Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MATLAB temel komutlar ve fonksiyonlar.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MATLAB temel komutlar ve fonksiyonlar."— Sunum transkripti:

1 MATLAB temel komutlar ve fonksiyonlar.
GRAFİK MATLAB temel komutlar ve fonksiyonlar.

2 Dizi Fonksiyonları cat - Dizileri birleştiri
rfind F- 0 olmayan elemanların indislerini verir. length – Eleman sayısını verir. linspace – Doğrusal aralıklı vektör oluşturur. logspace Creates logarithmically spaced vector. Freqspace – Eşit aralıklı frekans cevabı oluşturur. max – En büyük elemanı verir. min – En küçük elemanı verir. sum Elemanların toplamını verir. prod – Elemanların çarpımını verir. reshape – Boyut değiştirir. size – Dizi boyutunu verir. sort Elemanları sıraya dizer.

3 Doğrusal denklemleri çözmek için gerekli Matris komutları
Det - Determinantı verir. İnv - Matrisin tersini hesaplar. Rank - Matrisin rank’ını hesaplar. rref – Düşürülmüş row eşelon formunu verir.

4 2 Boyut Grafik Komutları
Plot ezplot

5 Temel Grafik Komutları
Close Close all Csf - Figürden grafiği siler Hold on,off - Figürü tutar yada siler Legend - Çizimlere başlık ekler xlabel,ylabel - Çizimlere etiket ekler Title - Çizimlere başlık ekler Text - Çizimlere yazı ekler Gtext - Çizimlere fare ile yazı ekler.

6 Özel Grafik Komutları Bar - Çubuk grafik çizer.
Pie - Pasta grafik çizer. Polar - Kutupsal gösterim sağlar. Semilogx - Yarı logaritmik gösterim sağlar. Semilogy - Yarı logaritmik gösterim sağlar. Stairs - Merdiven grafik gösterim. Stem - Sinyal çizmek için kullanılır.

7 EZPLOT Karakter şeklinde girilmiş fonksiyonların grafiklerini çizer
ezplot('kapalı fonksiyon ifadesi'); veya ezplot('kapalı fonksiyon ifadesi',[xmin xmax]); veya ezplot('kapalı fonksiyon ifadesi',[xmin xmax ymin ymax]);

8 3 Boyut Grafik Komutları
Mesh Surf Contour Meshgrid plot3

9 Şartlı Dallanma ve Döngü komutları
İf Else Elseif For While Switch – case

10 Matlab Programlama Komutları
break - Döngüden çıkar Continue - Döngüyü atlar Warning - Uyarı mesajı verir. Error - Hata mesajı verir. Return - Çağıran fonksiyona döner.

11 İlişkisel Operatörler
== - Eşittir ~= - Eşit Değildir > - Büyüktür >= - Büyük Eşittir < - Küçüktür <= - Küçük Eşittir

12 Mantıksal Operatörler
| - Veya operatörü & - Ve operatörü ~ - Değil operatörü

13 Mantıksal Fonksiyonlar
all - Hepsi doğruysa doğru döner. or - Herhangi bir doğruysa doğru döner. xor - Exlusive Or fonksiyonu. Finite İsinf İsempty İsreal isnan

14 Dosya Fonksiyonları Fprintf Fscanf Format kodları %d - Tamsayı
%f - Küsüratlı sayı %s - Harf(string) %e - Bilimsel sayı %g - En uygun(f yada e) \n - Yeni Satır \t - Sekme(Tab)

15 Vektörel İşlemler Cross - Çarpım hesaplar
Dpt - Nokta çarpımı hesaplar.


"MATLAB temel komutlar ve fonksiyonlar." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları