Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DERS: Halkla ilişkiler

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DERS: Halkla ilişkiler"— Sunum transkripti:

1 DERS: Halkla ilişkiler
Hazırlayan ve Sunan: İdris BİLİCİ

2 Diğer Faaliyetler 1.Sergi ve Fuarlar Sergiler işletme ve kuruluşlara, sosyal, ekonomik ve teknik alanlarda birçok faaliyetleri, hizmet ve ürünlerini tanıtma olanağı sağlayan etkinliklerdir. Sergiler sürelerine göre; devamlı, geçici, gezici ve uluslar arası sergiler olarak sınıflandırılabilir.

3 2.Festival ve Şenlikler Kiraz festivali, karpuz festivali, vakıf haftası, kızılay haftası gibi festival ve kutlamaların çokca yaşandığı ülkemizde bu tür etkinlikler halkla ilişki yönünden son derece büyük önem taşımaktadır.Bir yerleşim yerinin düşman işgalinden kurtuluşu veya bölge için çok önemli bir ürünün tanıtımı için düzenlenen yöresel festival ve şenlikler kadar, tanınmış sanatçı, iş adamları, siyasetçiler ve bürokratların katıldığı ulusal ya da uluslar arası festivaller de halka ilişkiler boyutundan bakıldığında bulunmaz bir fırsat olarak değerlendirilebilir

4 3.Törenler Günümüzde törenler de birer halkla ilişkiler yöntemi olmuştur. Üst düzey devlet yöneticilerinin katılması, ülkenin çeşitli alanlarında isim yapmış kişilerin törenlere gelmesi, olayı medyaya aktarmak için yeterlidir. Törenlerin başarılı olması ve amacına ulaşması halka ilişkiler personelinin son derece özenli çalışmasını, protokol kurallarını bilmesi ve uygulamasını gerektirir.Dolayısıyla, halkla ,ilişkiler uzmanları, protokol hizmetlerini aksaksız yürütebilmek için;

5 3.1)Tören Öncesinde * Hava durumunu da dikkate alarak tören yeri ve saatini, başka önemli etkinlik ve törenlerle çakışmayacak tarzda tören gününü belirlemelirdir. * Hava koşullarına göre gerekirse bir yedek planlamalı, * İstiklal marşı ve saygı duruşu, açılış konuşması gibi önemli olayları ve zamanlamayı gösteren bir tören programı yapmalıdır. * Kurdele ve makas unutulmamalıdır.

6 Tören programı yeteri kadar önceden dağıtılmalıdır
* Tören programı yeteri kadar önceden dağıtılmalıdır. * Törende şilt, plaket, madalya veya özel bir armağan verilecekse önceden tasarlanmalı ve koordine edilmelidir. * Katılımcıların sosyal rol ve statülerine uygun hitap tarzları tasarlanmalıdır. * Oturma planı yapılmalı, gerek varsa birde otopark planı hazırlanmalıdır.

7 3.2) Tören Sırasında Davetlilerin karşılanması ve yerlerinin alınmasında yardımcı olunmalıdır. Tören programına uygun hareket edilmelidir. 3.3) Tören Sonrasında * Hazırlanmışsa kurumla ilgili yazılı metin, broşür, dergi katılımcılara dağıtılmalıdır. * Planlanmışsa davetliler sade bir ikram ile ağırlanmalı ve davetliler ile mümkün ise tek tek ilgilenilmelidir.

8 4. Toplantılar Toplantılar günümüzde planlı ve ciddi çalışan kuruluşlar tarafından bir halkla ilişkiler etkinliği olarak uygulanan bilimsel içerikli faaliyetlerdir. Toplantılara çağırılan basın mensuplarının çalışmalarınıkolaylaştıracak önlemler alınmalıdır. Seminer, sempozyum, panel, konferans açık oturumlar da toplantı çerçevesinde değerlendirilmektedir.

9 4.1) Anma Toplantıları Tarihte iz bırakmış, ülkemizin yetiştirdiği, büyük düşünür, şair, bilim adamı, sanatçı gibi ünlenmiş kişilerin ölüm ve doğum yıldönümlerinde yapılan anma törenleri ve bunlara bağlı olarak gerçekleştirilen çeşitli etkinlikler de halkla ilişkiler uygulamaları ve tanıtım çalışmalarıdır. 4.2) Açık Oturum Bir topluluğun tümünü ilgilendiren konular üzerinde, tanınmış kişilerin fikirlerini ileri sürdükleri açıkladıkları toplantılardır.

10 Açık oturum düzenlemelerinde özen gösterilmesi gereken noktalar:
Açık oturum düzenlemelerinde özen gösterilmesi gereken noktalar: *Açık oturumlar için geniş bir salon seçilmeli, * Kalabalıkların katılımı sağlanmalı, * Konu önceden belirlenmeli, * Seçilen konu kamuoyuna çeşitli aralarla önceden duyurulmalı, * Tartışmaların verimli bir şekilde yürütülmesine çaba gösterilmeli, * Konuşmacılar uzun açıklamalara girmekten sakınmalı, * Konuşanların sayısı 3-5 kişiyi, açık oturum süresi de 1.5 saati aşmamalıdır.

11 4.3) Sempozyum Bir konu üzerinde, değişik kişiler tarafından yapılan seri konuşmalara denilmektedir. Sempozyumu bir başkan yönetir, sonunda forum yapılırsa ondada başkan aynı misyonu üstlenir.Sempozyumu münazara havasından uzak tutulmasına dikkat edilmelidir. 4.4) Seminer Genellikle birkaç oturum devam eden ve çeşitli konulara bir eksen üzerinde tartışıldığı toplantılardır. Seminerlerde birden fazla konuşmacı, hazırladıklarıbildiriyi sunarak, ele aldıkları konuyu çeşitli yönlerden incelerler.

12 4.5) Konferans Bir konuya açıklık kazandırmak ya da bir konuda bilgi vermek amacıyla bilim, sanat, fikir adamları ve ilgili uzmanların yaptıkları hazırlıklı konuşmaya denir. 4.6) Panel Bir konunun çeşitli yönlerden aydınlatılması, eğilimlerin belirlenmesi için topluluk önünde, bir söyleşi havası içinde tartışılmasına panel denir.

13 5.Yarışmacılar İşletmeler, halkın ve personelin sempatisini kazanmak amacıyla sosyal, kültürel, sportif ve bilimsel yarışmalar düzenlemektedir. Günümüzde özel alanlarda düzenlenen bilim, teknik, resim, müzik v.b yarışmalar şirketi halkın gözünde sempatik kılmakta ve kamuoyunda olumlu bir izlenim yaratılmasında önemli bir rol oynamaktadır.

14 6. Rapor Yazma Halkla ilişkiler alanında çalışacak uzman personelin bir başka meşgul olacağı konuda rapor yazmak olacaktır. Halkla ilişkiler uzmanlarının, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, fuar, sergi, sempozyum veya bir kutlama programının uygulanmasına ilişkin bir değerlendirme yapması ve bir rapor hazırlaması istenebilir. Bu nedenle, halkla ilişkiler uzamanları bir raporun nasıl hazırlanacağı konusunda temel bilgileri almış olması gerekir.

15 7.Anket Hazırlama Anket formları, insanların belirli konulardaki düşünce, yaklaşım veya tercihlerini öğrenebilmek amacıyla oluşturulan özel tip formlardır. Anket formları insanların beklentilerini karşılayacak, okunması anlaşılması ve cevaplanması kolay olacak şekilde hazırlanmalıdır. Anket formu, kaynak ile alıcı arasında iyi bir iletişim kurmalıdır. Anketlerde soru türleri hazırlanırken, okunması zor alan uzun cümleler kurulmamalı, alternatif cevaplı sorular hazırlanmalıdır.

16 1Aşağıdakilerden hangisi iletişim türlerinden biri değildir?
Kişi işçi(içsel) iletişim Kişiler arası (yüzyüze) iletişim Örgütsel iletişim Olağan iletişim 2 Aşağıdakilerden hangisi iletişim unsurlarında biri değildir? Kaynak Alıcı Kanal Hız


"DERS: Halkla ilişkiler" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları