Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TARIMSAL DRENAJ FERİDUN ÇALIŞKAN

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TARIMSAL DRENAJ FERİDUN ÇALIŞKAN"— Sunum transkripti:

1 TARIMSAL DRENAJ FERİDUN ÇALIŞKAN
KIRSAL ALTYAPI TARIMSAL DRENAJ FERİDUN ÇALIŞKAN

2 Drenajın tanımı : Kaynağı ne olursa olsun tarım arazilerinden fazla suların uzaklaştırılması işlemine drenaj denir. Fazla su toprak yüzeyinden uzaklaştırılıyorsa yüzey drenajı toprak altından uzaklaştırılıyorsa toprak altı drenajı adını alır. Drenajın en temel amacı, bitki gelişimine olanak sağlayan havadar bir kök bölgesi ve tarımsal işlemlerin rahatlıkla yürütülebileceği kuru bir üst toprak temin etmektir.

3 Toprakta fazla suyun bitki ve toprak üzerindeki zararlı etkileri:
Fazla su toprak havalanmasını azaltılır Islak toprak koşullarında CO2 düzeyi artarak bitki su tüketimi azalır ve kök gelişiminin durması ile çürüme başlar Yüksek taban suyu köklerin yatay yönde gelişimine neden olur ve taban suyunun alçalması durumunda kökler su alamaz Tuzluluk ve sodyumluluk sorunu ortaya çıkar

4 Drenaj sorunları genel olarak aşağıda verilen gözlemlerle belirlenebilir
Toprak yüzeyinde suların göllenmesi Tuz lekelerinin görülmesi Bitkilerde yaprak yanması ve kök çürüklüğü Fazla sivrisinek ve suyu seven yabancı otların çıkması Ekim ve hasat zamanlarının gecikmesi Bitki hastalıklarının artması

5 Drenaj Etütleri Mevcut verilerin toplanması Ön etüt çalışmaları
Toprak etütleri Taban suyu etütleri Artezyen koşulları etütleri Topoğrafik etütler Hidrolik iletkenlik etütleri Çıkış yeri etütleri

6 Drenaj Yöntemleri: Drenaj alanlarında oluşan fazla suların araziden uzaklaştırılması amacıyla iki yöntem uygulanmaktadır. Bunlar; 1- Yüzey drenaj yöntemleri 2- Toprak altı drenaj yöntemleri

7 1- Yüzey Drenaj Yöntemleri
Yüzey drenajı; arazi yüzeyindeki eğimin düzeltilerek fazla suyun toprak yüzeyinden ve bir kısmının da üst toprak profili içerisinden uzaklaştırılmasıdır.

8 Başlıca yüzey drenaj sistemleri şunlardır:
Tesadüfi drenler sistemi Paralel tarla drenleri sistemi Yastık sistemi Paralel açık hendek sistemi Eğime çapraz hendek sistemi Önleyici sistem

9 Tesadüfi drenler sistemi

10 Paralel tarla drenleri sistemi

11 Yastık sistemi

12 Paralel açık hendek sistemi

13 Eğime çapraz hendek sistemi

14 2- Toprak Altı Drenaj Yöntemleri
Toprak altında taban suyunu istenilen düzeye düşürmek ve bitki gelişmesi için elverişli bir kök ortamı temin etmek için inşa edilen drenaj sistemi toprak altı drenajı olarak tanımlanır.

15 Toprak altı drenajı sistemleri şunlardır :
Paralel sistem Kaburgalı sistem Çift toplayıcılı sistem Doğal veya tesadüfi sistem Grup sistemi Boşaltım kuyulu boru sistemi Önleyici sistem

16 Paralel sistem

17 Kaburgalı sistem

18 Çift toplayıcılı sistem

19 Doğal veya tesadüfi sistem

20 Grup sistemi

21 Boşaltım kuyulu boru sistemi

22 Mol Drenajı (Köstebek Drenleri)
özellikle ağır bünyeli mineral topraklar ve organik topraklarda özel olarak yapılmış bir bıçağın alt ucuna bağlanmış ucu sivri çelik bir silindirin toprak içerisinde çekilmesiyle oluşturulan daire veya oval kesitli tünelciklere köstebek drenleri, bu şekilde toprak altı borusuz drenaj yöntemine de mol drenajı adı verilmektedir.

23 Drenaj Makinaları Drenaj sistemlerinin yapımında kullanılan makinalar uygulanacak drenaj yöntemine göre yüzey ve toprak altı drenaj makinaları olarak iki grupta incelenebilir. Yüzey drenaj sistemlerinde kullanılan makinalar şunlardır; -Ripper -Dozer -Skreyper -Greyder -Diçer (drenaj pulluğu)

24 Borulu drenaj makinalarının yapımında kullanılan drenaj makinaları ise:
-Kesintili kazı yapan makinalar -Sürekli kazı yapan makinalar Kazıcı kovalı çark tipi makinalar Kazıcı kovalı zincir tipi makinalar -Hendeksiz dren borusu döşeyen makinalar

25 Sulama Suyu Kalitesi ve Sorunlu Topraklar
Sulamada Su Kalitesinin Önemi: Sulama projelerinde toprak kaynaklarının sulamaya uygunluğu kadar su kaynağının da sulama için uygun olması oldukça önemlidir. Sulama suyunun bitkilere etkisi genellikle iki şekilde ortaya çıkmaktadır. 1- Sulama suyundaki yüksek tuz konsantrasyonunun veya taşıdığı toksik maddelerin etkisi 2- Toprak özelliklerinin bozulması ile oluşacak etkiler

26 Sulama suyunun yüksek tuz konsantrasyonu, toprak eriyiği yoğunluğunu yani ozmotik basıncı artırarak bitki köklerinin su alımını önler. Toprak içerisinde oluşan yüksek ozmotik basınç nedeniyle bitkilerin topraktaki suyu alamaması olayı fizyolojik kuraklık olarak tanımlanır. Fizyolojik kuraklıkta toprakta su bulunmasına rağmen bitkiler bu sudan yararlanamazlar.

27 Sulama suyu kalitesinin tayini için yapılan işlemler:
Su örneklerinin alınması Suyun elektriksel iletkenliğini (EC) ve pH’sının ölçülmesi Kimyasal analizler Sulama suyu kalite kriterlerinin belirlenmesi Sulama suyu kalitesinin sınıflandırılması

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39 UNUTMAYIN SU HAYATTIR AMA KONU DRENAJ OLUNCA BÜYÜK BİR ‘’SORUN’’


"TARIMSAL DRENAJ FERİDUN ÇALIŞKAN" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları