Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GRİ (LAMEL GRAFİTLİ) DÖKME DEMİRLER

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GRİ (LAMEL GRAFİTLİ) DÖKME DEMİRLER"— Sunum transkripti:

1 GRİ (LAMEL GRAFİTLİ) DÖKME DEMİRLER

2 GRİ (LAMEL GRAFİTLİ) DÖKME DEMİRLER
Perlitik matriks içerisinde grafit lamelleri içerir. Alacalı beyaz bölgeler fosfid ötektiği göstermektedir. % 2 Nital ile dağlanmıştır

3 GRİ (LAMEL GRAFİTLİ) DÖKME DEMİRLER
Gri dökme demir, % 3.2 Fe, %2.5 Si, 500X

4 DEMİR-DEMİRKARBÜR SİSTEMİ

5 DEMİR-DEMİRKARBÜR SİSTEMİ

6 GRİ (LAMEL GRAFİTLİ) DÖKME DEMİRLER
Her ne kadar gri dökme demir terimi belli bir dökme demir tipini belirliyorsa da, gri dökme demirin kimyasal bileşimi, mikroyapı ve özellikleri değişebilmektedir. Gri dökme demirler, Fe-C-Si alaşımı olup, ötektik sıcaklığında östenitin katı eriyik olarak içerebileceğinden fazla karbonu olan alaşımlardır. Genellikle % C ve %1-3 Si içerirler.

7 GRİ (LAMEL GRAFİTLİ) DÖKME DEMİRLER Kimyasal Bileşim
Gri dökme demirde bulunan bütün elemanların mikroyapı üzerine etkileri vardır. Karbon ve silisyum, bu elemanlar arasında en fazla tesirli olanlarıdır.

8 GRİ (LAMEL GRAFİTLİ) DÖKME DEMİRLER KARBONUN ETKİSİ
Gri dökme demirde karbon miktarı % arasındadır. Bileşik ve serbest halde başlıca iki faz oluşturur. Kimyasal analizlerde verilen, dökme demirdeki Toplam Karbon yüzdesidir. Karbonun her iki bulunuş şekli, ayrı ayrı tayin edildiğinden grafitleşme derecesi aşağıdaki bağıntı ile hesaplanabilir. %Toplam C= %Grafit Halindeki C + %Bileşik Halindeki C

9 GRİ (LAMEL GRAFİTLİ) DÖKME DEMİRLER SİLİSYUMUN ETKİSİ
Gri dökme demirde silisyum, % 1-3,50 arasındadır ve en büyük etkisi grafitleşme üzerindedir. Artan silisyum yüzdesi ile, Fe-C denge diyagramındaki ötektik nokta, sola doğru kayar.

10 GRİ (LAMEL GRAFİTLİ) DÖKME DEMİRLER SİLİSYUMUN ETKİSİ
ferrite mukavemet kazandırır.% 2,0 civarında Si içeren ferritik gri dökme demirin sertliği Brinell civarındadır. Silisyum grafitleşmeyi teşvik eder.

11 GRİ (LAMEL GRAFİTLİ) DÖKME DEMİRLER KÜKÜRT VE MANGANIN ETKİSİ
Gri dökme demir yapısında % 0.25 oranına kadar bulunabilen kükürt, daha çok grafitleşmeyi sınırlayan (karbürü stabilize eden) bir elementtir. % 0.25 'in üzerinde kükürt, dökme demire istenmeyen sertlik kazandırır ve işlenebilme kabiliyetini azaltır. Kükürt 'ün etkisi, bileşimde bulunan manganez göz önünde tutularak incelenmelidir. Yalnız başına kükürt FeS teşkil eder. Mangan mevcut olduğunda, manganın % miktarına bağlı olarak MnS veya kompleks demir mangan sülfürleri oluşur .

12 GRİ (LAMEL GRAFİTLİ) DÖKME DEMİRLER

13 GRİ (LAMEL GRAFİTLİ) DÖKME DEMİRLER NİKELİN ETKİSİ
Dökme demirde, nikel etkisi silisyumunkine benzer. Kendisi direkt olarak sertleştirici etkide bulunur.

14 GRİ (LAMEL GRAFİTLİ) DÖKME DEMİRLER FOSFORUN ETKİSİ
Fosfor, düşük ergime dereceli ( C) bir demir-demir fosfür ötektiği olan STEADİT şeklinde bulunur. Fosfor, katılaşmada en son katılaşan bölgelerde toplandığından mikroyapıda steadit bölgeleri hücresel bir görünüme sahiptir. Demirfosfür, demirkarbür gibi çok sert ve kırılgandır.

15 GRİ (LAMEL GRAFİTLİ) DÖKME DEMİRLER FOSFORUN ETKİSİ
Gri dökme demirde işlenebilirlik önemli olduğundan fosfor miktarı % 0.15’in altında tutulur. Belirli bir % değerine kadar fosforun akışkanlığı artırması istenen bir özelliktir.

16 GRİ (LAMEL GRAFİTLİ) DÖKME DEMİRLER KARBON EKİVALANI (EŞİTLİĞİ)
Dökme demirlerin Karbon Eşdeğerliği (CE), gri dökme demirlerle beyaz dökme demirleri ayırt etmeye yardımcı olur. Bu eşitlik aşağıdaki şekilde tanımlanır : Yüksek soğutma hızı ve düşük Karbon Eşdeğerliği, beyaz dökme demire şekil vermeyi destekler buna karşılık düşük soğutma hızı ve yüksek Karbon Eşdeğerliği de gri dökme demiri destekler.

17 KATILAŞMA SIRASINDAKİ GRAFİTLEŞME

18 GRİ (LAMEL GRAFİTLİ) DÖKME DEMİRLER A- TİPİ
Gri dökme demir yapısında genel olarak gelişigüzel yönlenmiş ve uniform dağılmış A- tipi lameller tercih edilir.

19 GRİ (LAMEL GRAFİTLİ) DÖKME DEMİRLER B- TİPİ
B-tipi garfitler ferrit matriks içerisinde oluşan rozet benzeri gruplar halinde gelişigüzel yönlenmiştir. Yüksek mukavemet için iyi değildir.

20 GRİ (LAMEL GRAFİTLİ) DÖKME DEMİRLER C- TİPİ
C-tipi grafitler hiperötektik bileşimde oluşurlar. Termel şoka dayanıklıdırlar. Ancak: mukavemetleri düşük, işlendikten sonra kaba yüzey verirler.

21 GRİ (LAMEL GRAFİTLİ) DÖKME DEMİRLER D- TİPİ
D- tipi grafitler daha yüksek Si içeriğinde ve hızlı soğutma şartlarında oluşur. İyi işlenebilme özelliği vermesine karşılık, düşük mukavemet ve düşük aşınma direncine neden olur. Hücresel şekilde oluşan D- tipi grafitlerin oluşumuna katılaşmadaki aşırı soğuma neden olmaktadır.

22 GRİ (LAMEL GRAFİTLİ) DÖKME DEMİRLER E- TİPİ
E- tipi grafitlere C %’si düşük hipoötektik bileşimlerde rastlanır. Grafitler tercihli yönlenme gösterir.

23 GRİ (LAMEL GRAFİTLİ) DÖKME DEMİRLER
ERGİTME YÖNTEMLERİ KUPOL ENDÜKSİYON FIRINI ELEKTRİK ARK OCAKLARI

24 GRİ (LAMEL GRAFİTLİ) DÖKME DEMİRLER
DÖKÜM YÖNTEMLERİ KUM KALIBA DÖKÜM METAL KALIBA DÖKÜM HASSAS DÖKÜM

25 GRİ (LAMEL GRAFİTLİ) DÖKME DEMİRLER
DÖKÜM KARAKTERSİTİKLERİ DÖKÜM SICAKLIĞI ve AKIŞKANLIK KATILAŞMADA BÜZÜLME ÇIKICI ve YOLLUK UYGULAMASI

26 GRİ (LAMEL GRAFİTLİ) DÖKME DEMİRLER
TİTREŞİM SÖNÜMLEME ÖZELLİĞİ

27 GRİ (LAMEL GRAFİTLİ) DÖKME DEMİRLERİN ISIL İŞLEMİ

28 ÖSTEMPERLENMİŞ DÜKTİL(SÜNEK) DEMİRLER
Östemperlenmiş dökme demir Östemperlenmiş dökme demir(1000x) Mikroyapı 950 oC ‘de östenitleştirilmiş, 350 oC ‘de 64 dakika östemperleme işlemi uygulanmıştır.

29 ÖSTEMPERLENMİŞ DÜKTİL(SÜNEK) DEMİRLER
Östemperlenmiş dökme demir: %3.52 C, %2.51 Si, %0.49 Mn, %0.15 Mo, %0.31 Cu

30 GRİ (LAMEL GRAFİTLİ) DÖKME DEMİRLER ALAŞIM ELEMENTLERİNİN ETKİSİ
KROM : % : Perlitik yapı oluşur. Yüksek mukavemet, sertlik sağlar, oksidasyon direncini artırır. MOLİBDEN : Sertleşmeyi sağlar NİKEL : Grafitleştirici etkisi var.Ferit içerisinde çözünür ve bu fazın sertleşmesini sağlar. Korozyon direncini arırır. BAKIR: Grafitleştirici etkisi var. Aşınma direncini arırır.

31 GRİ DÖKME DEMİR ENDÜSTRİYEL ÖRNEKLER

32 GRİ DÖKME DEMİR ENDÜSTRİYEL ÖRNEKLER


"GRİ (LAMEL GRAFİTLİ) DÖKME DEMİRLER" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları