Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE YÖNETİMİ Kim.Yük.Müh. TURGAY BODUROĞLU İŞ GÜVENLİĞİ UZM. EĞİTMEN İŞ GÜVENLİĞİ UZM. EĞİTMEN EMEKLİ BAŞMÜFETTİŞi EMEKLİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE YÖNETİMİ Kim.Yük.Müh. TURGAY BODUROĞLU İŞ GÜVENLİĞİ UZM. EĞİTMEN İŞ GÜVENLİĞİ UZM. EĞİTMEN EMEKLİ BAŞMÜFETTİŞi EMEKLİ"— Sunum transkripti:

1 RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE YÖNETİMİ Kim.Yük.Müh. TURGAY BODUROĞLU İŞ GÜVENLİĞİ UZM. EĞİTMEN İŞ GÜVENLİĞİ UZM. EĞİTMEN EMEKLİ BAŞMÜFETTİŞi EMEKLİ BAŞMÜFETTİŞiturgayboduroglu@gmail.com

2 GİRİŞ - GİRİŞ - Amaç - Risk değerlendirmesinde en çok kullanılan kavramların tanımı - Risk değerlendirme gerekliliğinin açıklanması - RİSK DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ İÇERİK - Çeklist analizi (Checklist Analysis-CA) - Risk Değerlendirme Karar Matrisi (Risk Assessment Decision Matrix, L matrix) - Kinney Metodu UYGULAMALAR - UYGULAMALAR

3 Bu eğitimin amacı; risk değerlendirmenin önemini, yasal gerekliliğini ve risk değerlendirme yöntemlerinden en çok kullanılanları, teorik ve uygulamalı örneklerle, öğrenilmesini sağlamaktır. AMAÇ

4 RİSK DEĞERLENDİRMESİNDE EN ÇOK KULANILAN KAVRAMLAR VE ANLAMLARI Risk nedir? Tehlike nedir? Zarar nedir? Risk Değerlendirmesi nedir? Risk yönetimi nedir? Kabul edilir risk nedir? Kabul edilmez risk nedir?

5 Zarar: Fiziksel yaralanma, ölüm, hastalık, mal mülk ya da ekipman hasarı ve bunlardan kaynaklanan her türlü kayıp olarak tanımlanır. KAVRAMLAR

6 Tehlike: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini ifade eder. Kısaca; HASAR, KAYIP veya ZARAR verme potansiyeli olan her şey..... KAVRAMLAR

7 Tehlike midir ? Tehlike ve Risk Kavramları 7 Bu durumda Köpek balığı; Risk midir?

8 Tehlike ve Risk Kavramları  Bu durum için köpek balığı sadece bir TEHLİKEDİR. RESİMDE BAŞKA TEHLİKE VAR MIDIR ?  Suya girerseniz köpek balığı bir RİSK olur. 8

9 Tehlike ve Risk Kavramları Diğer tehlikeler nelerdir?  Hava Durumu  Güneş  Yağmur  Rüzgar  Deniz  Ağaç  Mevsim  Korsanlar  Gel-git 9

10 Risk: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimalini ifade eder. Genellikle; Risk = O x D olarak ifade edilir. O : Olasılık D: Zararın derecesi KAVRAMLAR

11 Ramak kala olay: İşyerinde meydana gelen; çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olduğu halde zarara uğratmayan olayı ifade eder. KAVRAMLAR

12 Kabul Edilebilir Risk: Tahammül edebileceği düzeye indirilmiş risk. KAVRAMLAR

13 KAVRAMLAR Dikkate Değer Risk: Tahammül edemeyeceğimiz ve kısa vadede önlem alınması gereken risk.

14 Kabul Edilemez Risk: Hemen/acil önlem alınması gereken risk (gerektiğinde faaliyet tamamen durdurulur). KAVRAMLAR

15 İŞYERLERİNDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPILMASININ YASAL GEREKÇESİ

16 İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanması Yasal Nedenler Kamu Hukuku Gerekliliği Diğer Hukuki Gerekler Etik Nedenler İşçilerin İşverenin Sorumluluğunda Görülmesi Finansal Nedenler Hizmette Aksamalar TazminatlarÜretim Kayıpları RİSK DEĞERLENDİRME GEREKLİLİĞİ “Türkiye Cumhuriyeti Anayasası…..Madde 17 – Herkes, yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir.”

17 RİSK DEĞERLENDİRME GEREKLİLİĞİ (YÖNETMELİKLER)  Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik  Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik  Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik  Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik  Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik  Gürültü Yönetmeliği Gürültü Yönetmeliği  Titreşim Yönetmeliği Titreşim Yönetmeliği  Yeraltı ve Yerüstü Maden İşletmelerinde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Yeraltı ve Yerüstü Maden İşletmelerinde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği  Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

18 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İşverenin genel yükümlülüğü MADDE 4 – (1) İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede; a)….. c) Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır. …………

19 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu -Risk değerlendirmesi yapılırken aşağıdaki hususlar dikkate alınır: a)Belirli risklerden etkilenecek çalışanların durumu. b) Kullanılacak iş ekipmanı ile kimyasal madde ve müstahzarların seçimi. c) İşyerinin tertip ve düzeni. ç) Genç, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanların durumu.

20 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çalışanların maruz kaldığı gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamında çalışanların maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlar.

21 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ

22 İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Yönetimi Eğitim ve Danışmanlık Mühendislik 22 RİSK DEĞERLENDİRMELERİ TEK BAŞINA DEĞİL İŞVERENCE OLUŞTURULUCAK RİSK DEĞERLENDİRMESİ EKİBİ İLE YAPILIR. İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği

23 İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Yönetimi Eğitim ve Danışmanlık Mühendislik 23 Risk değerlendirmesi, işverenin oluşturduğu bir ekip tarafından gerçekleştirilir. Risk değerlendirmesi ekibi aşağıdaki kişilerden oluşur; a) İşveren veya işveren vekili. b) İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri. c) İşyerindeki çalışan temsilcileri. ç) İşyerindeki destek elemanları. d) İşyerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde belirlenen ve işyerinde yürütülen çalışmalar, mevcut veya muhtemel tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi çalışanlar. RİSK DEĞERLENDİRMESİ EKİBİ

24 İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Yönetimi Eğitim ve Danışmanlık Mühendislik 24 RİSK DEĞERLENDİRMESİ EKİBİNE İŞVEREN DESTEĞİ İşveren, ihtiyaç duyulduğunda bu ekibe destek olmak üzere işyeri dışındaki kişi ve kuruluşlardan hizmet alabilir.

25 İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Yönetimi Eğitim ve Danışmanlık Mühendislik 25 RİSK DEĞERLENDİRMESİ AŞAMALARI İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği

26 İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Yönetimi Eğitim ve Danışmanlık Mühendislik 26 1-Tehlikeleri tanımlama, 2-Riskleri belirleme ve analiz etme, 3-Risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması, 4-Dokümantasyon, 5-Yapılan çalışmaların güncellenmesi ve gerektiğinde yenileme aşamaları izlenerek gerçekleştirilir. Risk Değerlendirmesi Aşamaları

27 İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Yönetimi Eğitim ve Danışmanlık Mühendislik 27 1- TEHLİKELERİN TANIMLANMASI İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği

28 İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Yönetimi Eğitim ve Danışmanlık Mühendislik 28 Tehlikeler tanımlanırken çalışma ortamı, çalışanlar ve işyerine ilişkin ilgisine göre asgari olarak aşağıda belirtilen bilgiler toplanır. 1) İşyeri bina ve eklentileri. 2) İşyerinde yürütülen faaliyetler ile iş ve işlemler. 3) Üretim süreç ve teknikleri. 4) İş ekipmanları. Tehlikelerin tanımlanması

29 İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Yönetimi Eğitim ve Danışmanlık Mühendislik 29 5) Kullanılan maddeler. 6) Artık ve atıklarla ilgili işlemler. 7) Organizasyon ve hiyerarşik yapı, görev, yetki ve sorumluluklar. 8) Çalışanların tecrübe ve düşünceleri. 9) İşe başlamadan önce ilgili mevzuat gereği alınacak çalışma izin belgeleri. Tehlikelerin tanımlanması

30 İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Yönetimi Eğitim ve Danışmanlık Mühendislik 30 10) Çalışanların eğitim, yaş, cinsiyet ve benzeri özellikleri ile sağlık gözetimi kayıtları. 11) Genç, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanların durumu. 12) İşyerinin teftiş sonuçları. 13) Meslek hastalığı kayıtları. 14) İş kazası kayıtları. Tehlikelerin tanımlanması

31 İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Yönetimi Eğitim ve Danışmanlık Mühendislik 31 15) Yaralanma veya ölüme neden olmadığı halde işyeri ya da iş ekipmanının zarara uğramasına yol açan olaylara ilişkin kayıtlar. 16) Ramak kala olay kayıtları. 17) Malzeme güvenlik bilgi formları. Tehlikelerin tanımlanması

32 İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Yönetimi Eğitim ve Danışmanlık Mühendislik 32 18) Ortam ve kişisel maruziyet düzeyi ölçüm sonuçları. 19) Varsa daha önce yapılmış risk değerlendirmesi çalışmaları. 20) Acil durum planları. 21) Sağlık ve güvenlik planı ve patlamadan korunma dokümanı gibi belirli işyerlerinde hazırlanması gereken dokümanlar. Tehlikelerin tanımlanması

33 İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Yönetimi Eğitim ve Danışmanlık Mühendislik 33 2- RİSKLERİN BELİRLENMESİ VE ANALİZİ İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği

34 İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Yönetimi Eğitim ve Danışmanlık Mühendislik 34 Risklerin; Hangi Sıklıkta Oluşabileceği, Bu Risklerden Kimlerin, Nelerin, Ne Şekilde Ve Hangi Şiddette Zarar Görebileceği Belirlenir. Risklerin Belirlenmesi Ve Analizi

35 İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Yönetimi Eğitim ve Danışmanlık Mühendislik 35 4- Dokümantasyon İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği

36 İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Yönetimi Eğitim ve Danışmanlık Mühendislik 36 Risk değerlendirmesi asgarî aşağıdaki hususları kapsayacak şekilde dokümante edilir. İşyerinin unvanı, adresi ve işverenin adı. Gerçekleştiren kişilerin isim ve unvanları ile bunlardan iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi olanların Bakanlıkça verilmiş belge bilgileri. Gerçekleştirildiği tarih ve geçerlilik tarihi. Dokümantasyon

37 İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Yönetimi Eğitim ve Danışmanlık Mühendislik 37 Risk değerlendirmesi işyerindeki farklı bölümler için ayrı ayrı yapılmışsa her birinin adı. Belirlenen tehlike kaynakları ile tehlikeler. Tespit edilen riskler. Risk analizinde kullanılan yöntem Dokümantasyon

38 İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Yönetimi Eğitim ve Danışmanlık Mühendislik 38 Tespit edilen risklerin önem ve öncelik sırasını da içeren liste, Düzeltici ve önleyici kontrol tedbirleri, gerçekleştirilme tarihleri ve sonrasında tespit edilen risk seviyesi. Dokümantasyon

39 İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Yönetimi Eğitim ve Danışmanlık Mühendislik 39 Risk değerlendirmesi dokümanının sayfaları numaralandırılarak; gerçekleştiren kişiler tarafından her sayfası paraflanıp, son sayfası imzalanır ve işyerinde saklanır. Dokümantasyon

40 İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Yönetimi Eğitim ve Danışmanlık Mühendislik 40 5- RİSK DEĞERLENDİRMESİNİN YENİLENMESİ İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği

41 İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Yönetimi Eğitim ve Danışmanlık Mühendislik 41 Tehlike sınıfına göre çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli işyerlerinde sırasıyla en geç iki, dört ve altı yılda bir yenilenir. Risk Değerlendirmesinin Yenilenmesi

42 İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Yönetimi Eğitim ve Danışmanlık Mühendislik 42 1-İşyerinin taşınması veya binalarda değişiklik yapılması. 2-İşyerinde uygulanan teknoloji, kullanılan madde ve ekipmanlarda değişiklikler meydana gelmesi. 3-Üretim yönteminde değişiklikler olması. Risk Değerlendirmesinin Yenilenmesi

43 İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Yönetimi Eğitim ve Danışmanlık Mühendislik 43 4-İş kazası, meslek hastalığı veya ramak kala olay meydana gelmesi. 5-Çalışma ortamına ait sınır değerlere ilişkin bir mevzuat değişikliği olması. 6-Çalışma ortamı ölçümü ve sağlık gözetim sonuçlarına göre gerekli görülmesi. 7-İşyeri dışından kaynaklanan ve işyerini etkileyebilecek yeni bir tehlikenin ortaya çıkması. Risk Değerlendirmesinin Yenilenmesi

44 İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Yönetimi Eğitim ve Danışmanlık Mühendislik 44 Aynı çalışma alanını birden fazla işverenin paylaşması durumunda, Yürütülen işler için diğer işverenlerin yürüttüğü işler de göz önünde bulundurularak ayrı ayrı risk değerlendirmesi gerçekleştirilir. İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği

45 İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Yönetimi Eğitim ve Danışmanlık Mühendislik 45 Asıl İşveren Ve Alt İşveren İlişkisinin Bulunduğu İşyerlerinde Risk Değerlendirmesi İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği

46 İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Yönetimi Eğitim ve Danışmanlık Mühendislik 46 Bir işyerinde bir veya daha fazla alt işveren bulunması halinde: Her alt işveren yürüttükleri işlerle ilgili olarak, bu Yönetmelik hükümleri uyarınca gerekli risk değerlendirmesi çalışmalarını yapar veya yaptırır. İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği

47 İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Yönetimi Eğitim ve Danışmanlık Mühendislik 47 Alt işverenler hazırladıkları risk değerlendirmesinin bir nüshasını asıl işverene verir. İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği

48 Risk değerlendirmesinde üç temel soru: 1- Tehlike kaynağı var mı? 2-Kim (veya ne) zarar görebilir? 3-Tehlike nasıl gerçekleşir? RİSK DEĞERLENDİRMESİ

49 İŞ YERİNDE TEHLİKE KAYNAKLARI NELER OLABİLİR?

50  Titreşim  Gürültü  Basınç  Makineler  İş makineleri, forklift vb.  Kullanılan ekipmanlar KanserojenlerAlerjenler Aşındırıcı maddeler Çevreye zararlılar Zehirli maddeler Tahriş ediciler AsitlerÇözücülerToksikler Mikroorganizma lar ve bakteriler VirüslerAlerjenler Tahriş ediciler Prionlar TEHLİKE KAYNAKLARI

51  Kızılötesi dalgalar  Morötesi dalgalar  Lazer ışınları  Elektro manyetik alan  Yüksek frekans Yüksek sıcaklıklı malzemeler Düşük sıvaklıklı malzemeler Yüksek gerilim Bozuk elektrik hattı Statik yük Kısadevre TEHLİKE KAYNAKLARI

52  Yanıcı maddeler  Parlayıcı maddeler  Fiziksel patlama  Kimyasal patlama Kapalı ve dar alanlar Yüksekte çalışma Suda çalışma Kaygan zeminde çalışma Çok sıcak ortam Çok soğuk ortam Gece çalışma Yetersiz aydınlatma Sağlıksız duruş ya da aşırı vücut gerilmesi Kurallara uymadan çalışma Zihinsel baskı ve stres İnsan anatomisine uyumlulukta yetersizlik(el/kol/, ayak/bacak) Dalgınllık ve hayal kurmak Kendine aşırı güven Güvenlik donanımını kullanmamak (KKD) Yorgun ve hasta olmak TEHLİKE KAYNAKLARI Son Olarak Genel Tehlikeler: Atıklar, yapı ve bina kaynaklı ve diğer tehlikeler…

53 RİSK ANALİZİ İŞLEM BASAMAKLARI; -iş yerinde yürütülen faaliyetleri listele. -Tehlikeleri belirle. -Riskleri derecelendir. -Alınması gereken önlemleri belirle. -Önlemlerin alınmasında sorumlu personeli ve tamamlanma tarihini belirle. -Çalışmayı dokümante et.

54 RİSK DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ

55 Risk değerlendirme yöntemleri 1- Çeklist analizi 1- Çeklist analizi (Checklist Analysis-CA) 2- Risk Değerlendirme Karar Matrisi 2- Risk Değerlendirme Karar Matrisi (Risk Assessment Decision Matrix, L matrix 5x5) 3- Kinney Metodu 3- Kinney Metodu 4- JSA (Jop Safety Analysis) 4- JSA (Jop Safety Analysis) RİSK DEĞERLENDİRMESİ

56 ÇEK-LİST ANALİZ YÖNTEMİ (Checklist Analysis-CA)

57 ÇEK-LİST ANALİZ YÖNTEMİ (CHECKLİST ANALYSİS-CA) Çeklist analizleri, amaç ve prosedür adımları yazılarak mevcut işletmenin durumunun kontrol edilmesi için kullanılır.

58 CA- UYGULAMA ÖRNEĞİ 1 CA- UYGULAMA ÖRNEĞİ 1 (SİSTEMATİK OLMAYAN) Tehlike kaynakları değerlendirilir.

59 CA- UYGULAMA ÖRNEĞİ 1 (SİSTEMATİK OLMAYAN)

60 CA- UYGULAMA ÖRNEĞİ 1 (SİSTEMATİK OLMAYAN)

61 CA- UYGULAMA ÖRNEĞİ-2 (İŞ YERİNDE GENEL TEHLİKELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ) Tehlike kaynakları sistematik değerlendirilir.

62 CA- UYGULAMA ÖRNEĞİ-2 (RİSKLERİN AZALTILMASINDA KULLANILABİLECEK ÖNLEYİCİ TEDBİRLERE ÖRNEKLER )

63 CA- UYGULAMA ÖRNEĞİ-3 (TAŞIMA ARAÇLARI) Tehlike kaynakları sistematik değerlendirilir.

64 CA- UYGULAMA ÖRNEĞİ-3 (RİSKLERİN AZALTILMASINDA KULLANILABİLECEK ÖNLEYİCİ TEDBİRLERE ÖRNEKLER )

65 CA- UYGULAMA ÖRNEĞİ-4 (MAKİNALARIN HAREKET EDEN PARÇALARI) Tehlike kaynakları sistematik değerlendirilir.

66 CA- UYGULAMA ÖRNEĞİ-4 (RİSKLERİN AZALTILMASINDA KULLANILABİLECEK ÖNLEYİCİ TEDBİRLERE ÖRNEKLER )

67 CA- UYGULAMA ÖRNEĞİ-5 (ELEKTRİK TESİSATI VE EKİPMANI) Tehlike kaynakları sistematik değerlendirilir.

68 CA- UYGULAMA ÖRNEĞİ-6 (YANGIN) Tehlike kaynakları sistematik değerlendirilir.

69 CA- UYGULAMA ÖRNEĞİ-7 (PATLAMA) Tehlike kaynakları sistematik değerlendirilir.

70 CA- UYGULAMA ÖRNEĞİ-8 (KİMYASAL MADDELER) Tehlike kaynakları sistematik değerlendirilir.

71 CA- UYGULAMA ÖRNEĞİ-9 (GÜRÜLTÜ) Tehlike kaynakları sistematik değerlendirilir.

72 CA- UYGULAMA ÖRNEĞİ-10 (TİTREŞİM) Tehlike kaynakları sistematik değerlendirilir.

73 CA- UYGULAMA ÖRNEĞİ-11 (AYDINLATMA) Tehlike kaynakları sistematik değerlendirilir.

74 RİSK DEĞERLENDİRME KARAR MATRİSİ (Risk Assessment Decision Matrix)

75 Matris diyagramları iki veya daha fazla değişken arasındaki ilişkiyi analiz etmekte ve kullanılan yöntemdir. RİSK DEĞERLENDİRME KARAR MATRİSİ (RISK ASSESSMENT DECISION MATRIX

76 Risk= Olasılık(İhtimal) x Zararın Şiddeti L TİPİ RİSK MATRİSİ (5x5 Matrix) RİSK OLASILIK ŞİDDET

77 Olayın gerçekleşme ihtimali İhtimal Ortaya Çıkma Olasılığı İçin Derecelendirme Basamakları Olayın Gerçekleşme Derecesi ÇOK KÜÇÜKHemen hemen hiç1 KÜÇÜK Çok az ( yılda bir kez ), sadece anormal durumlarda2 ORTAAz ( yılda bir kaç kez )3 YÜKSEKSıklıkla ( ayda bir )4 ÇOK YÜKSEK Çok sıklıkla ( haftada bir, her gün ), normal çalışma şartlarında5 L TİPİ RİSK MATRİSİ (5x5 Matrix)

78 SonuçDerecelendirmeŞiddeti ÇOK HAFİF Önemsiz (Yaralanma yok, düşük mali kayıp)1 HAFİF Düşük (İlk yardım tedavisini ve bulunduğu yerden derhal uzaklaştırılmayı gerektirir, orta düzeyde mali kayıp)2 ORTA Orta (Tıbbi müdahaleyi ve dışarıdan yardımla bulunduğu yerden uzaklaştırmayı gerektirir, yüksek düzeyde mali kayıp)3 CİDDİ Yüksek (Ağır yaralanma, üretim yeteneğinin kaybı, zarar verilmeksizin bulunduğu yerden uzaklaştırmayı gerektirir, yüksek düzeyde mali kayıp)4 ÇOK CİDDİ Çok yüksek (Ölüm, bulunduğu yerden uzaklaştırmayı gerektirir, çok yüksek düzeyde mali kayıp)5 Olayın gerçekleştiği taktirde şiddeti L TİPİ RİSK MATRİSİ (5x5 Matrix)

79 RİSK DÜZEYİ VEYA RİSK SKORU

80 RİSK SKORUNA GÖRE YAKLAŞIM Kabul Edilemez Risk (15-16-20-25) Kabul Edilebilir Risk (1-2-3-4-5-6) Dikkate Değer Risk (8-9-10-12) Hemen Önlem Alınmalı, Gerekirse Çalışma Durdurulmalı En Kısa Zamanda Tedbir Alınmalı Acil Tedbir Gerekmeyebilir Risk düzeyinin ne anlama geldiğini yorumlamak gerekir.

81 L TİPİ RİSK MATRİSİ-UYGULAMA ÖRNEĞİ-1

82

83

84

85

86

87

88 DİKKATE DEĞER RİSK, EN KISA ZAMANDA TEDBİR ALINMALI

89 L TİPİ RİSK MATRİSİ-UYGULAMA ÖRNEĞİ-1

90

91 KABUL EDİLEBİLİR RİSK

92 L TİPİ RİSK MATRİSİ-UYGULAMA ÖRNEĞİ-4

93

94

95

96

97

98 DİKKATE DEĞER RİSK, EN KISA ZAMANDA TEDBİR ALINMALI

99 L TİPİ RİSK MATRİSİ-UYGULAMA ÖRNEĞİ-4

100

101 KABUL EDİLEBİLİR RİSK

102 KİNNEY METODU

103 Kinney yöntemi de matris risk değerlendirme yöntemine benzemektedir. Düzenli kayıt sistemine sahip firmalar tarafından tercih edilmektedir. Zira işyeri istatistiklerinin kullanımına imkan sağlar. Düzenli kayıt sistemine sahip firmalar tarafından tercih edilmektedir. Zira işyeri istatistiklerinin kullanımına imkan sağlar.

104 KİNNEY METODU Risk Değeri: İhtimal x Frekans x Şiddet formülü ile hesaplanır. İ= İhtimal, zararın gerçekleşme olasılığı, (0,2-10 arası bir değer) F= Frekans tehlikeye zaman içinde maruz kalma tekrarı(0,5- 10 arası bir değer) Ş= Şiddet tehlikeli durumun gerçekleştiğinde oluşturacağı etkinin derecesi (1- 00 arası bir değer)

105 KİNNY METODU

106 İhtimal

107 KİNNEY METODU

108 İhtimal X Frekans

109 KİNNEY METODU

110 İhtimal x Frekans x Şiddet

111 KİNNEY METODU Risk Değeri: İhtimal x Frekans x Şiddet

112 KİNNEY METODU

113 İş yeri faaliyetleri: -Kompresör çalıştırılması -Elektrik kullanımı -Malzeme taşınması ve depolanması -Kaynak işlemleri (oksijen, elektrik, gaz altı-argon) -…

114 KİNNEY METODU Örnek-1

115 Örnek-1

116 Örnek-1

117 Örnek-1

118 Mümkün fakat düşük KİNNEY METODU Örnek-1

119 Mümkün fakat düşük Sık (bir veya birkaç defa) KİNNEY METODU Örnek-1

120 Mümkün fakat düşük Sık (bir veya birkaç defa) Öldürücü kaza KİNNEY METODU Örnek-1

121 Esaslı risk (kısa dönemde iyileştirilmelidir.) KİNNEY METODU Örnek-1

122 Alınması gereken önlemleri belirle! KİNNEY METODU Örnek-1

123 Örnek-1

124 İŞ GÜVENLİK ANALİZİ (Job Safety Analysis-JSA)

125 İŞ GÜVENLİK ANALİZİ (Job Safety Analysis-JSA) Kişi veya gruplar tarafından gerçekleştirilen iş görevleri üzerinde yoğunlaşır. Bir işletme veya fabrikada işler ve görevler iyi tanımlanmışsa bu metodoloji uygundur. Analiz, bir iş görevinden kaynaklanan tehlikelerin doğasını direkt olarak irdeler. İş Güvenlik Analizi dört aşamadan oluşur: 1-Yapı 2-Tehlikelerin tanımlanması 3- Risklere değer biçilmesi 4- Güvenlik ölçüsü analizi

126 İŞ GÜVENLİK ANALİZİ (Job Safety Analysis-JSA) Çalışma ortamında yeterli güvelik önlemlerinin alınıp alınmadığı değerlendirmesi için önemlidir. Diğer bir ifade ile olası risklerin kontrolündeki ilk adım olarak potansiyel tehlikelerin sistematik olarak tanımlanmasıdır. Kuşkusuz güvenlik analizi ilk tehlike değerlendirilmesinde kullanılan tekniktir. Bu teknik proses teknik değerlendirmesinde, tasarım değerlendirmesinde ya da kayıp önlemenin incelenmesi referans olarak alınabilir ve prosesin herhangi bir çalışma evresinde kullanılabilir.

127 İŞ GÜVENLİK ANALİZİ (Job Safety Analysis-JSA) Bu kapsamda aşağıdaki değerlendirmeler yapılabilinir: Proses tehlikelerinden, işletmedeki çalışanları korumak amaçlı değerlendirme. Proses tehlikelerinden, işletmedeki çalışanları korumak amaçlı değerlendirme. Gerekli revizyonlar için işletme prosedürlerini değerlendirmek. Gerekli revizyonlar için işletme prosedürlerini değerlendirmek. Proses ya da donanım değiştiğinde yeni tehlikelerin değerlendirilmesi. Proses ya da donanım değiştiğinde yeni tehlikelerin değerlendirilmesi. Acil güvenlik sistemleri, makine koruyucu sistemleri ve temel kontrol tasarım sistemlerini değerlendirmek. Acil güvenlik sistemleri, makine koruyucu sistemleri ve temel kontrol tasarım sistemlerini değerlendirmek. Mevcut tehlikeler için yeni teknolojik uygulamaların değerlendirilmesi. Mevcut tehlikeler için yeni teknolojik uygulamaların değerlendirilmesi.

128 İŞ GÜVENLİK ANALİZİ (Job Safety Analysis-JSA) Bakım ve güvenlik denetiminin yeterliliğinin değerlendirmek. Bakım ve güvenlik denetiminin yeterliliğinin değerlendirmek. Güvenlik analizini tamamlayabilmek için örneğin görsel rutin denetimler, proses güvenlik çalışmaları ve ilaveten teknik analizler örneğin; Çeklist ve What-If analizlerinden de faydalanılabilinir. Bu yöntemin en belirgin özelliği ise; iş adımlarından giderek tehlikelerin belirlenerek risklerin saplanmasıdır. iş adımlarından giderek tehlikelerin belirlenerek risklerin saplanmasıdır.

129 İŞ GÜVENLİK ANALİZİ (Job Safety Analysis-JSA) İş güvenlik analizinde kısaca üç adım;  İş adımlarını tanımla  Tehlikeleri tanımla  Kontrol önlemlerini tanımla

130 İŞ GÜVENLİK ANALİZİ UYLAMA ÖRNEĞİ İŞ: Forklift Kullanımı İŞ ADIMLARI: 1-Operatörün işe başlamadan önce forklifti kontrol etmesi (Lastik havası, fren, far vb.) 2-Forkliftin Kullanımı 3-Frokliftle malzeme taşınması ve depolanması 4-Forkliftin park edilmesi

131 İŞ GÜVENLİK ANALİZİ UYLAMA ÖRNEĞİ

132 ADIM I İŞ GÜVENLİK ANALİZİ UYLAMA ÖRNEĞİ

133

134

135 KABUL EDİLEMEZ- HEMEN MÜDAHALE EDİLMELİ İŞ GÜVENLİK ANALİZİ UYLAMA ÖRNEĞİ

136

137 KABUL EDİLEBİLİR RİSK İŞ GÜVENLİK ANALİZİ UYLAMA ÖRNEĞİ

138 ADIM II İŞ GÜVENLİK ANALİZİ UYLAMA ÖRNEĞİ

139 ADIM III İŞ GÜVENLİK ANALİZİ UYLAMA ÖRNEĞİ

140 ADIM IV İŞ GÜVENLİK ANALİZİ UYLAMA ÖRNEĞİ

141 HATA TÜRLERİ VE ETKİ ANALİZLERİ YÖNTEMİ (Failure Modes And Effects Analysis- FMEA)

142 HATA TÜRLERİ VE ETKİ ANALİZLERİ YÖNTEMİ (Failure Modes And Effects Analysis-FMEA) Bu yöntem, tasarım, proses, sistem ve hizmet ile ilgili bilinen ve/veya olası hataları, yanlışları ve problemleri müşteriye ulaşmadan belirlemeyi tanımlamayı ve ortadan kaldırmayı amaçlayan mühendislik tekniğidir. Proses güvenliğini iyileştirmek ve güvenli donanım kullanımını artırmak için önerilmektedir. Kısaca, FMEA genellikle parça ve ekipmanların analizine dayanır. İnsanların, makinaların, malzemelerin, yöntemlerin ve benzeri ürün veya hizmet faktörlerinin istenen performans ve özellikleri sağlayamamasından dolayı çıktılarda meydana gelen istenmeyen değişmelere hata denilmektedir.

143 FMEA Bir HTEA’nin uygulanmasını gerektiren durumlar: - Emniyet, güvenlik ile ilgili parça ve fonksiyonlar söz konusu olduğunda, - Ağır ve yüksek maliyet ile sonuçlanabilecek hata durumlarında, - Yeni ürün veya proses geliştirmelerinde, - Yeni teknoloji, malzeme ve proseslerde, - Önemli tasarım ve proses değişikliklerinde, - Mevcut ürünlerin yeni uygulama alanlarında, - Mevcut ürünlerin yeni uygulama alanlarında, Kalite açısından yüksek risk beklentisi olan problemli parça ve proseslerde uygulanmaktadır.

144 FMEA HTEA ilk olarak A.B.D. ordusunda uçuş kontrol sistemlerinin geliştirilmesinde kullanılmıştır. Bu amaçla 1949‟da ilk olarak “Hata Türleri, Etkileri ve Kritiği Analiz Etmek İçin Prosedürler” el kitabı yayınlanmış, sistem ve ekipman arızalarının etkilerini belirleyecek güvenirlilik analiz tekniği olarak geliştirilmiştir. 1960‟lı yıllarda A.B.D. havacılık sanayinde kullanılmaya başlanmıştır. İşletmelerde ise ilk Ford otomobil işletmesince kullanılmıştır.

145 FMEA AMACI HTEA tekniğinin amaçlarını şöyle sıralamak mümkündür: -Ürün veya proseste oluşabilecek hata türlerini, etkilerini ve kritiklerini kararlaştırmak -Ürün veya proseste oluşabilecek potansiyel hataları önceden belirleyerek bu hataların oluşmasını engellemek - Nihai ürünün müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşıladığından emin olmak için, planlanan imalat ve montaj prosesleriyle bağlantılı olarak bir ürünün tasarım karakteristiklerini analiz etmek

146 FMEA AMACI - Potansiyel hata türleri belirlendiğinde, onları ortadan kaldırmak için düzeltici önlemleri almak veya sürekli bir şekilde onların oluşma potansiyellerini azaltmak ve böylece ürünün geliştirilmesini sağlamak - Montaj veya imalat prosesi için sistemin dayandığı neden ve ilkeleri de dokümante etmek - Titizlikle uygulandığı durumlarda, bir HTEA proses geliştirilmesinde mühendislerin düşüncelerini (deneyim ve geçmişteki problemlere dayanarak mantık örgüsü içinde yanlış gidebilecek her birimin analizini içeren) özetlemek.

147 Hata Türü ve Etkileri Analizi’nin Türleri En yaygın kullanılanları: 1.Sistem Hata Türü ve Etkileri Analizi (Sistem HTEA): Global sistem fonksiyonlarına odaklanır. Özellikle sistemin, alt sistemle olan etkileşimlerini inceler. Çalışmalar Sistem Mühendisliği liderliğinde yürütülür. Konsept tasarım aşamasında uygulanır ve alt sistem/bileşenlerin Tasarım Hata Türü ve Etkileri Analizi’ne girdi sağlar. 2. Tasarım Hata Türü ve Etkileri Analizi (Tasarım HTEA): Alt sistem ve bileşenlerin tasarım fonksiyonlarına odaklanır. Belirlenmiş olan tasarımı detaylı olarak inceler. Çalışmalar Tasarım Mühendisliği liderliğinde yürütülür. Proses Hata Türü ve Etkileri Analizi’ne girdi sağlar.

148 Hata Türü ve Etkileri Analizi’nin Türleri 3. Proses Hata Türü ve Etkileri Analizi (Proses HTEA): Alt sistem ve bileşenlerin üretim fonksiyonlarına odaklanır. Belirlenmiş olan prosesi detaylı olarak inceler. Çalışmalar Üretim Mühendisliği liderliğinde yürütülür. 4. Hizmet Hata Türü ve Etkileri Analizi (Hizmet HTEA): Hizmet fonksiyonları üzerine odaklanır. 5. Yazılım Hata Türü ve Etkileri Analizi (Yazılım HTEA): Bilgisayar yazılımlarının fonksiyonları üzerine odaklanır.

149 Hata Türü ve Etkileri Analizi’nin Türleri 6. Ekipman Hata Türü ve Etkileri Analizi (Ekipman HTEA): Proseste kullanılan ekipmanlar üzerine odaklanır. Özellikle “7 Büyük Kayıp” incelenir; büyük arızalar, küçük arıza ve durmalar, makine ayarları, kapasite düşümü, başlangıç kayıpları, hatalı parçalar ve takımlandırma. Proses Hata Türü ve Etkileri Analizi’ni desteklemek amacı ile kullanılır. 7. Çevre Hata Türü ve Etkileri Analizi (Çevre HTEA) – Ford firmasına özel: Ürün, proses ve ekipmanların çevresel etkileri üzerine odaklanır. Hammadde üretiminden, ürünün kullanım ömrü sonuna kadar geçen tüm yasam çevrimi incelenir.

150 FMEA Sonuç; FMEA hem hata önlem tekniği hem de sürekli iyileştirmeyi ve gelişimi sağlayan bir tekniktir. Sonuç; FMEA hem hata önlem tekniği hem de sürekli iyileştirmeyi ve gelişimi sağlayan bir tekniktir.

151 FMEA STANDARDI TS EN 60812 SİSTEM GÜVENİRLİĞİ İÇİN ANALİZ TEKNİKLERİ - BAŞARISIZLIK MODU VE ETKİLERİN ANALİZİ İÇİN İŞLEM

152 FMEAPROSÜDÜRÜ Her bir proses veya sistem bileşeninin etiketleyin Her bir bileşenin fonksiyonlarını listeleyin Potansiyel hata türlerini listeleyin Hatanın etkilerini tanımlayın Hatanın şiddetini tanımlayın Hatanın olasılığını tanımlayın Hatayı yakalama(bulma) oranını tanımlayın Risk değerini belirleyin (olasılık x şiddetx bulma oranı) En yüksek riskten başlayarak azaltmak için harekete geçin

153 FMEA 153

154 FMEA 154 Şiddet derecesi 9 ve 10 olduğu zaman çalışmayı durdur. Şiddet derecesi 9 ve 10 olduğu zaman çalışmayı durdur. GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİ KONTROL ET!

155 FMEA 155 Hatanın Olasılığın Açıklanması Derecesi Olasılığı Çok yüksek,hata sürekli Yüksek, hata sık sık Orta, hata ara sıra Düşük, hata az sayıda Olası değil, hata olası değil 1000 araç /ürün başına 100 tanesinden daha fazlasında hata 1000 araç /ürün başına 50 sinde hata 1000 araç /ürün başına 20 sinde hata 1000 araç /ürün başına 10 unda hata 1000 araç /ürün başına 5 inde hata 1000 araç /ürün başına 2 sinde hata 1000 araç /ürün başına 1 inde hata 1000 araç /ürün başına 0,5 inde hata 1000 araç /ürün başına 0,1 inde hata  0.01 1000 araç /ürün başına 0,01 inden daha az hata 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

156 FMEA

157 FMEA Hatanın türü Hatanın etkisi Hatanın sonucu

158 FMEA Şiddet Şiddet 1 = Ciddi değil, 10 = Çok ciddi Olasılık Olasılık 1 = Olası değil, 10 = Olasılığı yüksek Yakalama(Hatayı bulma, keşfedilebilirlik) Yakalama(Hatayı bulma, keşfedilebilirlik) 1 = Bulma olası, 10 = Bulma olası değil ŞiddetOlasılıkKeşfedilebilirlik Risk Değeri(RÖG) (Risk Öncelik Göstergesi) XX= Risk Öncelik Göstergesi (RÖG), belirlenen Şiddeti (Ş), ortaya çıkma olasılığı (O), ve keşfedilebilirlik (K) değerlerinin çarpılması sonucu elde edilen bir değerdir.

159 Hata Türü ve Etkileri Analizi’nin Türleri -RÖG < 40 ise önlem almaya gerek yoktur. -40 ≤ RÖG ≤ 100 önlem alınmasında fayda vardır. -RÖG > 100 ise mutlaka önlem alınması gerekir. Genel yapılan uygulamalarda ise RÖG > 100 olan hatalar düzeltici önlem alınması gereken risk taşıyan hatalardır. 100’ün üzerindeki en büyük değer en fazla risk taşıyacağından öncelikle ele alınacak hatayı verir.

160 Hata Türü ve Etkileri Analizi’nin Türleri Uygulamalarda RÖG ile ilgili rastlanan durumlardan biri de farklı hataların aynı RÖG değerine sahip olmasıdır. Aynı RÖG değerine sahip iki veya daha fazla hata varsa, öncelikle şiddeti ve sonra da keşfedilebilirlik değeri yüksek olan ele alınmalıdır. Ağırlığı yüksek olan hata önceliklidir, çünkü bu değer hatanın etkisini göstermektedir. Keşfedilebilirlik, ortaya çıkma değerinden daha önemlidir çünkü burada söz konusu olan hatanın müşteriye ulaşmasıdır. Ayrıca şiddet değeri 9-10 olan tüm hata türleri için RÖG değerine bakılmaksızın önlem alınması önerilmektedir. Ayrıca şiddet değeri 5-8 arası olup, olasılık değeri 4 ve üzerindeyse aynı şekilde bu hatalara da özel ilgi gösterilmesi önerilmektedir.

161 TASARIM FMEA ANALİZ FORMU ÖRNEĞİ

162 FMEA Diamonyumfosfat üretim hattında yer alan valf ile ilgili FMEA örneği. VALF

163 FMEA

164 FMEA

165 FMEA

166 FMEA

167 FMEA KABUL EDİLEMEZ, HEMEN ÖNLEM ALINMALI

168 FMEA

169 FMEA

170 FMEA

171 FMEA ÖRNEĞİ (Hizmet Kalitesine Yönelik)

172

173 TEHLİKE VE İŞLETİLEBİLME ÇALIŞMASI ANALİZİ (Hazard and Operability studies- HAZOP)

174 TEHLİKE VE İŞLETİLEBİLME ÇALIŞMASI ANALİZİ (Hazard and Operability studies-HAZOP) Tehlike ve işletilebilme çalışması, kişisel ve donanım risklerini temsil edecek şekilde problemlerin tanımlanması ve değerlendirmesi için proses ve işletmede bir plan doğrultusunda düzenli ve sistematik olarak açıklanmasıdır. HAZOP

175 TEHLİKE VE İŞLETİLEBİLME ÇALIŞMASI ANALİZİ (Hazard and Operability studies-HAZOP) HAZOP tekniği ilk kimya proses sistemleri için geliştirildi. Fakat daha sonra diğer tür sistemlerde de aynı zamanda kompleks yazılım ve işletmelerde de geniş kullanım alanı buldu. Kantitatif bir teknik olup, multi disipliner bir ekip tarafından, kaza odaklarının saptanması, analizleri ve ortadan kaldırılmaları için uygulanır.

176 TEHLİKE VE İŞLETİLEBİLME ÇALIŞMASI ANALİZİ (HAZOP) Belirli anahtar ve kılavuz kelimeler kullanarak yapılan sistemli bir beyin fırtınası çalışmasıdır. Çalışmaya katılanlara, belli bir yapıda sorular sorulup, bu olayların olması veya olmaması halinde ne gibi sonuçların ortaya çıkacağı sorulur. Bu tarz çalışmalarda örneğin; çeklist, what-if, olay ağacı ve hata ağacı analizleri kullanılarak daha detaylı çalışmaya ihtiyaç olabilir. Kompleks bir çalışma sistemi olmadığından diğer uygun tekniklerle birleştirilerek kullanılır.

177 TEHLİKE VE İŞLETİLEBİLME ÇALIŞMASI ANALİZİ (HAZOP) Proses denetimine yardımcı olmak maksadıyla, tehlikeli sapmaları normal değerlerle karşılaştırmak için anahtar kelimeler kullanılır; bu grup “fazla”, “az”, “hiç”, gibi kelimeleri içerir. Bu anahtar kelimeler basınç, sıcaklık, akış gibi parametrelerin (kılavuz kelimeler) durumlarını nitelemek için kullanılır. Her bir durumda analist; sebepler, sonuçlar, belirleme metotları ve düzeltici hareketler ile tanımlama yapar.

178 HAZOPPRENSİBİ NEDEN SAPMA SONUÇLAR (Standart koşul (önemsiz, önemli ve amaçtan ) felaket) -tehlike -işletme zorluklar *Sistemde her bir bölüm (parça) kelimelerle incelenir : Akış oranı,akış miktarı,sıcaklık, viskozite, bileşenler, vb.

179 HAZOP TEMEL REHBER KELİME VE ANLAMI ANAHTAR KELİMELERANLAMI FAZLA (MORE)Kantitatif Çoğalma AZ (LESS)Kantitatif Azalma HİÇ (NONE)Mevcut Değil Ters (Reverce)Öngörülen Yönün Aksine PARÇASI (PART OF)Sistemin Bir Bölümü Olması Gerekenden Farklı...Kadar İyi (As Well As)Aynı Derecede...DAN BAŞKA (OTHER THAN) Tamamen Farklı

180 HAZOP KILAVUZ KELİMELER Akış Basınç Sıcaklık Viskozite Seviye, Kompozisyon veya Durum Reaksiyon Zaman Sıra

181 HAZOP HAZOP takımı, öncelikle prosesin veya operasyon adımının bir değişkenini seçer, anahtar kelimeleri kullanarak anlamlı tehlikeli sapmayı belirler. Tanımlanan sapma için neden araştırması ve paralel olarak sonuç araştırması yapılır. FİZİKSEL PARAMETRELERKİMYASAL PARAMETRELER HAZOP SAPMA MATRİKSİ (ANAHTAR KELİMELER + KLAVUZ KELİMELER) TEHLİKELİ SAPMA PROSESİN VEYA OPERASYONUN BİR BÖLÜMÜNÜ NEDEN ARAŞTIRMASI SONUÇ ARAŞTIRMASI

182 HAZOP SAPMA HİPOTEZİ è ANAHTAR + KILAVUZ KELİME KILAVUZ KONU FİZİKSEL PARAMETRELER KİMYASAL PARAMETRELER

183 HAZOP ÖRNEK KILAVUZ KELİMELER o HİÇ (None) o FAZLA (More) o AZ (Less) o PARÇASI (Part of) o GERİ (Back) o …DAN BAŞKA (Other than) ÖRNEK ANAHTAR KELİMELER o AKIŞ o BASINÇ o SICAKLIK o VİSKOZİTE o AĞIRLIK o KONSANTRASYON

184 HAZOP Kullanılan AnlamıHata Tipi Deyim hiçmevcut değilsıvı borudan hiç akmıyor azkantitatif azalmasıvının hızı veya basıncı çok az çokkantitatif çoğalmasıvının hızı veya basıncı çok fazla geriöngörülen yönün aksinesıvının akış yönü ters …den başkatamamen farklıistenilen sonuçtanfarklı parçasısistemin bir bölümübazı komponentler eksik olması gerekenden farklı

185 HAZOP ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ

186 HAZOP

187 HAZOP UYGULAMA REHBERİ CEI IEC 61882 Hazard and operability studies (HAZOP studies)-Application Guide”, 2001

188 HAZOP ÖRNEK UYGULAMA Hidrojenasyon proses örneği

189 HAZOP ÖRNEK UYGULAMA Hidrojenasyon proses örneği (sadeleştirilmiş hali)

190 HAZOP ÖRNEK UYGULAMA Hidrojenasyon prosesinde sıvı yağ hidrojenle doyurularak katılaştırılması sağlanmaktadır. Katalizör olarak nikel kullanılmaktadır. Tehlikeli madde olarak hidrojen görülmektedir. Yanıcı/parlayıcı/patlayıcı özelliklere sahiptir. Rehber kelimeler kullanılarak hidrojen değerlendirilmiştir.

191 HAZOP ÖRNEK UYGULAMA

192

193

194

195

196

197 TEŞEKKÜR EDERİM


"RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE YÖNETİMİ Kim.Yük.Müh. TURGAY BODUROĞLU İŞ GÜVENLİĞİ UZM. EĞİTMEN İŞ GÜVENLİĞİ UZM. EĞİTMEN EMEKLİ BAŞMÜFETTİŞi EMEKLİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları