Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

OKUL SAĞLIĞI (6-19 YAŞ). Tanım Okul sağlığı hizmetleri; öğrencilerin ve okul personelinin sağlığının değerlendirilmesi, sağlıklı okul yaşamının sağlanması.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "OKUL SAĞLIĞI (6-19 YAŞ). Tanım Okul sağlığı hizmetleri; öğrencilerin ve okul personelinin sağlığının değerlendirilmesi, sağlıklı okul yaşamının sağlanması."— Sunum transkripti:

1 OKUL SAĞLIĞI (6-19 YAŞ)

2 Tanım Okul sağlığı hizmetleri; öğrencilerin ve okul personelinin sağlığının değerlendirilmesi, sağlıklı okul yaşamının sağlanması için yapılan çalışmaların tümüdür.

3 Okul Çağı Neden Özel Bir Gruptur? * * Bu ç ağda ç ocuklar s ü rekli bir b ü y ü me ve gelişme i ç indedir. Bu ç ağda alınacak koruyucu ö nlemler hayat boyu etkili olur. * * Okul ç ocuklar i ç in evleri dışında toplu bulunduklara ilk yerdir. Bu durum ö zellikle ruh sağlığı a ç ısından ö nemlidir. * * Okul ortamı bulaşıcı hastalıkların artmasını ve hızlı yayılmasını kolaylaştırır. Bu y ü zden koruyucu ö nlemlere dikkat edilmelidir. * * G ö rme ve işitme eksiklikleri gibi ö ğrenimi g üç leştirici bozuklukların erken tanısının yapılabileceği bir d ö nemdir. * * Okul ç ağı, alma ve etkilenme devresidir. Bu ç ağda verilecek iyi bir sağlık eğitimi bilin ç li bir toplum yetişmesini sağlar.

4 Okul Çocuğu Sağlığı İçin Yapılması Gerekenler 1- Sağlık Durumunun Değerlendirilmesi, Korunması ve Geliştirilmesi: A- Okula kabul muayenesi: Bazı ülkelerde uygulanan bu muayene sonunda çocuklar; - Normal (okula başlarlar), - Nezaret edilmesi gerekenler (daha sık kontrol), - Eğitim alması gerekenler (özel eğitim kurumu). B- Periyodik fizik muayeneler: Bunların amacı çocukların sağlığının değerlendirilmesi ve hastalıkların erken tanınmasıdır.

5 C- Taramalar: Bir çeşit periyodik muayenedir. Başlıcaları; a) G ö rme Taramaları: Öğrenim boyunca en ö nemli organ g ö zd ü r. Yapılan araştırmalar okul yıllarıyla birlikte g ö rme kusurlarında da artış olduğunu g ö stermiştir. b) İşitme Taramaları: Ü lkemizdeki işitme kayıplarının en ö nemli nedeni kronik otitis media ’ dır. İşitme kayıpları sonucunda davranış ve konuşma bozuklukları ortaya ç ıkmaktadır. Ü lkemizdeki okullarda %3-10 oranında işitme kayıplı ö ğrenci mevcuttur. c) Diş sağlığı taramaları: Okul ç ağı ç ocuklarında en sık rastlanan sorunlardandır (%35-68). d) B ü y ü me-gelişme taramaları: Bu konuda yapılan ç alışmalara g ö re; * Erkeklerde  %17.3 zayıflık, %3.2 kısalık. * Kızlarda  %14.5 zayıflık, %2.8 kısalık.

6 D- Bulaşıcı hastalıklarla savaş: Her çocuk yılda bir defa hastalık yüzünden uzunca bir süre (ortalama 7 gün) okula gidememektedir. Bunu önlemek için; - Bağışıklama, - Erken tanı için eğitim, -Çevre koşullarının düzeltilmesi çalışmalarına ağırlık verilebilir.

7 E- Kazalarla ilgili hizmetler: Bunun ö nlenmesi i ç in; - Konuyla ilgili eğitim, - Okul ve ç evresinde gerekli ö nlemlerin alınması, - Okulda ilkyardım olanaklarının bulunması. F- Ruh sağlığı çalışmaları: Okul ç ağında en sık g ö r ü len ruhsal sorunlar davranış bozuklukları ( ç ocuğun ç evresini etkiler-huzursuzluk, sinirlilik, saldırganlık v.b.) ve duygusal bozukluklardır ( ç ocuğu etkiler- kekemelik, tik, gece işemesi, tırnak yeme v.b.).

8 2- Sağlık Eğitimi: Öğrencilere; - Doğru sağlık bilgilerinin aktarılması, - Sağlık konusunda olumlu davranış kazandırılması çalışmalarını içerir.

9 “Okul Sağlığı Eğitimi ve Uygulama Rehberi” ile ilkokul çocuklarına; - Sağlıklı beslenme, - Kişisel hijyen, - Hastalıklardan korunma, - Sporun yararları, - Sağlıklı giyinme, - Kazalardan korunma, - İlk yardım, - Çevre temizliği konularında eğitim verilmektedir.

10 3- Okulda Çevre Sağlığı: - Okul yeri, - Binası, - Alt yapı tesisleri, - Çöplerin yok edilmesi, - Tuvaletler, - Isıtma ve havalandırma, - Aydınlatma, - Sınıfların büyüklüğü gibi konuları kapsar.

11 4- Okul Sağlığı Kayıtları: Her çocuk için yapılan; - Muayene ve gözlemler, - Öğretmen düşünceleri, - Aşı ve tedaviler kişisel dosyalarda saklanmalıdır.

12

13


"OKUL SAĞLIĞI (6-19 YAŞ). Tanım Okul sağlığı hizmetleri; öğrencilerin ve okul personelinin sağlığının değerlendirilmesi, sağlıklı okul yaşamının sağlanması." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları