Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Servisi Olgu Sunumu 25 Şubat 2015 Çarşamba İnt. Dr. Özge Keleşer.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Servisi Olgu Sunumu 25 Şubat 2015 Çarşamba İnt. Dr. Özge Keleşer."— Sunum transkripti:

1 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Servisi Olgu Sunumu 25 Şubat 2015 Çarşamba İnt. Dr. Özge Keleşer

2 25.02.2015 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

3 H.B. 15 yaş kız Başvuru tarihi:01/02/2015 Şikayeti: Ateş, baş ağrısı, ishal, halsizlik

4 Hikaye: 08.14 tarihinden itibaren Glioblastome Multiforme tanısıyla çocuk onkolojiden takipli hastamız; Çekilen Kranial MR’ nda tm boyutunda değişme görülmedi, ventriküler genişleme nedeniyle NRŞ tarafından değerlendirilmiş hidrosefali açısından anlamlı bulunmamış.

5 Hastanın ishal, halsizlik şikayetinin devam etmesi üzerine ileri tetkik ve tedavi amacıyla 01/02/2015 tarihinde servise yatışı yapıldı. Hastamızın yakın zamanda seyahat, benzeri bulguları taşıyan biri veya hayvanla temas öyküsü yok.

6 Fizik Muayene: Ateş: 38 °C Nabız: 96/dk Solunum: 20/dk Tansiyon: 110/70 mmHg Spo2: % 100

7 Genel durum: Orta Ciltte yaygın tüylenme artışı, hirşutizm + Hasta desteksiz yürüyememekte, Kas gücü alt ekstremitede 2/5 Bağırsak sesleri artmış

8 Özgeçmiş: Prenatal: Annenin 3.gebeliği. Gebeliği boyunca düzenli doktor kontrolü ve ultrasonografi kontrolü yok. Gebelik sırasında sigara, alkol, madde kullanımı, kanama, akıntı, radyasyon maruziyeti, idrar yolu enfeksiyonu, döküntülü veya ateşli hastalık geçirme öyküsü yok. Natal: Evde, miadında, normal yolla doğmuş. Postnatal:Doğar doğmaz ağlamış. 1 hafta halsizlik ve beslenememe şikayeti ile hastanede yatmış.İkter, siyanoz öyküsü yok. Aşılar: Sağlık ocağı aşıları tam

9 Soygeçmiş: Anne: 45yaşında, sağ-DM tip 2 Baba: 41 yaşında, sağ- sağlıklı Anne ve baba arasında akrabalık mevcut. 1. çocuk: 18y,E, sağ, sağlıklı 2. çocuk: 16y,K, sağ, sağlıklı 3. çocuk:Hastamız 4.çocuk: 13y,K, sağ-sağlıklı 5.çocuk: 11y,K,sağ-sağlıklı 6.çocuk: 8y,K,sağ-sağlıklı

10 Laboratuar: Hb:14.3 g/dl BUN:10 Total protein:6.3 BK:27700 Kreatinin: 0.44mg/dl Alb:4.06 KK:4.89 ANS:26000 K: 4.31mq/l LYM: 279 Na:134mq/l MCV:87.1 Ca:9.3mg/dl PLT:138000 AST:15U/L ALT:16U/L

11 ÖN TANILAR?

12 01.02.2015 Dışkı kültüründe Salmonella Enteritidis + Rota virüs – Adenovirüs - Clostridium Difficile Toksin A – 11.02.2015 Kan kültüründe Salmonella +

13 12.02.2015 Dışkı kültüründe Salmonella – 13.02.2015 Kan kültüründe Salmonella -

14 Sefepim :14.gün Hastaya yatışında “febril nötropeni” yaklaşımı çerçevesine (altta yatan hastalığının sağaltımı sonrasında nötropeni adayı hasta) başlanan antibiyotik sağaltımı, etken ve duyarlık incelemesi belirlendikten sonra değiştirilmedi.

15 SALMONELLOZ Salmonella Enterobacteriaceae ailesinde 2000’ den fazla serotip Salmonelloz dünyada yaygın hayvanlarda ve insanlarda infeksiyon nedeni İnsanlarda  Enterik ateş  Gastroenterit  Sistemik infeksiyonlar yapar.

16 gram (-), laktoz (-), H2S(+), üreaz(-) sporsuz bakteri Hareketli, (S. gallinarum hariç), fakültatif hücre içi O, H,Vi antijenleri Önemli serovarlar: S. typhi, S. choleraesuis, S. typhimurium, S. enteritidis S. paratyphi A, S. schottmuelleri (S. paratyphi B), S. hirschfeldii (S. paratyphi C), S. Sendai Etkenin tipi  S. Cholerasuis--bakteriyemi,  S. typhi ve S. paratyphi A, S. Scholtmuelleri-- enterik ateş, kr. taşıyıcılık  S. Typhimurium, S.Enteritidis--enterokolit

17 BULAŞ YOLU Kontamine hayvansal gıda ürünleri  Yumurtalar, et ve et ürünleri Kontamine eller Su veya besinlerin kontaminasyonu

18 Patogenez Salmonella gıda ile alınır Mide asidinden etkilenir. Engeli aşar ise ince barsağa geçer. İnce barsak mukozasında penetrasyon ve toksin salınımı Proinflamatuvar sitokinler salınır İnflamatuvar yanıt ishale neden olur Barsakta Peyer plaklarında çoğalma, RES ‘e geçiş, bakteriyemi

19

20

21  Tifoid Olmayan Salmonelloz: - Akut Enterit (Salmonella Enteritidis, S.Typhimurium) -Bakteremi -Barsak Dışı Lokalize Enfeksiyonlar  Enterik Ateş (Tifo)

22 Akut Enterit Enfekte gıdalar ile sıklıkla bulaşır.(Tavuk, yumurta v.b) Ateş, kramp tarzı karın ağrısı ve mukuslu bazen kanlı ishal (sulu, miktarı değişken) Dışkıda PNL Bulantı, kusma Tanı: Dışkı kültürü

23 Ayırıcı tanı:  Şigella  EİEC,  C. jejuni  Yersinia enterocolitica  ETEC,

24 Tifoid Olmayan Salmonella Suşları İle Hastalık Oluşumuna Yol açan Konak Faktörler ve Koşullar Yenidoğanlar ve küçük süt çocukları (3 ay altı) HIV/AIDS Diğer immün yetersizlikler ve kronik granülomatöz hastalıklar İmmün sistemi baskılayıcı ve steroid tedavileri Maligniteler, özellikle lösemi, lenfoma Hemolitik anemi; Orak hc hastalığı, sıtma, bartonelloz Kollejen doku hastalıkları Enflamatuar barsak hastalıkları Aklorhidri, antiasit ilaç kullanımı Bozulmuş barsak motilitesi Şistosomiyazis, sıtma Beslenme yetersizliği

25 Tedavi Semptomatik yaklaşım, sıvı ve elektrolit kaybının yerine konulması yeterlidir. Antibiyoterapi önerilen durumlar:  3 ay altındaki bebeklerde ve immün yetersizlikli kişilerde Salmonella enfeksiyonlarında  Sefotaksim 100-200 mg/kg/gün 6 sa bir 5-14 gün veya  Seftriakson 75 mg/kg/gün tek doz 7 gün boyunca veya  Sefiksim 15 mg/kg/gün 7-10 gün boyunca  Artan direnç oranları nedeniyle ampisilin ve trimetoprim-metoksazol kullanımından uzaklaşılmaktadır. Ayaktan izlenen hastalarda azitromisin kullanılabilir.

26 Aşı ile korunma  S. typhi için aşı oral Ty 21 a (gün aşırı toplam 4 kapsül) veya  Tifoid Vi polisakkarid aşı (tek doz i.m) Genel önlemler Su ve gıda kaynaklarının temizliği Kanalizasyonların uygun hale getirilmesi Hayvansal gıdaların uygun pişirilmesi Pastörize süt ve süt ürünleri Seyahatlerde buzlu içecekler, çiğ yiyeceklere dikkat edilmesi Yiyecekleri elledikten sonra ellerin yıkanması Korunma

27 DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM


"Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Servisi Olgu Sunumu 25 Şubat 2015 Çarşamba İnt. Dr. Özge Keleşer." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları