Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DOĞAL KAYNAKLARIN KULLANIM ŞEKİLLERİ VE ETKİLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DOĞAL KAYNAKLARIN KULLANIM ŞEKİLLERİ VE ETKİLERİ"— Sunum transkripti:

1 DOĞAL KAYNAKLARIN KULLANIM ŞEKİLLERİ VE ETKİLERİ

2 TOPRAK Tarımın başlamasıyla toprak sürüldü. Sonuç; doğal ortamlar tarım arazisine dönüştürüldü, oradaki doğal bitki örtüsü zarar gördü. Hayvanlar evcilleştirilirken bazı hayvan türlerinin sayısı artarken bazılarınınki azaldı.

3 SU-BARAJLARIN YAPILMASI
Bazı yerleşim alanları su altında kaldı, doğal ortamlar da su altında kalınca doğal bitki ve hayvan türleri yok oldu.

4 SU-AKARSU YATAKLARI -Aşırı kum çekilmesi.Sonuç; toprak veriminin azalması -Atıkların bırakılması.Sonuç;suyun kirlenmesi;canlıların,tarımın olumsuz etkilenmesi -Akarsu yataklarının değiştirilmesi ve yatakların yerleşmeye-betonlaşmaya açılması.Sonuç; taşkınlar, sel felaketleri -Yatak kenarlarının daraltılıp yanlarının betonlarla yükseltilmesi.Sonuç; yıkıcı etkisinin artması

5 SU- GÖLLERİN KULLANILMASI
Plansız olarak göl suları tüketilince; -göl suları azaldı veya tamamen kurudu. -göl ve etrafındaki canlı türleri yok oldu. Örnek; orta Asya’daki Aral Gölü

6 Suyun yanlış-plansız kullanımı ve çevresel etkileri
Aşırı su kullanımı.sonuç; suyun azalması.Örnek; Orta Asya’daki Aral Gölü Suyun kimyasal atıklarla kirletilmesi.sonuç; canlı türlerinin yok olması Su yataklarının yerinin değiştirilmesi ve su yataklarının yerleşime açılması. Sonuç; su baskınları, yerleşim alanlarının su altında kalması.Örnek; İzmir-Yamanlar sel felaketi

7 ORMANLARIN KULLANIMI Aşırı tüketilmesi,yerine yeni ağaçların dikilmemesi. Sonuç; orman alanlarının azalması, ormanda yaşayan canlı türlerinin yok olması.

8 Doğal Kaynaklarının Kullanımını Etkileyen Faktörler
1-Doğal kaynağının potansiyeli; kaynağın rezervi çok ve tenör oranı(verimliliği) yüksek olmalı

9 Doğal Kaynaklarının Kullanımını Etkileyen Faktörler
2-Doğal kaynakların kullanımında uygulanan yöntemler; gelişmiş ülkeler doğal kaynaklardan modern araçlarla daha yoğun olarak faydalanmaktadırlar.Örnek; -Su; barajlar ve kanallar -Madenler; ileri teknoloji ile rezarv ve tenörü yüksek olan madenler yataklarından çıkartılır ve işletilir. Geri kalmış ülkeler ellerindeki teknoloji yetersiz olduğu için yüksek düzeyde doğal kaynaklardan istifade edememektedirler. -

10 Doğal Kaynaklarının Kullanımını Etkileyen Faktörler
3-İhtiyaçlar; İhtiyaçlar arttıkça doğal kaynaklardan yararlanma oranı artar. Geçmişten günümüze doğru ihtiyaçlar giderek artmakta ve günümüz teknolojisi ile doğal kaynaklardan daha fazla yararlanılmaktadır.Örnek; ormanlardan kalem, kağıt, mobilya, süs eşyaları ve yakacak madde üretimi

11 Tuna Nehri’ni Tanıyalım
-Almanya topraklarından doğar, Karadeniz’e dökülür. -Batı, orta ve doğu Avrupa’yı birbirine bağlayan önemli bir su yoludur. -Volga nehrinden sonra Avrupa’nın en uzun nehridir. -Nehir ve kanallar üzerinde; gemiler, orta büyüklükteki okyanus gemileri ve gezinti tekneleriyle yük ve yolcu taşımacılığı yapılmaktadır.

12 Çukurova’yı Tanıyalım
-Türkiye’nin en büyük deltası -Adana; seyhan ve ceyhan nehirleri meydana getirir. -Verimli tarım arazisidir, biyo çeşitliliği yüksektir. -Dört statüsü mevcuttur; 1-Doğal sit alanı 2- Ramsar alanı 3- Yaban hayatı koruma sahası 4- Tabiatı koruma alanı Deltanın sorunları; 1- Kaçak yerleşime açılması 2- Kaçak olarak tarım arazilerinin genişletilmesi 3- Barajlar nedeniyle akarsu alüvyonlarının deltaya ulaşamaması ve baraj gölleri içinde birikmesi

13 Fırat Nehri ve Atatürk Barajını Tanıyalım
-Fırat Nehri;Koları Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki Karasu ve Murat Nehri olup, Keban barajında birleşirler(Malatya-Elazığ-Tunceli) -Nehir barajdan çıkar ve Fırat adını alır. -Güneydoğu Anadolu’dan geçer, Suriye ve Irak topraklarından geçerek Irak’ta Dicle Nehri ile birleşip Basra Körfezi’ne dökülür. -Nehir önemli su kaynağı olup etrafında verimli alüvyal topraklar bulunur.(Mezopotamya’ya hayat veren nehir) -Nehir, ilkbahar yağışları ve kar erimeleri sebebiyle taşkınlara sebep olur.

14 Fırat Nehri ve Atatürk Barajını Tanıyalım
-Fırat Nehri üzerine GAP kapsamında kurulmuş baraj.(Şanlıurfa) Amaç; Sulama ve kullanma suyu elde etmek, elektrik üretmek ve taşkınları önlemek Yarattığı çevresel etkiler; -Yerleşim alanlarının su altında kalması göçlerin yaşanması -Tarihi yerlerin su altında kalması -İklimin değişmesi -Bazı bitki türlerinin yok olması ve hayvan türlerinin göç etmesi

15 Kıyı Kullanımı -Kıyı şeritleri hangi amaçlarla kullanılmaktadır?
Yanıt: balıkçılık, deniz ticareti ve ulaşımı, turizm -Kıyıları kullanmak amaçlı kıyılarda neler yapılmaktadır? Yanıt; limanlar, dalga kıranlar ve çeşitli tesisler Kıyı kullanımına örnekler, Hollanda’nın kıyıyı doldurarak denizden yer kazanması(polder) ve kıyı önüne setler kurması - İstanbul ve İzmir’de kıyının doldurulması, yerleşime açılması Japonya’nın özellikle Kobe şehrinde kıyıyı doldurarak üzerine liman, hava alanı yapması ve sanayi tesisleri kurması


"DOĞAL KAYNAKLARIN KULLANIM ŞEKİLLERİ VE ETKİLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları