Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

4/2/2015 Performans Ölçüm Sistemleri Tasarım Prensipleri.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "4/2/2015 Performans Ölçüm Sistemleri Tasarım Prensipleri."— Sunum transkripti:

1

2 4/2/2015 Performans Ölçüm Sistemleri Tasarım Prensipleri

3 “Geçmişte,ne kadar çok bilgiyi kontrol edebilirseniz o kadar güçlü olurdunuz. Gelecekte ne kadar fazla bilgiyi ve gücü paylaşırsanız o kadar çok şeye sahipsiniz” Chuck Martin, “Net Future”, McGraw Hill, 1999

4 Gündem Biraz Daha Teori… –Sıklık, Kapsam, Detay –Profiller, İstatistikler, Ölçümler (KPI) –Kıyaslama> Karmaşıklığın Normalleştirilmesi Bir 3PL Operasyonu Düzeyinde Uygulamalar –Asıl Ölçümlerin Gözden Geçirilmesi(a la Tweetie Apparel) –Fonksiyona, Tipe, Paydaşa göre teklif edilen Ölçüm dizinleri (Organizasyonel Tablolar/R&R)

5 Paydaş ölçümleri (dış hizalama) Proje değerlendirmesi/gerekçelendirme Performans skor tablosunun taslağı Uygulama adımları –Off-line hesaplamalar –Sistem tarafından oluşturulan ölçümler –Ölçümlerin gözden geçirilmesi –Yorumlama ve karar verme

6 Uygulama Konuları PMA Uygulamaları –Kapsam ve amaçta değişiklik gösterir Yeşil Alan Süreç analizi Planlamadaki İyileştirmeler Değişim Yönetimi / Sistem Modifikasyon Maliyetleri Bir performans değerlendirmesi nasıl yürütülür Üst düzey Yönetimin desteği vs. Orta düzey yöneticinin karşı koyması Proje zaman aralıkları –Kıyas –Uygulama Araçlar

7 Performans Ölçüm Oranları Uyumlaştırma (üst>alt) –Misyon/emir –Asıl Ölçümler Kontrol vs. Ortak Ölçümler Toplama (üst>alt) Yanal Uygunluk

8 Aynı Hareketin Üç Farklı Boyutu TipTip Hiyerarşiler Perspektifler Ölçüm Tripodu

9 4/2/20159 Uyumlaştırma KRAL’dır!

10 Dell’den… “Çalışanlarınızı Tek Bir Amaç Etrafında Toplayın” “Dell kültürü sonuca odaklanarak ve çalışanlarla Paydaş kazançlarını uyumlu bir şekilde düzenleyerek politikayı azaltır” ROIC ROIC odak noktası haline geldi Çalışanların başarıları ROI matriksine ve büyümeye fayda sağladı ROIC işin sağlıklı olup olmadığını ölçer Tüm operasyonel ölçümler ve aktiviteler ROIC’e bağlıdır: Devir zamanının azaltılması Atık maddelerin yok edilmesi Tahmin doğruluğu Stok geri dönüşlerinin artırılması Hesapların ve alacakların daha hızlı toplanması

11 4/2/201511 UYUMLAŞTIRMA Ölçümlerimizi kiminkilere göre ayarlayacağımızı açıkça görüyoruz

12 Misyonumuz 1) 2) 3)

13 4/2/201513 Paydaş Perspektifleri

14 Paydaş Dünyası Organizasyon Müşteriler Tedarikçiler Müşteriler Çalışanlar Rakipler Medya Politika Belirleyiciler Kaybedilen Müşteriler Yatırımcılar

15 Bir Organizasyonun Paydaşları Nelerdir? 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

16 4/2/201516 Hiyerarşiler Kontrol Prensibi Toplama Prensibi

17 Organizasyonel Tasarım vs. Performans Hiyerarşileri VP PazarlamaVP Üretim Planlama Grubu Operatör Çağrı Merkezi Sipariş Girişi Müşteri Hizmetleri Stok Planlama Üretim Planlama Alıcı Satın alma Tedarik Yönetimi Nakliye Forklift Operatörü DC1 Depolama Dağıtım VP LojistikVP İdari İşler Başkan & CEO Yönetim Kurulu Hissedarlar Yönetim Planlama Süpervizör Operatör Müşteriye göre Performans Tedarikçi Performans Göstergeleri

18 Hiyerarşiler KPI’lerin Toplama Özelliğine Cevap Verir Toplam Üretim Maliyetleri Toplam Dağıtım Maliyetleri Toplam Kalite Maliyetleri Toplam R&D Yatırımları Toplam İşletim Harcamaları US$ Operasyonlar Toplam Finanasal Maliyetler Maaşlar & İdari İşler Toplam Bakım Harcamaları Toplam İdari Harcamalar $Kaynaklar Toplam Tanıtım Maliyetleri Pazarlama- Araştırma Harcamaları İndirimler Toplam Satıln Mal Maliyeti Toplam Pazarlama Harcamaları $İnsiyatifler Toplam Şirket Harcamaları US$ Bağımsız performanslar ve birbirine bağlı performanslar karşıtlığına dikkat edin!

19 Toplama Hiyerarşilerini tanımlarken ürünlerin coğrafyasını dikkate alın

20 Kontrol Prensibi Hiçbir organizasyon ya da fonksiyon kontrolü dışındaki sonuçlarla değerlendirilmemelidir Sorumluluk sınırları içindeki konuları kapsar Organizasyonun tasarımıyla ilgilidir

21 4/2/201521 “dayanması için yapıldı” Jim Collins Jerry Porras Verimlilik(karlılık) üzerine kısa vadeli odaklanma Sürdürülebilirlik ve büyüme üzerine uzun vadeli odaklanma

22 4/2/201522 Tipler İyi performansa farklı bakışlar…

23 Neyi Ölçmelisiniz? EtkilikEtkinlik Uyarlanabilirlik Sürecin sonuçlarının müşteri ihtiyaçlarını ne derecede Karşıladığını gösterir (Kalite) Etkinliği yakalama sürecinde Kaynakların en etkili şeklide Kullanılması ve atık maddelerin yok edilmesi (Verimlilik) Sürecin gelişen ve değişen müşteri beklentilerine, Ve özel sipariş taleplerine göre esneklik gösterebilmesi (Esneklik) Dayanıklılık Zamanında hazır olma Doğruluk Maliyetler Performans Güvenilirlik Katma değerli zaman oranı Bekleme zamanı/ Birim Kalite maliyeti/Birim Katma değerli maliyet/Birim Kaynaklar/Birim Takip Zamanı Özel siparişlerin tamamlandığı zaman oranı Cevap Verilebilirlik Geri çevrilen özel sipariş oranı Ortalama Zaman/ Özel Sipariş

24 Temel Kavramlara geri dönelim… Daha az malzemeyle Daha fazla şey yapın Daha iyi yapın Daha hızlı yapın Başarı  Üretkenlik  Finansal Boyut  Kalite  Sürat/Zaman  Tatmin

25 4/2/201525 Üretkenlik Ölçümleri  Daha az malzemeyle daha fazla şey yapın  Kaynakların korunması  Kaynak kullanımı  Süreç Etkinliği

26 Üretkenlik, kaynak seviyesinde, kaynak kullanımının beklenen çıktıyı verip vermemesine göre ölçülür Kaynak Nedir? Sonuç Nedir? P r = Çıktı r Tüketim r

27 Her bir sürece ve eyleme dahil olan kaynakları belirleyin… İnsan Kaynakları Tesisler Makineler Ekipman Sermaye Envanter Sistemler

28 Kaynaklar Kurumsal Sistem Çıktılar Daha sonra, ilgili çıktıları ölçün Çıktının ne olması gerektiğini söyler misiniz?

29 Sermaye Personel Varlıklar Kurumsal Lojistik Sistemi Siparişler Satışlar Kullanılan kapasite Yüklemeler Birimler Daha sonra, ilgili çıktıları ölçün Sistemin ne kadar etkin olduğunu söyleyebilir misiniz?

30 4/2/201530 Sürat Ölçümleri  Devir Zamanları  Cevap Süreleri  Takip İçin Geçen süreç zamanları

31 Ölçüm Zamanı Bir devir süresi ölçümü, baştan sona bir aktive için geçen toplam zamanı kapsar. Tıpkı müşteri ve tedarikçilerde bir kronometre varmış gibi ölçülür t1t1 t4t4 t0t0 t2t2 t3t3 t5t5

32 19% 55% 21% 24% 62% 24% 15% 61% 21% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 0-20 Gün21-30 Gün31 Gün ve daha fazla FY 2001FY 2002FY 2003 MT Garantili Uygulama Prosesi Zamanı 1,2 Dağıtım FY 2001 – FY 2003 Tüm Uygulamaların % si Note: 1) From receipt of application to credit decision only 2) For approved MT Guarantee transactions only Source: 2003, IBM Analysis

33 Sürat mi, üretkenlik mi? Sınıflandırma Süresi 2.1 22 24.1 Transit Zamanı 9 6.3 9 24.3 Seyahat Gecikme Süresi N/A Boşaltma Süresi N/A N/A Bekleme Süresi 7.3 21 28.3 Geri dönüş Süresi 8.2 10 18.2 Alt toplam- 9 26.1 67.1 102.2 Bakım* 1 1 2 Bekleme 0.6 1.2 Vagon Döngülerinin toplam Süresi (Gün) 9 27.7 68.7 105.4 Source: Amoco Corporation, 1999

34 Depo Aktivitelerine göre Zaman Dağılımı 10% 15% 20% 55% 0%10%20%30%40%50%60% Girdi Kabul Stoklama Toplama Sevkiyat

35 4/2/201535 Kalite Ölçümleri  Hata olasılığı  Amaçtan Sapma  Hasarlar  Toplam memnuniyet  İstenmeyen değişkenlik

36 Asıl amaç mükemmel bir alışveriş “yaratmaktır”! İletişim Durumu Sipariş Takibi Ürünü Hazır Bulundurma MiktarÜrün DC’de Sipariş Gerçekleştirme LokasyonHasarsız Sipariş Teslimi Faturalandırma & Toplama Mükemmel Sipariş !!! Sipariş Girişi Mükemmel bir alışveriş süreci “yaratmak” için ne gerekir?

37 Risk Yönetimini Artırmak İç derecelendirme Sistemlerini Artırmak –Dış mali kaynaklardan alınan geçmiş rakamlara bağlılığı azaltmak Kalite Güvence Verilerini Kullanmak –İhmal Olasılığı (PD) –İhmalden doğan kayıplar (LGD) –İhmale Maruz Kalmak (EAD) Operasyonel Riskleri tanımlamak –İnsan hatalarından doğan kayıplar –IT yönetimi Source: Karen Van de Castle, “Credit Risk Management”

38 Mükemmel Bir Alışveriş İhtimali > Bağımsız Olay İhtimali - - - - - - - - MÜKEMMELDİR: % % % % % % % % %

39 Gıda Lojistiğinde Mükemmel Sipariş Tamamlanan Sipariş (Ayrı Ölçü; 1 ya da 0, bir kutu dolması gibi sürekli bir ölçü değil) Zamanında Teslim (1 saat +/- aralık (FDI) ya da 30 dak. +/- aralık (GMA)) Hasarsız Gönderim Doğru Faturalandırma (Faturalandırılamayan malların fatura değeri 0’dır) Source: Grocery Manufacturers of America and Food Distributors International (FDI)

40 4/2/201540 Finansal Ölçümler  Kullanılan Kaynak Maliyeti  Yapılan aktivitelerin Maliyeti  Mevcut performansın finansal etkisi

41 İşte Yönetimsel Sezgi ! Lojistik Kaynak Maliyeti + Lojistik Varlıkları Elde Tutma Maliyeti –Kişiler & Varlıklar Lojistik Harcamalar Görüşler –Kaynak, Aktivite (Çıktı), Süreç Lojistik Karar Amacı = Max (Kurumsal EVA) Lojistik Karar = Min (Operasyon Maliyeti + Sermaye Maliyeti + Kayıp Satışlar)

42 Depo Operasyon Harcamalarının Tipik Dağılımı

43 Performans Ölçümlerinde 3D Anlayışı Hiyerarşi Perspektif Memnuniyet Kalite Hız Üretkenlik Maliyet Bireysel Aksiyon Takım Proje Organizasyon Müşteri Aracı/Banka Çalışan Hissedar Devlet Toplum Ölçüm Tipi

44 4/2/201544 Kilit Performans Göstergeleri: Yapı Taşları Performans Çlçümlerinin Bazı Özellikleri

45 KPI’ler > Yapı Taşları Tipler Hiyerarşi Perspektif Ölçüm Tripodu Bir KPI örneği T: Kalite = Hat Karşılama oranı H: Proje = Alan01 Takım P: Tedarikçi = XYZ33

46 İlk Nokta Nicel olan her şey bir performans ölçümü değildir –İstatistikler (Tarafsız) –Profiller (Davranışsal fakat Hüküm verici değil) –Performans Göstergeleri (Hüküm Verici)

47 Size Bir Örnek Vereyim. Bu nedir ? 0 500,000,000 1,000,000,000 1,500,000,000 A B C Bill-to Category A DFUs B DFUs C DFUs Toplam Müşteri/ABC Tipi Mal

48 Bazen Bir profil de, performans göstergesi olabilir 2 program için tahmin profili

49 Source: Embassy of France Performans Göstergeleri birer profildir fakat her profil bir KPI değildir

50 Herbir Sipariş dağılımı için satırlar Sipariş Tipi

51 ABC Analizi: Mallar & Toplamalar

52 ABC Analizi: Mallar & Tamamlanan Siparişler

53 Sipariş Toplama Politikaları TekilÇoğul (Sipariş Kümeleme) (Ayırma Toplama) Tur başı Sipariş Sayısı? Tekil ( Siparişe göre toplama ) Progresif Birleştirme Aşağı doğru Ayırma (Dalgalı Toplama Sipariş Toplama Metodu? Çoğul (Alan Toplama) Sipariş başına toplayıcı sayısı?

54 Kutu Toplama Hattı dağılımı

55 Sipariş Toplayıcılarının Tipik Zaman Dağılımı

56 Fransa’ya ihracatı artırma Hizmet Sektörü –En büyük U.S. Ticaret ortakları 1.U.K. 2.Japonya 3.Kanada 4.Almanya 5.Meksika 6.Fransa 7.Güney Kore Source: Embassy of France

57 Profil bazlı bir takım kararlar Müşteri Cevap Verme Ölçümleri Müşteri Sınıflandırmaları Ürün Sınıflandırmaları Müşteri-Portföy Sınıflandırmaları Müşteri Hizmet Politikalarının Tasarımı Risk oranlarına göre ürün kategorileri 0% 20% 40% 60% 80% Toplam % (Stok ya da satış) A DFUsB DFUsC DFUs 6/18/93 Envanter“kesitleme" Kategoriye göre satış % si Yönetim Stratejisi Envanter Stratejileri 6/18/93 "Snapshot" vs Strateji

58 Aktivite profili çıkarma geçmiş verilerin aşağıdaki amaçlarla analiz edilmesidir Aktvite anlayışı kazanma Yaratıcı düşünceyi harekete geçirme ve hızlı çözümleri tanımlama Aktiviteleri projelendirme ve kaynak gereksinimlerini belirleme Transaction Master Order Header Order Detail (Lines) 1.Veri kaynakları 2.İlişki oluşturma 3.Alınacak kararları belirleme

59 Source: 2003, IBM Analysis KPI ya da Profil? Bu durum yüzünden herhangi birini “suçlayabilir misiniz?”

60 Geçmişi Kaydetmekten … …geleceği tahmin etmeye WHS Envanter Dönüş Projeksiyonları 4.7 5.1 4.4 4.2 4.4 4.7 4.8 5.1 5.4 4.2 3.4 3.6 3.7 3.9 4.0 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 19941995 19961997199819992000 2001 2002 Dönüşler CASE I. WHS Dönüş artışları CASE II. Geri dönüş artışı yok CASE III. Dönüşte Yıllık %4 Azalma Disney World ilave depolama alanı gereksinimlerini, stok geri dönüşlerindeki azalma ve eşit stok yoğunluğu bazında hesaplıyordu

61 Toplama Özellikleri Son değerlendirme 4% Tekrar sunum 2% İlave bilgi toplama 11% Kabul öncesi 5% Son karar 1% Ödeme 16% Soğrulama 1% Karşılama formları 53% Sunum formları 2% Ön kalifikasyon 4% Planlanmamış olaylar 1%

62 Detay, Sıklık, Kapsam Operatör başına detaylı rapor Date: 01/27/94 Shift 2 Emp ID: 563Sup ID: BobArea: D2Employee Name: Roman, Peter START 9731 15:300011000000000 DEC 5779 15:4198%8284042141197410811819784141 MEET 1772 17:050018000000000 DEC 5842 17:23 95%6265030110155248910615065154 DEC 6166 18:43 90%6471032102169330011716971140 TRNS 6637 20:24107%635902288141274911414859141 MANT 7804 21:230013000000000 DEC 6671 21:36 20%231170213952628435211727 STOP 3829 23:48000000000000 **TOTAL**74%2943964214948071413274498716396108 JobDocumentStartPerfStdDirIndSelSelPieces CodeNumberTimeB%MinsMinsMinsFilesDocsCharCtrl LinesCubeHandled Mins/hour

63 Detay, Sıklık, Kapsam

64 Diğer Önemli unsurlar SMART –Spesifik –Ölçülebilir –Aksiyon bazlı –Uygun –Zamanında

65 Hesaplar, Zaman Periyotları ve Raporlama konusunda dikkatli olun – Bir örnek Karşılama Oranı(ölçü birimine göre) –Toplam Karşılama (Çiftli) –Birim Karşılama (Yüzde) –Kutu Karşılama –Sipariş Karşılama Karşılama Oranı (lokasyona göre) –Global –Yerel Karşılama Oranı (zamana göre) –Başta –x-saatte –Sonda

66 4/2/201566 Aktivite 1 & Aktivite 2’nin yeniden değerlendirilmesi Yorumlar? Öğrenilenler? Olumsuz taraflar?

67 “Gerçek zaman girdilere verilen cevapların diğer girdileri etkileyecek ve süreci yönetecek kadar hızlı olduğu anlamına gelir” Stanley M. Davis, “Future Perfect”, 1987

68 S1 D1S1 M2 S2 D2 M1 D1 S1 S2 D1 M1 S1 Devir Zamanı Programıngerçekleştirilmesi Mükemmelİş Teslim Performansı Function on time handling on time handling Mükemmel İş Ortak zamanında teslim zamanında teslim Mükemmel iş Zamanında Tam Onaylanabilir Hatasız İhracat Yetkilileri Geri ödemesi Ölçümleri yeniden oluşturma Borç Veren İş Geliştirme Sorumlusu Consumer Merkezi Yürütme Fonksiyonları Bölge Ofis Müdürü İhracatçı/ Alıcı Merkezi Yürütme Fonksiyonları Zamanında Tam Onaylanabilir Hatasız

69 Consumer RM Suppliers S1 D1S1 M2 S2 D2 M1 D1 S1 S2 D1 M1 S1 Devir Zamanı Programıngerçekleştirilmesi Mükemmelİş Teslim Performansı ZamanındaElleçlemeFonksiyonuPerfectTransaction Ortak zamanında teslim zamanında teslim Mükemmel iş Zamanında Tam Onaylanabilir Hatasız Gerçek - 85% Mükemmel Sipariş Karşılama Amaç – 95% Programıngerçekleştirilmesi Gerçek l – 95% Mükemmel iş Gerçek– 90% Teslim Performansı Gerçek – 99% Ortak zamanında teslim zamanında teslim Gerçek – 85% Ölçüm uyuşmazlıkları Envanter Düşük-performans Süreç Süreç Sistemler Sistemler Performans Ölçümleri & Hedef Oluşturma Consumer Borç Veren İş Geliştirme Sorumlusu Merkezi Yürütme Fonksiyonları Bölge Ofis Müdürü İhracatçı/ Alıcı Merkezi Yürütme Fonksiyonları İhracat Yetkilileri Geri ödemesi Zamanında Tam Onaylanabilir Hatasız Düşük-performans Süreç Süreç Sistemler Sistemler

70 Satınalma fonksiyonu yüksek oranda kural tabanlıdır ve çok faaliyet içerir, bu nedenle sistem akışı ve süreç otomasyonu için iyi bir adaydır.

71 Sipariş Takip Durumu, FY 2003 Toplam = 532 Performansı ölçtükten sonra duramazsınız. İtici güçler nelerdir?

72 Stratejik Planlama Programları Uygulama Ölçümleri Düzenleme Yönetim Süreçleriyle Entegrasyon Göstergeler Yaratma Veri Ölçüm Sistemleri Geliştirme Performans Ölçüm Döngüsü Source: CIT, “The Performance Measures Life Cycle” İş henüz bitmedi...


"4/2/2015 Performans Ölçüm Sistemleri Tasarım Prensipleri." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları