Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

IRAK’TA BANKACILIK THE TRADE BANK OF IRAQ Nisan 2004.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "IRAK’TA BANKACILIK THE TRADE BANK OF IRAQ Nisan 2004."— Sunum transkripti:

1 IRAK’TA BANKACILIK THE TRADE BANK OF IRAQ Nisan 2004

2 İÇERİK TRADE BANK OF IRAQ (TBI) Trade Bank of Iraq’ın kuruluşu
2 TRADE BANK OF IRAQ (TBI) Trade Bank of Iraq’ın kuruluşu Konsorsiyum Üyeleri Sermaye Yapısı Amaçları Development Fund for Iraq(DFI) Faaliyet Aşamaları

3 İÇERİK 3 İHRACAT KREDİ KURUMLARI (ECA) AKBANK’IN ROLÜ AKREDİTİFLER
TEMİNAT MEKTUPLARI HAVALELER BM PETROL KARŞILIĞI GIDA PROGRAMI AÇILAN İHALELER TÜRKİYE-IRAK TİCARİ İLİŞKİLERİ SONUÇ

4 Trade Bank of Iraq’ın Kuruluşu
4 Banka İhtiyacı Irak ile ticarette karşılaşılan sorunlar arasında, bankacılık ve sigorta sisteminin ve altyapısının yetersiz olması, en başta gelen sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle Irak Geçici Koalisyon Yönetimi (CPA) tarafından bu ihtiyacı karşılamak üzere ilk adım olarak Trade Bank of Iraq’ın kurulması kararlaştırılmıştır. Trade Bank of Iraq (Irak Ticaret Bankası)’ın yönetimi ile ilgili olarak, Irak Geçici Koalisyon Yönetimi tarafından gerçekleştirilen kuruluş ve yönetim ihalesini J.P.Morgan Chase & Co Konsorsiyumu kazanmıştır.

5 Trade Bank of Iraq’ın Kuruluşu
5 17 Temmuz 2003’de kurulmuştur. Kasım 2003’te faaliyete geçmiştir. Konsorsiyumun koordinasyonu ve yönetimi J.P. Morgan Chase&Co tarafından yürütülmektedir. Konsorsiyumda dünyanın önde gelen 13 bankası arasında, tek Türk bankası olan Akbank yer almıştır.

6 (Participating Banks)
Konsorsiyum Üyeleri 6 Operasyon Bankaları (Operating Banks) National Bank of Kuwait Standard Chartered Bank JPMorgan Chase Bank Millennium ANZ Banking Group Avustralya Polonya ABD Kuveyt İngiltere Katılımcı Bankalar (Participating Banks) AKBANK Gruppo San Paolo Imi La Caixa Royal Bank of Canada Banco Comercial Portugues Credit Lyonnais Standard Bank Bank of Tokyo – Mitsubishi Portekiz Japonya İtalya İspanya Kanada Güney Afrika Fransa

7 Trade Bank of Iraq’ın Sermaye Yapısı
7 USD 95 milyon (callable capital) Birleşmiş Milletler İmar Fonu USD 5 milyon (paid-in capital) CPA ve Geçici Koalisyon Yönetimi USD 100 milyon (authorized capital)

8 Trade Bank of Iraq’ın Kuruluş Amacı
8 Irak’ın yeniden inşasına finansal destek sağlamak, Dış ticaret işlemlerine aracılık etmek, Geçici Koalisyon Yönetimi ve bakanlıkların ülkenin yeniden inşaası ve halkın temel ihtiyaçlarının karşılanması için ihtiyaç duyduğu büyük çaplı ithalatlara finansman sağlamak, 1483 sayılı Birleşmiş Milletler kararına göre Irak’ın yapmış olduğu petrol, petrol ürünleri ve doğal gaz ihracatlarının gelirleri US Federal Reserve Bank of New York nezdinde tutulan DFI (Development Fund for Iraq) hesabına yatırılmaktadır. İthalatlar DFI (Development Fund for Iraq) tarafından karşılanacaktır.

9 Development Fund for Iraq’ın Kullanımı
9 DFI, Federal Reserve Bank New York’ta “Central Bank of Iraq / Development Fund for Iraq” adında bir hesapta tutulmaktadır. Fon, CPA (Coalition Provisional Authority) Yönetimi tarafından Irak halkı lehine kullanılmaktadır. Federal Reserve Bank ancak CPA otorizasyon verdiği takdirde Fon’dan ödeme yapmaktadır. Sözkonusu fonun (DFI) itibariyle hesap bakiyesi 9.9 Milyar USD’dır.

10 Trade Bank of Iraq’ın Faaliyet Aşamaları
10 1. Aşama 12 ay sürmesi beklenmektedir. Konsorsiyum lideri JP Morgan Chase aracılığıyla ve operasyon bankalarının iletişim ağı ve dış ticaret back-office sistemleri kullanılarak işlemler yürütülmeye başlanmıştır. Tüm dış ticaret işlemleri akreditif tahtında yapılacaktır. Bugüne kadar 17 İhracat Kredi Kurumundan(Export Credit Agency) finansman desteği sağlanmıştır. Konsorsiyum üyeleri TBI’ya eğitim imkanı, teknik piyasa bilgisi ile uzmanlık hizmeti sağlayacaktır ve personel tahsis edebilecektir.

11 Trade Bank of Iraq’ın Faaliyet Aşamaları
11 2. Aşama 12-24 ay sürmesi beklenmektedir. TBI teknik açıdan ve yasal yönden kendi imkanlarıyla dış ticaret faaliyetlerini Irak’tan yürütmeye başladığında ikinci aşamaya geçilecektir. TBI kendi operasyonel altyapısını kullanarak tüm dış ticaret işlemlerini yürütecektir.

12 Trade Bank of Iraq’ın Faaliyet Aşamaları
12 3. Aşama TBI’ın kamuya ait bir İhracat Kredi Kurumu (Export Credit Agency)’na dönüşmesi, Özel sektör tarafından kontrol edilen bir Ticaret Bankası’na dönüşmesi, ya da, Kredibilitesi olan ve dış ticaret finansal kurumların oluşmasıyla TBI’ın misyonunu tamamlayarak tarihe karışması amaçlanmaktadır.

13 İhracat Kredi Kurumları (Export Credit Agency)’nın Kredi Programları Neden Gereklidir?
13 Alt yapı, Enerji, Sulama, Telekomünikasyon, Taşımacılık, gibi sektörlerin yatırım ve uzun vadeli finansman ihtiyacı olması nedeniyle ECA’ların kredi programlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Türk Eximbank’ın bu konuda çalışmaları mevcut olup yakından takip edilmektedir.

14 İhracat Kredi Kurumların (Export Credit Agency) finansman desteği
14 Bugüne kadar aşağıda yeralan 16 ülkenin İhracat Kredi Kurumları Irak için USD 2 milyarın üzerinde kredi limiti tahsis etmişlerdir Türk Eximbank 2004 yılı programına Irak işlemlerini almak için gerekli çalışmaları başlatmıştır Polonya: KUKE Lüksemburg: ODL Japonya: NEXI İsviçre: ERG İsveç: EKN İtalya: SACE İspanya: CESCE İngiltere: ECGD Amerika: EXIM/OPIC Almanya: HERMES Avusturya: OeKB Avustralya: EFIC Belçika: ONDD Çek Cumhuriyeti: EGAP Danimarka: EKF Hollanda: NCM

15 AKBANK’IN Rolü 15 Akbank’ın,
Türk bankacılık sektöründeki üstün konumu, Ortadoğu piyasasındaki dış ticaret payı ve Yıllara dayalı tecrübesi JP Morgan konsorsiyumuna seçilmesinde en büyük rolü oynamıştır. Akbank bu gücünü TBI imkanlarıyla destekleyerek başta Türk dış ticaret firmalarına olmak üzere, reel sektör firmalarına Irak piyasasından pay almaları, Ticaret bağlantıları geliştirmelerinde bilgilendirme ve Finansman sağlama Yönünde destek olacaktır.

16 AKBANK’IN Rolü 16 Akbank, Trade Bank of Iraq’ın faaliyetlerini yürüten konsorsiyumda yer alarak öncelikli işlem yapma avantajını kazanmıştır. Bu konuda Türkiye’deki tek resmi muhataptır. Gerçekleştirilecek akreditifli işlemlere Akbank aracılık edecektir. İhracat akreditifleri firmalara Akbank tarafından ihbar/teyid edilecektir. İthalat akreditiflerini Akbank direkt açabilecektir. Türk Eximbank ile ilişkiler Akbank tarafından yürütülmektedir. Akbank, TBI personeline eğitim ve danışmanlık hizmeti sağlayacaktır. TBI iletişimi ve operasyon akışının Türkiye’de iş dünyasına tanıtımı ve iletişimi Akbank tarafından yapılacaktır.

17 Mevcut Akreditif Prosedürü
17 İthalatçı ve ihracatçı arasında mutlaka bir kontrat olmalıdır. 3 CPA akreditif açılışını onaylıyor TBI adına Operasyon Bankası Kontrat onayı için CPA’ye başvuruyor Akreditif açılıyor Akreditif Gayrikabilirücü Ödeme:Irak’ta mal tesliminde yapılacaktır 4 İthalatçı 2 1 Kontrat İhbar/teyit AKBANK İhracatçı 5

18 Akreditifler 18 Bugüne kadar konsorsiyum bankaları aracılığıyla TBI adına USD 312 milyon tutarında 142 adet ithalat akreditifi açılmıştır. Geri dönülemez ve teyitsiz olarak açılan akreditifler Bankamız tarafından Türkiye’deki lehdarına ihbar edilmektedir.

19 Teminat Mektupları 19 The Trade Bank of Iraq avans teminat mektubu, geçici teminat mektubu veya kati teminat mektubu tanzim edebilecektir. Ayrıca, teminat standby L/C şeklinde verilebilir. The Trade Bank of Iraq Bankamızın konsorsiyumdaki rolü doğrultusunda, vereceğimiz kontrgarantiyi veya göndereceğimiz standby akreditifi kabul edecek ve bu metne istinaden Irak’taki bakanlıklara teminat mektubu verebilecektir.

20 Teminat Mektupları 20 Eğer müşterimiz Irak’ta yapacağı yatırım için kendi lehine bir teminat mektubu talep ediyorsa, The Trade Bank of Iraq konsorsiyumunda yeralan Operasyon Bankaları Bankamıza kontrgaranti veya standby akreditif gönderecek olup, bu garanti metni Bankamız tarafından müşterimize ihbar edilecektir. The Trade Bank of Iraq teminat mektuplarının maksimum bir yıl vadeli yapılmasını talep etmektedir. Ancak, mektupları veren bankanın vazgeçme hakkı haiz kalmak koşuluyla ve mektupta nihai vadenin belirtilmesi şartıyla teminat mektubunun uzatılması mümkün olacaktır.

21 Havaleler 21 Irak kaynaklı havalelere aracılık etmek üzere Kuveyt muhabirlerimizden National Bank of Kuwait, Safat (NBK) nezdinde bir USD hesabı açılmıştır. Irak bankaları Credit Bank of Iraq ve Bank of Baghdad'ın da NBK nezdinde USD hesapları bulunmaktadır. Irak kaynaklı ödeme emirleri "clearing house" olarak hareket eden NBK tarafından borç/alacak yöntemi ile yapılacaktır. Credit Bank of Iraq ve Bank of Baghdad dışındaki Irak bankalarına da ödeme emri gönderilmektedir. Ödeme emirleri, talimatın NBK tarafından alınmasını müteakip ortalama 3 iş günü içinde lehdara ödenmektedir.

22 Havaleler: TBI 22 Trade Bank of Iraq SWIFT sistemine üye olmak için başvuruda bulunmuştur. Banka SWIFT’e üye olduğunda Irak’a para transferi ve/ veya Irak’tan ülkemize havale yapılması mümkün olacaktır.

23 BM Petrol Karşılığı Gıda Programı
23 21 Kasım 2003 tarihinde Oil-For-Food programı sona ermiştir ve halen devam eden kontratlar Geçici Hükümet Konseyi (CPA) tarafından yürütülecektir. Yeni akreditif işlemlerinde Birleşmiş Milletler sertifikası yerine CPA onayı alınacaktır. Oil-For-Food programından kalan 3000 adet proje yeniden CPA tarafından önceliklere göre değerlendirilecektir.

24 Açılan İhaleler 24 Açılacak ihaleler, ihalelere katılma koşulları, tekliflerin nasıl ve nereye verileceği, ihalelerin değerlendirme takvimi ve koşulları, kazanan firmaların nasıl belirleneceği ve sayfasında ilan edilmektedir. Bu sitelerden ihalelere Türkiye’den katılan şirketlerin listesine ulaşılabilmektedir. Ayrıca, 15 Ocak 2004 tarihinden itibaren Akbank web sitesinden yukarıdaki sitelerden bilgi teminine yönelik direkt link sağlanmıştır.

25 Türkiye – Irak Ticareti tablosu
25 Kaynak: Dış Ticaret Müsteşarlığı

26 Türkiye – Irak Ticari İlişkileri
26 2004 yılındaki beklentimiz Irak’a yeniden yapılandırma programı kapsamında yapılacak ihracatın yaklaşık %5’nin Türkiye tarafından gerçekleştirileceği yönündedir. Bu rakamın USD 2 Milyar olması tahmin edilmektedir.

27 Sonuç AKBANK; Uluslararası piyasalardaki gücü, Yaygın şube ağı,
27 AKBANK; Dış ticaret işlemlerindeki uzmanlığı, Uluslararası piyasalardaki gücü, Yaygın şube ağı, Güçlü hissedar ve sağlam finansal yapısı ile Türk firmalarınca Irak’ın yeniden yapılandırılması sürecinde gereken desteği vermeye hazırdır.


"IRAK’TA BANKACILIK THE TRADE BANK OF IRAQ Nisan 2004." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları