Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İKTİSAT POLİTİKALARI Dilek COROZ GEDİZ ÜNİVERSİTESİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İKTİSAT POLİTİKALARI Dilek COROZ GEDİZ ÜNİVERSİTESİ."— Sunum transkripti:

1 İKTİSAT POLİTİKALARI Dilek COROZ GEDİZ ÜNİVERSİTESİ

2 İktisat politikalarına tarihsel süreçte kısa bir bakış 1923 -1945 dönemi  Birinci evresinde ; liberal politikalar 1923 yılında 1. İzmir İktisat Kongresinin İzmir'de toplanması ve liberal ekonomiyi benimseme  İkinci evresinde; devletçi girişim ağırlığında karma ekonomi modeli 1929 Dünya ekonomik krizi sonrası devletçi politikalar  1940’lı yıllar 2. dünya savaşının etkisi

3 1946-1980 Dönemi  Çok partili döneme geçiş  Batı ülkeleri ve Amerika ile entegrasyon;  Birleşmiş Milletler  Avrupa İktisadi İşbirliği Örgütü  NATO  Ulusal para fonu  Dünya bankasına üye olduğumuz dönemdir.  1954-1961 yılları tıkanma dönemi İthal ikameci sanayileşme politikaları Devlet planlama teşkilatı ; 1. Beş Yıllık Kalkınma Planı

4 1980-2001 dönemi  1979daki Dünya Petrol Krizi – 24 Ocak kararlar – Dış ticarette serbestleşme – 5 Nisan kararları  Küreselleşme ve küreselleşmenin etkisiyle Şubat 2001 krizi – BDDK’nın kurulması  Yüksek enflasyon ile mücadele  Avrupa Birliği ile uyum çabaları

5 2001’den Günümüze  2001krizi ve ’Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı’’  AKP hükümeti başa gelmesiyle; – Kamu maliyesinde harcamaları kısıcı – Vergileri artırıcı – Kamu borçlarını azaltıcı yönde adımlar atıldı. Son on yılda kamu kesiminin bütçe açıklarının azaldığı, kamu borç yükünün hızla düştüğü buna karşılık cari açığın arttığı ve özel kesim borç yükünün yükseldiği bir dönem yaşandı.

6 Mevcut hükümetin Makro olarak ; sıkı bütçe politikaları, düşük faiz, enflasyonu azaltma, döviz kuru kontrolü politikaları Mikro olarak ;tasarrufları artırma, tarım, sanayi ve enerji piyasasını düzenleme, Özelleştirme Sosyal olarak ;eğitimi artırma, sağlık reformu, Sosyal güvenlik, çalışma hayatı, çevre politikaları mevcut.

7 Tasarruflar  Türkiye’nin yüksek büyüme hedefinin gerçekleştirilebilmesi için faktör verimliliklerini artırmanın yanı sıra, üretime yönelik sermaye birikiminde de önemli miktarda artış sağlanması gerekmektedir. eden yurtiçi tasarrufların da istikrarlı ve yüksek düzeyde olmasına ihtiyaç duyulmaktadır.  Devlet ve bireysel tasarruflar yeterli değil Özel kesim yatırımlarının / GSYH oranı =% 22 Özel tasarruflar/ GSYH= %13

8 Yurtiçi Tasarrufları Artırmaya Yönelik Politika Ve Tedbirler Kredi düzenlemeleriyle tasarrufların özendirilmesi ve üretken yatırımlara yönlendirilmesi sağlanmalı Vergi politikalarının belirlenmesinde tasarrufların artırılması amacı da gözetilmeli Finansal ürün çeşitliliği artırılmalı, finansal okuryazarlık geliştirilmeli, küçük ölçekli yatırımcıların tasarruf imkânları artırılmalı ve sermaye piyasası araçlarına erişimi kolaylaştırılmalı Tasarrufların vadesinin uzatılması özendirilmeli Sigortacılığın geliştirilmesi Bilinçli tüketim yaygınlaştırılmalı

9 Kaynak: Kalkınma Bakanlığı Yurtiçi Tasarruflar ve Sabit Sermaye Yatırımlarının GSYH İçindeki Payı

10 Büyüme Ekonomik büyüme; üretilen mal ve hizmet kapasitesinde meydana gelen artıştır. Ülke fert başına GSMH'nin sürekli olarak artması anlamına gelmektedir. Büyümenin ne oranda meydana geldiğini belirleyebilmek için ortalama büyüme hızı hesaplanmaktadır. Belirleyicileri; Sermaye birikimi (yatırım olması buda tasarruf artışına bağlıdır) Teknolojik ilerleme (aynı miktarda girdi daha fazla çıktı elde etmeyi sağlamaktır) Nüfus ve iş gücü artışı

11 KBGSMHOrtalaması 6.36 CARİ FİYATLARLA GSMH/BİN TL 19984.33 70.203.147 19993.90 104.595.916 20004.13 166.658.021 20013.02 240.224.083 20023.49 350.476.089 20034.55 454.780.659 20045.76 559.033.026 20057.02 648.931.712 20067.58 758.390.785 20079.23 843.178.421 200810.43 950.534.251 20098.55 952.558.579 201010.02 1.103.749.801 201110.46ORTALAMA 201210.49554.101.115

12 Kalkınma Kalkınma ekonomik büyüme kavramından farklılık göstermekte ve büyümeden daha geniş anlamlıdır. Sosyal kültürel ve siyasi alanda da genişlemeyi ifade etmektedir. Azgelişmiş ülkelerin beşeri acılarının azaltılması ve maddi refahın yükseltilmesidir Aslında kalkınma ülkelerin ulaşmaya çalıştığı bir hedeftir. Büyüme ve gelirin artması beraberinde kalkınmayı getirir.

13 BRİCS ülkeleri ve Türkiye Amerikalı iktisatçı JimO’Neill tarafından, hızla büyüyen piyasaları vurgulamak amacıyla BRİC ülkeleri – Brezilya – Rusya – Hindistan – Çin 2010’da Güney Afrika Cumhuriyeti’nin üyeliğe kabul edilmesi ile BRICS ülkeleri adını almıştır.

14 Kaynak: International Monetary Fund (IMF); World Economic Outlook Database 2010

15 BRIC ifadesinin yaratıcısı O’Neill’a göre Türkiye’nin de son dönemde bu ülke grubuna eklenmesi beklenmektedir!!!

16 BENİ DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER.


"İKTİSAT POLİTİKALARI Dilek COROZ GEDİZ ÜNİVERSİTESİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları