Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Doç. Dr. Duygu ÖZEL DEM İ RALP. İSİG ZORUNLU EĞİTİMLERİ 16 saat / yıl / çalışan 1. Genel konular Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler Çalışanların yasal.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Doç. Dr. Duygu ÖZEL DEM İ RALP. İSİG ZORUNLU EĞİTİMLERİ 16 saat / yıl / çalışan 1. Genel konular Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler Çalışanların yasal."— Sunum transkripti:

1 Doç. Dr. Duygu ÖZEL DEM İ RALP

2 İSİG ZORUNLU EĞİTİMLERİ 16 saat / yıl / çalışan 1. Genel konular Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları İ şyeri temizli ğ i ve düzeni İ ş kazası ve meslek hastalı ğ ından do ğ an hukuki sonuçlar 3. Teknik konular Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri Elle kaldırma ve taşıma Parlama, patlama, yangından korunma İ ş ekipmanlarının güvenli kullanımı Ekranlı araçlarla çalışma Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri İ ş kazalarının sebepleri ve korunma Güvenlik ve sa ğ lık işaretleri Kişisel koruyucu donanım kullanımı İ ş sa ğ lı ğ ı ve güvenli ğ i genel kuralları ve güvenlik kültürü Tahliye ve kurtarma 2. Sağlık konuları Meslek hastalıklarının sebepleri Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri İlkyardım

3 3 Seiri (sınıfla: Tertip-yapılanma), Seiton (sistemleştir: Düzen), Seiso (süpür: Temizlik), Seiketsu (standardlaştır: Sebat-süreklilik), Shitsuke (sürdür: Disiplin-özen)

4 4 5S’in amacı israfta, iş kazasında, arızada, hurdada, setupta, gecikmede, şikayette sıfır noktasına ulaşmaktır

5 5 5S’İN ÖNEMİ  İ şyeri ortamının iyileştirilmesinde birincil öneme sahiptir.  İ şletmede yapılan di ğ er iyileştirme çalışmalarına temel oluşturur.  Bir grup TOYOTA mühendisi, kendilerine kablo donanımları yapmak için başvuran bir işletmeyi ziyarete giderler. Toplantı başlamadan önce Japon mühendislerden biri ellerini yıkamak için tuvalete gider ve döndü ğ ünde toplantı yöneticisine sorar: - “ Tuvalette kırık bir cam vardı. O camın kırık olması mı gerekiyor?” Fabrika Yöneticisi; - “Tabii ki kırık olması gerekmiyor, ancak tamir fırsatı bulamadık. ” diye yanıtlar. Güvenlik verimlilik

6 6 DAĞINIKLIK VERİMLİLİK KAYBIDIR Telefonu nereye koymuştum Tertipli işyerinde Verimlilik artar Kusurlar azalır Termine uyulur İ ş güvenli ğ i sa ğ lanır.

7 7 TEMİZLİK STRESİ VE GERİLİMİ ALIR Hastaneler de insanlar gibi temizliğe ihtiyaç duyarlar. Sağlık hizmeti verilen hastanelerin SAĞLIKLI olması gerekir. Ohh…Ne kadar rahat ettim. Bir de çevrem böyle temiz olsa.

8 8 DİSİPLİN ALIŞKANLIK HALİNE GETİRMEK DEMEKTİR Düzenin kurulması ilk basamaktır, kararlı olmak sonuca götürür. Yerlerinize marş marş..

9 9 5 S ADIMLARI TERTİP DİSİPLİN SEBAT TEMİZLİK DÜZEN

10 10 TERTİP DÜZEN VE TEMİZLİĞE KARŞI BAZI İTİRAZLAR Tertip ve düzen yeni bir şey de ğ il ! Temizlersin gene kirlenir ! Tertip ve düzenle üretimi artıramazsın ! Daha önce de böyle bir şey uygulamıştık. Yıllar önce uygun bir düzen kuruldu ! Bu işlere ayıracak vaktimiz yok ! Bize neden gereksin ki?

11 11 TERTİP DÜZEN VE TEMİZLİKLE FİRMANIN SAĞLAYACAĞI YARARLAR Sıfır hazırlık süresi Sıfır hata, yüksek kalite Sıfır atık, düşük maliyet Sıfır gecikme, zamanında müdahale Sıfır yaralanma, iş güvenli ğ i Sıfır yanlış, donanım verimlili ğ i Sıfır şikayet, güven ve itibar

12 EŞYA VE YÜZEY TEMİZLİĞİNDE BEZ, KOVA VE ELDİVENLERİN KULLANIM ALANLARINA GÖRE RENKLERİ BEZ RENGİKULLANIM ALANI KOVA RENGİELDİVEN TÜRÜ MAVİ Masa, etejer, hasta yatak ve karyolası, cam önü, kapı kolları, sedye, tekerlekli sandalye, tıbbi cihazlar, acil arabası, tedavi arabası, çamaşır arabası MAVİPLASTİK YEŞİL Tüm ıslak alanlar, banyo, duş, fayans, lavabo, çöp YEŞİLPLASTİK SARI Koridor, banko, doktor, hemşire, tedavi odaları, telefon, ilaç dolapları, buzdolabı SARI PLASTİK PEMBE WC, Klozet, sifon tankı, kan ve kan ürünleri temas etmiş yerler, enfekte hasta odası (izolasyon odası) hasta kan alma koltukları, pnömatik sistemler KIRMIZIPLASTİK BEYAZ Mutfak, yemekhane BEYAZLATEKS NOT: * Her tür temizlik işlemi sırasında uygun eldiven giyilmeli, işlem bitiminde eldiven çıkarılıp eller yıkanmalı, *Eldivenli ellerle kapı kolu, telefon, masa, asansör düğmeleri vb. yüzeylere temas edilmemelidir. *Acil, anjio, çamaşırhane, endoskopi birimleri bez renklerini plandaki gibi kullanacaktır. * Sterilizasyon hizmeti olan birimlerdeki hasta bakım alanlarında bez renkleri Merkezi Sterilizasyon Ünitesi tarafından belirlenir. KLOZET VE TUVALET TEMİZLİĞİNDE KULLANILAN FIRÇALAR KESİNLİKLE ZEMİN VE DUVARLARIN TEMİZLİĞİNDE KULLANILMAMALIDIR.

13 13 Üçüncü sınıf bir iş yerinde; Çalışanlar yere çöp atar, kimse o çöpü yerden alıp çöp kutusuna koymaz. İ kinci sınıf bir iş yerinde; Çalışanlar yere çöp atarlar, ama o çöpü yerden alıp çöp kutusuna koyanlar da vardır. Birinci sınıf iş yerinde; Kimse yere çöp atmaz, Ama yerde kim çöp görürse o çöpü yerden alır ve çöp kutusuna atar.

14 Amaç:  Hastane ortamından kaynaklanabilecek infeksiyonları önlemek,  Hasta, hasta yakını ve hastane çalışanları için sağlıklı bir ortam oluşturmak,  Temizlik kurallarını belirlemek ve temizliğin doğru ve etkin yapılmasını sağlamak,  Hastanemizdeki bölümlerin risk durumlarına göre sınıflandırılması

15 Not: Hastanemizde tüm temizlik kuralları ve yapılış şekilleri hastane temizlik planında belirlenmiştir.

16 Temel İlkeler  Tüy bırakmayan temizlik bezleri tercih edilmelidir,bez ve kova renkleri kullanım alanına göre belirlenmelidir.  Kirli bezle temizli ğ e devam edilmemeli, sık bez de ğ iştirilmelidir.  Kirlenen bezler sıcak su ve deterjanla yıkanıp kurutulduktan sonra kullanılmalıdır.

17  Toz alma dışında her tür temizlik işlemi sırasında uygun eldiven giyilmeli, işlem bitiminde eldiven çıkarılıp el hijyeni sa ğ lanmalıdır.  Ellerinde yara, çizik, vb. bulunan temizlik personeli toz alma işlemi sırasında steril olmayan temiz eldiven giymelidir.

18 Eldivenli ellerle kapı kolu, telefon, masa, vb. yüzeylere temas edilmemelidir.

19 Tuvalet temizli ğ i için kullanılan eldivenler ve malzemeler di ğ er alanların temizli ğ inde kesinlikle kullanılmamalıdır

20 Mop Seçimi ve Kullanımı Mop TipiKullanım Amacı Mavi mopKuru süpürme Beyaz mopNemli silme ve bakım Saçaklı mopIslak silme

21  Genel ilkeler  Kirli mop ile temizlik yapılmamalı, kirlenen moplar sıcak su ve deterjanla çamaşır makinasında yıkanıp kurutularak saklanmalıdır.  Gün sonunda tüm moplar mutlaka sıcak su ve deterjanla çamaşır makinasında yıkanıp kurutularak saklanmalıdır.  Saçaklı mop kullanımında zemin ıslak bırakılmamalı, kurulama işlemi yapılmalı ve kirlenme, kayma ve düşmeleri önlemek için uyarı levhaları konulmalıdır.

22 Çift Kovalı-Presli Paspas Arabası Kullanımı  Paspas ilk kez kullanılıyor ise sıcak su ve deterjanla çamaşır makinasında yıkanarak havlarından arındırılmalıdır.  Paspaslama için kullanılacak su ılık olmalıdır.

23 Çift Kovalı-Presli Paspas Arabası Kullanımı MAVİ kova temiz suyun, KIRMIZI kova kirli suyun simgesidir. Presten akan kirli su her zaman kırmızı kovaya akacağı için pres mutlaka kırmızı kovaya takılı olmalıdır. Pres asla mavi kovaya takılmaz.

24 Çift Kovalı-Presli Paspas Arabası Kullanımı  Gün içinde kullanılan tüm paspaslar, gün sonunda sıcak su ve deterjanla çamaşır makinasında yıkanıp kurutulduktan sonra tekrar kullanıma sokulmalıdır.  Kirli mop ile temizlik yapılmamalı,kirlenen moplar sıcak su ve deterjanla çamaşır makinesinde yıkanıp kurutularak saklanmalıdır.  Islak paspasla silinen alanlar kuru mop ile hemen kurulanmalı, paspaslama işlemi sırasında kirlenme, kayma ve düşmeleri önlemek için uyarı levhaları konulmalıdır.

25  Genel ilkeler  Kat arabasında gerekli tüm temizlik malzemelerinin bulunup bulunmadı ğ ı kontrol edilmelidir (kuru temizlik mopları ve dispenser’ları, sıvı deterjan, ovma amaçlı temizlik maddesi, yeterli miktarda temiz sarı, kırmızı ve mavi temizlik bezleri, tuvalet fırçası, çekçek, faraş, kova, eldiven vb.).  Eksik malzeme varsa temizli ğ e başlamadan önce tamamlanmalıdır.

26  Genel ilkeler  Odadaki (banyo/tuvalet dahil) çöp kovalarının içinde bulunan çöp poşetleri oda dışına çıkarılarak a ğ zı ba ğ landıktan sonra servise ait büyük çöp bidonuna taşınmalıdır.  Çöp kovası kirlenmiş ise yıkanarak temizlenmeli ve kurulanmalıdır.  Oda temizli ğ i toz kalkmayacak şekilde yapılmalıdır.  Temizlik her zaman temiz alandan kirli alana do ğ ru yapılmalıdır.

27 Genel ilkeler  Oda zemini çekçek ve faraş ile kaba kirlerden arındırılmalı, kesinlikle fırça veya süpürge kullanılmamalıdır.  Odadaki tüm yüzeylerin (pencere önleri, radyatörler, yemek masası, etajer, vb.) tozu alınmalıdır.Bunun için uygun renkli bez kullanılmalı.  Oda zemini temiz alandan başlayarak yatak altları dahil olacak şekilde kapıya do ğ ru paspaslanmalı.

28 Genel ilkeler Kan ve vücut sıvıları ile kirlenme olmadı ğ ı sürece temizlik su ve sıvı deterjanla yapılmalıdır. Kapı kolları sıvı deterjanla yıkanmış bez ile silinmeli ve kurulanmalıdır. Banyo ve tuvaletlerin temizli ğ i en sona bırakılır. Kirli mop kat arabasındaki kirli bölümüne konulur ve temiz bir mopla banyo/tuvalet zeminindeki atıklar uzaklaştırılır.

29 Genel ilkeler Duş ve küvet temizli ğ inden önce fayanslar, ardından musluk, duş teknesi ve duşa kabin veya duş perdesi sıvı deterjan veya ovma maddesi ile silinmelidir. Lavabo ve kenarları su ve sıvı deterjan veya ovma maddesi ile temizlenir. Aynı bez yıkandıktan sonra lavabo arkasındaki duvar silinir. Lavabo aynası mavi bez kullanılarak cam temizleme maddesi ile silinmelidir. Silinen tüm yüzeyler önce durulanıp ardından kurulanmalı kesinlikle ıslak bırakılmamalıd ır.

30 Genel ilkeler  Oda/Ofis temizli ğ i tamamlandıktan sonra çekçek ve faraş ile koridorda bulunan kaba kirler uzaklaştırılır.  Tüm eşyaların (sekreter masası, oturma grubu, duvar bandı, tablolar, vb.) tozu alınır, su ve sıvı deterjan ile zemin paspaslanır ve kurulanır.  Koridor temizli ğ inde hasta odası ve ofislerde kullanılandan farklı paspas ve kuru mop kullanılmalıdır.  Eksitus veya taburcu olan ya da başka bir servise devrolan hastanın ardından hasta bakım alanı için günlük temizlik işleminin tüm basamakları uygulanmadan yeni hasta kabul edilmez.

31  Ameliyathane dışındaki yüksek riskli alanlarda [Yo ğ un Bakım Üniteleri (YBÜ), hemodiyaliz, izolasyon odaları, nötropenik hasta odaları, vb.] günlük temizli ğ e ek olarak yerler ve elle sık teması olan tüm yüzeyler (etejer, monitör ve ventilatör yüzeyleri, yemek masası, desk, musluk başı, kapı kolu, yatak kenarları, vb.) dezenfekte edilir.  Temizlik + dezenfeksiyon işlemi sabah saatlerinde bir kez yapılır, her kirlenme oldu ğ unda ve her hasta de ğ işiminde tekrarlanır.

32 Genel ilkeler Yüksek riskli alanlar için kullanılan tüm temizlik bezleri (paspas, mop, toz bezi, vb.) odaya özel olmalıdır. Su ve deterjanla temizlik yapılan alanlarda her üç odada bir temizlik solüsyonu de ğ iştirilmelidir. Yo ğ un kirlenme meydana gelmişse daha sık solüsyon de ğ işimi yapılmalıdır. Tüm temizlik bezleri (paspas, mop, toz bezi, vb.) kirlendikçe de ğ iştirilmeli, kirli bezle temizlik işlemine devam edilmemelidir. Kirlenen temizlik bezleri bekletilmeden çamaşır makinesinde sıcak su (>60  C) ile yıkanarak kurutulmalıdır.

33 Hastane Ortamında Bulunan Di ğ er Yüzeylerin Periyodik Temizli ğ i

34 Risk DüzeyiHastane BölümüUygun Temizlik Yüksek riskli alanlar Ameliyathane, yoğun bakım üniteleri, hemodiyaliz, infeksiyon kontrol komitesi tarafından belirlenen özel alanlar (allojeneik/otolog kemik iliği nakli yapılan hastaların odaları, solid organ nakli yapılan hastaların odaları, nötropenik hasta odaları, izolasyon odaları, otopsi salonu, vb.) Temizlik + dezenfeksiyon Orta riskli alanlar Laboratuvarlar, hasta odaları (banyo ve tuvaletler dahil), mutfak Temizlik* Düşük riskli alanlar Hemşire, doktor odaları (banyo ve tuvaletler dahil), ofisler, kafeterya, koridorlar ve depolar Temizlik* *Yüzeylerin vücut sıvı ve salgıları ile kirlenmesi durumunda temizliğe ek olarak dezenfeksiyon sağlanmalı

35 Malzeme/YüzeyTemizlenme SıklığıNasıl Temizlenecek? Sedye Tekerlekli sandalye Acil arabası Çamaşır arabası Serum askıları Günde en az bir kez ve kirlendikçe Su ve deterjanla silinmeli Mobilyalar Günde bir kez Ayda bir kez Toz alma Su ve deterjanla silinmeli CamlarHaftada bir kez Cam temizleme maddesi ile silme ve kurulama Perdeler Haftada bir kez Kirlendikçe Kuru vakum Yıkama DuvarlarGerekli görüldükçe Su ve uygun deterjanla silinmeli TavanlarAyda iki kezKuru vakum

36 Malzeme/YüzeyTemizlenme SıklığıNasıl Temizlenecek? Tavan lambalarıHaftada bir kez Ayda bir kez Toz alma Nemli bezle silme RadyatörlerGünde bir kez Haftada bir kez Toz alma Fırçalama Ahşap bölgelerGünde bir kezToz alma ZeminKirlendikçeSu ve uygun deterjanla silinmeli HalıKirlendikçeSu ve uygun deterjanla silinmeli Baca kapakları Havalandırma boşlukları Ayda bir kezMekanik temizlik ve kuru vakum uygulama Teras ve çatı Haftada bir kez Süpürme ve yıkama

37  Gerekli görülen durumlarda periyot beklenmeden temizlik yapılır.  Yüzeylerde kan ve vücut sıvıları ile kirlenme var ise temizli ğ e ek olarak dezenfeksiyon yapılır.  Kirli çamaşır arabaları günde en az bir kez temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir.

38 38


"Doç. Dr. Duygu ÖZEL DEM İ RALP. İSİG ZORUNLU EĞİTİMLERİ 16 saat / yıl / çalışan 1. Genel konular Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler Çalışanların yasal." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları