Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 MMM216 X- ışınları 4. Ders www.farukdemir.info.tr Karakteristik X-ışınlarının Oluşumu.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 MMM216 X- ışınları 4. Ders www.farukdemir.info.tr Karakteristik X-ışınlarının Oluşumu."— Sunum transkripti:

1 1 MMM216 X- ışınları 4. Ders www.farukdemir.info.tr Karakteristik X-ışınlarının Oluşumu

2 2 MMM216 X- ışınları 4. Ders www.farukdemir.info.tr Karakteristik X-ışınlarının Oluşumu

3 3 MMM216 X- ışınları 4. Ders www.farukdemir.info.tr Karakteristik X-ışınlarının Oluşumu

4 4 MMM216 X- ışınları 4. Ders www.farukdemir.info.tr Karakteristik X-ışınlarının Oluşumu

5 5 MMM216 X- ışınları 4. Ders www.farukdemir.info.tr Karakteristik X-ışınlarının Oluşumu

6 6 MMM216 X- ışınları 4. Ders www.farukdemir.info.tr Karakteristik X-ışınlarının Oluşumu Şekil 6 X-ışını flöresans olayı

7 7 MMM216 X- ışınları 4. Ders www.farukdemir.info.tr Filtreler (Süzgeçler): Pek çok X-ışını deneyi mümkün oldu ğ u kadar çok monokromatik x-ışınına ihtiyaç gösterir. Hâlbuki elektronlar K tabakası so ğ urma kıyısından daha büyük bir enerjiye sahip ise bu durumda X-ışını tüpünden yalnızca şiddetli karakteristik X-ışınları de ğ il karakteristik X-ışınları ve sürekli spektrumda yayınlanır. Bu istenmeyen bileşenlerden kurtulmak için K so ğ urma kıyısı anodun karakteristik ve X-ışınlarının arasında yer alan bir elementi filtre (süzgeç) olarak kullanmak uygundur. Böyle bir elementin atom numarası tüp anodununkinden bir veya iki daha az olur. E ğ er metalin kararlı yaprak halinde elde edilmesi mümkün de ğ ilse toz halindeki oksidi bir ka ğ ıt üzerine yayılıp kurutularak filtre elde edilebilir.

8 8 MMM216 X- ışınları 4. Ders www.farukdemir.info.tr Karakteristik X-ışınlarının Oluşumu Tablo 1 X-ışınlarını yok etmek için süzgeçler.

9 9 MMM216 X- ışınları 4. Ders www.farukdemir.info.tr Filtreler (Süzgeçler):

10 10 MMM216 X- ışınları 4. Ders www.farukdemir.info.tr Filtreler (Süzgeçler): Şekil 7 Bakır radyasyonu spektrumunun bir Ni filtreden a) geçmeden b) geçtikten sonraki durumlarının mukayesi. Kesik kesik çizgilerle gösterilen e ğ ri Ni’in kütle so ğ urma katsayısıdır.

11 11 MMM216 X- ışınları 4. Ders www.farukdemir.info.tr X-Işınlarının Dedeksiyonu 1.Flöresans Levhalar: bir karton üzerine sürülmüş eser miktarda nikel ihtiva eden ince çinko sülfür tabakasından yapılmıştır. X-ışınlarının etkisiyle bu bileşikte görünür bölgede flöresans olayı olur yani görünür ışık yayınlanır. Bu halde yayınlanan ışık sarıdır. Flöresans oluşturulan bir kristal bir foto çoğaltıcıyla birlikte kullanılabilir ve bu birleşime sintilasyon sayacı denir ve x-ışınlarını dedekte eden çok duyarlı bir alettir.

12 12 MMM216 X- ışınları 4. Ders www.farukdemir.info.tr X-Işınlarının Dedeksiyonu NaI(Tl) bir fotocoğaltıcı ile birleştirilen sintilasyon sayacı kristalden oluşan detektör prensibiyle çalışan detektörlerdir. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2e/Scintillation_Counter_Schematic.jpg

13 13 MMM216 X- ışınları 4. Ders www.farukdemir.info.tr X-Işınlarının Dedeksiyonu 2. Fotoğrafik Filmler: X-ışınlarından tıpkı görünür ışıktan etkilenir gibi etkilenirler. Sıradan filmler üzerindeki emülsiyon gelen X-ışınlarını soğurmak için çok incedir ve filmi de karartmada yalnız soğrulan X- ışınlarının etkisi vardır. Bu yüzden toplam soğurmayı arttırmak için X-ışınları filmleri, oldukça kalın emülsyon tabakasını filmin her iki yüzüne koyarak hazırlanır. Aynı maksatla tanelerde büyüktür. Bunun sonucu olarak maalesef X-ışını filmleri tanelidir ve ince detayları ayıramaz ve fazlaca bir büyütmeye tabi tutulamaz.

14 14 MMM216 X- ışınları 4. Ders www.farukdemir.info.tr X-Işınlarının Dedeksiyonu 3. İ yonizasyon Cihazları: X-ışını demetlerinin şiddetini bir gaz içinde oluşturdu ğ u iyonizasyon miktarı vasıtasıyla ölçer. X- ışını fotonu yüksek hızlı yüksek hızlı elektronlar gibi iyonlaşmaya neden olabilir yani gaz moleküllerinden veya atomlarından bir elektron kopartır ve geride bir pozitif iyon bırakır. Bu olay, X- ışını uygun bir gaz ve aralarında bir potansiyel farkı olan iki elektrotun oldu ğ u bir ortamdan geçirilerek şiddet ölçüsü için bir temel yapılabilir.

15 15 MMM216 X- ışınları 4. Ders www.farukdemir.info.tr X-Işınlarının Dedeksiyonu Elektronlar anoda ve pozitif yüklü iyonlar katoda çekilir ve böylece dış devrede bir akım oluşur. İyonizasyon odasında bu akım sabit bir x-ışını şiddeti için sabittir ve akımın şiddeti x-ışının şiddetinin bir ölçüsüdür. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bd/Ion_chamber_operation.gif/1280px-Ion_chamber_operation.gif

16 16 MMM216 X- ışınları 4. Ders www.farukdemir.info.tr X-Işınlarının Dedeksiyonu Geiger-Müller sayacında ve orantılı sayaçta bu akım darbelidir ve X-ışını şiddeti bu darbelerin sayısı ile orantılıdır. İyonizasyon Cihazları sadece gaz ortamdan oluşan detektörlerden ibaret değildir. http://i01.i.aliimg.com/wsphoto/v0/1916511743/Digital-font-b-Geiger-b-font- font-b-Counter-b-font-Nuclear-Radiation-Detector-Radioactive-Particles.jpg http://www.taek.gov.tr/ogrenci/resimler/gmc.jpg

17 17 MMM216 X- ışınları 4. Ders www.farukdemir.info.tr X-Işınlarının Dedeksiyonu http://img.directindustry.com/images_di/photo-g/scintillation-counter-50423-2536885.jpg 4. Yarı-iletken Sayaçlar: CdTe, Si(Li), Ge(Li) ve Saf Ge detektörler gibi bir yarıiletken kristalden oluşan detektörlerde iyonizasyon prensibiyle çalışan detektörlerdir.

18 18 MMM216 X- ışınları 4. Ders www.farukdemir.info.tr X-Işınlarının Dedeksiyonu http://nats-usa.com/wp-content/uploads/2011/08/SXRD.jpg http://img.directindustry.com/images_di/photo-g/x-ray-detector-gamma-21695-2836269.jpg


"1 MMM216 X- ışınları 4. Ders www.farukdemir.info.tr Karakteristik X-ışınlarının Oluşumu." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları