Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Faik Öztrak Hazine Müsteşarı Yeni Ekonomik Program ve Bekleyişler.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Faik Öztrak Hazine Müsteşarı Yeni Ekonomik Program ve Bekleyişler."— Sunum transkripti:

1 Faik Öztrak Hazine Müsteşarı Yeni Ekonomik Program ve Bekleyişler

2 %58 %79 %39 Enflasyon her 5 yılda bir üst platforma çıkıyor

3 İstikrarsız Büyüme REEL GSMH’NIN YILLIK YÜZDE DEĞİŞİMİ (1987 Fiyatlarıyla) REEL GSMH’NIN YILLIK YÜZDE DEĞİŞİMİ (1987 Fiyatlarıyla) * TAHMİN

4 DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE STOKU (2000, Milyar ABD $) 0 50 100 150 200 Türkiye Yunanistan Portekiz İspanya İtalya Malezya Tayland Kore Macaristan Polonya Arjantin Brezilya Meksika Mısır İsrail $

5 Haziran 1998 IMF Yakın İzleme Programı Aralık 1999 Stand- By Düzenlemesi Mayıs 2001 Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı Enflasyonla Mücadele ve İstikrar Çabalarımız 2000 Kasım Krizi 2001 Şubat Krizi

6 Güçlü Kamu Maliye Politikası Kamu Maliyesi Hesaplarının Olağanüstü Şekilde Kuvvetlendirilmesi Faiz Dışı Fazla (GSMH’ya oran) Faiz Dışı Fazla (GSMH’ya oran) T= Program Tahmini P= Program T= Program Tahmini P= Program Dönemsel Olarak Düzeltilmiş Faiz Dışı Fazla (GSMH’ye Oran) Dönemsel Olarak Düzeltilmiş Faiz Dışı Fazla (GSMH’ye Oran)

7 Cari Dengede Sürdürülemez Açıktan Fazlaya Dönüş Aylık Kümülatif Cari Denge (Milyon ABD Doları)

8 İddialı Yapısal Reformlar - Banka yeniden yapılandırma maliyetlerine ilişkin yasal dayanak sağlanması 26 Nisan 2001  dayanak sağlanması 26 Nisan 2001  - Spesifik kredi karşılıklarının vergiden düşürülmesinin sağlanması 28 Mayıs 2001  düşürülmesinin sağlanması 28 Mayıs 2001  - Banka birleşmelerinin kolaylaştırılması 21 Haziran 2001  - Kamu bankalarının mali yapılarının düzeltilmesi, bilançolarının küçültülmesi, zarar yaratan görevlerin iptal bilançolarının küçültülmesi, zarar yaratan görevlerin iptal edilmesi ve özelleştirmeye hazırlanması, 21 Haziran 2001  edilmesi ve özelleştirmeye hazırlanması, 21 Haziran 2001  - AB standartları ile uyumlu bağlı krediler düzenlemesi 27 Haziran 2001  - Mali Sektöre olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun10 Ocak 2002  Hakkında Kanun 10 Ocak 2002  - Banka yeniden yapılandırma maliyetlerine ilişkin yasal dayanak sağlanması 26 Nisan 2001  dayanak sağlanması 26 Nisan 2001  - Spesifik kredi karşılıklarının vergiden düşürülmesinin sağlanması 28 Mayıs 2001  düşürülmesinin sağlanması 28 Mayıs 2001  - Banka birleşmelerinin kolaylaştırılması 21 Haziran 2001  - Kamu bankalarının mali yapılarının düzeltilmesi, bilançolarının küçültülmesi, zarar yaratan görevlerin iptal bilançolarının küçültülmesi, zarar yaratan görevlerin iptal edilmesi ve özelleştirmeye hazırlanması, 21 Haziran 2001  edilmesi ve özelleştirmeye hazırlanması, 21 Haziran 2001  - AB standartları ile uyumlu bağlı krediler düzenlemesi 27 Haziran 2001  - Mali Sektöre olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun10 Ocak 2002  Hakkında Kanun 10 Ocak 2002  Bankacılık Sektörü Reformu Özel Sektörün Rolünün Artırılması - Elektrik Piyasası Kanunu 3 Mart 2001  - THY iç hat tarifeleri 26 Nisan 2001  - Doğal Gaz Piyasası Kanunu 2 Mayıs 2001  - Şeker Piyasası Kanunu 19 Mayıs 2001  - Tütün Kanunu 9 Ocak 2001  - Kamu İhale Kanunu 22 Ocak 2002  - Ekonomik ve Sosyal Konsey Kanunu 20 Nisan 2001  - Uluslararası Tahkim Kanunu 21 Haziran 2001  - Elektrik Piyasası Kanunu 3 Mart 2001  - THY iç hat tarifeleri 26 Nisan 2001  - Doğal Gaz Piyasası Kanunu 2 Mayıs 2001  - Şeker Piyasası Kanunu 19 Mayıs 2001  - Tütün Kanunu 9 Ocak 2001  - Kamu İhale Kanunu 22 Ocak 2002  - Ekonomik ve Sosyal Konsey Kanunu 20 Nisan 2001  - Uluslararası Tahkim Kanunu 21 Haziran 2001  Kamu Maliyesi Reformu - Çok sayıda bütçe içi ve bütçe dışı fonların kapatılması 21 Haziran 2001  - Vergi Kimlik Numaralarının yaygınlaştırılması 21 Haziran 2001  - Merkez Bankası Kanunu 5 Mayıs 2001  - Kamulaştırma Kanunu 5 Mayıs 2001  - Çok sayıda bütçe içi ve bütçe dışı fonların kapatılması 21 Haziran 2001  - Vergi Kimlik Numaralarının yaygınlaştırılması 21 Haziran 2001  - Merkez Bankası Kanunu 5 Mayıs 2001  - Kamulaştırma Kanunu 5 Mayıs 2001 

9 Hisse Senedi Piyasası Faiz Oranları 11 Eylül’ün olumsuz etkileri alınan tedbirler sayesinde hızla giderilmiştir Döviz Kuru ÜretimÜretim 11 EYLÜL

10 YENİ EKONOMİK PROGRAM

11 Temel Amaçlar: Krizlerden Korunma ve Sürdürülebilir Büyüme I. Kriz Riskini Azaltan Faktörler  Dalgalı Döviz Kuru Sistemi - Faiz oranlarında istikrar  Finansal Sistemin Güçlendirilmesi - Bankacılık sisteminin kırılganlığının azaltılması - Bankacılık sisteminin kırılganlığının azaltılması - Yurtiçi yatırım araçlarına güven - Yurtiçi yatırım araçlarına güven  Harcama ve Vergi Reformu - Mali uyum (yüksek faiz dışı fazlanın sürdürülebilmesi) - Borcun sürdürülebilirliği - Borcun sürdürülebilirliği II. Makroekonomik İstikrar ve Sürdürülebilir Büyüme  Mali Uyum  Enflasyonla Mücadele  Yapısal Reformlar

12 Büyüme (%) GSMH Deflatörü (%) TEFE (Dönem sonu, 12 aylık değişim, %) TÜFE (Dönem sonu, 12 aylık değişim, %) Ödemeler Dengesi (milyar ABD $) Cari İşlemler Dengesi İhracat İthalat Turizm Gelirleri Kamu Kesimi Faiz Dışı Dengesi (%GSMH) Konsolide Bütçe Faiz Dışı Dengesi* (%GSMH) Toplam Kamu Sektörü Net Borcu (% GSMH) Net Dış Borç Net İç Borç *TCMB karı, faiz gelirleri ve özelleştirme gelirleri hariç T: Tahmin P: Program Temel Ekonomik Göstergeler 1999 2000 2001T 2002P -6.1 6.3 -8.5 3.0 55.8 50.9 60.7 48.9 62.9 32.7 86.0 31.0 68.8 39.0 68.0 35.0 -1.4 -9.8 2.0 -2.0 29.3 31.7 35.1 37.0 -39.8 -54.1 -40.2 -43.3 5.2 7.6 8.0 6.0 -2.0 2.3 5.7 6.5 1.5 4.2 5.0 5.4 61.0 57.4 92.2 81.3 20.1 18.3 38.0 35.1 40.9 39.1 54.2 46.2

13 Büyüme REEL GSMH Mevsimsel Olarak Düzeltilmiş Değerler (1987 Fiyatlarıyla) REEL GSMH Mevsimsel Olarak Düzeltilmiş Değerler (1987 Fiyatlarıyla) Tahmin

14 Büyüme (%) GSMH Deflatörü (%) TEFE (Dönem sonu, 12 aylık değişim, %) TÜFE (Dönem sonu, 12 aylık değişim, %) Ödemeler Dengesi (milyar ABD $) Cari İşlemler Dengesi İhracat İthalat Turizm Gelirleri Kamu Kesimi Faiz Dışı Dengesi (%GSMH) Konsolide Bütçe Faiz Dışı Dengesi* (%GSMH) Toplam Kamu Sektörü Net Borcu (% GSMH) Net Dış Borç Net İç Borç *TCMB karı, faiz gelirleri ve özelleştirme gelirleri hariç T: Tahmin P: Program Temel Ekonomik Göstergeler 1999 2000 2001T 2002P -6.1 6.3 -8.5 3.0 55.8 50.9 60.7 48.9 62.9 32.7 86.0 31.0 68.8 39.0 68.0 35.0 -1.4 -9.8 2.0 -2.0 29.3 31.7 35.1 37.0 -39.8 -54.1 -40.2 -43.3 5.2 7.6 8.0 6.0 -2.0 2.3 5.7 6.5 1.5 4.2 5.0 5.4 61.0 57.4 92.2 81.3 20.1 18.3 38.0 35.1 40.9 39.1 54.2 46.2

15 Enflasyon Daha Düşük Bir Platforma Oturuyor Yıllıklaştırılmış Aylık Enflasyon (Mevsimsel Düzeltilmiş) 20022002

16 Büyüme (%) GSMH Deflatörü (%) TEFE (Dönem sonu, 12 aylık değişim, %) TÜFE (Dönem sonu, 12 aylık değişim, %) Ödemeler Dengesi (milyar ABD $) Cari İşlemler Dengesi İhracat İthalat Turizm Gelirleri Kamu Kesimi Faiz Dışı Dengesi (%GSMH) Konsolide Bütçe Faiz Dışı Dengesi* (%GSMH) Toplam Kamu Sektörü Net Borcu (% GSMH) Net Dış Borç Net İç Borç *TCMB karı, faiz gelirleri ve özelleştirme gelirleri hariç T: Tahmin P: Program Temel Ekonomik Göstergeler 1999 2000 2001T 2002P -6.1 6.3 -8.5 3.0 55.8 50.9 60.7 48.9 62.9 32.7 86.0 31.0 68.8 39.0 68.0 35.0 -1.4 -9.8 2.0 -2.0 29.3 31.7 35.1 37.0 -39.8 -54.1 -40.2 -43.3 5.2 7.6 8.0 6.0 -2.0 2.3 5.7 6.5 1.5 4.2 5.0 5.4 61.0 57.4 92.2 81.3 20.1 18.3 38.0 35.1 40.9 39.1 54.2 46.2

17 Güçlü Kamu Maliye Politikası Kamu Maliyesi Hesaplarının Olağanüstü Şekilde Kuvvetlendirilmesi Faiz Dışı Fazla (GSMH’ya oran) Faiz Dışı Fazla (GSMH’ya oran) T= Program Tahmini P= Program T= Program Tahmini P= Program Dönemsel Olarak Düzeltilmiş Faiz Dışı Fazla (GSMH’ye Oran) Dönemsel Olarak Düzeltilmiş Faiz Dışı Fazla (GSMH’ye Oran)

18 Kamu Borcunun Hızla Düşmesi Beklenmektedir Net Kamu Borcu / GSMH

19 Kamu Borcunun 2001 yılında artması endişe yaratmıştır ancak kamu borcu sürdürülebilir bir yapıdadır... Borçtaki Artışın Kaynakları ; •Bankacılık Sektörünün Yeniden Yapılandırılması • Devalüasyon Etkisi • GSMH’daki Düşüş •Yüksek Reel Faizler Borçtaki Artışın Kaynakları ; •Bankacılık Sektörünün Yeniden Yapılandırılması • Devalüasyon Etkisi • GSMH’daki Düşüş •Yüksek Reel Faizler 2002 Programı ile Borç Oranı Hızla Düşecektir; •Yüksek Faiz Dışı Fazla •Reel Faizlerde Düşüş •GSMH’daki Beklenen Artış •Reel Kurun Bir Miktar Değerlenmesi 2002 Programı ile Borç Oranı Hızla Düşecektir; •Yüksek Faiz Dışı Fazla •Reel Faizlerde Düşüş •GSMH’daki Beklenen Artış •Reel Kurun Bir Miktar Değerlenmesi

20 Etkin Borç Yönetimi •Hazine’nin İç ve Dış Borçlanmadaki Performansı  Kamu Borcunun Çevrilmesine İlişkin Endişelerin Ortadan Kalkması  Ortalama Vadenin Uzatılması  Yatırımcı Tabanının Genişletilmesi  Kamu Borcunun Çevrilmesine İlişkin Endişelerin Ortadan Kalkması  Ortalama Vadenin Uzatılması  Yatırımcı Tabanının Genişletilmesi •Yeni Adımlar  Borçlanmada Yatırımcıların İhtiyaçlarını Karşılamaya Öncelik Verilmesi  Vadenin Uzatılması ve DİBS Likiditesinin Artırılması  İstikrarlı Bir Yatırımcı Tabanı Oluşturulması Amacıyla Yatırımcı Tabanının Genişletilmesi  Borçlanmada Yatırımcıların İhtiyaçlarını Karşılamaya Öncelik Verilmesi  Vadenin Uzatılması ve DİBS Likiditesinin Artırılması  İstikrarlı Bir Yatırımcı Tabanı Oluşturulması Amacıyla Yatırımcı Tabanının Genişletilmesi

21 Toplam Borç Servisi İç Borç Servisi Anapara Faiz İç Borç Servisi Piyasalara Kamu Kesimine Dış Borç Servisi Anapara Faiz Finansman İç Borçlanma Piyasalardan İç Borçlanma Kamu Kurumlarından Borçlanma Diğer Faiz Dışı Fazla Özelleştirme Uluslararası Kuruluşlar Dış Borçlanma Kasa Kullanımı Toplam İç Borçlanma / İç Borç Servisi Piyasalardan İç Borçlanma / İç Borç Servisi 2001 2002 geçici tahmin 83,5 114,3 70,5 98,2 43,2 60,4 27,3 37,8 70,4 98,2 44,573,9 25,924,3 13,1 16,1 9,410,5 3,7 5,6 83,5 114,3 53,374,4 43,363,6 10,010,8 30,239,9 11,1 16,3 1,4 1,3 14,3 16,6 3,7 5,2 -0,3 0,6 %76 %76 %97 %85 FİNANSMAN GEREKSİNİMİ FİNANSMAN GEREKSİNİMİ

22 Yapısal Reformlar : Başlanılan reformların geliştirilerek hızla tamamlanması - Bankacılık Sisteminin yeniden yapılandırılması ve güçlendirilmesi - Kamu bankalarının operasyonel olarak yeniden yapılandırılması ve nihai olarak özelleştirmeye hazırlanması nihai olarak özelleştirmeye hazırlanması - TMSF bünyesindeki bankaların çözüme kavuşturulması - Özel bankaların güçlendirilmesi - İstanbul Yaklaşımı - Yasal ve kurumsal düzenlemeler ile denetimin geliştirilmesi - Bankacılık Sisteminin yeniden yapılandırılması ve güçlendirilmesi - Kamu bankalarının operasyonel olarak yeniden yapılandırılması ve nihai olarak özelleştirmeye hazırlanması nihai olarak özelleştirmeye hazırlanması - TMSF bünyesindeki bankaların çözüme kavuşturulması - Özel bankaların güçlendirilmesi - İstanbul Yaklaşımı - Yasal ve kurumsal düzenlemeler ile denetimin geliştirilmesi Bankacılık Sektörü Reformu Özel Sektörün Ekonomideki Rolünün Artırılması - Özel sektörün girişimciliğinin desteklenmesi - Doğrudan yabancı yatırımların artırılması - Özelleştirme programına hız verilmesi - Yatırımların önündeki idari engellerin kaldırılması - Özel sektörde iyi yönetişim: - Şeffaflığın ve iyi yönetişimin kamu ve özel sektör kesimlerinde - Şeffaflığın ve iyi yönetişimin kamu ve özel sektör kesimlerinde eşzamanlı olarak geliştirilmesi eşzamanlı olarak geliştirilmesi - Hissedar hakları, yönetim kurulu denetiminde etkinlik ve hesap verilebilirlik, şirket faaliyetlerine ilişkin zamanlı ve doğru açıklamalar - Hissedar hakları, yönetim kurulu denetiminde etkinlik ve hesap verilebilirlik, şirket faaliyetlerine ilişkin zamanlı ve doğru açıklamalar - Özel sektörün girişimciliğinin desteklenmesi - Doğrudan yabancı yatırımların artırılması - Özelleştirme programına hız verilmesi - Yatırımların önündeki idari engellerin kaldırılması - Özel sektörde iyi yönetişim: - Şeffaflığın ve iyi yönetişimin kamu ve özel sektör kesimlerinde - Şeffaflığın ve iyi yönetişimin kamu ve özel sektör kesimlerinde eşzamanlı olarak geliştirilmesi eşzamanlı olarak geliştirilmesi - Hissedar hakları, yönetim kurulu denetiminde etkinlik ve hesap verilebilirlik, şirket faaliyetlerine ilişkin zamanlı ve doğru açıklamalar - Hissedar hakları, yönetim kurulu denetiminde etkinlik ve hesap verilebilirlik, şirket faaliyetlerine ilişkin zamanlı ve doğru açıklamalar Kamu Maliyesi Reformu - Kamu maliyesinde etkinliğin ve şeffaflığın artırılması, - Harcama disiplini, personel reformu - Vergi sistemi reformu ve bütçe dışı kamu kesiminin etkinliğinin artırılması - Kamu maliyesinde etkinliğin ve şeffaflığın artırılması, - Harcama disiplini, personel reformu - Vergi sistemi reformu ve bütçe dışı kamu kesiminin etkinliğinin artırılması

23 Enflasyonun düşürülebilmesi ve sürdürülebilir büyüme ortamının sağlanması  Güçlü kamu maliyesi politikaları sürdürülmelidir  Başta mali sektör olmak üzere yapısal reformlar tamamlanmalıdır.  Enflasyonla mücadele toplumun tüm kesimlerinin katılımı ile kararlılıkla sürdürülmelidir. Gelirler ve fiyatlar politikasıyla ilgili olarak:  Ücretler ve maaşlar geriye doğru endekslenmemelidir  Kamunun diğer transfer kalemlerindeki artış hedeflenen enflasyona göre belirlenmelidir  Özel kesimin de hedeflenen enflasyonu baz alması enflasyonun düşürülmesi için önemlidir Ekonomide sağlanan iyileşme sürecinin kalıcı hale gelebilmesi için:


"Faik Öztrak Hazine Müsteşarı Yeni Ekonomik Program ve Bekleyişler." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları