Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

NİZİP ÇALIŞTAY EĞİTİM KOMİSYONU

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "NİZİP ÇALIŞTAY EĞİTİM KOMİSYONU"— Sunum transkripti:

1 NİZİP ÇALIŞTAY EĞİTİM KOMİSYONU
Prof. Dr. Mehmet ÖZASLAN Gaziantep Üniversitesi Nizip Eğitim Fakültesi Dekanı

2 NİZİP ÇALIŞTAYI EĞİTİM-KÜLTÜR KOMİSYON ÜYELERİ
Prof. Dr. Mehmet ÖZASLAN (Başkan) Mahmut KURT (Nizip İlçe Millî Eğitim Müdürü) Abdülkadir AKKUŞ (NTO Meclis Üyesi) Ömer Faruk YAKAR (Gençlik Spor İlçe Müdürü) Mehmet Ali DAYI (Eczacılar Odası Nizip Temsilcisi) Cevat BARIŞ (Özel Özyurt Koleji) Yard.Doç.Dr. Hakan AKDAĞ (Nizip Eğitim Fakültesi) Yard.Doç.Dr. Mehmet BARDAKÇI (Nizip Eğitim Fakültesi) Yard.Doç.Dr. İbrahim Halil KILIÇ (Nizip Meslek Yüksek Okulu) Nafiye Nur MEŞE (Nizip Meslek Yüksek Okulu)

3 I.YÖNETİM İLE İLGİLİ OLGULAR
A) OKUL YÖNETİMİ 1. Yönetim becerilerinin olmaması 2. Kendilerini yenileyememeleri 3. İletişim becerilerinin yetersiz olması 4. Liderlik özelliklerinin olmaması, sinerji oluşturamamaları 5. Yönetim psikolojisi bilgilerinin yetersiz olması 6. Empati becerilerinin eksikliği 7. Takım ruhu oluşturma konusundaki yetersizlik. 8. Despot yöneticilik anlayışı.

4 B) EĞİTİM-ÖĞRETİM DIŞINDAKİ İŞLERİN FAZLALIĞI (Bürokratik, Kırtasiye, Evrak İşleri vb.)
C) YETİŞKİN EĞİTİMİNE ÖNEM VERMEMELERİ D) MEVZUAT DIŞI DAVRANIŞ EĞİLİMLERİNİN VARLIĞI E) VİZYON SAHİBİ OLMAMALARI

5 F) PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİNİN YETERLİ OLMAMASI
1. İdarecilerin yeni programlarla ilgili bilgi eksiklikleri. 2. Adil olmamaları, ödül ve cezayı adil bir şekilde uygulayamamaları. 3. Müfettişlerin rehberlik konusunda yetersiz kalmaları. 4. Disiplini sağlayamama. 5. İdarecilerin boş derslere hazırlıksız girmeleri.

6 II.ÖĞRETMENLE İLGİLİ OLGULAR
Öğretmenin Nitelik Sorunları 1. Öğretmenlerin Yeniliklere Açık Olmaması 2. Öğretmenlerin Özdenetimlerinin Olmaması 3. Öğretmenlerin Meslek Eğitimine Uymaması 4. Öğretmen yetiştirme açısından uygulama okulları arasındaki farklılık.(Fakülte ve Bakanlık arasındaki işbirliğinin artırılması) B) Kadrolu Öğretmen Yetersizliliği 1. Kadrolu öğretmen eksikliği nedeniyle ücretli öğretmenlerin görev yapması ve dönem sonuna kadar sürekli öğretmen değişikliği. (Nizip İlçesinde öğretim yılında 260 öğretmen ücretli olarak görev yapmaktadır.)

7 C) İletişim Sorunları 1. Öğretmenlerin Mesleki ve Alan bilgisi Konularında Birbirleriyle İlişki Kuramamaları 2. Öğretmenlerin program gereği disiplinlerarası ilişkilendirmede diğer meslektaşları ile iletişim kuramamaları 3. Öğretmenlerin Velilerle İletişim Eksikliği 4. Öğretmenlerin Öğrencilerle İletişim Sorunları 5. Zümre Toplantılarının Yetersiz ve Etkin Olmayışı

8 D) Motivasyon Sorunu 1. Öğretmenleri Destekleyen Birimlerin Olmayışı 2. Öğretmen Motivasyonunun Düşük Olması 3. Öğretmenlere Çevrenin ve Ailenin Bakış Açısı 4. Öğretmenlerin Okul Dışı Sorunlarla Uğraşmaları 5. Öğretmenlerin Çalışma Saatleri ile İlgili Problemler 6. Öğretmen maaşlarının yetersizliği

9 E) Yeni Göreve Başlayan Öğretmenlere Rehberlik Edecek Deneyimli Öğretmen Bulunmaması
F) Öğretmenlere Görev Tanımı Dışında İşlerin Yüklenmesi

10 G) Rehber Öğretmenlerin Aktif Görev Yapamamaları
1. Öğretmenlerin Sık Sık Değişmesi 2. Ölçme ve Değerlendirmede Yetersizlik ve Dengesizlik 3. Alan Dışı Olan Öğretmenler 4. Öğretmenlerin Kırtasiye İş Gücünün Fazla Olması 5. Yeterli Hizmet İçi Eğitim Verilmemesi

11 6. Performans ve Yeterliliklerinin Ölçüleceği Bir Sistemin Olmayışı
7. Teknolojinin Eğitimde Yeterli Kullanılmaması 8. Öğretmenlerin Alışkanlıkları 9. Alan Bilgisi Eksikliği- Eğitim Bilimindeki Gelişmeleri Takip Etmemeleri 10. Yeniliklere Açık Olmamaları 11. Meslek Sevgisinin Yetersizliği

12 III.ÖĞRENCİLERLE İLGİLİ OLGULAR
1. Öğrencilerin Aileden Yeterli Eğitim Alamaması 2. Özgüven Eksikliği 3. Okula Uyum Sağlamada Yaşanan problemler 4. Küçük Yaş Gruplarının İhmal Edilmesi 5. Beslenme Problemleri 6. Devamsızlık Problemleri 7. Göçle Gelen Öğrencilerin Uyum Problemleri 8. Kitap Okuma Alışkanlığının Olmaması 9. Öğrencilerin Maddi Yetersizlik Nedeniyle Çalışıyor Olmaları 10. Yeni Öğretim Programlarının Öngördüğü Çalışmalar İçin Gerekli Kaynaklardan Yoksun Olmaları

13 11. Verimli DERS Çalışma Yöntemlerini Bilmemeleri
12. Teknolojiyi Etkili Kullanamamaları 13. Alt Sınıflarda Yeterli Bilgi ve Beceriyi Almadan Gelmeleri 14. Amaçlarının Olmayışı 15. Başarılı Öğrencilerin Bir veya Birkaç Okulda Toplanması 16. Sosyal Ağırlıklı Dersleri Önemsememeleri 17. Zararlı Alışkanlıklar Konusunda Bilgi Eksikliği 18. Öğrencilerin Öz Bakım Beceri Eksikliği 19. Başarılı Öğrencilerin Başka İl veya İlçelerde Bulunan Okullarda Öğretim Görmesi (Anadolu, Fen vb. Liselerde)

14 IV FİZİKİ MEKAN İLE İLGİLİ OLGULAR
OKUL 1. Sınıf mevcutlarının fazla olması yaş grubu öğrencilerin birarada öğretim görmeleri 3. Ulaşım problemleri 4. Yeterli sosyal ve spor alanların olmaması 5. Fiziksel yapılardan kaynaklanan sorunlar 6. Çevre düzenlemesinden kaynaklanan sorunlar 7. Yeterli ödeneklerin olmaması 8. Okulların kaynak kitap ve malzemeler için para ve aidat talebi

15 ARAÇ-GEREÇ VE PROGRAM (MÜFREDAT)
Öğretmenlerin programlar hakkında yeterli bilgiye sahip olmamaları ve uygulamada yaşanan sorunlar. Fiziksel koşullardaki yetersizlik, Yeterli araç-gereç (materyal) ve kaynağın olmaması, Ders saatlerinin az olmasından konuların yetiştirilememesi. Araç-gereç bakımından okullar arasında büyük farkların olması, Görsel eğitim konusunda yeterli bilince sahip olunmaması, Okul yöneticilerinin materyal seçiminde bilinçsiz olması, Araç-gereçlerin yeni programlara uygun olmaması, Araç-gereçlerin aktif bir şekilde kullanılamaması, Etkinlikler için yeterli web sitelerinin olmaması, Mevcut donanımın verimli kullanılamaması, Teknolojik donanımın yenilenememesi.

16 V. AİLE İLE İLGİLİ OLGULAR
A. VELİ Ailelerin çocuklarda cinsiyet ayrımı yapmaları 2. Velinin eğitim konusunda bilgi eksikliği 3. Okulla işbirliği yapmamaları 4. Velilerin eğitime isteksiz olmaları 5. Parçalanmış aileler 6. Bazı velilerin çocuklarını baştan atmak için okula göndermeleri 7. Çocukların davranış bozukluklarını görmezlikten gelmeleri 8. Okuldan çekinmeleri

17 9. Erken çocukluk (4 yaş) eğitiminin ihmal edilmesi
10. Velilerin günümüz çocuklarını yetiştirme noktasında temel becerilere sahip olmamaları. 11. Okul- Aile Birliklerinin etkin çalışmaması 12. Anne-Baba ergen iletişiminde yaşanan sorunlar 13. Eşler arası iletişimsizliğin çocuğa yansıması 14. Velilerin, çocuklarının okul dışı faaliyetlerini kontrol etmemeleri/edememeleri. (özellikle öğrencilerin bilgisayar, tv vb. kullanımlarını kontrol altına alamamaları ve öğrencide zihinsel, psikolojik vb. sorunların oluşması.)

18 İLKÖĞRETİM OKULLARI

19 ANKET UYGULANACAK SINIF
Sıra No OKULUN ADI ANKET UYGULANACAK SINIF SORUMLU öĞRETMEN İLETİŞİM NUMARASI ANKETÖR 1 Abdurrahman Alkan İlköğretim Okulu 6/A Faruk ÇİÇEK H. AKDAĞ 2 Adile Altınbaş İlköğretim Okulu 7/B Mehmet DEMİR İ. H. KILIÇ 3 Ali Alkan İlköğretim Okulu 8/C Erhan ACAN N. N. MEŞE 4 Atatürk İlköğretim Okulu 5 Cumhuriyet İlköğretim Okulu Oktay ACAR 6 Dr.Abdülkadir Erdil İlköğretim Okulu Cuma AĞCA 7 Enver Mebrure Okan İlköğretim Okulu Ahmet ALAGÖZ 8 Fatma Alkan İlköğretim Okulu M. Ali TİRYAKİOĞLU 9 Gazi Mustafa Kemal İlköğretim Okulu Mustafa TAŞKESEN 10 Hatice Kamil Pekmez İlköğretim Okulu Seyit ÇAKIR 11 Hatice Seyit Çeker İlköğretim Okulu Atilla İŞLER 12 İslim Marufoğlu İlköğretim Okulu Enver YILMAZ 13 İslim Sayın İlköğretim Okulu Cuma ÇİÇEK 14 İstiklal İlköğretim Okulu Hüseyin KEKÇE 15 Mehmet Cemal Dikici İlköğretim Okulu 16 Mehmet Niyazi Marufoğlu İlköğretim Okulu Soner KAYA 17 Mustafa Nevzat Tuncel İlköğretim Okulu Ömer KAYA 18 Mustafa Özkaya İlköğretim Okulu Muhittin CENGİZ 19 Müslüm Erdoğan İlköğretim Okulu Mehmet EREN 20 Namık Kemal İlköğretim Okulu Gökhan ABAY 21 Nizip Bilal Saide Marufoğlu İlköğretim Okulu Adil ÇELİK 22 Nizip İlköğretim Okulu Feti AVCI 23 Özel Afitab İlköğretim Okulu Mustafa DEMİR 24 Polat Akın İlköğretim Okulu Mehmet UZUN 25 Salih Ekmekçi İlköğretim Okulu Abdi EROĞLU 26 Tekel İlköğretim Okulu İbrahim Halil ATEŞ 27 Yatılı İlköğretim Bölge Okulu Ahmet ÖZDEMİR 28 Yılmaz Çetin Sözmen İlköğretim Okulu Hakim KAPLAN 29 Ziraat Bankası 120.Yıl İlköğretim Okulu Tayar LALETAŞ 30 Zübeyde Fidan Sayın İlköğretim Okulu

20 ORTAÖĞRETİM (LİSE) OKULLARI

21 ANKET UYGULANACAK SINIF
Sıra No OKULUN ADI ANKET UYGULANACAK SINIF ALAN SORUMLU ÖĞRETMEN İLETİŞİM NUMARASI ANKETÖR 1 Alkan Kız Teknik Ve Meslek Lisesi 9-11/A SÖZEL Adnan Mehmet GEZER H. AKDAĞ 2 Cumhuriyet Lisesi 10-12/B SAYISAL Y. Kubilay KORKMAZ İ. H. KILIÇ 3 Hasan Çapan Anadolu Lisesi 10-12/C TÜRKÇE-MAT. Burhan YILDIRIR N. N. MEŞE 4 Hüseyin Yalçın Çapan Lisesi 9-11/C TÜRKÇE-MAT Muhittin TİRYAKİ 5 İmam Hatip Lisesi 9-11/B Mehmet ÜNAL 6 Nizip Anadolu Öğretmen Lisesi 10-12/A Mehmet GÖRAL 7 Maruf Marufoğlu Anadolu Lisesi Mehmet DEMİR 8 Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Hamit SEÇKİN 9 Nizip Ticaret Borsası Anadolu Lisesi Yalçın YAŞAR 10 Ticaret Meslek Lisesi Mustafa CANPOLAT 11 Özel İslim Nihat Özyurt Anadolu Lisesi Ömer ÖZ 12 Salih Ekmekçi Sağlık Meslek Lisesi Musa BAYRAK 13 Türkan Ömer Okan Anadolu Lisesi İbrahim AVCI 14 Uluyatır Lisesi 15 Yahya Altınbaş Lisesi Ali EROĞLU

22 Hedeflerimiz İlköğretim okullarında okuyan 1500 Ortaöğretim okullarında okuyan 1500 olmak üzere toplam 3000 öğrenciye ulaşılması hedeflenmiştir. Yine ilçe merkezinde ilköğretim ve ortaöğretimde görev yapan 700 öğretmene uygulanması planlanmıştır. Böylece toplam 3700 anket uygulanacak ve sonuçlar istatistiksel olarak analiz edilecektir.

23 Öğretmenlere de toplamda 432 anket uygulaması yapılmıştır.
Şu ana kadar yapılmış olanlar Tarihi itibari ile 15’i ilköğretim, 9’u ortaöğretim (lise) kurumu olmak üzere toplamda 24 okula uygulama yapılmıştır. Bir başka ifade ile bu kurumlarda öğretim gören 1020 öğrenciye anket uygulanmıştır. Öğretmenlere de toplamda 432 anket uygulaması yapılmıştır.

24 YARARLANILAN KAYNAKLAR
AKIN, F., ŞİMŞEK, O., ERDEM, T., (2007). Türkiye’de Eğitim Sorunu- Toplumsal Aktörlerine Göre Eğitim Sorunlarına Bakış, Ankara: Türk Eğitim-Sen Yayınları. ANONYMOUS Gaziantep’in Eğitim Sorunları ve Önceliklerimiz . Eğitim Çalıştayı, Gaziantep Gaziantep Üniversitesi Basımevi AYDIN, H., (2009). Yönetici ve Öğretmen Görüşlerine Göre Megep (Mesleki Eğitimi Güçlendirme Projesi)’ in Uygulanmasında Yaşanan Sorunların İncelenmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. BİLİR, Ş., (2006). Cumhuriyet Döneminde Dört Türk Felsefecisinin Eğitime ve Eğitim Sorunlarına Bakışları, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Nizip Çalıştayı I. Dönem Raporu (2010). ÖZASLAN M., 2010 Biyoistatistik ders notları (yayınlanmamış bilgi). VATANDAŞ, N., (2010). Eğitim Birliği Reformunun Işığında Günümüz Eğitiminin Sorunları, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: İstanbul Üniversitesi, AİİT Enstitüsü.

25

26

27 Sevgili Meslektaşlarım,
Bu anket, Nizip ilçesinde eğitim kurumlarındaki başarıyı artırmak için durum tespiti yapmak amacıyla hazırlanmıştır. Anketin içeriği ne sizin, ne okulunuzun ödüllendirilmesi yada cezalandırılması gibi bir amaç taşımamaktadır. Bu anketteki temel amaç, geleceğe yönelik planlamalarda alınacak tedbirler ve uygulanacak yöntemler belirlenirken daha dikkatli tabandan beslenen yönetişim anlayışına ışık tutacak bilimsel raporlar hazırlamaktır. Zaman ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Prof. Dr. Mehmet ÖZASLAN Gaziantep Üniversitesi Nizip Eğitim Fakültesi Dekanı

28 1. Öğretmenlik yaptığınız okulun adı ve branşınız (Lütfen Yazınız): ………………………………………………………………………….……………………………………………………………………… 2.Eğitim vermenizi zorlaştıran, sizi, emeğinizi, zamanınızı alan ancak eğitim kalitesine olumsuz yansıdığını düşündüğünüz öğeler nelerdir ? (Birden fazla işaretleyebilirsiniz) Meslektaşlarım Öğrenciler Yönetim Fiziksel Durum Oyun alanı Spor alanı Maaşların yetersizliği Aile ile olan ilişkiler Dil sorunu Çevresel basklılar Diğer (Lütfen yazınız)…………………………………. 3.Yıllık uygulama planı hakkında beklentiniz….. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmalı Milli Eğitim Şurasınca hazırlanmalı İnteraktif Sistemle hazırlanmalı Mevcut durum devam etmeli 4.Dershane, özel ders, interaktif ders, uzaktan eğitim vb. eğitim öğretim araçlarnın kullanılması sizce ? İhtiyaç Gerekli Faydalı Çok Önemli İhtiyaç Yok Gereksiz Olmasa da olur Fikrim yok 5.Olguya birde fiziksel mekan açısından yaklaşırsak, Sınıf/laboratuar bakımından kafanızdaki eğitim kalitesini yansıtmanıza engel teşekkül eden sorunlar sırasıyla ….? Sınıfın bakımsızlığı Sınıf mevcudu Oturma şekli Fiziksel Durum Laboratuardaki sarf malzemeleri eksikliği Ders araç gereçlerinin çok eski olması Ders araç gereçlerinin hiç olmaması Diğer (lütfen yazınız)……. 6.Meslektaşlarınızı düşündüğünüzde görünüm nasıl ? Yetersiz mesleki gelişim Özveri eksikliği Heyecan eksikliği Alan dışından gelme Bilgi yenilemeye karşı isteksizlik Ekonomik Kaygılar Diğer (lütfen yazınız)……. 7.Yönetim açısından baktığınızda hangisinin daha iyi olabileceğini düşünüyorsunuz ? Okul İdaresi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İl Milli Eğitim Müdürlüğü 8.Velileri açısından durum nedir sizce ? Eğitimi önemli bulmamaları Bilgilerinin yetersiz olması Ekonomik sorun yaşamaları Kuşak vb. farkı nedeniyle öğrenci-veli ilişkisinin kopuk yada hiç olmayışı Evde çocuk sayınsın fazla olması nedeniyle aile ile öğrenci arasındaki nitelikli iletişim süresinin çok az yada hiç olmayışı

29 Sevgili Öğrenciler, Bu anket,
Nizip ilçesinde eğitim kurumlarındaki başarıyı artırmak için durum tespiti yapmak amacıyla hazırlanmıştır. Anketin içeriği ne sizin, ne okulunuzun yada ailenizin, nede öğretmenlerinizin ödüllendirilmesi yada cezalandırılması gibi bir amaç taşımamaktadır. Bu anketteki temel amaç, geleceğe yönelik planlamalarda alınacak tedbirler ve uygulanacak yöntemler belirlenirken daha dikkatli tabandan beslenen yönetişim anlayışına ışık tutacak bilimsel raporlar hazırlamaktır. Prof. Dr. Mehmet ÖZASLAN Gaziantep Üniversitesi Nizip Eğitim Fakültesi Dekanı

30 Okul adı: Sınıfınız: Cinsiyetiniz: Erkek Kız 1.Kaç kardeşiniz var? ve üstü 2.Sizin dışınızda Kaç kardeşiniz okula gidiyor ? ve üstü 3.Kaç yıldır aynı okulda okuyorsunuz ? 4.Üniversiteye giden (mezun olmuş yada halen okuyan) kardeşiniz var mı? Evet Hayır 5.Ailenizde çalışan kişi sayısı kaçtır? 6.Ailenizin aylık geliri ortalama kaç TL ‘ dir. 600 TL ‘den az TL’den az TL ‘den az Daha fazla 7.Annenizin eğitimi: Okur-yazar değil Okur-yazar İlk okul mezunu Orta okul mezunu Lise ve dengi mezunu Fakülte ve Yüksek Okul Mezunu 8.Babanızın eğitimi: 9.Kaç yıldır Nizip’te oturuyorsunuz ? 10.Okuldan aldığınız eğitimden memnun musunuz? Evet Hayır 11.Memnun değilseniz sizce sorun nerede ? Öğretmenler Öğrenciler Okul, Sınıf,(fiziksel Mekan) Okul idaresi Dersler Aile( Ana baba) Aşırı maddi talepler Ödev Verilmesi Oyun alanı/ Spor alanı çok fazla ders olması Kimse beni anlamıyor 12.Ek eğitim öğretim araçlarından yararlanıyorsanız hangilerinden ? Dershane Özel ders Dergi Abonelikleri İnternet temelli ders Aile içi yardım 13.Öğretmenlerin sizce eksik olan yönleri nelerdir … Teknolojiyi kullanamaması Kendini güncellememesi İlgisizliği Çok ödev vermesi Ders dışında ulaşılmıyor Sinirli olması

31 14.Diğer öğrenci arkadaşlarınız …
Beni anlamıyorlar Beni beğenmiyorlar Şımarıklar Tehdit ediyorlar, Paramı, kalemimi vb.alıyorlar. Benimle oynamıyorlar Çok küfür ediyorlar başka……………………………………. 15.Okul idaresi ………………. Sinirli Okula İlgisiz Teknolojiyi kullanamıyor Hiç bizimle konuşmuyor Bizi dinlemiyor Tanımıyorum Oyun oynamamıza izin vermiyor Başka…………………………………….- 16.Fiziksel mekan( Okul, bahçe, oyun alanı, koridorlar, sınıf, lavabolar) nasıl ? Okul bakımsız Bahçesi Küçük Top oynamak yasak Çeşme yok Çeşmeler kırık, bozuk, kirli Koridorlar ve camlar kirli Tuvaletler kokuyor Sınıf Küçük Sıralar Dar Okul eve çok uzak Gürültü çok Sınıflarda Kışın üşüyorum yaz aylarından sıcaktan bunalıyorum 17.Kitaplar nasıl ? Çok kalın oku oku bitmiyor Kere okursam anlayabiliyorum Bize yararlı bilgiler vermiyor 3 kere okursam anlayabiliyorum Kolay geliyor Sınıfta okumak yeterli hepsini anlıyorum Resim az yazı çok Seviye yüksek geliyor 18.Okulda dersler ? Zamanında yapılıyor Geç başlıyor Dersler birleştirilerek yapılıyor Dersler boş geçiyor 19.Sınavlar nasıl ? Yazılı sınavlar kolay Sözlü sınavlar kolay Süre kısa Soru çok Sınav sayısı az Ödevi daha çok seviyorum Sınavlar test olmalı Yazılı sınav daha iyi 20.Aileler ne alemde ? Eğitimi önemli bulmuyorlar Bilgileri az yada yetersiz kalıyor Hep ders çalış diyorlar Ders çalışmazsam kızıyorlar Beni dinlemiyorlar Ders çalışacak vaktim olmuyor Evde çok kalabalığız Ezberlemem için para veriyorlar Bilgisayar ve TV seyretmem yasak Ekonomik sorunumuz var 21.Okul dışında herhangi bir işle uğraşıyorsanız ? Aile fertlerine ait işyerinde yardım ediyorum Çırak- Kalfa Olarak çalışıyorum Mevsimlik işçi olarak çalışıyorum Boyacılık, seyyar, simitçilik vb Diğer


"NİZİP ÇALIŞTAY EĞİTİM KOMİSYONU" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları