Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Http\\:www.dihed.org.tr.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Http\\:www.dihed.org.tr."— Sunum transkripti:

1 http\\:www.dihed.org.tr

2 DİYALİZ HEKİMLERİ DERNEĞİ www.dihed.org.tr
Dr. Adem SEZEN

3 Yıllara Göre HD Makina Sayıları

4 HD Hasta Sayıları

5 Yıllara Göre HD Merkez Sayıları

6 2006 HD VERİLERİ Sağlık bakanlığı verileri Merkez Sayısı 670
Makine Sayısı 10164 Hasta Sayısı 37889

7 2006 yılında merkez ve hasta artışı
Açılan yeni merkez sayısı : Yıllık hasta artışı : Eklenen cihaz sayısı : Merkez başına düşen hasta ort : 57 Merkez başına düşen makine :

8 HD PERSONEL SAGLIK BAKANLIĞI UZM. HEKİM SAYISI 685 PRA. HEKİM SAYISI
1953 HEMŞİRE SAYISI 5692 MERKEZ SAYISI 670

9 Eğitimli personel (Hekim , hemşire , teknisyen v
Eğitimli personel (Hekim , hemşire , teknisyen v.b) planlanmasının kamu ve özel sektör için hasta ve merkez artışıyla orantılı yapılması

10 İhtiyaçtan fazla sertifikalı personel yetiştirilmemesi, yetiştirilen personelin kendi eğitim aldığı konuda çalıştırılması Özellikle kamu da çalışan diyaliz sorumlu hekimlerinin ilgisi olmayan birimlerde çalıştırılmaması.

11 Kamuda sertifikalı personelin sayı olarak eksikliğinden ziyade dağılımında sıkıntı mevcut olup, ülkenin belirli bölgelerinde sertifikalı hekim sıkıntısı çekilirken, belirli bölgelerde ciddi yığılmalar olmaktadır.

12 Ülkenin belirli bölgelerinde kamunun sertifikalı personel açığını karşılamak için önerimiz :Sertifikalı personel eğitime gönderildiği bölgede belirli bir süre çalışması (en az 2 yıl), bölge dışına çıkması durumunda sertifikasının 2 yıl geçersiz kabul edilmesi.

13 Personel planlanmasında sadece sayı değil; eğitim kalitesi ve süresi de planlanmalı; eğitim sürelerinin uzatılması , içeriklerinin tüm ülke genelinde standart hale getirilmesi, standartların altındaki eğitimin merkezlerinin iyileştirilmesi,

14 Sertifika sınavlarının tüm Türkiye de merkezi sınav ile yapılması

15 Ülke genelinde diyaliz hizmetlerinin standartizasyonunun sağlanabilmesi için, dökümantasyon ve eğitim çalışmalarının yapılması .

16 Malpraktes yasasının yürürlüğe girişmesiyle birlikte ciddi problemler ortaya çıkacaktır.
Mevcut yönetmelikteki personelin görev yetki ve sorumluluklarının reel olarak tanımlanmalı, bugünkü uygulanış haliyle yeniden yazılı hale getirilmesi ..

17 Katater (periton ve hemodiyaliz) uygulama işlemi kim yada kimler tarafından hangi şartlarda uygulanabileceği gerçeğe uygun şekilde yönetmeliğe geçirilmeli.

18 İlaç yazma ile ilgili problem çözülmüştür.
Katater takma ile ilgili ödeme problemi aşılmış , merkezlerde takılan kataterlerin faturalandırılmasının önünü açmıştır. Medulla programı ile birçok eksik ve yanlış uygulamanın önüne geçerek hekimlere ve merkezlere kolaylık sağlamıştır.

19 OLUMLU DÜZENLEMELERİNDEN DOLAYI S.G.K’YA TEŞEKKÜRLER

20 Diyaliz hizmetlerine ait tüm yasal düzenlemeler bir yönetmelik içerisine alınmıştır.
Diyaliz merkezlerinin açılış, izlem ve denetimleri taşra teşkilatına devredilmiştir Ev hemodiyalizi, reuse, HDF ve tatil diyalizi için yasal zemin oluşturulmuş ve organ nakli merkezleri ile ilişki tanımlanmıştır.

21 Tıbbi tetkik ve tahliller yeniden belirlenmiştir.
Denetimde görev alacak personelin diyaliz eğitimine alınması sağlanmıştır. Diyaliz yeterliliğinin takibinde UKM uygulaması (aylık Kt/V ve URR) zorunlu hale getirilmiştir.

22 İlçelerdeki hastaneler bünyesinde 3 makinaya kadar ruhsat almayı gerektirmeyen küçük üniteler kurulmasına imkan sağlanmış ve böylece diyaliz hizmetine daha kolay ulaşılması hedeflenmiştir. tarihinden sonra yeni açılacak merkezlerin sorumlu uzmanının nefrolog olması şartı getirilmiştir.

23 Resertifikasyon sistemi getirilmiştir.
Diyaliz merkezlerinin denetleme esasları ve yaptırımlar belirlenmiştir. Daha önce sınava girmeye hak kazanmış, ancak sınava girememiş personele yeni sınav hakkı verilmiştir ve sınav gerçekleşmiştir.

24 Çocuk hasta için yaş sınırı 16 dan 18 ‘ çıkarılmaktadır.
Diyaliz teknikerleri diyaliz hemşiresi ile eşdeğer tutulmuştur. Diyetisyen, psikolog ve SHU ruhsata esas olmaktan çıkarılmaktadır.

25 Diyaliz tedavisine ilk defa alınacak hastalarda kan grubu bilinmiyorsa kan grubu tayini ve son bir ay içinde bakılmamışsa HIV ve Hepatit testleri yapılır. Periton diyalizi hastalarının merkez tarafından hangi sıklıkta takip edileceği, ev ziyaretlerinin sıklığı ; yapılacak tetkikler (her kontrolde, 4 ayda , 6 ayda ve yılda bir yaptırılacak tetkikler) belirlenmiştir

26 Sayılan olumlu değişiklikler için sağlık bakanlığımıza teşekkür ederiz.
ANCAK döner sermaye yönetmenliğinde yapılan son değişikliklerin mesai dışı acil diyaliz hizmetlerini aksatacağı ortadadır.

27 Seans sayısına ve makinaların tam doluluğuna göre çalışan ekibe ek ödeme demek;
Minimum personelle mesai saatleri içinde maksimum seans yapmak anlamına gelmektedir.

28 Dünya standartlarında çalışabilmek için tüm sağlık personelinin belirli aralıklarla yenileme eğitimi alması yakın zamanda ülkemizde de mecburi olmalıdır. RESERTİFİKASYONa dernek olarak taraftarız.

29 A- Diyalizle ilgilenen tüm personele 1. basamak ve 2
A- Diyalizle ilgilenen tüm personele 1.basamak ve 2.basamak yenileme eğitimleri yapılması B- Yenileme eğitimlerinin ülkenin belirli bölgelerinde oluşturulacak süreli diyaliz eğitim programların planlanması(tıbbi bilgilerin yenilenmesi, yeniliklerin anlatılması ,mevzuat ve diyaliz merkezi yönetiminin muhakkak işlenmesi gerekliliği.)

30 C-Sertifakalı olarak meslekte 5 yılını dolduran personel son bir yıl içinde 1. ve 2. basamak eğitimlerine program dahilinde katılması D-Bölgesel eğitim programlarının oluşturulmasında ve eğitim verilmesinde etkin görev almaya hazırız.

31 Ekstracorporial tedavi uygulamaları için yönetmenlik hazırlanması ve hemodiyaliz yapan hekimlerin var olan eğitimlerinin üzerine ek eğitim verilerek uygulamaya yetkili kılınması

32 Eğitim süresi kısalacak personelin verimli kullanılması sağlanacak
Tüm eksracorporial tedavilerin yurt çapında eğitimli personelle yapılması sağlanacak.

33 TEŞEKKÜRLER http\\www.dihed.org.tr


"Http\\:www.dihed.org.tr." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları