Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Tuzlu ve Alkali Topraklar ve Islahı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Tuzlu ve Alkali Topraklar ve Islahı"— Sunum transkripti:

1 Tuzlu ve Alkali Topraklar ve Islahı
TOPRAK BİLGİSİ DERSİ ZTO104 Doç.Dr. Hasan Sabri Öztürk

2

3

4 TANIM “Tuzlu-alkali toprak” kavramı, çok basit olarak, çeşitli tuzların (Ca++, Mg++ ve K+) ve sodyumun (Na+) toprakta birikimi ile meydana gelen koşullar olarak ifade edilebilir. Bu durumun nedenleri; 1-Söz konusu toprağı oluşturan ana materyalin tuzlu-alkali karakterde olması ve ayrışması ile doğal süreçlerde bu toprakların oluşması, 2- Uygun olmayan arazi ve su kullanımları gibi insan aktivitelerine bağlı olarak, toprağın sonradan tuzlanması şeklinde açıklanabilir. 3- Bu iki durumun bir araya gelmesi oldukça yüksek derecede tuzlu-alkali toprakların oluşumu ile sonuçlanmaktadır.

5 TUZLU ALKALİ TOPRAKLARIN SINIR DEĞERLERİ
Toprak niteliği Elektriksel iletkenlik (dS/m) Değişebilir sodyum yüzdesi pH Tuzlu >4 <15 <8,5 Tuzlu- alkali >15 ≈8,5 Alkali <4 >8,5

6 TUZLU ALKALİ TOPRAKLARIN SINIFLANDIRMA SİSTEMİNDEKİ YERİ
Yeni sınıflandırma sistemi (Soil Taksonomi ) Örnek: ordo : Aridisol Alt ordo : Argids ve Orthids Büyük grup : Salorthid (tuzlu toprak) Natrorgid (alkali toprak) Eski sınıflandırma sistemi Tuzlu topraklar : Solonçak Alkali topraklar : Solonetz

7 Tuzlu Topraklar Alkali Topraklar

8 Tuzlu ve Alkali Toprağın Etkileri
Tuzluluk ve alkaliliğin topraktaki fiziksel etkisi permeabilite (toprak su geçirgenliği) Ozmotik etki (Osmotik potansiyelin azalması) Besin maddeleri dengesizliği, Toksik etki Microorganizma faaliyetinin azalması Bitki gelişiminin azalması

9 Bitki Gelişimine Etkisi
Toprak tuzluluk sınıfı Saturasyon ekstraktı EC’si (dS/m) % Tuz Bitki üzerine etki Tuzsuz 0 - 2 Tuzluluk etkileri ihmal edilebilir Hafif tuzlu 2 – 4 0 – 0,15 Tuzluluğa duyarlı bitkilerde verim sınırlanabilir. Orta tuzlu 4 - 8 0,15 – 0,35 Bir çok bitkide verim sınırlanır. Kuvvetli tuzlu 8 – 16 0,35 – 0,65 Tuza toleranslı bitkilerde tatmin edici verim, diğer pek çoğu şiddetli düzeyde zarar görür. Çok kuvvetli tuzlu > 16 > 0,65 Sadece birkaç toleranslı bitki gelişir.

10 Sınır Değerleri Bitki EC (dS/m) Arpa 8,0 Pamuk 7,7 Şeker Pancarı 7,0
Buğday 6,0 Mısır 1,7 Yonca 2,0 Domates 2,5 Patates Fasülye 1,0 Elma

11 Tuzlu ve Alkali Toprağın Ayırt Edici Özellikleri
Tuzlu topraklar Alkali topraklar Ca, Mg, Na’un Klorür ve sülfat tuzlarının egemen olduğu çözünebilir tuzlar. Önemli miktarda doğal çözünebilir tuzlar genellikle mevcut değildir. Na2CO3 gibi alkali hidroliz yeteneğinde tuzların önemli miktarı mevcuttur. Topraklar önemli derecede jips gibi çözünebilir Ca bileşikleri içerirler. Bu topraklar jips içermez. Fazla miktardaki nötral çözünebilir tuzlardan dolayı kil fonksiyonu çökelmiştir. Bu topraklar stabil bir strüktüre sahiptir. Fazla miktardaki değişebilir sodyum ve yüksek pH dispersiyona ve dolayısıyla toprak strüktürünün bozulmasına yol açar. Toprakların hava ve su geçirgenlikleri ve diğer fiziksel özellikleri genelde normal topraklar gibidir. Toprakların hava ve su geçirgenlikleri sınırlanmıştır. pH sının artması, ESP nin artması daha kötü fiziksel özelliklere neden olur. Tuzlu toprakların ıslahı, temel olarak kök bölgesindeki tuzların yıkanmasına ve drenajın gereksinim duyar. Değişim komplekslerindeki sodyumun toprak ıslah edici maddelerden oluşan kalsiyum ile yer değiştirmesi ve açığa çıkan sodyum tuzlarının yıkanması ve drenaja ihtiyaç duyması

12 Tuzlu ve Alkali Toprakların Islahı
1. Su Uygulama İşlemleri 2. Fiziksel İşlemler 3. Kimyasal İşlemler 4. Biyolojik İşlemler 5. İnsan Faktörünün Dikkate Alınacağı İşlemler

13 1. Su Uygulama İşlemleri Yıkama Drenaj
Çoklu su kaynaklarının kullanımı Yıkama yöntemi

14 Yıkama suyu miktarına etki yapan faktörler
Toprakta ve taban suyunun başlangıçta bulunan tuzların miktarı ve çeşidi Yıkama suyunun miktarı ve kalitesi Toprağın geçirgenliği ve cinsi Yıkanacak toprak derinliği Yıkama şekli Ekonomi

15 2. Fiziksel İşlemler Arazi tesviyesi Arazi hazırlığı, derin sürüm
Ekim işlemleri, tohum yatağının hazırlanması Kumlama

16 3. Kimyasal İşlemler Islah maddeleri Toprak düzenleyicileri Gübreleme
Kimyasal ıslah maddelerinin seçimi ıslah edilecek toprağın özelliklerine bağlıdır.

17 Islah Maddeleri Çözünebilir kalsiyum tuzları (CaSO4,CaCl2 gibi)
Çözünebilirlikleri düşük kalsiyum tuzları (CaCO3 gibi) Asitler veya asit oluşturucular (H2SO4, demir Sülfat) Kireç oranı yüksek topraklar için kükürt Organik madde, humik asit, fulvik asit, leonardit

18 4. Biyolojik İşlemler Organik ve yeşil gübreler
Ekim nöbeti, bitki deseni Malçlama Bitki atıkları suyun toprağa girişini artıracak en iyi yöntemdir.

19 5. İnsan faktörünün dikkate alınacağı işlemler
Çiftçi ihtiyaçlarının göz önünde tutulduğu sosyo-ekonomik yapı Çevre Politika

20 3 yöntemin birlikte uygulanması En iyi Sonuç


"Tuzlu ve Alkali Topraklar ve Islahı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları