Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kendiliğinden Yerleşen Beton ve Özellikleri Yrd. Doç. Dr. Kasım Mermerdaş Hasan Kalyoncu Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kendiliğinden Yerleşen Beton ve Özellikleri Yrd. Doç. Dr. Kasım Mermerdaş Hasan Kalyoncu Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü."— Sunum transkripti:

1 Kendiliğinden Yerleşen Beton ve Özellikleri Yrd. Doç. Dr. Kasım Mermerdaş Hasan Kalyoncu Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

2 BETON

3 Beton nedir? Beton en yaygın olarak kullanılan yapı malzemesidir Beton çeşitli bileşenlerden oluşan kompozit bir malzemedir. Bu bileşenler; Agrega Su Çimento Çeşitli kimyasal ve mineral katkı maddeleri

4 Avantajları Şekil verilebilme Dayanım Ekonomi Dayanıklılık Yangın direnci Yerinde üretilebilme

5 Dezavantajları Düşük çekme dayanımı Düşük süneklik Zamana bağlı deformasyon “Dayanım/Ağırlık” oranının düşük olması

6 Bileşenler Çimento Su İnce agrega İri agrega Katkı

7 Taze Betonun Özellikleri İşlenilebilirlik Kıvam Ayrışma Terleme Priz süresi

8 Çökme testi (Slump Test) betonun işlenilebilirliğinin ölçüldüğü en yaygın testtir. (TS 2871, ASTM C 143)

9

10 Betonun kürü Çimentonun suyla reaksiyona girerek sertleşmesine “hidratasyon” denir. Betonun özellikleri süre geçtikçe uygun koşullarda hidratasyonun sürekliliğinin sağlanması durumunda gelişir. Bu gelişim betonun erken yaşlarında çok hızlı gerçekleşirken ileri yaşlarda oldukça yavaşlar ve servis ömrü boyunca devam eder. Kür, beton hidratasyonunun sürekli bir şekilde gerçekleşmesinin sağlanmasıdır.

11 Betonun Kürü Hidratasyon sadece suya doygun ortamda devam eder.

12 Kür metodları 1.Betonun yüzeyine nem sağlayan yöntemler Islak örtülerin kullanılması Su püskürtme Suda bırakma

13 Kür metodları 2.Betonun örtülerek nemini kaybetmesinin engellenmesi Su geçirmez örtülerin (plastik) örtülerin kaplanması

14 Kür metodları 3.Isı ve nem sağlanarak betona hızlı dayanım kazandırılan yöntemler Buhar kürü

15 Sertleşmiş beton özellikleri Dayanım Basınç dayanımı Çekme dayanımı Elastisite modülü

16 Sertleşmiş beton özellikleri Dayanıklılık Sülfat direnci Korozyon direnci Asitlere kar ş ı direnç Klorür geçirimlili ğ i Karbonatla ş maya kar ş ı Donma çözünme direnci Alkali silika direnci A ş ınma direnci

17 Betonun dayanımını etkileyen faktörler Malzemelerin tipi ve özellikleri Karı ş ım oranları Döküm ko ş ulları ve sıkı ş tırma (vibrasyon) Kür ko ş ulları Betonun ya ş ı Çevresel etkiler

18 Betonun Dayanımı Test yaşı Basınç dayanımı (Mpa)

19

20 Basınç dayanımı sınıfları (TS EN 206-1)

21 Çekme dayanımı

22 Kendiliğinden Yerleşen Beton Kendiliğinden Yerleşen Beton; kendi ağırlığı altında istenen yere yayılabilen,iç ve dış vibrasyon gerektirmeksizin ayrışma ve terlemeye bağlı kusurlar göstermeyen iyi sıkışma elde edilebilen, çok akıcı kıvamlı betondur.

23 KYB tarihçesi Japonya 1980 EFNARC (European Federation of National Associations Representing for Concrete) 2002, Avrupa Ulusal Beton Birlikleri Federasyonu Specifications and Guidelines for Self Compacting Concrete (Kendili ğ inden yerle ş en beton ile ilgili tanımlamalar ve yönergeler)

24 KYB kullanım alanları KYB’ların kullanım alanları a ş a ğ ıdaki gibi özetlenebilir: Güçlendirme projelerinde, Sık donatılı elemanlarda, Estetik kalıp tasarımlarında, Zor ve ula ş ılmaz kalıplarda, Vibratör kullanımının imkansız oldu ğ u yerlerde.

25 KYB Avantajları-1 İ n ş aatta daha hızlı üretim Ş antiyede i ş çilikte azalma Daha iyi yüzey biti ş i Kolay yerle ş tirme Dayanıklılıkta artı ş Tasarımda özgürlük

26 KYB Avantajları-2 Daha dar kesitlerle çalı ş ma imkanı Gürültü seviyesinde (vibrasyonda) azalma Daha iyi çalı ş ma ortamı

27 KYB Dezavantajları Maliyet Hidrostatik basınç

28 KYB tasarımı 65-80 cm yayılabilme İş lenilebilirlik (En az 1 saat) Ayrı ş ma ve terleme direnci (kıvamı koruma)

29 KYB tasarımı Özet olarak Hacimsel olarak; betonun %50’si harç ve %50’si kaba agregadan olu ş malıdır. %50’lik harç kısmında %30’u çimento, %30’u su ve %40’ı ince agregadan olu ş malıdır. Kütlece miktar aralı ğ ı (kg/m3) Hacimce miktar aralı ğ ı (litre/m3) Toz Malzeme380-600 Çimento Hamuru300-380 Su150-210 İ ri Agrega750-1000270-360 İ nce AgregaGenellikle toplam agrega miktarının a ğ ırlıkça %48- 55 i Hacimce Su/toz oranı0,85-1,10

30 KYB üretiminde kullanılan Malzemeler Çimento :EN 197-1’e uygun olmalıdır.Al 2 O 3 miktarı %10’nun üzerinde olan çimentolar çalı ş ma süresinin kısalmasına neden olur. TS Agrega : TS EN 12620’ye uygun olmalıdır.[3] Partikül boyutları uygulama yapılacak yere göre de ğ i ş mekle birlikte, D max için genellikle üst limit de ğ er 16 mm’dir.

31 KYB üretiminde kullanılan Malzemeler Kimyasal Katkı Polikarboksilik eter esaslı Genellikle %0,5-%2,5 arası

32 KYB üretiminde kullanılan Malzemeler Mineral Katkı Filler Tozu: TS EN 12620’ye uygun olmalıdır. İ nce kırma ta ş,dolamit veya granit tozu, tasarımda ihtiyaç duyulan 0,125 mm’den küçük ince malzeme miktarını sa ğ lamak için kullanılabilir. Dolomit alkali karbonat reaksiyonuna sebep olaca ğ ı için risklidir. E ğ er kullanılacaksa tasarımda miktarı çok iyi ayarlanmalıdır.

33 KYB üretiminde kullanılan Malzemeler Uçucu Kül, Silis Dumanı, Yüksek Fırın Curufu

34 KYB üretiminde kullanılan Malzemeler Renk pigmentleri

35 KYB üretiminde kullanılan Malzemeler Lif

36 KYB Deneyleri Yayılma çapı ve süresi (Akı ş kanlık) SınıfYayılma Çapı (mm) SF1550-650 SF2660-750 SF3760-850

37 KYB Deneyleri L Kutusu deneyi (Geçme yetene ğ i) 0,8

{ "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.biz.tr/9/2592684/slides/slide_37.jpg", "name": "KYB Deneyleri L Kutusu deneyi (Geçme yetene ğ i) 0,8


38 KYB Deneyleri V hunisi deneyi 8 sn { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.biz.tr/9/2592684/slides/slide_38.jpg", "name": "KYB Deneyleri V hunisi deneyi 8 sn

39 KYB Deneyleri Priz ba ş lama ve biti ş deneyi

40 KYB Deneyleri J halkası (Akı ş kanlık ve geçme yetene ğ i) U kutusu (Akı ş kanlık) Reometre ile plastik viskozite tayini (Viskozite) Eleme yöntemi ile segregasyon direnci

41 Örnek KYB uygulaması Karışım KoduSuÇimentoUKMermer TozuDere KumuKırma kumİri agregaAkışkanlaştırıcı Kontrol- PC1825200053318495312.8 5M18249402653218495113.9 10M18246805253118394915.1 20M182416010452818294515.8 30UK18236415605161789234.5 30UK5M182338156265151789217.0 30UK10M182312156525141779198.5 30UK20M18226015610451117791510.0 Karışım miktarkları kg/m 3

42 Serbest Yayılma: Çökme konisi ile ölçülmüştür. Bütün karışımlarda yayılma çapı 70±4 cm olacak şekilde yeteri miktarda süperakışkanlaştırıcı katılarak elde edilmiştir. T 50 yayılma zamanı, KYB’ların yayılma çapı ölçülürken betonun yayılma çapının 50 cm’ye ulaşması için geçen süreyi göstermektedir. V-Hunisi: V-hunisi akma zamanı v-hunisi ile ölçülmüştür.. L-kutusu: L-kutusu yükseklik oranı L-kutusu deney düzeneği ölçülmüştür. Taze Özelliklerin İncelenmesi

43 Örnek KYB uygulaması Karı ş ım Kodu L-Kutusu H2/H1oran ı V-Hunisi akı ş süresi (sn) T-50 yayılma süresi (sn) Yayılma çapı (mm) KONTROL-PC0,6111,3 3,8700 5M0,6025,0 3,5660 10M0,6923,2 4,4680 20M0,7825,9 4,5670 30UK0,9111,6 2,9720 30UK5M0,8416,0 2,6680 30UK10M0,8617,0 2,6690 30UK20M0,7917,5 2,5680

44 Örnek KYB uygulaması

45 Teşekkürler…


"Kendiliğinden Yerleşen Beton ve Özellikleri Yrd. Doç. Dr. Kasım Mermerdaş Hasan Kalyoncu Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları