Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Araştırma İzleme ve Koruma Çalışmaları

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Araştırma İzleme ve Koruma Çalışmaları"— Sunum transkripti:

1 Araştırma İzleme ve Koruma Çalışmaları
HAFIZAMIZI TAZELEYELİM Araştırma İzleme ve Koruma Çalışmaları HAFIZAMIZI TAZELEYELİM Barselona sözleşmesi ve eki protokolü olan Biyolojik çeşitlilik ve Akdeniz’de koruma Alanlarına İlişkin Protokol hüküm ve Eylem planlarının uygulanması Denizel türlerin araştırılması korunması ve rehabilitasyonu amaçlı uygulamalar Deniz kaplumbağaları (1989’dan beri) Akdeniz foku (1993’den beri) Kum Köpekbalıkları (2005’den beri) Su samuru (2004’den beri) Deniz ve kıyı biyolojik çeşitlilik araştırmaları Datça- Bozburun ÖÇK Bölgesi ( ) Gökova ÖÇK Bölgesi ( ) Fethiye - Göcek ÖÇK Bölgesi ( ) Köyceğiz-Dalyan ÖÇK Bölgesi (2010) Su Kalitesi İzleme çalışmaları (ÖÇKB’nde yer alan göl akarsu ve denizel alanda, 2010 yılı 140 istasyonda) 1

2 2010 yılında Kurumca Gerçekleştirilen Projelere ait Veriler
HAFIZAMIZI TAZELEYELİM 2010 yılında Kurumca Gerçekleştirilen Projelere ait Veriler HAFIZAMIZI TAZELEYELİM Kurumumuz kuruluşundan bu güne 500 adet araştırma, izleme ve koruma projesi gerçekleştirmiştir., 2010 yılında hizmet alımı marifetiyle uzman üniversite, STK ve Özel Kuruluşlara ihale edilerek toplam TL’lik bir harcamayla gerçekleştirilen ve bu sempozyumda sunumları yapılan 20 adet projede; Kurum Personeli haricinde toplam 154 kişi ( 34 profesör, 14 doçent, 106 yardımcı doçent,Araştırma görevlisi ve uzman) çalışmıştır. Ayrıca bu projelerde Kurum personeli merkez teşkilatından 19 adet uzman, taşra teşkilatından 15 adet uzman olmak üzere toplam 34 adet uzman tarafından takip edilmiştir, Bu projelerden elde edilen veriler; 2993 hayvan türü ve 2558 bitki türü tespit edilmiştir. Tespit edilen bu bitkilerin 194 adeti endemik olup ilk kez 52 yeni bitki türü tespit edilmiştir. 2 Biyolojik Çeşitlilik İzleme ve Koruma Sempozyumu 2

3 Deniz ve Kıyı Biyolojik Çeşitlilik
3

4 Deniz ve Kıyı Biyolojik Çeşitlilik
HAFIZAMIZI TAZELEYELİM HAFIZAMIZI TAZELEYELİM 5 mm 4

5 Balıklarımız Balık Ekotipleri ve populasyonları tespit edilmiştir.
HAFIZAMIZI TAZELEYELİM Balıklarımız HAFIZAMIZI TAZELEYELİM Balık Ekotipleri ve populasyonları tespit edilmiştir. 5

6 Denizaltı Canlıları HAFIZAMIZI TAZELEYELİM HAFIZAMIZI TAZELEYELİM 6

7 Kıyı ve Deniz Alanları Yönetim Çalışmaları
HAFIZAMIZI TAZELEYELİM HAFIZAMIZI TAZELEYELİM Bütünleşik Kıyı Alanları Yönetimi çalışmaları (Gökova (SMAP III), Foça, Kaş-Kekova) Koy ve Körfez Taşıma Kapasitesi Belirleme Çalışmaları (Göcek, Kaş-Kekova, Foça) ÖÇK Bölgeleri koy ve körfezler ile hassas alanlara ilişkin koruma kullanma esasları (Göcek-Dalaman koyları, Köyceğiz-Dalyan kanalları) STK’lar ile Deniz koruma Alanı Yönetim Planı çalışmaları proje ortaklığı (Kaş-kekova ve Gökova) Bilimsel çalışmaların neticesinde ÖÇKB kıyı ve deniz alanları sınır genişletme çalışmaları ve yeni ÖÇKB ilanları 7

8 Kıyı ve Deniz Alanları Yönetim Çalışmaları
HAFIZAMIZI TAZELEYELİM 1995 yılı dünya biyolojik çeşitlilik zirvesinden sonra ismi Biyolojik çeşitlilik ve Akdeniz’de özel koruma alanları olarak değişen protokole ülkemiz 2002 yılında taraf olmuştur.ÖÇKKB’da 2002 yılından itibaren kıyı ve deniz alanları ile ilgili çalışmalarına hız vermiştir. Datça-Bozburun özel çevre koruma bölgesi kıyı ve deniz alanları biyolojik çeşitlilik araştırma projesi ( ) 8

9 HAFIZAMIZI TAZELEYELİM
Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi Kıyı ve Deniz Alanları Biyolojik Çeşitlilik Araştırma Projesi ( ) HAFIZAMIZI TAZELEYELİM Datça-Bozburun ÖÇKB’ de 19 sistematik gruba ait 807 makroskobik tür, Gökova ÖÇKB’de 16 sistematik gruba ait 723 makroskobik tür tespit edildi. Datça-Bozburun ÖÇKB uluslar arası sözleşmelerle koruma altına alınan 35 türe, Gökova ÖÇKB 34 türe ev sahipliği yapmaktadır. 9

10 HAFIZAMIZI TAZELEYELİM
Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi Kıyı ve Deniz Alanları Biyolojik Çeşitlilik Araştırma Projesi ( ) HAFIZAMIZI TAZELEYELİM Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde 24 taksonomik gruba ait toplam 1545 tür tespit edilmiştir. Bu türlerden 44’ü ülkemiz sahillerinden ilk kez kaydedilmektedir. 10

11


"Araştırma İzleme ve Koruma Çalışmaları" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları