Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

“EN İ Y İ İ LAÇ E Ğİ T İ M VE SEVG İ D İ R!” PROJES İ E Ğİ T İ MDE İ Y İ ÖRNEKLER BARDAKÇI İ LKOKULU 2013/2014 E Ğİ T İ MDE İ Y İ ÖRNEKLER BARDAKÇI İ LKOKULU.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "“EN İ Y İ İ LAÇ E Ğİ T İ M VE SEVG İ D İ R!” PROJES İ E Ğİ T İ MDE İ Y İ ÖRNEKLER BARDAKÇI İ LKOKULU 2013/2014 E Ğİ T İ MDE İ Y İ ÖRNEKLER BARDAKÇI İ LKOKULU."— Sunum transkripti:

1 “EN İ Y İ İ LAÇ E Ğİ T İ M VE SEVG İ D İ R!” PROJES İ E Ğİ T İ MDE İ Y İ ÖRNEKLER BARDAKÇI İ LKOKULU 2013/2014 E Ğİ T İ MDE İ Y İ ÖRNEKLER BARDAKÇI İ LKOKULU 2013/2014

2 PROJE BASAMAKLARI UYGULAMA ALANI:BARDAKÇI İLKOKULU UYGULAMANIN KONUSU :Sağlık sebebi ile okula devam edemeyen hastanede yatarak tedavi gören öğrencilere eğitim desteği sağlamak. UYGULAMANIN SÜRESİ:15 NİSAN2014 ile 13 HAZİRAN 2014 HEDEF KİTLESİ:HASTANEDE YATARAK TEDAVİ GÖREN LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR ÇALIŞMAYI GERÇEKLEŞTİRENLER: FERHAT AYTÜRK (OKUL MÜDÜRÜ) PINAR ÖZGÖKÇE (MÜDÜR YARDIMCISI) F.ESRA ÖZCAN (SINIF ÖĞRETMENİ) MUSTAFA TANCAN (SINIF ÖĞRETMENİ) SAMET KARADAĞ (SINIF ÖĞRETMENİ) ADEM GÜZEL (SINIF ÖĞRETMENİ) GÜLÇİN GÖKDUMAN (SINIF ÖĞRETMENİ) SEMİH TOMAKİN (SINIF ÖĞRETMENİ) EZGİ KARACA(TÜRKÇE ÖĞRETMENİ) ÖMÜR SALEPCİ(MATEMATİK ÖĞRETMENİ) NALAN ARDAĞ (MÜZİK ÖĞRETMENİ) DERYA AHMETBEYOĞLU(FEN VE TEK.ÖĞRT) M.GAZİ GÜL (SOSYAL BİLGİLER) UYGULAMA ALANI:BARDAKÇI İLKOKULU UYGULAMANIN KONUSU :Sağlık sebebi ile okula devam edemeyen hastanede yatarak tedavi gören öğrencilere eğitim desteği sağlamak. UYGULAMANIN SÜRESİ:15 NİSAN2014 ile 13 HAZİRAN 2014 HEDEF KİTLESİ:HASTANEDE YATARAK TEDAVİ GÖREN LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR ÇALIŞMAYI GERÇEKLEŞTİRENLER: FERHAT AYTÜRK (OKUL MÜDÜRÜ) PINAR ÖZGÖKÇE (MÜDÜR YARDIMCISI) F.ESRA ÖZCAN (SINIF ÖĞRETMENİ) MUSTAFA TANCAN (SINIF ÖĞRETMENİ) SAMET KARADAĞ (SINIF ÖĞRETMENİ) ADEM GÜZEL (SINIF ÖĞRETMENİ) GÜLÇİN GÖKDUMAN (SINIF ÖĞRETMENİ) SEMİH TOMAKİN (SINIF ÖĞRETMENİ) EZGİ KARACA(TÜRKÇE ÖĞRETMENİ) ÖMÜR SALEPCİ(MATEMATİK ÖĞRETMENİ) NALAN ARDAĞ (MÜZİK ÖĞRETMENİ) DERYA AHMETBEYOĞLU(FEN VE TEK.ÖĞRT) M.GAZİ GÜL (SOSYAL BİLGİLER)

3 UYGULAMA ADI: EN İYİ İLAÇ EĞİTİM VE SEVGİDİR! UYGULAMANIN AMAÇLARI: *Hastanede tedavi gören çocukların içinde bulundukları ortama ve topluma uyumlarını sa ğ lamak. *Hastane korkularını yenmelerine, okul özlemini gidermelerine, örgün e ğ itim yaşantılarını sürdürmelerine imkan hazırlamak. *Problemi nedeni ile zaman kaybetmesini engelleyerek akranları ile okula devam etmesini sağlamak. *Öğrencide oluşabilecek “eksiklik” duygusunun önüne geçmek ve okulla bağlarının kopmasına engel olmak. *Ö ğ rencilerin devamsızlık nedeniyle sınıfta kalaca ğ ım yönündeki kaygı,korku ve endişelerini gidererek tedavide en önemli unsur olan moral –motivasyonu sa ğ lamak. UYGULAMA ADI: EN İYİ İLAÇ EĞİTİM VE SEVGİDİR! UYGULAMANIN AMAÇLARI: *Hastanede tedavi gören çocukların içinde bulundukları ortama ve topluma uyumlarını sa ğ lamak. *Hastane korkularını yenmelerine, okul özlemini gidermelerine, örgün e ğ itim yaşantılarını sürdürmelerine imkan hazırlamak. *Problemi nedeni ile zaman kaybetmesini engelleyerek akranları ile okula devam etmesini sağlamak. *Öğrencide oluşabilecek “eksiklik” duygusunun önüne geçmek ve okulla bağlarının kopmasına engel olmak. *Ö ğ rencilerin devamsızlık nedeniyle sınıfta kalaca ğ ım yönündeki kaygı,korku ve endişelerini gidererek tedavide en önemli unsur olan moral –motivasyonu sa ğ lamak.

4 SAĞLADIĞI FAYDALAR VE KAZANIMLAR: * Her ö ğ rencinin okul ve arkadaş ortamına kavuşturulması, e ğ itimine kaldı ğ ı yerden devam etmesi sa ğ lanır. *Öğrenci akranlarından eğitim öğretim anlamında geri kalmamış olur. *Kesintiye u ğ rayan e ğ itim yaşantısına süreklilik sa ğ lanmış olur. Zaman kaybının önüne geçilir Akranları arasındaki mesafe kapanmış olur. Öğrenci okulla olan bağını diri tutar. Yaşadığı problemler karşısında yalnız olmadığını anlar, tedavi için en önemli etken olan moral – motivasyon sağlanmış olur SAĞLADIĞI FAYDALAR VE KAZANIMLAR: * Her ö ğ rencinin okul ve arkadaş ortamına kavuşturulması, e ğ itimine kaldı ğ ı yerden devam etmesi sa ğ lanır. *Öğrenci akranlarından eğitim öğretim anlamında geri kalmamış olur. *Kesintiye u ğ rayan e ğ itim yaşantısına süreklilik sa ğ lanmış olur. Zaman kaybının önüne geçilir Akranları arasındaki mesafe kapanmış olur. Öğrenci okulla olan bağını diri tutar. Yaşadığı problemler karşısında yalnız olmadığını anlar, tedavi için en önemli etken olan moral – motivasyon sağlanmış olur

5 PROJE BASAMAKLARI: Sınıf öğretmenleri ve Branş Öğretmenleri ile bir araya gelerek toplantılar düzenlendi. Bu projede gönüllü olarak çalışmak isteyen öğretmenler belirlendi. Projede çalışacak öğretmenlere İl Milli Eğitimden izin onayı alındı. Hastalar çalışmanın yapılacağı saatler ve tarihler konusunda bilgilendirildi. Yatarak tedavi gören öğrencilerin nakilleri Bardakçı ilk ve Ortaokuluna alındı. Çocu ğ un hastalı ğ ı, gördü ğ ü tedaviye ba ğ lı olarak derslik ya da yatak başı ortam hazırlandı. Proje kapsamında verilecek eğitim konusunda planlama çalışması BEP yapıldı. Senkronizasyonun ve devamlılığın sağlanabilmesi için takvim oluşturuldu. PROJE BASAMAKLARI: Sınıf öğretmenleri ve Branş Öğretmenleri ile bir araya gelerek toplantılar düzenlendi. Bu projede gönüllü olarak çalışmak isteyen öğretmenler belirlendi. Projede çalışacak öğretmenlere İl Milli Eğitimden izin onayı alındı. Hastalar çalışmanın yapılacağı saatler ve tarihler konusunda bilgilendirildi. Yatarak tedavi gören öğrencilerin nakilleri Bardakçı ilk ve Ortaokuluna alındı. Çocu ğ un hastalı ğ ı, gördü ğ ü tedaviye ba ğ lı olarak derslik ya da yatak başı ortam hazırlandı. Proje kapsamında verilecek eğitim konusunda planlama çalışması BEP yapıldı. Senkronizasyonun ve devamlılığın sağlanabilmesi için takvim oluşturuldu.

6 Dersler öğretmenlere dağıtıldı. Buna göre; Türkçe dersi : EZGİ KARACA Matematik dersi: ÖMÜR SALEPCİ Müzik dersi : Nalan ARDAĞ Fen Bilimleri Dersi : Derya AHMETBEYOĞLU Sosyal Bilgiler Dersi : M.Gazi GÜL İngilizce Dersi : Pınar ÖZGÖKÇE SINIF ÖĞRETMENİ :ADEM GÜZEL SINIF ÖĞRETMENİ :F.ESRA ÖZCAN SINIF ÖĞRETMENİ :SEMİH TOMAKİN SINIF ÖĞRETMENİ :MUSTAFA TANCAN SINIF ÖĞRETMENİ :SAMET KARADAĞ *Öğretmenlerin sıkıntı yaşamaları halinde Rehber öğretmenden yardım almaları istendi. Dersler öğretmenlere dağıtıldı. Buna göre; Türkçe dersi : EZGİ KARACA Matematik dersi: ÖMÜR SALEPCİ Müzik dersi : Nalan ARDAĞ Fen Bilimleri Dersi : Derya AHMETBEYOĞLU Sosyal Bilgiler Dersi : M.Gazi GÜL İngilizce Dersi : Pınar ÖZGÖKÇE SINIF ÖĞRETMENİ :ADEM GÜZEL SINIF ÖĞRETMENİ :F.ESRA ÖZCAN SINIF ÖĞRETMENİ :SEMİH TOMAKİN SINIF ÖĞRETMENİ :MUSTAFA TANCAN SINIF ÖĞRETMENİ :SAMET KARADAĞ *Öğretmenlerin sıkıntı yaşamaları halinde Rehber öğretmenden yardım almaları istendi.

7 İ LK DERSLER

8 DERS İ ŞLEN İ Ş İ !

9 Ö Ğ RENC İ LER İ LE HASTAHANE DIŞI GEZ İ..!

10 SADECE DERS ZAMANI DE Ğİ L DERS DIŞINDA TELEFON İ LE MSJ LAŞMA SADECE DERS ZAMANI DE Ğİ L DERS DIŞINDA TELEFON İ LE MSJ LAŞMA

11 OKUMA SAAT İ !

12 DERS SAAT İ !

13 DERS DIŞI Z İ YARET !

14

15 RES İ M ÇALIŞMASI !

16 TEDAV İ GÖREN Ö Ğ RENC İ LER İ N FARKLI B İ RŞEYLER YAPMALARI VE MUTLULUK...! TEDAV İ GÖREN Ö Ğ RENC İ LER İ N FARKLI B İ RŞEYLER YAPMALARI VE MUTLULUK...!

17 ÜRÜNLER ! ÜRÜNLER !

18 VEL İ VE Ö Ğ RENC İ N İ N RAHATSIZ OLMAMASI ADINA D İĞ ER Ö Ğ RETMENLER İ M İ Z İ N YAPTI Ğ I ÇALIŞMALAR FOTO Ğ RAFLANDIRILMAMIŞTIR.


"“EN İ Y İ İ LAÇ E Ğİ T İ M VE SEVG İ D İ R!” PROJES İ E Ğİ T İ MDE İ Y İ ÖRNEKLER BARDAKÇI İ LKOKULU 2013/2014 E Ğİ T İ MDE İ Y İ ÖRNEKLER BARDAKÇI İ LKOKULU." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları