Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GRAFİK MATLAB temel komutlar ve fonksiyonlar.. Dizi Fonksiyonları cat - Dizileri birleştiri rfind F- 0 olmayan elemanların indislerini verir. length –

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GRAFİK MATLAB temel komutlar ve fonksiyonlar.. Dizi Fonksiyonları cat - Dizileri birleştiri rfind F- 0 olmayan elemanların indislerini verir. length –"— Sunum transkripti:

1 GRAFİK MATLAB temel komutlar ve fonksiyonlar.

2 Dizi Fonksiyonları cat - Dizileri birleştiri rfind F- 0 olmayan elemanların indislerini verir. length – Eleman sayısını verir. linspace – Doğrusal aralıklı vektör oluşturur. logspace Creates logarithmically spaced vector. Freqspace – Eşit aralıklı frekans cevabı oluşturur. max – En büyük elemanı verir. min – En küçük elemanı verir. sum Elemanların toplamını verir. prod – Elemanların çarpımını verir. reshape – Boyut değiştirir. size – Dizi boyutunu verir. sort Elemanları sıraya dizer.

3 Doğrusal denklemleri çözmek için gerekli Matris komutları Det- Determinantı verir. İnv- Matrisin tersini hesaplar. Rank- Matrisin rank’ını hesaplar. rref – Düşürülmüş row eşelon formunu verir.

4 2 Boyut Grafik Komutları Plot ezplot

5 Temel Grafik Komutları Close Close all Csf- Figürden grafiği siler Hold on,off- Figürü tutar yada siler Legend- Çizimlere başlık ekler xlabel,ylabel- Çizimlere etiket ekler Title- Çizimlere başlık ekler Text- Çizimlere yazı ekler Gtext- Çizimlere fare ile yazı ekler.

6 Özel Grafik Komutları Bar- Çubuk grafik çizer. Pie- Pasta grafik çizer. Polar- Kutupsal gösterim sağlar. Semilogx- Yarı logaritmik gösterim sağlar. Semilogy- Yarı logaritmik gösterim sağlar. Stairs- Merdiven grafik gösterim. Stem- Sinyal çizmek için kullanılır.

7 EZPLOT Karakter şeklinde girilmiş fonksiyonların grafiklerini çizer ezplot('kapalı fonksiyon ifadesi'); veya ezplot('kapalı fonksiyon ifadesi',[xmin xmax]); veya ezplot('kapalı fonksiyon ifadesi',[xmin xmax ymin ymax]);

8 3 Boyut Grafik Komutları Mesh Surf Contour Meshgrid plot3

9 Şartlı Dallanma ve Döngü komutları İf Else Elseif For While Switch – case

10 Matlab Programlama Komutları break- Döngüden çıkar Continue- Döngüyü atlar Warning- Uyarı mesajı verir. Error- Hata mesajı verir. Return- Çağıran fonksiyona döner.

11 İlişkisel Operatörler ==- Eşittir ~=- Eşit Değildir >- Büyüktür >=- Büyük Eşittir <- Küçüktür <=- Küçük Eşittir

12 Mantıksal Operatörler |- Veya operatörü &- Ve operatörü ~- Değil operatörü

13 Mantıksal Fonksiyonlar all- Hepsi doğruysa doğru döner. or- Herhangi bir doğruysa doğru döner. xor- Exlusive Or fonksiyonu. Finite İsinf İsempty İsreal isnan

14 Dosya Fonksiyonları Fprintf Fscanf Format kodları %d- Tamsayı %f- Küsüratlı sayı %s- Harf(string) %e- Bilimsel sayı %g- En uygun(f yada e) \n- Yeni Satır \t- Sekme(Tab)

15 Vektörel İşlemler Cross- Çarpım hesaplar Dpt- Nokta çarpımı hesaplar.


"GRAFİK MATLAB temel komutlar ve fonksiyonlar.. Dizi Fonksiyonları cat - Dizileri birleştiri rfind F- 0 olmayan elemanların indislerini verir. length –" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları