Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu COST 5 MAYIS 2006 ANKARA.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu COST 5 MAYIS 2006 ANKARA."— Sunum transkripti:

1 TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu COST 5 MAYIS 2006 ANKARA

2 2 COST (Bilimsel ve Teknik Araştırma Alanında Avrupa İşbirliği) Aksiyonlarında Türkiye

3  Bilimsel-teknik araştırma ve kalkınma konularında ülkelerin ulusal düzeyde gerçekleştirdikleri projeler arasında koordinasyonun sağlanması amacıyla, hükümetler arası bir anlaşma ile 1971 yılında oluşturulan COST’a ülkemiz başlangıcından bu yana üyedir.  COST’un ülkemizdeki bilimsel koordinatörlüğü TÜBİTAK tarafından yürütülmektedir.  COST kuralları gereğince, COST aksiyonlarındaki projeler ulusal katkılarla finanse edilmektedir.  COST aksiyonlarının aktiviteleri, AB 6 ÇP tarafından finanse edilmektedir. COST Hakkında

4 COST governance

5 What is a COST Action? MC = Management Committee COST OFFICE COMMITTEE OF SENIOR OFFICIALS (CSO) COST National Coordinators 9 COST Domain Committees (from 01/06/2006) COST Actions (~200) F&A …… ….. …….. WORKING GROUPS (NETWORKS) …… ~30.000 researchers (~100 Türk) Scientific Domain ……. Council COST Secretariat Action WGs MC Türkiye 28 Aksiyon

6 COST Member States  The 25 EU Member States  EFTA Member States  Iceland  Norway  Switzerland  Candidate Countries  Bulgaria  Croatia  Romania  Türkiye  Other Countries  Serbia and Montenegro *  FYR of Macedonia (FYROM) *  COST Co-operating States  Israel * not associated with FP COST Countries

7 COST aksiyonlarına katılım “proje esasına” göre olmaktadır. ● Aksiyonlara katılmak üzere proje önermek isteyen Türk bilim insanlarının projelerini, ilgili COST aksiyonuna ait Ortak Niyet Beyanı (Memorandum of Understanding-MoU) doğrultusunda, TÜBİTAK proje öneri formunu doldurarak (http://www.tubitak.gov.tr/belgeler/rehber/r 2515.doc) düzenlemeleri gerekmektedir. COST aksiyonlarının MoU’ları aşağıda belirtilen internet adresinden temin edilebilir: http://www.cost.esf.org COST Projesi Önerme ve Destekleme Koşulları

8 Aksiyon yürürlüğe girdikten sonra katılmak isteyen ülkelerin ilk bir yıl içinde aksiyonun Ortak Niyet Beyanını imzalamaları gerekmektedir. Bu süreden sonra aksiyona katılım, aksiyon Yönetim Komitesinin (Management Committee-MC) onayına bağlı olmaktadır. Bu onayın proje yürütücüsü tarafından MC ile temas edilerek yazılı olarak alınması ve proje önerisi ile birlikte TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığına iletilmesi gerekmektedir. COST projelerine TÜBİTAK tarafından araştırma desteği de verilmektedir.

9  Yılda iki defa olan MC toplantılarına her ülkeden 2 üye ve yılda bir defa WG bilimsel toplantılarına her ülkeden 2 kişi, masrafları COST tarafından karşılanarak katılmaları sağlanmaktadır.  Belirli konularda Yaz Kurslarına katılma ve bunları düzenleme imkanı,  STSM olanakları,  AB Çerçeve Programlarına katılmak için ortam

10  Nisan 2006 itibariyle Türkiye’nin katıldığı ve sonuçlanmış olan COST aksiyonu sayısı 48’dir.  Nisan 2006 itibariyle halen toplam 28 COST aksiyonuna 31 proje ile katılınmaktadır. COST Aksiyonlarında Türkiye

11 11 135Polonya 136İsviçre 143Belçika 153Norveç 153İtalya 156Fransa 161İspanya 166İngiltere 168Almanya COST’a Üye Ülkelerin Aksiyonlara Katılma Sayıları

12 12 95Çek Cumhuriyeti 101Portekiz 109Macaristan 109Yunanistan 117İsveç 118Avusturya 122Danimarka 133Finlandiya 135 COST’a Üye Ülkelerin Aksiyonlara Katılma Sayıları Hollanda

13 13 49İsrail 50Hırvatistan 61Güney Kıbrıs 64Litvanya 66Slovakya 76İrlanda 81Bulgaristan 82 88 COST’a Üye Ülkelerin Aksiyonlara Katılma Sayıları Slovenya Romanya

14 14 13Lüksemburg 17Makedonya 17İzlanda 17Malta 28Türkiye 33Estonya 33Letonya 40 COST’a Üye Ülkelerin Aksiyonlara Katılma Sayıları Sırbistan-Karadağ

15 15 COST Actions: global participation Total number of participations in running Actions: 120 (incl. 5 NGO) Australia - 7 Argentina - 2 China - 10 Japan - 6 Canada - 22 New-Zealand - 1 South Africa - 1 Albania - 1 Bosnia & Herzegovina - 1 Armenia - 1 Ethiopia - 1 Eritrea - 1 Ukraina - 15 Russia - 27 USA - 14 Rep of Korea - 1 China (Taiwan) - 1 China (Macao) - 1 Brazil - 1 Algeria - 1 India - 1

16 16 Aksiyonlara Göre Katılımımız AlanlarAksiyon sayısı Biomedicine and Molecular Biosciences (BMBS) 4 Chemistry and Molecular Sciences and Technologies (CMST) 2 Earth System Science and Environmental Management (ESSEM) 2 Food and Agriculture (FA) 7 Forests, Their Products and Services (FPS) 0 Individuals, Society, Culture and Health (INSOCH) 2 Information and Communication Technologies (ICT) 7 Materials, Physical and Nanosciences (MPNS) 3 Transport and Urban Development (TUD) 1

17  4 adet projenin COST aksiyonuna katılım işlemleri başlatılmış ve imzalama süreci devam etmektedir.  1 adet COST projesi önerisi değerlendirme aşamasındadır.  31 Mart 2006’da yürürlüğe giren 14 aksiyondan 4 tanesinde 5 grup ile Ülkemiz öneri ortağıdır. COST Aksiyonlarında Türkiye

18  27-28 Haziran 2006 CSO toplantısında onaylanacak olan toplam 23 aksiyondan 6 tanesinde 8 grup ile öneri ortağı.  2006 sonuna kadar yaklaşık 50 aksiyona katılımımız ın ol ması beklenmektedir. COST Aksiyonlarında Türkiye

19 Mevcut TÜBİTAK projelerinin COST projelerine dönüştürülmesi çalışması  7 aksiyonla ilgili toplam 8 TÜBİTAK projesinin COST projesine dönüştürülmesi işlemleri başlatılmıştır (6 TOVAG; 2 TBAG) Yürütücünün isteği, Yürütücünün özgeçmişi, Aksiyonun başlama tarihi COST Aksiyonlarında Türkiye

20 DC ve MC Üyelerimizden Beklentilerimiz

21  COST Üst Düzey Türkiye Temsilci (CSO): Prof. Dr. Ömer Z. Cebeci (omer.cebeci@tubitak.gov.tr)omer.cebeci@tubitak.gov.tr  COST Ulusal Koordinatörü (CNC): Prof. Dr. Mehmet Kuran (mehmet.kuran@tubitak.gov.tr)mehmet.kuran@tubitak.gov.tr  COST Alan Komite Temsilcileri (DCs)  COST Ofisi: TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı- İkili ve Çoklu İlişkiler Müdürlüğü (uidb@tubitak.gov.tr) Ülkemizdeki COST Yapılanması

22 COST Alan Komiteleri Temsilcileri □ Biyomedikal ve Moleküler Biyobilimler (BMBS): - Biyoteknoloji: Dr. Dilek Candan (Uzman) - Moleküler Bilim: Prof. Dr. Sacit Karamürsel (Delege) - Tıp: - □ Kimya ve Moleküler Bilimler ve Teknolojileri (CMST): - Kimya: Prof. Dr. Bekir Çetinkaya (Delege) - Teorik Kimya: - - Biyokimya: Dr. İlknur Özçelik (Uzman) □ Yer Sistem Bilimi ve Çevre Yönetimi (ESSEM): - Çevre: Dr. İpek Erzi (Delege) - Meteoroloji: Prof. Dr. Ali Ünal Şorman (Uzman) - Yer Bilimi:-

23 □ Gıda ve Tarım (FA): - Gıda Teknolojisi: Prof. Dr. Aziz Tekin (Uzman) - Tarım- Bitkiler: Dr. Servet Kefi (Delege) - Tarım- Hayvanlar: Doç. Dr. Sedat Yıldız (Uzman) □ Ormanlar, Ürünleri ve Hizmetleri (FPS): - Ormancılık: Prof. Dr. Emin Zeki Başkent (Delege) - Orman Ürünleri: Prof. Dr. Hakkı Alma (Uzman) - Ağaç Teknolojisi: Yard. Doç. Dr. Nilgül Çetin (Uzman) COST Alan Komiteleri Temsilcileri

24 □ Bireyler, Toplum, Kültür ve Sağlık (INSOCH): - Sosyal Bilimler:Doç. Dr. H. Ayşe Gündüz Hoşgör (Delege) - Beşeri Bilimler: - - Ekonomi: - □ Enformasyon ve İletişim Teknolojileri (ICT): - Enformatik: - - İletişim Teknolojisi: - - Elektrik-Elektronik Mühendisliği: Prof. Dr. Hamit Serbest (Delege) COST Alan Komiteleri Temsilcileri

25 □ Malzeme, Fizik ve Nanobilimler (MPNS): - Fizik: Prof. Dr. Ayşe Ataç Nyberg (Uzman) - Malzeme: Prof. Dr. E. Sabri Kayalı (Delege) - Nano: Prof. Dr. Ekmel Özbay (Uzman) □ Ulaştırma ve Şehir Gelişimi (TUD): - Ulaştırma: Dr. Zeynep Okay Durmuşoğlu (Delege) - Şehir Gelişimi:- - İnşaat Mühendisliği: - COST Alan Komiteleri Temsilcileri

26 New DC Consituting meeting: Week of May 15-May 19 DATEDOMAINMEETING PLACE SCHEDULE Monday 15th May ESSEM CMST FPS Ground Floor: Auditoire 15th Floor: Meeting Room Holiday Inn: Meeting Room Wholeday Afternoon Tuesday 16th MayCMST FPS FA 15th Floor: Meeting Room Holiday Inn: Meeting Room 15th Floor: Meeting Room Morning Afternoon Wednesday 17th May FA TUD INSOCH MPNS 15th Floor: Meeting Room Espace Moselle 15th Floor: Meeting Room Holiday Inn: Meeting Room Morning Wholeday Afternoon Thursday 18th May INSOCH MPNS ICT 15th Floor: Meeting Room Holiday Inn: Meeting Room 15th Floor: Meeting Room Morning Afternoon Friday 19th May ICT BMBS 15th Floor: Meeting Room Holiday Inn Morning Wholeday

27 BIOMEDICINE AND MOLECULAR BIOSCIENCES (BMBS) Domain descriptor The Domain BIOMEDICINE AND MOLECULAR BIOSCIENCES covers all areas of medicine as practiced in Europe and basic, preclinical and clinical medical research developed to materialise the “bench to bedside” concept. Research in biomedicine emphasises acquisition of knowledge of normal functions of the human body and alterations of them in the case of diseases. These functions may be conducted at the molecular and the whole body level, not excluding its integration in the environment (food, water supply, pollutants, forests, urban environment, etc.).

28 DC Prosedür Kuralları 1.Her üye ülkeden bir üye 2.İstenirse her ülkeden ayrıca 2 uzman 3. 4 yıllık süre (toplam iki dönem) 4.Karar alınabilmesi için üyelerin çoğunluğunun katılması 5.Başkan ve başkan yardımcısı seçimlerinde ¾ katılım 6.Kararlar konsensusla alınır. Ancak oylama gerektiren durumlarda katılımın çoğunluğu esası geçerlidir. 7.Her ülkenin 1 oy hakkı bulunur. 8.Başkanın ülkesi ayrıca bir üye ile temsil edilebilir. 9.Başkan ve başkan yardımcısına ilave olarak DC tarafından seçilen “executive group” DC adına karar verebilir. 10.DC yılda normal olarak 2 defa toplanır. ……..

29 1. Aksiyon önerilerinin değerlendirilmesi 2. Aksiyonların izlenmesi 3. Aksiyonlar ve Domainler arası bilgi akışı ve koordinasyonun sağlanması 4. Aksiyonların sürelerinin uzatılması 5. Aksiyon başlığı veya amacındaki değişiklikler 6. Uluslar arası organizasyonlar veya COST üyesi olmayan ülkelerin bir Aksiyona katılmaları konularında fikir ve gerekli bilgi ve belgeleri CSO’ya karar verebilmesi için iletmesi gerekmektedir. DC ayrıca Aksiyon tamamlandıktan sonra aksiyonun değerlendirilmesinden ve sonuçların yaygınlaştırılması için gerekli tedbirlerin alınmasından da sorumludur. Alan Komitelerinin (DC) Görevleri

30 a) have an innovative character and a high scientific/technological standard and contribute substantially to the coordination of research efforts; b)give a strong and visible contribution to the European Society; through being of potential interest across Europe to scientific communities and research organisations; public environmental authorities; policy institutions; and to private companies and industry; c) be based on careful considerations of interests, resources and budgetary consequences in the interested countries, as well as on assessments of the added value expected to be achieved through the coordination; d) be broad and flexible enough to permit an interdisciplinary approach and later inclusion of activities not foreseen during the preparation, taking due consideration of point 10 below; e) identify and take into account R&D efforts in other fora; f) assist in the mobility of European young researchers. Aksiyon Önerilerinde İstenen Kriterler

31 Yeni bir program Young Investigators Networks (YIN) Genç: Doktorasını tamamladıktan sonra 5 yıldan fazla süre geçmeyenler Haziran 2006’da yapılacak olan CSO toplantısında karara bağlanacak Aksiyon Önerileri gibi değerlendirilecek Yıllık bütçe: 30 000 Euro/yıl (Aksiyonlar için 90 000 Euro/yıl) Pilot Çağrı Temmuz 2006’da yapılacak TÜBİTAK Kariyer Projeleri olan genç bilim insanları için güzel bir fırsat olabilir.

32 Yeni aksiyon önerileri ve değerlendirilmesi

33 Yeni Aksiyonlar için Çağrı (Open Call) ve Seçim İki aşamalı çağrı (yılda iki defa) 1.Ön başvuru (Başvuru son tarihi: 31 Mayıs 2006) On-line başvuru, max. 1500 kelime, ön değerlendirme (COST Ofis) DC’lerin önerileri sıralaması (on-line puanlama) En yüksek puanı alan 75 öneri sahibine full proposal için davet (30 Haziran 2006) 2.Seçilenlerin önerilmesi (son tarih: 15 Eylül 2006)

34 Yeni Aksiyonlar için Çağrı ve Seçim  COST Ofis ve DC, DC expertleri de dikkate alarak External Expert Panel (EEP) oluştururlar.  EEP için DC’den bir raportör belirlenir ve panel sonucunu DC’ye rapor eder (Ekim 2006).  Eşik puan seviyesini geçen öneriler için DC’ye sunum yapılır.  DC, gerekçelerini de rapor ederek önerileri sıralar.  DC Başkanları bir toplantıda, desteklenmek üzere JAF ve CSO’ya sunulacak önerileri sıralar.  Kasım 2006’da CSO onaylayarak yürürlüğe giren aksiyonları ilan eder.  Bir sonraki Çağrı tarihi: Mart 2007

35 Ön başvuru değerlendirme kriterleri I.1 Does the proposed network address real current yes no problems/scientific issues?     4 3 2 1 I.2 Would the proposed network make a significant yes no difference?     4 3 2 1 I.3 What is the level of innovation and/or originality in high low the proposed Action?     4 3 2 1 I.4 Networking aside, how great are the potential high low benefits of the proposed Action?     4 3 2 1 I.5 Is COST the best mechanism for achieving the yes no Actions’ objectives?     4 3 2 1 I.6 Is the proposed Action presented in a clear and yes no understandable way?     4 3 2 1

36 Nihai başvuruyu değerlendirme kriterleri I. IMPACT OF PROPOSAL I.1 Is COST the best mechanism for achieving the yes no Actions’ objectives?     Comments: 4 3 2 1 II. QUALİTY OF PROPOSAL II.1 What is the level of innovation in the proposedhigh no Action?     Comments: 4 3 2 1 III. MANAGEMENT OF PROPOSAL III.1 To what extent is the plan of activities and the very not management organisation appropriate?     Comments: 4 3 2 1 IV. PRESENTATION Convincingness of the presentation of the proposal high low     4 3 2 1

37 6.ÇP ile COST Aksiyonlarının İlişkisi COST Aksiyonları ile oluşturulan Network 6. ÇP’na proje önermede çok başarılı olmuştur. Domain Review (Agriculture, Biotechnology, Food Sciences, Forestry and Forest Products, Environment and Meteorology) Aralık 2005 MC ve WG üyelerine anket %76’sı bir grup olarak (collaborative research) proje önerisi vermiş veya vermeyi beklemektedir. %62’sinin ortak grup olarak araştırma projesi önerisi kabul edilmiş veya kabul edilmesi beklenmektedir.

38 Ülkemizin 6.ÇP’deki Başarı Durumu (*) (*) TÜBİTAK AB 6.ÇP Ulusal Koordinasyon Ofisi tarafından 6 Mart 2006 tarihi itibariyle derlenen veriler temel alınmıştır. Genel başarı oranı % 15 olup, ülkemizden 44 proje ortağı Komisyon tarafından başarılı bulunan konsorsiyumlarda yer aldığı halde, fon yetersizliği nedeniyle desteklenememiştir.

39 DC ve MC üyelerimizden beklentiler DC Üyelerimiz;  Aksiyon değerlendirmelerinde (EEP) ülkemiz bilim insanlarının dahil edilmesi  Mümkünse DC yönetimi veya Executive Group’da yer almak  İlgili Alan’daki bilim insanlarımızı Aksiyon önermeleri konusunda teşvik etmek

40 DC ve MC üyelerimizden beklentiler  Kendi kurumunda ve her fırsatta COST’un tanıtımı ve ülkemizin temsil edilmesi konusunda yaygınlaştırıcı etkinliklerde bulunmak (COST sunumları gibi)  DC’de tartışılan önemli bilgileri ülkemizde duyurmak (COST e-mail grubunun aktifleştirilmesi)  Yeni aksiyon önerilerine bilim insanlarımızın katılımı için haberdar etmek  DC toplantılarına düzenli olarak katılmak. Eğer katılamayacak ise Uzmanlardan birinin katılımını sağlamak

41 DC ve MC üyelerimizden beklentiler MC Üyelerimiz;  Ülkemizin katıldığı aksiyonlara başka grupların da girmesine yardımcı olmak  Mümkünse Aksiyon veya WG yönetimine girmek  Aksiyon WG’lara genç bilim insanlarını da dikkate alarak bilim insanlarımızın toplantılara katılımlarını sağlamak  COST toplantılarının ülkemizde düzenlenmesini sağlamak

42 DC ve MC üyelerimizden beklentiler  STSM olanaklarından genç bilim insanlarının yararlanmaları için etkin bir şekilde duyurmak  Yaz okulu ve diğer olanaklardan yararlanmaya çalışmak  Çerçeve Programlarına girmek için oluşturulacak grupların içerisine girmek ve başka bilim insanlarımızın girmesine yardımcı olmak  Aksiyon çıktılarının ülkemizde de duyurulmasını sağlamak  MC toplantılarına düzenli olarak katılmak

43 COST’un Ülkemizde Yaygınlaştırılması

44  Ekim 2005’de Uluslar arası Bilim Haftası  TÜBİTAK 6. ÇP duyuru listesinden ve web sitesinden tanıtıcı haber yayınlanması  TÜBİTAK projelerinin COST projesine dönüştürülmesi çalışması Yapılan Çalışmalar

45  TR-Access Haber Bülteni’nde tanıtıcı yazı  Türkiye genelinde yapılacak olan 7. ÇP tanıtımlarında COST’la ilgili kısa bir sunum  COST haberleşme ağının aktifleştirilmesi Planlanan Çalışmalar

46  COST DC ve MC üyelerimizin kurumlarında ve daha başka kurumlarda yapacakları tanıtıcı sunumlar  COST Aksiyonlarına katılımın hızlandırılması?  ……. Yapılabilecekler

47 İletişim Bilgileri TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı İkili ve Çoklu İlişkiler Müdürlüğü Atatürk Bulvarı 221, Kavaklıdere-Ankara Tel: 312-427 50 39 Faks: 312-427 74 83 E-posta: uidb@tubitak.gov.tr Internet: http://www.tubitak.gov.tr/uidb http://www.cost.esf.org

48  Katılım seviyemizden memnun olmak mümkün değildir.  Her aksiyona katılmak zorunda değiliz, ancak ülkemizde ulusal kaynaklarla desteklenen alanlarda bile katılımımız sınırlı.  AR-GE için %2 hedefinin COST aksiyonlarına katılımı artırması beklenebilir.  Yaklaşık 500 Milyon Euro/yıl kaynak kullanımı (diğer katkıları çok daha önemli) Genel Değerlendirme

49  Katılımın artırılması için neler yapılabilir?  DC ve MC üyelerine düşen görevler ve COST’un yaygın tanıtımı? Genel Değerlendirme

50 Bu toplantı COST Fund ve COST Office tarafından desteklenmiştir.

51 Teşekkürler… mehmet.kuran@tubitak.gov.tr


"TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu COST 5 MAYIS 2006 ANKARA." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları