Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BİYODİZEL ÜRETİM PROSESLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BİYODİZEL ÜRETİM PROSESLERİ"— Sunum transkripti:

1 BİYODİZEL ÜRETİM PROSESLERİ
Prof. Dr. Bülent KESKİNLER & Doç. Dr. Aziz TANRISEVEN GYTE Mühendislik Fakültesi Biyodizel Ar-Ge Grubu

2 Biyodizel Üretim Prosesleri
Sürekli (>30000 ton/yıl) Kesikli ( ton/yıl) Yarı kesikli

3 Homojen Kataliz a) Asit katalizör: H2SO4 Alifatik ve aromatik sülfonik asitler, Lewis asitleri *Ön esterifikasyon; A:Y=11:1 (mol olarak), T= C, t = 3 saat *Transesterifikasyon; A:Y=30:1 (mol olarak), T=65 0C, t = 50 saat b) Bazik katalizör: NaOH, KOH, NaOCH3 2. Heterojen Kataliz: Alkali metal oksitler, alkali metal karbonatlar, toprak alkali karbonat ve oksitler, kuvvetli anyon değiştirici reçineler, silikatlar. 3. Süper Kritik Metanol : C, P > 400 atm. Reaksiyon süresi: 4 dak Alkol:Yağ=42:1 (mol olarak), Katalizörsüz sistem. Süper kritik şartlar altında metanol CH3O- ve H+’ya dissosiye olur. 4. Biyolojik Prosesler a) Lipaz enzimi b) Mikroorganizma: Rhizopus türleri A:Y=4:1, T=30 0C 5. Yüksek basınç ve sıcaklık prosesleri: P = 100 bar, T= 250 0C, Alkali kataliz, A:Y=20:1, %20 FFA, ön arıtım gerektirmez.

4 Bazik Homojen Kataliz Prosesleri
Reaksiyon Gliserol ayrılması Biyodizelin saflaştırılması Reaksiyon Hızında Tek Fazın Önemi Co-solvent ilavesi Ultrasonik karıştırma

5 Kademeli Alkol İlavesi
Az alkol kullanımı. Yüksek ester verimi Doğal rafinasyon GLİSERİN Katalizör Sabun Alkol Pigmentler Fosfolipidler mono ve digliseridler

6

7 Gliserinin Ayrılma Hızı
Sıcaklık Alkol miktarı Katalizör türü ve miktarı Safsızlıklar (Sabun, fosfolipid vb.) Reaksiyon karıştırma hızı ve süresi Çökelme anındaki karıştırma hızı

8 Biyodizelin Saflaştırılması
Su ile yıkama ve kurutma Katı adsorbent ile filtrasyon İyon değiştirici reçineler Nötralizasyon ve proses seçimi ile saflaştırma

9 Lurgi Santrifüj gerektirmez, Katalizör sodyum-metilat,
Rafine yağ kullanılır.

10 CD Prosesi

11 BIOX Prosesi

12

13 NOBA Prosesi

14 Esterfip Prosesi


"BİYODİZEL ÜRETİM PROSESLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları