Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Çok Taraflı Ticaret Sistemi & Dünya Ticaret Örgütü & Doha Kalkınma Raundu T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI ANLAŞMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Çok Taraflı Ticaret Sistemi & Dünya Ticaret Örgütü & Doha Kalkınma Raundu T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI ANLAŞMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ."— Sunum transkripti:

1 Çok Taraflı Ticaret Sistemi & Dünya Ticaret Örgütü & Doha Kalkınma Raundu T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI ANLAŞMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2 Anlaşmalar Genel Müdürlüğü2 Çok Taraflı Ticaret Sistemi Bugünkü çok taraflı ticaret sistemi üç aşamada oluşmuştur: Bugünkü çok taraflı ticaret sistemi üç aşamada oluşmuştur: – GATT (Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması – 1948) – Ticaret müzakereleri turları – 1994 Marakeş Konferansı -DTÖ’nün kurulması

3 Anlaşmalar Genel Müdürlüğü3 GATT Sisteminden DTÖ’ye Uluslararası Ticaret Örgütü'nün (ITO) Bretton-Woods sisteminin üçüncü ayağı olarak kurulması planlanmıştır. GATT 1947’de imzalanarak, 1 Ocak 1948 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

4 Anlaşmalar Genel Müdürlüğü4 GATT'ın Amaçları Uluslararası ticaretin serbestleştirilmesi, Ticari engellerin kaldırılması & kural ve disiplinlere dayalı uluslararası ticaret ortamı; Girişimciler, firmalar, hükümetler, açısından güvenilir bir ticari ortam; Şeffaf ve öngörülebilir bir ticaret sistemi!

5 Anlaşmalar Genel Müdürlüğü5 GATT'ın Temel Kural ve İlkeleri: En Çok Kayrılan Ülke Prensibi-MFN – Herhangi bir ülkeye tanınan herhangi bir hak ya da lehte muamelenin diğer üye ülkelere de tanınması Ulusal Muamele hükmü – Yerli ürün ile ithal ürün arasında doğrudan veya dolaylı olarak vergilendirme veya diğer kesintiler açısından yerli ürün lehine ayrımcı bir muamele yapılmaması Şeffaflık Tarifelerin konsolidasyonu.

6 Anlaşmalar Genel Müdürlüğü6 Bazı Temel GATT Hükümleri (I) En çok kayrılan ülke (Md. I) En çok kayrılan ülke (Md. I) Ulusal muamele (Md. III) Ulusal muamele (Md. III) Malların serbest dolaşımı –Transit Serbestisi (Md. V) Malların serbest dolaşımı –Transit Serbestisi (Md. V) Anti-damping ve telafi edici vergiler (Md. VI) Anti-damping ve telafi edici vergiler (Md. VI) İthalat ve ihracatla ilgili kesinti ve formaliteler İthalat ve ihracatla ilgili kesinti ve formaliteler (Md. VIII) (Md. VIII)

7 Anlaşmalar Genel Müdürlüğü7 Bazı Temel GATT Hükümleri (II) Ticaretle ilgili düzenlemelerin yayınlanması ve uygulanması (Md. X) Ticaretle ilgili düzenlemelerin yayınlanması ve uygulanması (Md. X) Miktar kısıtlamalarının kaldırılması (Md. XI) Miktar kısıtlamalarının kaldırılması (Md. XI) Ödemeler dengesi nedeniyle uygulanan kısıtlamalar (Md. XII) Ödemeler dengesi nedeniyle uygulanan kısıtlamalar (Md. XII)

8 Anlaşmalar Genel Müdürlüğü8 Bazı Temel GATT Hükümleri (III) Genel istisnalar (Md. XX) Genel istisnalar (Md. XX) – Kamu ahlakı, hayvan ve bitki sağlığı, ulusal değerler, zenginlikler, – Kıtlık sözkonusu olan ürünler – Doğal kaynakların korunması Güvenliğe ilişkin istisnalar (Md. XXI) Güvenliğe ilişkin istisnalar (Md. XXI) Gümrük birlikleri, serbest ticaret alanları (Md. XXIV) Gümrük birlikleri, serbest ticaret alanları (Md. XXIV) Taviz listelerinin değiştirilmesi ve tarife müzakereleri (Md. XXVIII) Taviz listelerinin değiştirilmesi ve tarife müzakereleri (Md. XXVIII)

9 Anlaşmalar Genel Müdürlüğü9 Çok Taraflı Ticaret Sisteminin Evreleri GATT Dönemi (1948-1994) GATT Müzakere Turları:8 Çok Taraflı Müzakere Turu Uruguay Raund (1986-1994) Nihai Senet ve DTÖ’nün Kuruluşu

10 Anlaşmalar Genel Müdürlüğü10

11 Anlaşmalar Genel Müdürlüğü11 Uruguay Raund ve DTÖ’nün Kuruluşu GATT döneminin en uzun ve kapsamlı turu, En geniş katılımlı GATT turu, Tarım, hizmetler ve fikri mülkiyet hakları ilk kez müzakere gündeminde, "Nihai Senet" - 14-15 Nisan 1994/ Marakeş

12 Anlaşmalar Genel Müdürlüğü12 DTÖ’NÜN AMAÇLARI Ticarette engellerin, kısıtlamaların ve yasaklamaların kaldırılması Ticarette engellerin, kısıtlamaların ve yasaklamaların kaldırılması Dünya ticaretinin kural ve disiplinlere dayalı saydam ve tahmin edilebilir bir sisteme oturtulması Kaynakların daha verimli kullanılması Ticaretin serbestleştirilmesi ve arttırılması Ticarette engellerin, kısıtlamaların ve yasaklamaların kaldırılması Ticarette engellerin, kısıtlamaların ve yasaklamaların kaldırılması Dünya ticaretinin kural ve disiplinlere dayalı saydam ve tahmin edilebilir bir sisteme oturtulması Kaynakların daha verimli kullanılması Ticaretin serbestleştirilmesi ve arttırılması

13 Anlaşmalar Genel Müdürlüğü13 DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ NİHAİ SENET = [29 Anlaşma + Mutabakat metinleri ] Türkiye 26 Mart 1995’te Nihai Senet’in onay işlemlerini tamamlamıştır. DTÖ Kurucu Üyesi NİHAİ SENET = [29 Anlaşma + Mutabakat metinleri ] Türkiye 26 Mart 1995’te Nihai Senet’in onay işlemlerini tamamlamıştır. DTÖ Kurucu Üyesi

14 Anlaşmalar Genel Müdürlüğü14 Nihai Senet DTÖ’yü Kuran Anlaşma DTÖ’yü Kuran Anlaşma EK 1A Mal Ticaretine İlişkin Anlaşmalar (GATT 94) EK 1A Mal Ticaretine İlişkin Anlaşmalar (GATT 94) – Tarım Anlaşması – Sağlık Önlemleri Anlaşması – Tekstil ve Giyim Anlaşması – Ticarette Teknik Engeller Anlaşması – Ticaretle Bağlantılı Yatırım Tedbirleri Anlaşması – Anti-Damping Anlaşması – Gümrük Kıymetinin Belirlenmesi Anlaşması – Sevk Öncesi İnceleme Anlaşması – Menşe Kuralları Anlaşması – İthalat Lisansları Anlaşması – Sübvansiyonlar ve Telafi Edici Önlemler Anlaşması – Korunma Önlemleri Anlaşması

15 Anlaşmalar Genel Müdürlüğü15 Nihai Senet EK 1B Hizmetler Ticareti Genel Anlaşması (GATS) EK 1B Hizmetler Ticareti Genel Anlaşması (GATS) – GATS’ın içerdiği sektörler: hava taşımacılığı, mali hizmetler, denizcilik hizmetleri, telekomünikasyon, turizm, sağlık, eğitim, mesleki hizmetler ve benzeri sektörler EK 1C Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması (TRIPS) EK 1C Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması (TRIPS) EK 2 Anlaşmazlıkların Halli Kural ve Prosedürlerine İlişkin Mutabakat Metni EK 2 Anlaşmazlıkların Halli Kural ve Prosedürlerine İlişkin Mutabakat Metni EK 3 Ticaret Politikalarının Gözden Geçirilmesi (TPRM) EK 3 Ticaret Politikalarının Gözden Geçirilmesi (TPRM) EK 4 Çoklu Anlaşmalar EK 4 Çoklu Anlaşmalar+ Diğer Bakanlar Konferansı Kararları ve Uzlaşma Metinleri Diğer Bakanlar Konferansı Kararları ve Uzlaşma Metinleri

16 Anlaşmalar Genel Müdürlüğü16 Dünya Ticaret Örgütü “Member-Driven”, Karar alma sürecinde “Consensus” esas, (Md.IX) 153 üye (23 Temmuz 2008)/Cape Verde Üyelerin 3’te 2’si GYÜ 30 ülke katılım sürecinde.

17 Anlaşmalar Genel Müdürlüğü17 Bakanlar Konferansı Anlaşmazlıkların Halli Organı Ticaret Politikalarını Gözden Geçirme Organı GenelKonsey Mal Ticareti Konseyi Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Konseyi HizmetlerTicaretiKonseyi DTÖ’NÜN KURUMSAL YAPISI Komiteler: Finansal HizmetlerFinansal Hizmetler Ticareti Ticareti Özel TaahhütlerÖzel Taahhütler Ulusal Düzenlemeler Ulusal Düzenlemeler Komitesi Komitesi GATS Kuralları GATS Kuralları Çalışma Grubu Çalışma Grubu Çoklu Anlaşmalar Sivil Havacılık Komitesi Kamu Alımları Komitesi Komiteler: Ticaret ve ÇevreTicaret ve Çevre Ticaret ve KalkınmaTicaret ve Kalkınma Bölgesel TicaretBölgesel Ticaret Anlaşmaları Anlaşmaları Ödemeler DengesiÖdemeler Dengesi Bütçe, Finans veBütçe, Finans ve Yönetim Yönetim Çalışma Grupları: KatılmalarKatılmalar Komiteler: Pazara GirişPazara Giriş TarımTarım Sağlık ÖnlemleriSağlık Önlemleri Ticarette Teknik EngellerTicarette Teknik Engeller Subvansıyonlar ve Telafi Edici ÖnlemlerSubvansıyonlar ve Telafi Edici Önlemler Anti-DumpingAnti-Dumping Gümrük DeğerlemeGümrük Değerleme Menşe KurallarıMenşe Kuralları İthalat Lisanslarıİthalat Lisansları Ticaretle Bağlantılı Yatırım ÖnlemleriTicaretle Bağlantılı Yatırım Önlemleri Korunma ÖnlemleriKorunma Önlemleri Çalışma Grupları: Devlet Ticari Teşekkülleri Sevk Öncesi İncelemeSevk Öncesi İnceleme

18 Anlaşmalar Genel Müdürlüğü18 Anlaşmazlıkların Halli Mekanizması Anlaşmazlıkların Halli Kural ve Yöntemlerine ilişkin Mutabakat Metni-Anlaşmaya Ek 2 “Negative consensus” esas. Danışma süreci / uzlaşma zemini aranması Panel kurulması ve Panel Süreci Panel kararlarının AHO’da kabulu İtiraz hakkının kullanılması; Temyiz Organı'na başvurulması Panel ve Temyiz Organı kararlarının bağlayıcılığı.

19 Anlaşmalar Genel Müdürlüğü19 Ticaret Politikalarını Gözden Geçirme Mekanizması-TPRM Kurumsal yapının parçası, Mutabakat Metni-Kurucu Anlaşmaya Ek 3 Tüm üye ülkeler 2,4,6 yıllık aralarla incelemeye tabi, AB,ABD,Japonya, Çin-iki yılda bir Şeffaflık enstrümanı, Yaptırım sözkonusu değil, Global krizde TPRM’in rolü güçlendi.

20 Anlaşmalar Genel Müdürlüğü20 DTÖ’ye Katılım Süreci 30 ülke katılım sürecinde DTÖ Kurucu Anlaşması XII.madde Örgütün evrenselliği açısından önemli DTÖ+ talepler endişe verici DTÖ’nün kuruluşundan beri yalnızca 3 EAGÜ katıldı. Katılım Çalışma Grupları İkili taviz müzakereleri: (Mal&hizmetler ) Sistemin etkinleştirilmesine yönelik çabalar devam ediyor

21 Anlaşmalar Genel Müdürlüğü21 Katılım Aşamasındaki Ülkeler Afganistan, Irak, Sudan, Cezayir, Kazakistan, Suriye, Andorra, Lao, Tacikistan, Azerbaycan, Lübnan, Özbekistan, Bahamalar, Liberya, Vanuatu, Beyaz Rusya, Libya, Yemen. Bhutan, Karadağ, Bosna-Hersek, Rusya Federasyonu, Komor Adaları, Samao, Ekvator Ginesi, Sao Tome, Etyopya, Sırbıstan, İran, Seyşeller,

22 DTÖ Doha Kalkınma Gündemi Müzakereleri

23 Anlaşmalar Genel Müdürlüğü23 DTÖ Bakanlar Konferansları Singapur (1996) Cenevre (1998) Seattle (1999) Doha (2001) Cancun (2003) Hong Kong (2005) Cenevre (2009)

24 Anlaşmalar Genel Müdürlüğü24 DTÖ IV. Bakanlar Konferansı (9-14 Kasım 2001), Doha-KATAR Doha Kalkınma Raundunun başlatılması. Kalkınma olgusu esas! Dokuz yıldır devam ediyor. GYÜ’ler aktif ve talepkar. 2010 yılı içinde bitirilmesi mümkün değil!

25 Anlaşmalar Genel Müdürlüğü25 Doha Kalkınma Gündemi Müzakere Konuları Tarım Tarım dışı ürünlerde Pazara Giriş Hizmetler Ticaretin Kolaylaştırılması TRIPS Çevre DTÖ Kuralları (anti damping, sübvansiyonlar, bölgesel ticaret anlaşmaları) Anlaşmazlıkların Halli Özel ve Lehte Muamele Uygulama Konuları

26 Anlaşmalar Genel Müdürlüğü26 DDA-Önemli Aşamalar (1) Doha Bakanlar Deklarasyonu 14 Kasım 2001 (WT/MIN/(01)DEC/1), Cancun Bakanlar Konferansı-Eylül 2003, Genel Konsey Kararı (Temmuz Paketi), (WT/L/579)-1 Ağustos 2004, Hong Kong Bakanlar Deklarasyonu-18 Aralık 2005-(WT/MIN(05)/DEC): 2006 Hedefi

27 Anlaşmalar Genel Müdürlüğü27 DDA-Önemli Aşamalar (2) Temmuz 2006 – Doha Kalkınma Gündemi müzakerelerinin askıya alınması Şubat 2007 – Müzakerelerin tekrar başlaması Temmuz 2007 –Taslak Modalite Kağıtları Temmuz 2008-Mini Bakanlar Toplantısı Aralık 2008 Modalite kağıtları

28 Temel Müzakere Başlıklarında Hedefler

29 Anlaşmalar Genel Müdürlüğü29 İleri Tarım Müzakereleri Müzakerelerin Hedefi: Pazara giriş İç destekler İhracat sübvansiyonları...alanlarında liberalleşmenin sağlanması Türkiye’nin Hedefi: İthalat baskısının engellenmesi Tarife indirimlerinin tedricen yapılması Gelişmiş ülkelerin desteklerinde esaslı indirime gitmesi

30 Anlaşmalar Genel Müdürlüğü30 Tarım Dışı Ürünlerde Pazara Giriş Müzakerelerin Hedefi: Tarife indirimleri – Formül Tarife dışı engeller Sektörel inisiyatifler Esneklikler Türkiye’nin Hedefi: AB dışı pazarlarda mümkün olan en iyi pazara giriş taahhütlerinin alınabilmesi. Tekstil ve konfeksiyon sektörlerinde AB pazarındaki avantajların korunması.

31 Anlaşmalar Genel Müdürlüğü31 Bağlayıcı nitelikte bir çerçeve anlaşma Transit geçiş serbestisi Gümrük formalitelerinin azaltılması + uyumlaştırılması Şeffaflık Gelişmekte olan ülkelere teknik yardım Ticaretin Kolaylaştırılması Müzakerelerin Hedefi: Ülkemiz Pozisyonu: yönlendirici konumundadır. metin önerileri geliştirmektedir.

32 Anlaşmalar Genel Müdürlüğü32 Müzakerelerde son durum (1): DTÖ VII. Bakanlar Konferansı-Cenevre, (30 Kasım-2 Aralık 2009) --Müzakerelerin 2010 yılı içinde tamamlanmasına tam destek verildi; --kalkınma boyutunun Tur’un odak noktası olduğu teyit edildi;, --2010 hedefi için yılın ilk çeyreğinde durum değerlendirilmesi yapılması kararlaştırıldı.

33 Anlaşmalar Genel Müdürlüğü33 Müzakerelerde Son Durum (2): Stock-taking Toplantısı, 22-26 Mart 2010-Cenevre: -- 2010 hedefi gerçekçi değil; -- ’’cocktail approach’’ temelinde müzakerelere devam kararı;

34 Anlaşmalar Genel Müdürlüğü34 Müzakerelerde Son Durum (3): “ Stock-taking exercise” önümüzdeki dönemde atılacak adımları dört ana grupta toplamıştır: -Müzakerelerin “çok taraflı” tabiatı muhafaza edilmelidir. -Müzakerelerin, Müzakere Grubu Başkanlarının hazırladıkları metinler üzerinden sürdürülmesi esastır. -Üzerinde uzlaşılmış ve metinlere yansımış hususlardan geriye gidilmesi mümkün değildir. -Tur’un kalkınma boyutu, müzakerelerin sonuçlarına yansımalıdır.

35 Anlaşmalar Genel Müdürlüğü35 Müzakerelerin Genel Değerlendirmesi Müzakerelerin sonuçlandırılması ülkelerin siyasi kararlılıklarına bağlı! Tarım ve tarım dışı ürünlerde pazara giriş tüm müzakere paketi içindeki kilit konu! Tarım – NAMA dengesi DOHA’nın başarısı için önemlidir. Önümüzdeki dönemde yapılacak G-20, APEC vb. Zirvelerin bakanlar arası diyalog için kullanılması muhtemel!

36 Teşekkürler Teşekkürler Elçin Edis Şube Müdürü Çok Taraflı Ticari İlişkiler I Anlaşmalar Genel Müdürlüğü


"Çok Taraflı Ticaret Sistemi & Dünya Ticaret Örgütü & Doha Kalkınma Raundu T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI ANLAŞMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları