Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BETONDA DAYANIMI ETKİLEYEN FAKTÖRLER Hazırlayan: Prof. Asım YEĞİNOBALI AR-GE Enstitüsü Direktörü Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BETONDA DAYANIMI ETKİLEYEN FAKTÖRLER Hazırlayan: Prof. Asım YEĞİNOBALI AR-GE Enstitüsü Direktörü Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği."— Sunum transkripti:

1 BETONDA DAYANIMI ETKİLEYEN FAKTÖRLER Hazırlayan: Prof. Asım YEĞİNOBALI AR-GE Enstitüsü Direktörü Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği

2 Beton Basınç Dayanımı  Basınç dayanımı betonun en önemli özelliğidir.  Laboratuvarda kolayca ölçülebilir.  Betonun bir çok özelliği: — eğilme, çekme, kesme dayanımları, — elastik özellikleri, — büyük ölçüde dayanıklılığı basınç dayanımı ile ilişkilidir.  Beton sınıflarının belirlenmesinde ve kalite kontrolunda basınç dayanımı esas alınmaktadır.

3 Beton Dayanımı Bileşen Fazların EtkileriDeney Yöntemi Sertleşmiş Agrega Arayüzey Hamur

4 Sertleşmiş Çimento Hamuru Dayanım, Gözeneklilik S/Ç Orantısı Çimento özellikleri Hidratasyon derecesi Bakım (rutubet, sıcaklık, süre) Karışım suyu Katkı maddeleri Hava Terleme

5 Agrega (kayaç) Dayanım, Gözeneklilik, Mineraloji Agrega (tane) Şekil Yüzey karakteri Kirlilik En büyük tane boyu Tane boyu dağılımı

6 Agrega - Hamur Arayüzeyi Dayanım, Gözeneklilik Çimento hamuru bölümündeki faktörler Agrega bölümündeki faktörler Agrega - hamur reaksiyonları

7 Deney Yöntemi Numune alınması, hazırlanması Numune özellikleri Ortam koşulları Yükleme hızı Deney cihazı Operatör Sonuçların değerlendirilmesi

8 Su - Çimento Orantısı (Abrams, 1919) 0.30 0.60 S/Ç fcfc B AC I II Şekil 2: Betonda S/Ç Orantısı ve Basınç Dayanımı İlişkisi

9 0 5 10 15 Çökme (cm) f c (Mpa) 25- 20- Şekil 3: Betonda Kıvam-Basınç Dayanımı İlişkisi (S/Ç=0.6)

10 Çimento Dayanımı Ağırlıkça Malzeme Karışım Oranları Standard Standard Standard Deney Numarası Çimento Kum Mıcır SuNumunesi Türü EN 196-1 1 3 00.540x40x160 mm (TS) 24) prizmatik ASTM 1 2.75 00.48550 mm C 109 kübik BS 1 3 00.470.7 mm 4550 kübik BS 1 2.5 3.50.6100 mm 4550 kübik Çizelge 1 Çimento Dayanımı Tayin Metodları

11 Çimento Dayanımı - Beton Dayanımı Diğer bütün faktörler aynı kalmak kaydı ile çimento dayanım sınıfı yükseldikçe beton dayanımı da olumlu olarak etkilenir Bir araştırma sonucu: = 1.73 - 0.001 (özgül yüzey, m 2 /kg) - 0.008 (%C 3 A) = 1.20 - 1.40 Güvenilir olarak genel bir ilişki kurmak zor

12 Farklı çimentolarla farklı beton sınıfları elde etmek için Beton karışım hesapları yapmak, Laboratuvarda deneme karışımları ile hesapları kanıtlamak en güvenilir yaklaşımdır. Bir beton santralında uygulanan karışımlardaki su ve çimento miktarı: BS 18 BS 20 BS 25 BS 30 Çimento (kg/m 3 ) 305 335 395 445 KÇ 32,5 Su (kg/m 3 ) 190 195 200 200 ____________________________________________________________ Çimento (kg/m 3 ) 270 290 320 PÇ 42,5 Su (kg/m 3 ) 190 195 200

13 Hidratasyon Derecesi - Dayanım Artışı Çimento hamuru, arayüzey ve dolayısı ile beton dayanımı çimento hidratasyonu devam ettikce artar. Hidratasyonun artış hızı ve tamamlanma derecesi bazı faktörlere bağlıdır: S/Ç orantısı Çimento özellikleri ve türü Betonun yaşı Bakım koşulları (rutubet, sıcaklık, süre)

14 S/Ç Orantısı ve Dayanım Artış Hızı 100 80 60 40 20 0 1 3 7 28 1 3 7 28 1 3 7 28 Süre - gün 0.4 0.6 0.8 S/Ç Şekil 4: Betonda S/Ç Orantısının Dayanım Artışına Etkisi

15 Çimento Türü ve Dayanım Artış Hızı Çizelge 2 Farklı Çimentolarla Yapılmış Betonlarda Göreceli Dayanım Artışları

16 Çimento İnceliği ve Dayanım Artışı Tane boyu (  m)Etkilenen dayanım < 5-71-2 günlük < 25-3028 günlük < 501 yıllık

17 Bakım (Kür) Amaç: Taze beton kalıplara yerleştirildikten sonra yeterli dayanım kazanıncaya kadar çevresinde çimentonun hidratasyonunu devam ettirecek bir ortam sağlamak. İlgili Faktörler: Ortam rutubeti Ortam sıcaklığı Süre

18 Bakım Yöntemleri Karışım Suyunun Buharlaşmasını Önlemek (S/Ç > 0.40) — Plastik veya bitümlü örtüler kullanmak — Yüzeye kür tabakaları (kimyasallar) uygulamak — Kalıpları geç sökmek Beton Yüzeyini Islak Tutmak — Beton elemanı suya batırmak — Yüzeye sık aralıklarla su püskürtmek — Yüzeyi hasır, çuval gibi su emen örtülerle kaplamak ve örtüleri ıslak tutmak

19 7 28 90 180 Süre (Gün) 130- 120- 100- 65- 50- Şekil 5: Islak Kürde ve Havada Bırakılan Betonlarda Dayanım Artışı Göreceli f c Islak bakım havada

20 Gerekli Bakım Süreleri BetonunÇimento Beton yüzeyi ortalama sıcaklığı durumutürü5-10ºC>10ºC5-25ºC 1) Islak, BN>%80Bütün güneş ve rüzgardantiplerÖzel bir süre yok korunmuş 80(*) 2) Kuru, BN<%50PÇ, SDÇ64 t+10 güneşden ve rüzgardan korunmamışDiğerleri(**)107 140 t+10 60 3) Kısmen ıslak,PÇ, SDÇ43 t+10 kısmen güneş ve rüzgardan korunmuş Diğerleri(**)6480 t+10 (*) Formül minimum kür süresini gün olarak verirb t=ºC olarak sıcaklık (**) Yavaş dayanım kazanan ve daha düşük dayanım sınıfı çimentolar Çizelge 3 Farklı Çimento ve Kür Koşulları İçin Minimum Kür Süreleri (Gün)

21 Ortam Sıcaklığının Dayanım Artışına Etkileri 10ºC 20ºC 45ºC 7 28 90 Süre (Gün) 40- 35- 30- 25- 20- Şekil 6: Betonlarda İlk Sıcaklığa Göre Dayanım Artışı (İlk 2 saat gösterilen sıcaklıkta, sonra hepsi 21ºC’da) f c (Mpa)

22 45ºC 20ºC 13ºC 5ºC 7 28 Süre (Gün) 40- 30- 20- 10- f c (Mpa) Şekil 7: Betonda Sıcaklığa Bağlı Dayanım Artışı

23 20ºC 10ºC 0ºC - 9ºC 7 28 Süre (Gün) 40- 30- 20- 10- f c (Mpa) Şekil 8: Betonlarda Kür Sıcaklığına Göre Dayanım Artışı (İlk 6 saat 21ºC’da, sonra gösterilen sıcaklıklarda)

24 Betonun Zamanla Dayanım Kazanması (Amerikan Beton Enstitüsü) (Avrupa Beton Birliği) A = S [ 1 - ( 28 ) ½ ] t S = 0.20, 0.25, 0.38

25 Şekil 9: Farklı Sıcaklıklarda Kür Edilmiş Betonlarda Olgunluk-Dayanım İlişkisi 200 400 600 800 1000 Olgunluk (ºC gün) 30- 20- 10- f c (Mpa) x x x x xx

26 50 100 500 1000 Olgunluk ºC gün (log) 30- 20- 10- f c (Mpa) x x x x x Şekil 10: Betonda Log Olgunluk-Dayanım İlişkisi

27 Beton Dayanımına Agreganın Etkisi Agrega (Kayaç) iç yapı özellikleri — Mineraloji — Gözeneklilik — Dayanım Agrega tane özellikleri — Şekil — Yüzey karakteri — Yüzey temizliği — En büyük tane boyu — Granülometri

28 Agrega Mineralojisinin Etkisi 10 20 30 40 50 60 Kür süresi (gün) 60- 55- 50- 45- f c (Mpa) Kalker Kumtaşı Şekil 11: Agrega Mineralojisinin Beton Basınç Dayanımına Etkisi

29 Agrega Tane Şeklinin Etkisi AgregaBetonun işlenebilmesiÇimento hamuru tanesiiçin su ihtiyacıile aderans Yuvarlak, düzgünDaha azDaha zayıf yüzeyli Köşeli, yüzeyiDaha çokDaha kuvvetli pürüzlü

30 Agrega En Büyük Tane Boyunun Etkisi Agrega en büyükAra yüzeyToplam su ihtiyacı tane boyuoluşumu Daha büyükDaha fazla kılcalDaha küçük toplam çatlak ve su birikimi,agrega yüzeyi, daha daha büyük S/Ç, daha az su ihtiyacı, daha gözenekli ve zayıf araküçük S/Ç yüzey Daha küçükYukarıdaki faktörlerDaha büyük toplam ters yönde etki yapar,agrega yüzeyi ve daha kuvvetli ara yüzeysu ihtiyacı, S/Ç artar

31 8 16 31,5 En büyük tane boyu (mm) fcfc Şekil 12: Agrega En Büyük Tane Boyunun Beton Basınç Dayanımına Etkisi.

32 Diğer Bileşen Etkileri Karışım suyu katkı maddeleri Hava

33 Deney Yöntemi 1. Numune alınması ve hazırlanması 2. Numune şekli 3. Numune büyüklüğü 4. Numune nem durumu ve sıcaklığı 5. Yükleme hızı 6. Numune sayısı ve sonuçların değerlendirilmesi 7. Ortam koşulları 8. Cihazların kalibrasyonu 9. İnsan faktörü

34 Numune Şekli ve Büyüklüğü A A B A A A AB h=2d 0.9 h h=d dd Şekil 15: Basınç Deneyinde Narinlik Faktörünün Etkisi Boy/çap:2.001.751.501.251.00 Düzeltme faktörü:1000.980.970.940.89

35 15 30 45 60 75 Numune Çapı d(cm) 110- 100- 90- 80- Göreceli f c Şekil 16: Beton Basınç Dayanımlarında Silindir Numune Çapının Etkisi (Narinlik Oranı= 2)

36 Çevrim Faktörleri

37 (prizma)

38 TEŞEKKÜRLER....


"BETONDA DAYANIMI ETKİLEYEN FAKTÖRLER Hazırlayan: Prof. Asım YEĞİNOBALI AR-GE Enstitüsü Direktörü Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları