Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Dünya Ticaret Örgütü ve Uluslararası Ticaret

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Dünya Ticaret Örgütü ve Uluslararası Ticaret"— Sunum transkripti:

1 Dünya Ticaret Örgütü ve Uluslararası Ticaret

2 Kısaca Dünya Ticaret Örgütü
DTÖ çok taraflı ticaret sisteminin yasal ve kurumsal organıdır.

3 Tarihçesi 1944 Bretton Woods Konferansı Uluslarası Ticaret Örgütü
Amerikan Senatosu’nun Vetosu Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması (GATT) Uruguay Görüşmeleri ve Dünya Ticaret Örgütünün Kurulması

4 En Çok Kayırılan Ülke (Most Favored Nation)
Bir ülkeye yapılan tarife indirimleri ayırım yapmadan bütün ülkelere yansıtılmalıdır

5 Örgüt Yapısı

6 Bakanlar Konferansı En üst karar mercii 2 yılda bir toplanır

7 Genel Konsey Cenova’daki en üst karar merkezi
Üye hükümetlerin temsilcilerini barındırır. Genel Konsey Ticaret Politikalarını Gözden Geçirme Organı ve Anlaşmazlıkların Halli Organı olarak toplanır.

8 Ticaret Konseyleri Mal ticaret konseyi
Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Konseyi (TRIPS) Hizmetler Ticareti Konseyi 6 ayrı alt kurul

9 Karar Alış Biçimi Fikir birliğine dayalı Avantajları
En çok kabul görecek karara ulaşılması Dezavantajları Daha çok zaman ve müzakere süreci Dilin belirsizliği ve yorum güçlüğü Green Room ve Mini-Ministerials müzakereleri

10 DTÖ ve Uluslararası Ticaret
Amacı: Uluslararası ticaretin önündeki engelleri azaltmak – Ülkeler arası görüşme zemini oluşturmak

11 DTÖ’nün Hedefleri Ayrıcalıksız Uluslararası Ticaret
Daha Özgür bir Ticaret Ortamı Tahmin Edilebilir bir Uluslarası Ticaret Uluslararası Ticarette Rekabeti Desteklemek Gelişmeyi ve Ekonomik Reformları Cesaretlendirmek

12 Ayrıcalıksız Uluslararası Ticaret
Diğer ülkelerle, hiçbirine ayrıcalık tanımadan ticaret yapmak Yabancı ve yerli tacir ayrımcılığı yapmamak

13 Daha Özgür bir Ticaret Ortamı
Ticaretin önündeki engellerin kaldırılması 90’lı yıllara kadar gelişmiş ülkelerin gümrük tarifeleri ortalama %4’ün altına inmiştir.

14 Tahmin Edilebilir Uluslarası Ticaret
Ülkelerin pazarlarını diğer üyelere bağlayıcı anlaşmalarla açmaları İthalat kotalarının kullanımının azaltılması Açık ve şeffaf ticaret anlaşmaları

15 Uluslararası Ticarette Rekabeti Desteklemek
Serbest ticaretin teoride kalması Adil rekabeti sağlamak için: En çok kayırılan ülke Ulusal düzenlemeler Damping ve sübvansiyon ile ilgili kurallar

16 Gelişmeyi ve Ekonomik Reformları Cesaretlendirmek
Üye ülkelerin çoğunun gelişmekte olan ülke konumunda olması sebebiyle: Uyum sürelerinde esneklik Özel yardımlar Ticaret imtiyazları

17 Çin’in DTÖ’ye üyeliği ve Dünya Ticaretine Etkisi
En hızlı gelişen pazarlardan biri IMF’e göre 3. büyük ekonomi Son 15 yılda ortalama %11 büyüme Dış ticaret açığından ticaret fazlasına

18 Mike Moore – Dünya Ticaret Örgütü Eski Başkanı
“Çin’in üyeliğiyle Dünya Ticaret Örgütü gerçek bir dünya örgütü olma yolunda önemli bir basamağı geçmiş oldu.” Mike Moore – Dünya Ticaret Örgütü Eski Başkanı a

19 Çin’in Yapması Gerekenler
Çin DTÖ üyeleri arasında ayrım yapmayacaktır Çift fiyatlandırmayı kaldıracaktır Fiyat kontrolü yerel endüstrileri ve servis sağlayıcıları koruma amacıyla kullanılmayacaktır.

20 Çin’in Yapması Gerekenler
Tüm hukuk kurallarını DTÖ anlaşmalarına göre düzenleyecektir Tüm şirketlere ithalat ve ihracat hakkı verilecektir Tarım ürünleri üzerinde herhangi bir ihraç sübvansiyonu bulundurmayacaktır

21 Çin’in Yapması Gerekenler
Ayrıca; Yabancı şirketlere uygulanan kısıtlamalar iyileştirilecek veya kaldırılacaktır TRIPS katılımdan itibaren uygulamaya konulacaktır 12 yıl süreyle Geçiş Koruma Mekanizması uygulanacaktır

22 Anlaşmazlıkların Çözümü
Anlaşmazlıklarda tarafsız hakemlik rolü Anlaşmazlıklar Anlaşmazlık Halli Organına iletilir Anlaşmazlık Uzlaşımı Panelinde görüşülür

23 Panelin İşleyişi Her başvuru Temyiz Kurumunun yedi kalıcı üyesinden üçü tarafından ele alınır Başvurular genelde 60 günden uzun sürmez 30 gün içinde başvurunun kabulü yada reddi

24 Yaptırım Gücü – Hukuksal Bilgilendirme
Yaptırımlar: Misillemeler Ticari Yaptırımlar Hukuksal Bilgilendirme: 2001 yılında Tavsiye Merkezi kurulmuştur

25 DTÖ Bünyesinde Yapılan Anlaşmalar
Tarım Anlaşması (Agreement on Agriculture) Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması(Trade Related Intellectual Property Rights) Hizmet Ticareti Genel Anlaşması (General Agreement on Trade in Services)

26 Tarım Anlaşması Pazara Giriş: Tarife indirimleri Gelişmiş ülkeler için
Her üründe %15 – ortalama %36 Gelişmekte olan ülkeler için Her üründe %10 – ortalama %24

27 Tarım Anlaşması İç Destekler: Gelişmiş ülkelerde 6 yılda %20 indirim
Gelişmekte olan ülkelerde 10 yılda %13.33 De Minimis kuralı

28 Tarım Anlaşması İhracat Sübvansiyonları: Gelişmiş ülkelerde
sübvansiyon ödemelerinden kaynaklanan bütçe harcamalarının %36 sübvansiyonlu ihracat hacminin %21 oranında azaltılması Gelişmekte olan ülkelerde sübvansiyon ödemelerinden kaynaklanan bütçe harcamalarının %24 sübvansiyonlu ihracat hacminin %14 oranında azaltılması

29 TRIPS Anlaşması Telif hakkı, patentler, markalar, ticari sırlar ve coğrafi işaretler gibi konular Düzenlemeler Etkin önlemlere izin vermeli Adil, eşit ve açık olmalı Pahalı olmamalı Makul süreleri aşmamalı Haksız gecikmelere yol açmamalıdır

30 HİZMET TİCARETİ GENEL ANLAŞMASI
Hizmet ticareti konusunda ilk çok taraflı anlaşma Bölümleri: Tüm taraflara uygulanacak temel kurallar Bazı hizmet sektörlerinin özel durumlarına ilişkin ekler ve kararlar Ülkelerin üstlendikleri özel yükümlülükleri gösteren taahhüt listeleri

31 HİZMET TİCARETİ GENEL ANLAŞMASI
Hizmet Sektörleri Sınır ötesi ticaret (Cross border trade) örneğin: uluslararası telefon görüşmeleri Yurtdışında tüketim (Consumption abroad) örneğin: turizm Ticari varlık (Commercial Presence) örneğin: yabancı bankalar Gerçek kişilerin hareketliliği (Movement of natural persons) örneğin: danışmanlar

32 HİZMET TİCARETİ GENEL ANLAŞMASI
Taahhüt Listeleri: Ülkelerin hizmet sektörlerindeki taahhütlerini içeren liste Derogasyon Listeleri: En çok kayırılan ülke kuralına istisna teşkil eden önlemleri içeren liste

33 Teşekkür Ederiz. Hazırlayanlar: Harun EROĞLU Harun YOLALAN


"Dünya Ticaret Örgütü ve Uluslararası Ticaret" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları