. In vitro olarak duyarlı g ö r ü nse bile ESBL ü rettiği saptanan izolatların t ü m sefalosporinlere “ diren ç li ” olarak bildirilmesi gerekmektedir.

13 E.coli'de antibiyotiklere direnç(%)

14 E.coli’de ESBL sıklığı (%)

15 K.pneumoniae'de antibiyotiklere direnç(%)

16 K.pneumoniae’ da ESBL sıklığı (%)

17 ARMed surveyansı KAN izolatı E.coli 3.kuşak sefalosporinler ve florokinolonlar http://www.rivm.nl/earss/armed/below.html 3. kuşak sefalosporinFlorokinolon Yıln%n% 200371626.970838.8 200476428.876143.7 200577931.377644.2 200662033.461748.8

18 Çoklu dirençli non-fermentatif basiller Pseudomonas Enzimatik direnç Hedefte değişiklik Atım pompaları Dış membran proteinlerinde kayıp


"FEN ve Antibiyotiklere Direnç Sorunu Prof.Dr.Deniz Gür Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İ.Doğramacı Çocuk Hastanesi Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları