Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Vejetasyon Çalışmalarının Yürütülme Şekilleri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Vejetasyon Çalışmalarının Yürütülme Şekilleri"— Sunum transkripti:

1 Vejetasyon Çalışmalarının Yürütülme Şekilleri
Yapıya bağlı olarak (strüktürel) Floristik olarak (floristik kompozisyon) Ekolojik olarak Yapıya bağlı olarak: En kolay&basit sintaksonomik kategoriler oluşturulmaksızın örneklik alanların floristik yapısı (aynı tabloda) Ağaç katı, çalı katı, ot katı Floristik olarak: Değişik floristik metotlar (örn. Braun-Blanquet alan değerlendirmesi karakter türlere göre Ekolojik olarak: Daha zor&karmaşık ekolojik veriler toplanarak, istatistiksel analizler (bilgisayarlar yardımıyla) toprak, iklim, topoğrafya, v.s.

2 ÇEVRE Yuva (Niş), Çevre (ekolojik parsel) & İstasyon (Habitat)
İLİŞKİSİ Benzer habitatlar ? aynı tip vejetasyon Örnek ? Kaliforniya x Alanya, Anamur Çevre; belirli bir zamanda, belirli bir yerde/habitatta etkili fiziksel, kimyasal ve biyotik faktörlerin bütünü

3 System of Syntaxonomic Nomenclature
Taxonomic category Syntaxon Suffix Example Class Upperclass -ea Phragmitea Ordo Class -etea Phragmitetea Order -etalia Littorelletalia Familia Genus Alliance -ion Alnion glutinosae Species Association -etum Ericetum tetralicis Subspecies Subassociation -osum Artemisietum maritimae agrostidetosum Variant Fasiyes Note: To convert a plant name to a syntaxon name, the suffixes are attached plant genus names. The plant species names are converted to syntaxa with the use of Latin genitive case throughout. Names ending in - ae; -es becomes -is; -um becomes -um, and -us becomes-is.

4

5

6 Bir Bitki Birliğinin Özellikleri
Türlerin çeşitliliği 2. Hayat formları ve yapı 3. Hakim olma (dominantlık) 4. İzafi bolluk 5. Beslenme yapısı

7 Bitkiler Arasındaki Karşılıklı İlişkiler
Disjanktif (temassız) ilişkiler farklı tür bireyleri  ayrı ayrı yerlerde 2. Konjanktif (temaslı) ilişkiler farklı tür bireyleri  aynıyerde Disjanktif (temassız) ilişkiler RekabetBesin, ışık, su, toprak---- Örnek: Suaeda maritima Güney Fransa

8 Bitkiler Arasındaki Karşılıklı İlişkiler (devam)
Disjanktif (temassız) ilişkiler (devam) Fertler arasında dikey tabakalaşma---Annual, geofit, hemikriptofit, kamefit Beraber yaşama kapasiteleri (Sadakat veya bağlılık ilişkileri) Onobrychis viciifolia Onobrychis cornuta

9 Bitkiler Arasındaki Karşılıklı İlişkiler (devam)
Disjanktif (temassız) ilişkiler (devam) Fertler arasında dikey tabakalaşma---Annual, geofit, hemikriptofit, kamefit Beraber yaşama kapasiteleri (Sadakat veya bağlılık ilişkileri) Astragalus-Geven Acantholimon ulucinum-Kardikeni

10 Bitkiler Arasındaki Karşılıklı İlişkiler (devam)
Disjanktif (temassız) ilişkiler (devam) Kesim, otlatma, veya benzer işlemlerden etkilenme Artemisia fragrans- Yavşan Artemisia absinthium- Yavşan

11 Bitkiler Arasındaki Karşılıklı İlişkiler (devam)
Disjanktif (temassız) ilişkiler (devam) Kesim, otlatma, veya benzer işlemlerden etkilenme Quercus pubescens-Tüylü Meşe

12 Acantholimon

13 Bitkilerin Fiziksel Çevreyle Olan İlişkileri
İklim faktörleri Toprak faktörleri Topoğrafik faktörler Bitkilerin Ekolojik Hoşgörürlüğü Geniş ekolojik toleranslı Dar ekolojik toleranslı

14 Bitkilerin Ekolojik Başarısı
Rumex scutatus Schild

15 Astragalus microcephalus

16

17

18

19

20

21

22


"Vejetasyon Çalışmalarının Yürütülme Şekilleri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları