Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SAMSUN SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SAMSUN SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ"— Sunum transkripti:

1 SAMSUN SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
HASTA HAKLARI İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ

2 AMACIMIZ; Tüm toplumu ve Sağlık Çalışanlarını Hasta Hakları
konusunda bilgilendirmek ve bilinçlendirmek.

3 HASTA HAKLARI NEDİR? Hasta Hakları; Sağlık hizmetlerinden faydalanma ihtiyacı bulunan fertlerin,sırf insan olmaları nedeniyle sahip bulundukları ve T.C Anayasası,milletler arası antlaşmalar,kanunlar ve diğer mevzuat ile teminat altına alınmış bulunan haklarını ifade eder.

4 ÜLKEMİZDE HASTA HAKLARI
Anayasa Tıbbi deontoloji Tüzüğü Hasta Hakları Yönetmeliği Hasta Hakları Uygulama Yönergesi ile düzenlenmiştir.

5 HASTA HAKLARI NELERDİR ?

6 1- HİZMETTEN GENEL OLARAK FAYDALANMA
Adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlık hizmetlerinden faydalanma

7 2- BİLGİLENDİRME VE BİLGİ İSTEME
Her türlü sağlık hizmetinin ve imkanının neler olduğunu öğrenmeye ve sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü veya yazılı isteme hakkı vardır.

8 3- SAĞLIK KURULUŞUNU VE PERSONELİNİ SEÇME VE DEĞİŞTİRME
Hasta sağlık kuruluşunu seçmeye,değiştirmeye ve sağlık hizmeti vermekte verecek veya vermekte olan tabiplerin ve diğer sağlık çalışanlarının kimliklerini,görev ve unvanlarını öğrenmeye seçme ve değiştirmeye hakkı vardır.

9 4- MAHREMİYET Hastaların gizliliğe uygun bir ortamda her türlü sağlık hizmeti almaya hakları vardır.

10 5- REDDETME, DURDURMA VE RIZA
Hastanın tedaviyi reddetmeye,durdurulmasını istemeye,tıbbi müdahalelerde rızasının alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya hakkı vardır.

11 6- GÜVENLİK Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya hakkı vardır.

12 7- DİNİ VECİBELERİNİ YERİNE GETİREBİLME
Sağlık tesisinin imkanları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde dini vecibelerini yerine getirmeye hakkı vardır.

13 8- SAYGINLIK GÖRME VE RAHATLIK
Hastanın güler yüzlü,nazik,şefkatli bir ortamda,her türlü hijyenik şartlar sağlanmış gürültülü ve rahatsız edici bütün etkenler giderilmiş bir sağlık hizmeti almaya hakkı vardır.

14 9- ZİYARET VE REFAKATÇİ BULUNDURMA
Sağlık tesislerince belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ziyaretçi kabul etmeye,mevzuatın ve sağlık tesisinin imkanları ölçüsünde ve hekimin uygun görmesi halinde refakatçi bulundurmaya hakkı vardır.

15 10- Öncelik Sırasının Belirlenmesini İsteme Hakkı
A) Acil vakalar (Ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri durumlar ile ivedilikle tıbbi müdahale yapılması gerektiğine hekim tarafından karar verilen vakalar), B) Özürlüler, C) Hamileler, D) 65 yaş üstü yaşlılar, E) Yedi yaşından küçük çocuklar, F) Harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malül ve gaziler, Ayrıca kolluk kuvvetlerince sevk edilecek adli vakalarda; savcılık veya kolluk kuvvetince önceden sağlık kurum/kuruluşuna bildirim yapılmalı ve randevu alınmalı, bu suretle sağlık kurum/ kuruluşunda sağlık hizmeti aksatılmadan ve diğer hastalar mağdur edilmeden gerekli işlemlerin yapılması sağlanmalıdır.

16 11- MÜRACAAT, DAVA VE ŞİKAYET HAKKI
Hakların ihlali halinde, hasta veya hasta yakınlarının mevzuat çerçevesinde her türlü başvuru, şikayet ve dava hakkını kullanma hakkı vardır.

17 BİR YERDE HAK VARSA HEMEN YANI BAŞINDA SORUMLULUK’DA VARDIR.

18 HASTA SORUMLULUĞU NEDİR ?
Hastanın bir sağlık kuruluşuna başvurmadan ve başvurduktan sonraki süreçte yerine getirmesi gereken ödev ve yükümlülüklerdir.

19 1- GENEL SORUMLULUKLAR Kişiler kendi sağlığına dikkat etmek için elinden geleni yapmalı ve sağlıklı bir yaşam için verilen tavsiyelere uymalıdır. Kişi uygunsa kan verebilir ya da organ bağışında bulunabilir. Basit durumlarda kişiler kendi bakımlarını yapmalıdır.

20 2- SOSYAL GÜVENLİK DURUMU
Hasta; sağlık, sosyal güvenlik ve kişisel bilgilerindeki değişiklikleri zamanında bildirmek durumundadır. Hasta; sağlık karnesinin (Bağ-Kur, Yeşil Kart gibi) vizesini zamanında yaptırmak zorundadır.

21 3- SAĞLIK ÇALIŞANLARINI BİLGİLENDİRME
 Hasta; yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, yatarak herhangi bir tedavi görüp görmediğini, eğer varsa halen kullandığı ilaçları, sağlığıyla ilgili bilgileri tam ve eksiksiz olarak vermelidir.

22 4- HASTANE KURALLARINA UYMA
Hasta; başvurduğu sağlık kuruluşunun kural ve uygulamalarına uymalıdır. Hasta sağlık Bakanlığı ve diğer sosyal güvenlik kurumlarınca belirlenen sevk zincirine uymalıdır . Hastanın; tedavi, bakım ve rehabilitasyon süresince sağlık çalışanları ile işbirliği içinde olması gerekir.

23 Hasta; randevulu hizmet veren bir sağlık tesisinden yararlanıyorsa randevunun tarih ve saatine uyması ve değişiklikleri ilgili yere bildirmesi gerekir. Hasta; hastane personelinin, diğer hastaların ve ziyaretçilerin haklarına saygı göstermelidir. Hasta; hastane malzemelerine verdiği zararları karşılamak zorundadır.

24 5-TEDAVİSİ İLE İLGİLİ ÖNERİLERE UYMA
Hasta; tedavisi ve ilaçlarla ilgili tavsiyeleri dikkatle dinlemeli ve anlayamadığı yerleri sormalıdır. Hastanın;  tedavisiyle ilgili önerilere uyum sağlayamama durumu söz konusu ise bunu sağlık çalışanına bildirmesi gerekir. Hasta sağlık bakım  ve taburculuk sonrası bakım planını beklendiği gibi doğru anlayıp anlamadığını belirtmesi gerekir. Hasta; uygulanacak tedaviyi reddetmesi veya önerilere uymamasından dolayı doğacak sonuçlardan kendisi sorumludur.

25 HAKLARINIZIN İHLAL EDİLDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORSANIZ NE YAPMALISINIZ ???
İNTERNETTEN ADRESİNE, ALO 184 SABİM HATTINA HASTA HAKLARI BİRİMLERİNE

26 HASTA HAKLARI BİRİMLERİ
GÖREVLERİ; Sağlık çalışanlarını Hasta Hakları konusunda bilinçlendirmek Hasta ve yakınlarının başvurularını almak Hasta ve yakınlarını Hasta Hakları konusunda bilinçlendirmek

27 HASTA HAKLARI KURULLARI
GÖREVLERİ; Hasta Hakları ihlallerine ilişkin kendisine ulaşan başvuruları incelemek,değerlendirmek ve sonuçlandırmak Hastanede Hasta Hakları uygulamalarını geliştirmek için Başhekime önerilerde bulunmak.

28 HASTA HAKLARI KURUL ÜYELERİ KİMLERDİR ?
Başkan; Başhekim Yardımcısı Hasta Hakları Birim Sorumlusu Hakkında başvuru yapılan personelin birim sorumlusu Sivil toplum kuruluşu temsilcisi Kurumda yetki almış sendika temsilcisi Valiliğin belirleyeceği bir vatandaş İl genel meclis üyesi Varsa hastanın avukatı

29 HASTA VE SAĞLIK ÇALIŞANI İLİŞKİLERİ
EN ZOR ZAMANLARINDA HASTALARIN YANINDA SAĞLIK ÇALIŞANLARI OLUR.

30 HASTA VE SAĞLIK ÇALIŞANI İLİŞKİLERİ
Peki ne oluyor da Sağlık Çalışanlarıyla mahkemelik olacak kadar ilişkilerimiz bozuluyor.

31 HASTA VE SAĞLIK ÇALIŞANI İLİŞKİLERİ
Amatörce ilişki kuruyoruz.

32 HASTA VE SAĞLIK ÇALIŞANI İLİŞKİLERİ
Unutulmamalıdır ki! Sağlık çalışanlarının görevleri hayati önem taşır Her iki tarafta iletişimde daha dikkatli olmalıdır !!!

33 "Dünya aksi seda veren bir dağa benzer, ona ne gönderirseniz size, aynısını gönderir" Hz. MEVLANA

34 HASTA VE SAĞLIK ÇALIŞANI EL ELE MUTLU VE SAĞLIKLI GÜNLERE
TEŞEKKÜRLER

35 ÖDÜLLÜ SORULAR Hasta hakları ihlali yapıldığını düşünüyorsak….
Başvuracağımız 3 yer…?

36 İNTERNETTEN ADRESİNE, HASTA HAKLARI BİRİMLERİNE ALO 184 SABİM HATTINA

37 ÖDÜLLÜ SORULAR Hasta hakları birimlerinin görevlerini sayabilirmisiniz ?

38 HASTA HAKLARI BİRİMLERİ
GÖREVLERİ; Sağlık çalışanlarını Hasta Hakları konusunda bilinçlendirmek Hasta ve yakınlarının başvurularını almak Hasta ve yakınlarını Hasta Hakları konusunda bilinçlendirmek


"SAMSUN SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları